PAŃSTWO POŁOŻONE NA WYSPIE CYPR LEŻĄCEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO U WYBRZEŻY TURCJI, SYRII I LIBANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYPR to:

państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu (na 4 lit.)REPUBLIKA CYPRYJSKA to:

państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYPR

CYPR to:

państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu (na 4 lit.)CYPR to:

azjatycka wyspa we wschodniej części Morza Śródziemnego, często traktowana jako część Bliskiego Wschodu, czasami jednak zaliczana do Europy, historycznie, kulturowo i politycznie stanowiąca część Europy (na 4 lit.)CYPR to:

z Nikozją i Larnaką (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWO POŁOŻONE NA WYSPIE CYPR LEŻĄCEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO U WYBRZEŻY TURCJI, SYRII I LIBANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.127

WĘŻOJAD FALISTY, WIERZCHNICA, BATAGUROWATE, JANTARNY, GAZELA DAMA, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, SYJAMSKA, JASKINNICA CESARSKA, FURMANOW, GŁOSKA PREPALATALNA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KROWA MORSKA, ANKARA, SKŁADAK, PROWINCJA, ŻÓŁWIAK AFRYKAŃSKI, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, UFA, KRYPTOWOLANS, PŁATONÓG WĘŻOWATY, AROWANA AZJATYCKA, ĆWIARTKA, SKAGA, MORŚWINOWATE, MOSKITÓW, WISCONSIN, YARIS, MOSTEK, KOLOKACJA, BIRGINIAK, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, BABUIN, LOTOPAŁANKA, W, ZŁOTY DEWIZOWY, ROSKILDE, POLATUCHA OLBRZYMIA, KIRGISTAN, PSZCZOŁA JAPOŃSKA, KONAK, WYSPA WULKANICZNA, WYRAZ SAMODZIELNY, MONTSERRAT, ŚWIDER, ROPUCHA ŻYWORODNA, TOMSK, TRYPTYK, DEMONTAŻ, MALI, DŻUBBA, UTATSUZAUR, TOLKMICKO, FIŃSKA, PSEUDOPAŁANKA ZIELONA, ETEZJA, PALAU, RUCH, OSOWO, BANK DOMICYLOWY, TŁUK PIĘŚCIOWY, CYPRYŚNIK, KANCZYLE, BADYLARKA, HESJA, ONEGA, DRĘTWA, ARBA, OBRZĘK, JARZYNKA, OMUTA, IEUD, OSET ZWISŁY, TRANSPOZYCJA, MEWA CZARNOGŁOWA, KONFISKACJA, BOOTHIA, SABAH, KIROWSK, SZELF, RAK STAWOWY, ANATOMIA WARSTWOWA, PAWIAN PŁASZCZOWY, JAKUCK, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, SAN MARINO, CALBAYOG, MHOR, GŁOWA, SABEJCZYK, ORDU, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, POLNIK PÓŁNOCNY, USTONOGI, TUREK, DERYWAT, SIROCCO, SMALAND, WOŁYNIAK, BLESBOK, SARNA, BEŁT, YORKSHIRE, PINIOR, FILEMON CIEMNY, ANDORA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, OLENIOCKA, WIRGINIA, ŻYŁA, SPANDAU, BŁOTNIARKA, HEJSZANZAUR, CHICLAYO, BOKE, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, RAJSTOPY, KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ZAPOJKA, PIŁA, SZUM, NAROŻNIK, GEKON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SKONFEDEROWANE STANY AMERYKI, SIEWIEROMORSK, CZERNICA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, RECJA, KSANTOMETR, ANTAR PATAGOŃSKI, SKŁADAK, DERELIKCJA, PODATEK, POLIPTYK, KELT, ZASTAWKA, LUIZJANA, PAŃSTWO PRZYLĄDKOWE, GUTKOWO, UZBECKI, ZŁĄCZKA, SOPLICA AUSTRALIJSKA, SOSNA POSPOLITA, OBUDOWA, SZPERK, BASEN, GAMELAN, TORFOWISKO WISZĄCE, KOCANKA, PAŃSTWO NEOTROPIKALNE, ALBORSKA, AZJA, PIGMEJKA, ABCHAZJA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, HANOWER, TAŚMA MONATAŻOWA, PESCARA, SYSTEM POWIERNICZY, CEDR, SILUOZAUR, DOPŁYW, KULEBAKI, JESIOTR ROSYJSKI, JANKES, FILEMON CIENKODZIOBY, MORECAMBE, CZAD, KLAUZURA, CZERWOŃCZYK DUKACIK, PAŃSTWO KUWEJT, EGZOSFERA, JASIENICA, LIS, WENECKA, NAJEZDNIK, BONE, JANDA, DELFIN PEALE'A, GIMOLSKIE, RIZE, ZNAK ZODIAKU, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, TURCZYN, BIAŁA STREFA, DESZCZOCHRON, KANGHKA, CHRZEŚCIJAŃSTWO ZACHODNIE, BIFURKACJA, SZERSZEŃ AZJATYCKI, DACH ŚWIATA, PAKULARKA, HURYCKI, DELFIN KRZYŻOWATY, DIUGONIOWATE, KOMIN GEOTERMALNY, DYPTYK, STROBOSKOPIA, SURUGA, UJŚCIE GARDŁOWE, MARYLAND, DZIOBÓWKA, KESAN, SYFON, TATAR, RAMIENICA ZWYCZAJNA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, PAŃSTWO, EKLER, POZIOM MORZA, BRYZA, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZBÓJNIKOWATE, NSUTA, SZERSZEŃ WSCHODNI, MARIIŃSK, KOLONIZATOR, MAREOGRAF, OSTROLOT CIEMNY, HORNSYND, SELADANG, POLĘDWICA, ITAKA, CARDIGAN, PADEMELON, ROZETKA, MIASTO-PAŃSTWO, ATTYCKI, ŁUCZYNA, BIAŁYSTOK, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KRĄGŁOŚĆ, BRETOŃSKI, SZCZEKUSZKOWATE, SAMARIN, AUSTRALORZEKOTKA SREBRNOOKA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ACAŃSTWO, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, BEJT, ASAŃSTWO, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SYRTA, DELFIN CZARNY, PAFOS, LESBOS, MAROKO, NANDI, METROPOLIA, JAŚMINOWIEC OMSZONY, CZAPLA CZARNA, DRUGA REPUBLIKA CZECHOSŁOWACKA, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, NIGDE, WALENCJA, WSCHODOZNAWSTWO, TYRI, PAŃSTWO, PROTEZA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, KREDYT PAŃSTWOWY, AGA, SŁUP, MEGATSUNAMI, HANO, LORI KUKANG, REPUBLIKA GABOŃSKA, ŻABA Z JUNIN, PREZENTER, KOHEZJA, INGRESJA MORZA, KORONA CIERNIOWA, KACZKA LABRADORSKA, ZDANIE PODRZĘDNE, MBUA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, NURZANIEC KAUKASKI, ZNAK INTERPUNKCYJNY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, CAMPECHE, LANGUSTA EUROPEJSKA, RAJA SIWA, BLOKADA, LIDINOWO, MONSUN, CZAPLA CZARNONOGA, NELMA, UBSA, DAKOTA, CHYLAT, BARLEE, ZALEW, ORSELKA, MIKO CZARNY, ?TOLIARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.127 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWO POŁOŻONE NA WYSPIE CYPR LEŻĄCEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO U WYBRZEŻY TURCJI, SYRII I LIBANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWO POŁOŻONE NA WYSPIE CYPR LEŻĄCEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO U WYBRZEŻY TURCJI, SYRII I LIBANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYPR państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu (na 4 lit.)
REPUBLIKA CYPRYJSKA państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYPR
państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu (na 4 lit.).
REPUBLIKA CYPRYJSKA
państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu (na 18 lit.).

Oprócz PAŃSTWO POŁOŻONE NA WYSPIE CYPR LEŻĄCEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO U WYBRZEŻY TURCJI, SYRII I LIBANU sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PAŃSTWO POŁOŻONE NA WYSPIE CYPR LEŻĄCEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO U WYBRZEŻY TURCJI, SYRII I LIBANU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x