DROGA ŁĄCZĄCA WAŻNE PUNKTY MIASTA, AGLOMERACJI LUB REGIONU, PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ CENTRA TYCH MIAST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRASA ŚREDNICOWA to:

droga łącząca ważne punkty miasta, aglomeracji lub regionu, przebiegająca przez centra tych miast (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA ŁĄCZĄCA WAŻNE PUNKTY MIASTA, AGLOMERACJI LUB REGIONU, PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ CENTRA TYCH MIAST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.040

MĄCZNIAK RZEKOMY, GAŁGAN, KĄPIEL, STAN PSYCHICZNY, KAPITALNY REMONT, KANTOREK, PATRON, ATMOSFERA, PRZYKRYCIE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, SĄDECZANKA, KARTAUN, LIST PASTERSKI, PIŁA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, TRANSFERAZA, REWERSAŁ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DZIWKARZ, PRZEKAZ, FOTOGRAM, POKÉMON, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, MONSTRUM, NAPPA, CECHA RECESYWNA, PIEROŻEK, PLAZMA ZARODKOWA, NASZELNIK, POSTERUNEK, STROP, FAKT PRASOWY, KOLONADA, GWIAZDKA, BUT NARCIARSKI, PŁACZ, WARSZTAT, CHOROBA ZAWODOWA, SYFON, MORENA KOŃCOWA, POSEŁ, SZKAPLERZ, POLITYKA LEKOWA, CHWILÓWKA, NAMORDNIK, DORATORHYNCHUS, ŻURNALISTA, PARAFRAZA, PARANOJA PRAWDZIWA, POST, SKAŁA OSADOWA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, NARNIA, TALASOTERAPIA, MANEŻ, ŻNIWIARKA, NIDA, WIELKOŚĆ, OLEJ, ZJAWISKO, EMBARGO, KREDYT KONTRAKTOWY, KLASA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, DOZYMETR, POTENCJAŁ ZETA, PASZPORTYZACJA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, HASŁO, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, SYSTEM ZNAKOWY, DROGA KRAJOWA, PRZYBLIŻENIE, PÓŁKREW, DOKTOR, CZEBUREK, UKŁAD KRWIONOŚNY, PREZYDENTKA, CIĄGOTY, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SPADKOBIERCA, OWCE, SERIA, BOASZKOWATE, RUMIENIDŁO, KORDONEK, FUTURE SIMPLE, ZLECENIE PŁATNICZE, ZAWIKŁANIE, EKSPRESJA GENU, ANTURAŻ, TRANSPARENT, MOCZ, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, GLIGLIŃSKI, KWINTET, PUNKT ROSY, ZAJĘCZA WARGA, PIANOLA, ANALIZA FRAZOWA, HEJNAŁ, CHARAKTER, MOWA OBROŃCZA, JĘZYK POMOCNICZY, PROTEGOWANY, TOLERANCJA, MYCKA, ROZPADLISKO, DYL, GRAF PODSTAWOWY, POLIMORFIZM, KADŹ, OSŁONKA RDZENNA, ZŁOTODESZCZ, TUBA, FANTAZJA, PRASA, BEZTORBIKI, KISMET, UNISONO, LOARA, AKROPOL, PRZYLĄDEK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, BYLICA GLISTNIK, MLECZAN, DOM REKOLEKCYJNY, PLIK GRAFICZNY, SEZAMEK, IGLASTE, WIELKI SZLEM, PUBLIKACJA, MONASTYR, CIAŁO OBCE, LABOLATORIUM, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, MILCZĄCA ZGODA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KOŃ OLDENBURSKI, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DZIKI MIÓD, LAMPKA MAŚLANA, STROIK, CHIŃSZCZYZNA, KLAN, DRGANIE AKUSTYCZNE, KARDIGAN, KLAUZULA WALORYZACYJNA, TOFFI, KONTROLA SKARBOWA, JARZENIÓWKA, KAND, KURIER PODHALAŃSKI, WYDZIELINA, CHYLAT, KONCERT ŻYCZEŃ, MASKULINIZM, METODA KARTOGRAMU, LASKA, PROMOTOR, STRZAŁ, CACKO, PLATFORMA SATELITARNA, CEBULAK, POLE ELEKTRYCZNE, SINFONIA, ROGATKA, RAJD DAKAR, PERUKARNIA, KROSNO, BÓJ SPOTKANIOWY, KABESTAN, ZŁOŻE, DRUK, ZAIMEK, PŁAT POTYLICZNY, DWUDZIESTY TRZECI, FANTOM, WYPADEK DROGOWY, WADA WZROKU, AZOLLA DROBNA, GTA, WICI, OLEANDER, MUSZNIK, JUDASZOWIEC, OMEN, KAPTUR, IDEAŁ PIERWSZY, ALT, BAŃKA, KALENDARZ ŻYDOWSKI, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, IMMUNOGLOBINA E, KOMISJA SKRUTACYJNA, AKTYWNOŚĆ, KUREK, KAPILARA, INTROIT, BODZIEC, SIERAK, POMOST, ORSZADA, ZŁOCISZ, CZWÓRKA, FANTOM, FALKA, PODPORA, TEOLOGIA NEGATYWNA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, ALBERTA, STEROLOTKA, MYŚLISTWO, PIONIER, KRYTERIUM SAVAGE'A, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, PROPAGANDA, JEDNOSTKA ALOKACJI, PANEL ADMINISTRACYJNY, NASIENNIK, DELFIN GRUBOGŁOWY, SUPERKLIENT, EFEKT WPIERANIA, CZUCHA, WIERTŁO, GNIOT, ODRA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, MITENKI, SERBSKOŚĆ, INFLACJA PIENIĘŻNA, PANTOFAG, TOŃ WODNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KARTAN, CELIBAT, AŻUR, BUDA, EGZONUKLEAZA, DOWÓD REJESTRACYJNY, PRYMITYWIZM, MUŁOWCOWATE, BEATA, RUSKI, ARANŻER, FROTKA, IRLANDZKOŚĆ, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, BELKOWANIE, SZADŹ, TONDO, WIROSZYBOWIEC, CZEPIEC, PETRYWAŁ, SZKŁO MĄCONE, SZYPUŁKA, ŚWIATŁO, TEMBR, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ŁYK, JEŹDŹCZYNI, BRANDZEL, TEMNODONTOZAUR, ZARZĄDZENIE, DZIEDZICZNOŚĆ, PLAMICA, ŁAŃCUCH, DYSTRYBUTOR, AGAMA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PRZYSZŁOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, PRZYKRYWKA, WOLANT, SZCZEĆ, HIPOREFLEKSJA, NIETOPERZ, CHLAJNA, RZEZAK, FUTURE, ZAPORA OGNIOWA, SFERA, SKALISKO, KOMENTARZYK, SIUSIUMAJTEK, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, DOWÓD ONTOLOGICZNY, LITOTRYPSJA, NIESZPUŁKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, KOMPENSATOR CIEPLNY, ZERÓWKA, PARAZYTOZA, SAMOAŃSKI, TOALETA, ?BLASK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.040 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROGA ŁĄCZĄCA WAŻNE PUNKTY MIASTA, AGLOMERACJI LUB REGIONU, PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ CENTRA TYCH MIAST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROGA ŁĄCZĄCA WAŻNE PUNKTY MIASTA, AGLOMERACJI LUB REGIONU, PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ CENTRA TYCH MIAST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRASA ŚREDNICOWA droga łącząca ważne punkty miasta, aglomeracji lub regionu, przebiegająca przez centra tych miast (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRASA ŚREDNICOWA
droga łącząca ważne punkty miasta, aglomeracji lub regionu, przebiegająca przez centra tych miast (na 15 lit.).

Oprócz DROGA ŁĄCZĄCA WAŻNE PUNKTY MIASTA, AGLOMERACJI LUB REGIONU, PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ CENTRA TYCH MIAST sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - DROGA ŁĄCZĄCA WAŻNE PUNKTY MIASTA, AGLOMERACJI LUB REGIONU, PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ CENTRA TYCH MIAST. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast