CLUPEA PALLASII - GATUNEK MAŁEJ ŁAWICOWEJ RYBY OCEANICZNEJ Z RODZINY ŚLEDZIOWATYCH (CLUPEIDAE); ŚLEDŹ TEN ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH PÓŁNOCNEGO PACYFIKU, W TYM AMERYKI PÓŁNOCNEJ (OD PÓŁWYSPU KALIFORNIJSKIEGO PO PÓŁNOCNE KRAŃCE ALASKI) I AZJI (W MORZU OCHOCKIM, JAPOŃSKIM, BERINGA I CZUKOCKIM) ORAZ U WYBRZEŻY PÓŁNOCNEJ ROSJI (W MORZACH BIAŁYM, BARENTSA I KARSKIM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLEDŹ PACYFICZNY to:

Clupea pallasii - gatunek małej ławicowej ryby oceanicznej z rodziny śledziowatych (Clupeidae); śledź ten żyje w przybrzeżnych wodach północnego Pacyfiku, w tym Ameryki Północnej (od Półwyspu Kalifornijskiego po północne krańce Alaski) i Azji (w Morzu Ochockim, Japońskim, Beringa i Czukockim) oraz u wybrzeży północnej Rosji (w morzach Białym, Barentsa i Karskim) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CLUPEA PALLASII - GATUNEK MAŁEJ ŁAWICOWEJ RYBY OCEANICZNEJ Z RODZINY ŚLEDZIOWATYCH (CLUPEIDAE); ŚLEDŹ TEN ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH PÓŁNOCNEGO PACYFIKU, W TYM AMERYKI PÓŁNOCNEJ (OD PÓŁWYSPU KALIFORNIJSKIEGO PO PÓŁNOCNE KRAŃCE ALASKI) I AZJI (W MORZU OCHOCKIM, JAPOŃSKIM, BERINGA I CZUKOCKIM) ORAZ U WYBRZEŻY PÓŁNOCNEJ ROSJI (W MORZACH BIAŁYM, BARENTSA I KARSKIM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.482

PLANTAN, ŻABA ŚWISTUN, WOMBAT, CD-R, NADOBNICA, MARUDER, SOSNA PLAMISTOKORA, TOKUMINGAN, BIAŁA GWARDIA, TROGON KRASNODZIOBY, KROWIEŃCZAK, TORFOWIEC DUSENA, KARMNIK, BAJKA MAGICZNA, REPUBLIKA KIRGISKA, TAGANROSKA, WARZĘCHA ZWYCZAJNA, RZĄPICA, SYNINGIA OGRODOWA, PSIZĄB HENDERSONA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, GIĘTKOZĄB, BRĄZOGŁÓWKA OBROŻNA, HELMINTOLOGIA, REKIN WIELORYBI, MIĘSOŻERCA, ANTYLAK PURPUROWY, SZUM TERMICZNY, KUKLIK RÓŻNOOWOCKOWY, CYTOKINA, IGŁAWA, RYSUNEK TECHNICZNY, LYGODIUM POGIĘTE, MODRZEW POLSKI, SITAK, SPARTA, AMERYKANKA, PLONIARKA, SAOLA, ALEKSANDRETTA OBROŻNA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, INDYJSKI BIZON, CHARYZMATYK, LIRYKA POŚREDNIA, KRASNOLICA, BRODEK BEZŁODYGOWY, KOTWICZNIKOWCE, BURZYK MAŁY, GRACILIZUCH, ZADYCHRA POSPOLITA, ŻÓŁCIEŃ, ŻUBR, WÓŁ VU QUANG, GERBERA, BŁYSKOTEK PURPUROWY, HOPLUR OBROŻNY, WORCZAK ZAGNIETEK, OCHRZCZONY, HELODERMA, PERLICA CZUBATA, CEDR HIMALAJSKI, TRZPIENNIK OLBRZYM, DZIOBAK, SYNOGARLICA RDZAWOSTERNA, BAGNICA, RZEKOTKA WYLĘGARKA, APATOZAUR, SUSUKA, PODWOZIE, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, KUSACZ SZARONOGI, MAKRELA KAWALA, LEGWAN KARŁOWATY, MIODÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, RUCH DROGOWY, DYLĄŻ, WILK ALASKAŃSKI, PIKLING, HAKODZIOBEK CZARNY, ZŁOTOLOTEK, CUKRÓWKA, AGREST, WARAN GRAYA, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, KONSOLETA, CZOSNEK WIELKOLISTNY, USA, KUKURYDZA, CABO DELGADO, KUJA MAŁA, FAŁSZYWA LISZKA, KOSZT ZARZĄDU, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, TWORZYWO SZTUCZNE, TURZYCA LOARSKA, KORMORAN CZUBATY, FASOLA ZŁOTA, MRÓWKOJAD TRÓJPALCZASTY, MH, ŻÓŁW LEŚNY, STRZELANKA, CHWOSTKA ŚWIETNA, OCEANNIK CZARNOBRZUCHY, GARNA, HUBKA TRWAŁA, LANAZAUR, JĘZYK ARABSKI, FABROZAUR, TRAWNIKOWIEC POSPOLITY, CZAPLA CZARNA, BRODACZKA NAJDŁUŻSZA, CZEKAN, DZIERZYK ANGOLSKI, ANYŻEK, PIESZCZAK PLAMISTY, OŚLICZKA POSPOLITA, POCIĄG MARSZRUTOWY, HUDSONA, OTRZEWNA, JAŁOWIEC SABIŃSKI, TERYLEN, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, OMIEG SERCOWATY, HIMALAJE, CHIMEROWATE, DĘBIK KROPKOWANY, BUSZÓWKA ŻÓŁTORZYTNA, SZAROTKA, TURZYCA OEDERA, RZEKOTKA PTASIA, KRZAKÓWKA RDZAWOBOCZNA, LATANIE PRECYZYJNE, ENIGMOZAUR, BEZRĄBEK, MYSZ LEŚNA, RAJA GŁĘBINOWA, DROŻDŻE, KEKANIE, KOZAK REJESTROWY, TUKOTUKO MAGELLANA, BOLITA POŁUDNIOWA, PŁATNIK, DŁAWIGAD, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, MIODOJAD, AKSAMITNIK PODKOROWY, SKRYTOSKRZELNE, SAMBAR INDYJSKI, PARNIK, GALUSZKI, GRZYB BOROWIK, JEDNOSTKA CZASU, KOROŁAZ PAPUASKI, NOGOLOTKOWATE, GORYCZKA, GWARANCJA PROCESOWA, DRZEWOŁAZ ZŁOCISTY, SAŁATA, LUSTRZEŃ MEKSYKAŃSKI, CIENISTKA, UWYPUKLENIE, BRĄZACZEK BIAŁOUCHY, MASTYKS ASFALTOWY, SERAU KĘDZIERZAWY, TOMI, PIESTRÓWKA, MODRZEW EUROPEJSKI, GWINEJKA, KANGUR DRZEWNY, WOŁGA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, PERM, TURZYCA ODGIĘTA, ŻÓŁW SKÓRZASTY, MIODOPOIK BIAŁOGARDŁY, PUNKTACJA KANADYJSKA, DRZEWO LAUROWE, KIPER, ORZECH BRAZYLIJSKI, AZOT AMONOWY, DRZEWO MAMUTOWE, ZBROJÓWKA, DELFIN GANGESOWY, WIELKA ROSJA, KOBIERNIK, PĘPAWA SZCZECINIASTA, ŁZAWNICA ŁZY HIOBA, KOZIOROŻEC PIRENEJSKI, JASKÓLNIK, WIESZCZ, KIT, PAZUROGON PRĘGOUDY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ZAUROKTON, KAPUSTA CUKROWA, BYSTRZYK ŻÓŁTOPŁETWY, RYBA KOSTNA, ALGEBRA BOOLE'A, HUEMAL, BÓBR GÓRSKI, FITOCENOLOGIA, TRAGIGROTESKA, MOKRADŁOSZ SERCOWATY, FERRIMAGNETYZM, NORNICA, GRYSBOK PRZYLĄDKOWY, POLKA, ANTURIUM SCHERZERA, HARDCORE, PRĄTNIK MEKLEMBURSKI, TOPOLA, PLUTOKRACJA, TRASZKA JAPOŃSKA, SCYNK OGNISTY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PRĄTNIK ZBIEGAJĄCY, TIENSZANOZAUR, BAWEŁNA, PRZĄDKA PIERŚCIENICA, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, GIBON, WICIOKRZEW, TRZCINNIK PSTRY, WCIORNASTEK ZACHODNI, NOTOWANIE CIĄGŁE, SUMIK KORALOWY, BUJANKA WIĘKSZA, DZIERZBIK GÓRSKI, NIEDŹWIEDZIÓWKA KRASA, TURIAZAUR, SKUNKS, ŻYWORÓDKA JEDNOPLAMKA, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, SCHIZOFRENIA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, ULWA SAŁATOWA, OGRÓD BOTANICZNY, TUNBERGIA MYSORSKA, BĄK AMERYKAŃSKI, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, SOSNA KALABRYJSKA, TOPOLOGIA SZYNOWA, KOZA, ROZPŁOCH, CIECIORKA PSTRA, STADNIAK SIWOGŁOWY, REFERENT, DELFIN POŁUDNIOWY, ŁOPIAN, MARCHEWKA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, BYSTRZYK DWUPRĘGI, PANAMA, BARWIENIEC POZIOMKOWY, PRZECHRZTA, TOCHIZAUR, CYRANECZKA RDZAWA, ŻARŁACZ CIEMNOSKÓRY, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ROUBA, ŚLEPY ŚLEDŹ, KOLKA, NIESZPUŁKA, ŻABNICA NAWĘD, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, AUSTRONEZYJCZYK, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, SYSTEM AUTONOMICZNY, SKRĘTNICA, KRYNICZANIN, WIOSNA, ŻWAWOŚĆ, ZNAMIONÓWKA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, RYBI PĘCHERZ, OSET SINY, JEMIOŁUSZKA, GAZELA INDYJSKA, SUWAKI, TORFOWIEC WARNSTORFA, KĘDZIERZAWKA KRUCHA, SZKARŁATKA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, SZAŁWIA, LEMAT LINDENBAUMA, KETELEERIA, BEZ POSPOLITY, AURORACERATOPS, TĘPOLISTKA, CZADCA, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, HAITI, KOLORADIZAUR, JESIOTROWATE, JEMIOŁA, ASTER DŁUGOLISTNY, PANDRAK, PŁASZCZENIEC MARSZCZONY, ?KANIUKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CLUPEA PALLASII - GATUNEK MAŁEJ ŁAWICOWEJ RYBY OCEANICZNEJ Z RODZINY ŚLEDZIOWATYCH (CLUPEIDAE); ŚLEDŹ TEN ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH PÓŁNOCNEGO PACYFIKU, W TYM AMERYKI PÓŁNOCNEJ (OD PÓŁWYSPU KALIFORNIJSKIEGO PO PÓŁNOCNE KRAŃCE ALASKI) I AZJI (W MORZU OCHOCKIM, JAPOŃSKIM, BERINGA I CZUKOCKIM) ORAZ U WYBRZEŻY PÓŁNOCNEJ ROSJI (W MORZACH BIAŁYM, BARENTSA I KARSKIM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CLUPEA PALLASII - GATUNEK MAŁEJ ŁAWICOWEJ RYBY OCEANICZNEJ Z RODZINY ŚLEDZIOWATYCH (CLUPEIDAE); ŚLEDŹ TEN ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH PÓŁNOCNEGO PACYFIKU, W TYM AMERYKI PÓŁNOCNEJ (OD PÓŁWYSPU KALIFORNIJSKIEGO PO PÓŁNOCNE KRAŃCE ALASKI) I AZJI (W MORZU OCHOCKIM, JAPOŃSKIM, BERINGA I CZUKOCKIM) ORAZ U WYBRZEŻY PÓŁNOCNEJ ROSJI (W MORZACH BIAŁYM, BARENTSA I KARSKIM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLEDŹ PACYFICZNY Clupea pallasii - gatunek małej ławicowej ryby oceanicznej z rodziny śledziowatych (Clupeidae); śledź ten żyje w przybrzeżnych wodach północnego Pacyfiku, w tym Ameryki Północnej (od Półwyspu Kalifornijskiego po północne krańce Alaski) i Azji (w Morzu Ochockim, Japońskim, Beringa i Czukockim) oraz u wybrzeży północnej Rosji (w morzach Białym, Barentsa i Karskim) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLEDŹ PACYFICZNY
Clupea pallasii - gatunek małej ławicowej ryby oceanicznej z rodziny śledziowatych (Clupeidae); śledź ten żyje w przybrzeżnych wodach północnego Pacyfiku, w tym Ameryki Północnej (od Półwyspu Kalifornijskiego po północne krańce Alaski) i Azji (w Morzu Ochockim, Japońskim, Beringa i Czukockim) oraz u wybrzeży północnej Rosji (w morzach Białym, Barentsa i Karskim) (na 15 lit.).

Oprócz CLUPEA PALLASII - GATUNEK MAŁEJ ŁAWICOWEJ RYBY OCEANICZNEJ Z RODZINY ŚLEDZIOWATYCH (CLUPEIDAE); ŚLEDŹ TEN ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH PÓŁNOCNEGO PACYFIKU, W TYM AMERYKI PÓŁNOCNEJ (OD PÓŁWYSPU KALIFORNIJSKIEGO PO PÓŁNOCNE KRAŃCE ALASKI) I AZJI (W MORZU OCHOCKIM, JAPOŃSKIM, BERINGA I CZUKOCKIM) ORAZ U WYBRZEŻY PÓŁNOCNEJ ROSJI (W MORZACH BIAŁYM, BARENTSA I KARSKIM) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CLUPEA PALLASII - GATUNEK MAŁEJ ŁAWICOWEJ RYBY OCEANICZNEJ Z RODZINY ŚLEDZIOWATYCH (CLUPEIDAE); ŚLEDŹ TEN ŻYJE W PRZYBRZEŻNYCH WODACH PÓŁNOCNEGO PACYFIKU, W TYM AMERYKI PÓŁNOCNEJ (OD PÓŁWYSPU KALIFORNIJSKIEGO PO PÓŁNOCNE KRAŃCE ALASKI) I AZJI (W MORZU OCHOCKIM, JAPOŃSKIM, BERINGA I CZUKOCKIM) ORAZ U WYBRZEŻY PÓŁNOCNEJ ROSJI (W MORZACH BIAŁYM, BARENTSA I KARSKIM). Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x