PRZYWŁASZCZENIE SOBIE CUDZEJ WŁASNOŚCI; SKOPIOWANIE CUDZEGO UTWORU (LUB JEGO CZĘŚCI) WRAZ Z PRZYPISANIEM SOBIE PRAWA DO AUTORSTWA POPRZEZ UKRYCIE POCHODZENIA SPLAGIATOWANEGO UTWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAGIAT to:

przywłaszczenie sobie cudzej własności; skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYWŁASZCZENIE SOBIE CUDZEJ WŁASNOŚCI; SKOPIOWANIE CUDZEGO UTWORU (LUB JEGO CZĘŚCI) WRAZ Z PRZYPISANIEM SOBIE PRAWA DO AUTORSTWA POPRZEZ UKRYCIE POCHODZENIA SPLAGIATOWANEGO UTWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.653

PIĘTKA, NASADA, ZABYTEK RUCHOMY, CYTODIAGNOSTYKA, WARTOŚĆ REZYDUALNA, SZYNA, OSADA FABRYCZNA, JAMAJKA, PATYCZAK, WYROK PRAWOMOCNY, KILOGRAM, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, MADISON, CENZUS WYBORCZY, KSIĄŻĄTKO, BLOKADA, DYKTATURA, KITAJ, EKA-PIERWIASTEK, LAMINAT, RAKIETKA, ZANZA, GLORIA, BEZPANCERZOWCE, RADIO, KOŁEK, SANKCYJNOŚĆ, JADACZKA, ZESPÓŁ ROŚLINNY, ODBIJANY, GWIZDEK, MŁYNEK DO ODPADÓW, KARLISTA, ŁĄCZE ABONENCKIE, DRAM, BIRMANKA, DYPODIA, WYDZIELINA, OTWARTOŚĆ, BAN, ŁBISKO, PIERNICZEK, GAJDAR, MARŻA HANDLOWA, FAKSYMILE, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, CECHA, POSTOŁY, EGRETA, CHARAKTERYSTYKA, WEKTOR, JAKUT, KRATOWNICA, GAŁĘZATKA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, BOCZNIAK, AMFITEATR MORENOWY, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, BRUNEJCZYK, ANNA, KRÓLEWNA, ADAPTACJA, ASZKENAZYJCZYK, OBJĘTOŚĆ, SZUJA, ZJAWISKO GUNNA, SCENARIUSZ, PRZEMYT, REKREACJA, OLEFINA, CZĄBER, GOL, SAMODZIELNOŚĆ, NOBEL, ŚWIETLISTOŚĆ, AZTREONAM, ARGENTYŃCZYK, KANAŁY, DUBNO, SKOCZ SKALNY, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, NAUKA PRZYRODNICZA, EGZOSFERA, POŁĄCZENIE, JARMULKA, WERYFIKACJA, ŚLIZGAWICA, TRYNIDADKA, RUCHANKA, DYRYGENT, FRAZA, KATASTROFA, PROMENADA, KRĘG LĘDŹWIOWY, WYSTRÓJ, GRZYB PIASKOWY, KUCHENKA, RAGDOLL, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SZEREG HARMONICZNY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, SKRZYDŁO, CZOŁÓWKA, KOPROFIL, RESPIRATOR, LICHWA, WARIOMETR, PRODUCENT, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PRZEKĄSKA, LEK, MONETKA, ASYSTA GRAWITACYJNA, MUZA, BUM, BŁONNIK, KILKAKROTNOŚĆ, TRUMNA, DWORZANIN, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, POŻYTEK, JURYSLINGWISTYKA, KOGA, DOMENA PUBLICZNA, KUR, DIPLOPIA, POTENTAT, HEGEMON, JĘZYK SZTUCZNY, REZEDA, GWIAZDA WIELOKROTNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KASZKIET, PLOTER TNĄCY, DONIECK, NIGERKA, KREPA, WIERCIPIĘTKA, LOT SZYBOWCOWY, GLOBUS, ZOROASTER, NABÓJ ĆWICZEBNY, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, STAŁOŚĆ, AFILIACJA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, UDAWACZKA, GUJANKA, KAWOWIEC, ESZEWERIA, WARTOŚĆ, POPITA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, REPUTACJA, SURFINGOWIEC, ANTIGUAŃCZYK, UDŹWIG, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, GAD, NIEMOŻEBNOŚĆ, SZYDEŁKO, ROZŁÓG, TŁO, INWERSJA, PLEBEJKA, ADOPCJA, KRATA ROZDZIELNA, SEPARACJA, POMOST, MIŁOŚĆ, KALIMBA, MIESIĄC, WIATR KATABATYCZNY, ROZŁUPKA, MASKA, OGRÓDEK, SKAFANDER, OFIARA, PYSZCZEK, BANK DOMICYLOWY, EMERYTURA POMOSTOWA, ŁUPEK PARAFINOWY, KREWETKA ZMIENNA, ANEMIA APLASTYCZNA, BIEG PRZEŁAJOWY, KORYTKO, PSZCZOŁA KRAIŃSKA, REPREZENTACJA GRAFU, GENERAŁBAS, BORTNIANSKI, SIDARA, KRAWAT, DILIŻAN, SOLISTA, DYFERENCJACJA, DŹWIGAR, LIBRA, ŻYCZENIE SOBIE, KLAKSON RĘCZNY, LASKOWANIE, KORSYKANKA, UZBECZKA, RÓW, SPEKULACJA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, DROGI ODDECHOWE, WYCZARTEROWANIE, ULGA REMONTOWA, PASKUDZTWO, DRUGI, CZASOWNIK WIELOKROTNY, JON, WICIOKRZEW, KRETENKA, OSIEDLINY, MACEDOŃCZYK, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, TURECKI, HAMBURGER, SALAMI, TRANSPOZYCJA, POLEWACZKA, RACHUNEK ZDAŃ, ZNAMIĘ BECKERA, MNICH, ZATOR PŁUCNY, SŁAWA, DOMICYL, ALPAKA, BEZŻENNOŚĆ, DERYWACJA PROZODYCZNA, SPOT, POZIOM, SUKA, KANTOREK, UCHTA, ONDOZIERO, ODRĘTWIENIE, CIĘŻKI SPRZĘT, OKRUCH SKALNY, AKTYWNOŚĆ, ATLAS NIEBA, WYJAZD, SESZELKA, MANDARYŃSKI, OBRÓBKA PLASTYCZNA, OPACTWO, LEJ, KONSOLA, DOMEK DLA LALEK, SPÓŁGŁOSKA WARGOWO-ZĘBOWA, PASKUDNIK, WIĄZANIE, CELA, KORMA, LINON, FRAZA, KACENJAMER, BRUK, MASZYNOWNIA, BĘBEN, CZUDZJAWR, ANALIZA FUNKCJONALNA, NEUROFIBROMATOZA, TRĄBA POWIETRZNA, WRZECIONO, BAMBUS, BOB, WYRAZY, INTERIOR, MARTWICA, POLIMORFIZM, ZODIAK, CHIMICHANGA, TUSZKA, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, LOŻA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, PIĘKNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, POPOZAUR, ORLIŃSKI, PODŁOWCZY, RAJA NAKRAPIANA, JAD PSZCZELI, JABŁKO, TERMINAL, AWIZO, KOMISANT, KOTLARNIA, LEVEL, ALFRED, CHORWACKOŚĆ, NIRWANA REZONANSOWA, TYMOLEPTYK, ANTEPEDIUM, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, ?NAGRODZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYWŁASZCZENIE SOBIE CUDZEJ WŁASNOŚCI; SKOPIOWANIE CUDZEGO UTWORU (LUB JEGO CZĘŚCI) WRAZ Z PRZYPISANIEM SOBIE PRAWA DO AUTORSTWA POPRZEZ UKRYCIE POCHODZENIA SPLAGIATOWANEGO UTWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYWŁASZCZENIE SOBIE CUDZEJ WŁASNOŚCI; SKOPIOWANIE CUDZEGO UTWORU (LUB JEGO CZĘŚCI) WRAZ Z PRZYPISANIEM SOBIE PRAWA DO AUTORSTWA POPRZEZ UKRYCIE POCHODZENIA SPLAGIATOWANEGO UTWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAGIAT przywłaszczenie sobie cudzej własności; skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAGIAT
przywłaszczenie sobie cudzej własności; skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu (na 7 lit.).

Oprócz PRZYWŁASZCZENIE SOBIE CUDZEJ WŁASNOŚCI; SKOPIOWANIE CUDZEGO UTWORU (LUB JEGO CZĘŚCI) WRAZ Z PRZYPISANIEM SOBIE PRAWA DO AUTORSTWA POPRZEZ UKRYCIE POCHODZENIA SPLAGIATOWANEGO UTWORU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PRZYWŁASZCZENIE SOBIE CUDZEJ WŁASNOŚCI; SKOPIOWANIE CUDZEGO UTWORU (LUB JEGO CZĘŚCI) WRAZ Z PRZYPISANIEM SOBIE PRAWA DO AUTORSTWA POPRZEZ UKRYCIE POCHODZENIA SPLAGIATOWANEGO UTWORU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast