ZJAWISKO Z UDZIAŁEM LODU LUB ŚNIEGU BĘDĄCE ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁA ŚMIERĆ to:

zjawisko z udziałem lodu lub śniegu będące zagrożeniem dla człowieka (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIAŁA ŚMIERĆ

BIAŁA ŚMIERĆ to:

związek chemiczny o białym kolorze i silnym działaniu pobudzającym oraz uzależniającym (na 11 lit.)BIAŁA ŚMIERĆ to:

określenie szkodliwej (w kontekście żywieniowym) substancji charakteryzującej się białym kolorem (np. cukier albo sól) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO Z UDZIAŁEM LODU LUB ŚNIEGU BĘDĄCE ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.730

LODOWNIA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, MASZT ANTENOWY, GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, MIEJSCE, MIEJSCE ZEROWE, SAMOGON, RETENCJA, DOŚWIADCZENIE, PRAWO MATERIALNE, CIŚNIENIE STATYCZNE, HAPTOBENTOS, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, BISIOR, BAZA, ŻYŁKA, RANA, ŁATA, GOBELIN, STUDNIA, CIĘCIE WARSTWICOWE, RENÓWKA, REŻYM, JOSE, STOSUNEK WODNY, STRAŻ OGNIOWA, SŁUŻBA, DWÓJKA, GEST, BELWEDER, SUPERKLIENT, KLON, PAPROTNICA GÓRSKA, SIARA, SMĘTARZ, KWATERODAWCA, TRZMIELINA, MILANEZ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ROZDZIAŁKA, GĄBKA, DYWERGENCJA, GOŹDZIENIEC, ŻABA RYŻOWA, PODWODA, DENDRYT, CZOŁO, PRZYKASÓWKA, WYROK PRAWOMOCNY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, PODWODA, KARAKURT, IMMUNIZACJA CZYNNA, SWOISTOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, PANTEON, EFEKT TYNDALLA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, WATERPROOF, FAZA ANALNA, ERNST, STROP, SPLOT TRZEWNY, SZCZEROŚĆ, MINORKA, TAG, ASYSTENCJA, DEMOTYWATOR, ŚWIATŁO ZIELONE, CZABAN, TRANZYT, URAN, MOL, STREFA NADGRANICZNA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DROGA, DŹWIGAR, SCEPTYCYZM, KONTRMANIFESTACJA, BULAJ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, RACHUNEK ZDAŃ, MAHOŃ, GIEZŁO, KROPLÓWKA, DEFLEKTOR, SMOCZEK, PIKIETA, PRZEWÓD PIERSIOWY, OKREŚLENIE, KONFEDERACJA KANADY, PREFERENCJA, POZIOMICA, SYLFON, JEEP, IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, LICZBA, FAMUŁA, DRĄŻEK SKRĘTNY, ZAPARZACZ, MIENIE, DROGA WOJEWÓDZKA, PRZYSZŁOŚĆ, AKINEZJA, QUIZ, ODSTRZAŁ, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, WIEŻA STRAŻNICZA, GROOMER, ZABYTEK NIERUCHOMY, MAŁY CZŁOWIEK, EGZERCYCJA, ZIELONE PŁUCA, PROSTOLINIJNOŚĆ, MASKOTKA, FILM S-F, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SRAKA, PROSTACZOŚĆ, FRONTALE, AMFITEATR, POTENCJAŁ, BANDAMKA, CHŁODNIK, MAMAŁYGA, SELEKCJA, BYSTRZE, KRYTERIUM WALDA, TEUTON, DOMINACJA CAŁKOWITA, PÓŁWEŁNA, FIGOWIEC, HARDTOP, ALTERNATYWA, POLE, TURMA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KORONA, RYLEC, HAMBURGER, TAŚMOWY, BIAŁA NOC, CEMENT, KIŚĆ, KARABINIER, MONOPARTYJNOŚĆ, KAMIEŃ NAGROBNY, ŁOPATA, CUGOWIEC, KIELICH, PAWĘŻ, WŁASNOŚĆ, ODMIANKA, PIEPRZYK, UNIWERSAŁ, LAMBREKIN, PLIK GRAFICZNY, KIBITKA, PRZEŻYCIE, ASTRAGAL, ORGAN, FONIATRIA, GILOTYNA, KIEŁ, STEWA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, ZATWARDZENIE, KWAS HIALURONOWY, GOŁĘBICA, AGAMA PERSKA, FROTTOLA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, RADZIECKOŚĆ, KAFTAN, ESENCJA, LATOROŚL, ZACHODNIOŚĆ, PRAKULTURA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, SŁUPISKO, GRANDA, WSPORNIK, PRZYLŻEŃCE, ŻÓŁWIE, PRZYSTAŃ MORSKA, JURA BIAŁA, BRYZOL, GLORIA, KERN, MIKOZA, BYDLĘ, POPRAWNOŚĆ, ELEKTROLUMINESCENCJA, NIEWYDOLNOŚĆ, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, CHARAKTER, BRAMKA SAMOBÓJCZA, CEDZIDŁO, STEMPEL, URBARIUM, PACHOLĘ, MISTERIUM, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, OBRAZ, REMIZA, ŻONGLER, KAMPUS, MINIMUM EGZYSTENCJI, NOK, GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY, TRÓJNIAK, ODROBEK, PORCELANA STOŁOWA, LODOWIEC GRUZOWY, PAKLON, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FUTURE, MASZYNA ENERGETYCZNA, STARY PIERNIK, PROKSEN, SIŁACZ, ŚWIETLISTOŚĆ, KONKURENCJA, GRIECZANINOW, USTERKA, KOPIEC, MAŁODUSZNOŚĆ, SITEK, ROTMISTRZ, TEST KOMPLEMENTACJI, TENDENCJA, KOSZT BEZPOŚREDNI, KREDENS, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, FREON, PRAWO WEKSLOWE, PRZERWANIE CIĄŻY, OSIEMNASTY, KUSTOSZ, ADRES PAMIĘCI, KOTEW, GNIOT, SYSTEMIK, WNIOSEK, POWSTRZYMANIE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PROLIFERACJA, WYDAWNICTWO, OBIEKT, PROSTOŚĆ, KSIĄŻKA DOTYKOWA, UKŁAD ADAPTACYJNY, ŚLIWA WĘGIERKA, CZAS ZAPRZESZŁY, KALIBRACJA, TRASZKA GÓRSKA, RAUT, NOSOROŻEC, PORCYJKA, TEUTOŃSKI, WĘGAREK, OSZOŁOM, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, POJAZD ZABYTKOWY, FIRMANCTWO, KWARTA, WIEŻA HEJNAŁOWA, ARCHIKONFRATERNIA, WOLIERA, DZIESIĄTKA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, WSPÓŁKRÓL, ZŁOŻE GNIAZDOWE, KOMPLEKS GLEBOWY, SMOK, KULT LUNARNY, CAFE, KASA, KRAKOWSKOŚĆ, OKOP, POTÓWKA, PISMO URZĘDOWE, RUCHY EPEJROGENICZNE, MATKA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, DZIADZIENIE, PODMUCH, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, DZIECIAK, POCISK ARTYLERYJSKI, MASYW GÓRSKI, DIVA, TALAR, HETERODYNA, DYKTAT, IMAGE, PIRAT, OSTRZE TRZONECZKOWATE, ?SZCZI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO Z UDZIAŁEM LODU LUB ŚNIEGU BĘDĄCE ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO Z UDZIAŁEM LODU LUB ŚNIEGU BĘDĄCE ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIAŁA ŚMIERĆ zjawisko z udziałem lodu lub śniegu będące zagrożeniem dla człowieka (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁA ŚMIERĆ
zjawisko z udziałem lodu lub śniegu będące zagrożeniem dla człowieka (na 11 lit.).

Oprócz ZJAWISKO Z UDZIAŁEM LODU LUB ŚNIEGU BĘDĄCE ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZJAWISKO Z UDZIAŁEM LODU LUB ŚNIEGU BĘDĄCE ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x