GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY to:

głośnik, w którym na naelektryzowaną membranę z cienkiej folii (mającą napyloną warstwę metaliczną z jednej lub dwu stron, bądź będącą elektretem) oddziałują dwie perforowane elektrody, umieszczone z obu stron folii (jedna elektroda ma odwróconą fazę sygnału o 180 stopni w stosunku do drugiej), w ten sposób wywołując drgania folii w takt sygnału (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.252

FORTECA, TECHNOLOGIZM, CHIMEROKSZTAŁTNE, BERLACZ, ŁĄCZNICA KOLEJOWA, DRUHNA, EGZORCYZM, CHOROBA UHLA, KNAJPA, WELON, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, PREFEKT APOSTOLSKI, RYNKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, DWURURKA, UDERZENIE, SZPILECZKA, SERECZNIK, DIMORFODON, GOŹDZIK, ROZETKA, NEKROFILIA, ANOMALIA, KODOWANIE, GLIZA, RECEPTA, BRUK, OBRĘCZ, NEUTRALNOŚĆ, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, JĘZYK OBCY, STYL WILHELMIŃSKI, SKONIA, KOMISANT, LICHWA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, AZYL, PIANO, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KOMUNIKATOR, NAWÓZ ORGANICZNY, DYSTANS, ODTWÓRCA, GRZEBUŁA, BYLICA, ŚMIERDZIUCH, LIPODYSTROFIA, BYCZEK, WCIOS, PRAWICZEK, KONEW, PEŁNE MLEKO, TROMPA, FILTR WĘGLOWY, PALINGENEZA, BRAZYLIJSKOŚĆ, OSOBA, MUSLI, PROFIL KAUZALNY, WIADRO, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, FRASZKA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, WSZYSTKOWIDZĄCY, BANDAŻ, BUCHTA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, UMOWA SPONSORSKA, ŻACHWY, KOT, TURYSTYKA SEKSUALNA, UŻĄDLENIE, POMOC STYPENDIALNA, PIERWSZA POMOC, HEBAN, PRACE KONSERWACYJNE, FASOLA ZŁOTA, GARBNIK, BRUTAL, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, RURKA, CZARCIE NASIENIE, ANNA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ODSTĘPSTWO, PRZYSTAŃ MORSKA, BURZA DZIEJOWA, FOREMKA, PŁAWA SONAROWA, SEPTET, GERRYMANDERING, EPOKA LITERACKA, OPASKA, PARNIK, KAMIEŃ, OPIEKUN, ZWYROL, PEONIA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, ROGER, SAŁATA LOLLO, NIESTAWIENNICTWO, KORSARZ, PEPICZEK, SECESJONISTA, WÓŁ, ILOCZYN BLASCHKEGO, UPIĘCIE, BIBLIOTEKA, ALGEBRA BANACHA, POWTÓRKA, NALEŚNIK, GENERACJA, GROŹBA BEZPRAWNA, WIECHA, KASZTELAN, MONITORING, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, RYNEK WEWNĘTRZNY, KOROWÓDKI, AREA, PLANETA SKALISTA, MIOT, BASEN ARTEZYJSKI, ENOL, PODATEK IMPORTOWY, ARKUSZ DRUKARSKI, BUGAJ, TRAŁ, STANOWISKO, PRZETOKA, PATRON, PROLIFERACJA, SKANER BĘBNOWY, POPRZEDNICZKA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, OSOBA TRZECIA, ELANA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WYCINEK, PERON WYSPOWY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, RZUT WOLNY, BANER, BASZŁYK, SKÓRZAK, NÓW, ADRES KORESPONDENCYJNY, SERWETECZKA, WIĄZANIE, JON, WAPIENNIK, BUDKA, NIEWIERNOŚĆ, PEDERASTKA, PRZĘSŁO, KIT, SZMER, STATEK, FRYZ, NAGRODZENIE, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, OKULARY, PASTISZ, PRÓBA JĄDROWA, KECZUA, UBOŻENIE, BRZOZA OJCOWSKA, UBYTEK, ROZSTĘP, AUDYT, ŁAWICA SKALNA, KASA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, BEZPŁODNOŚĆ, KOŚCIÓŁ, TŁUMACZKA, HOLOGRAM, KOSODRZEWINA, LINIA, RÓW IRYGACYJNY, TALK SHOW, UCHWYT ELEKTRODY, EDYCJA, STRZYKAWKA, OSCYLACJA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, OBIEKTYW, TRZECI, KALKA OŁÓWKOWA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRASA, PRYSZCZARKI, GRAF PODSTAWOWY, NIEDODMA PŁUC, GALARETA, BRATEK, ZŁĄCZE, ALUZJA, PEPICZKA, ELEMENT, PRZESŁONA, DOŁEK, STECZKA, GLINIAN, BITWA POD PIŁAWCAMI, USZYSKO, ZAWÓR, RZADKOŚĆ, ENDOPROTEZA, PROCES GEOLOGICZNY, BRYTYJSKOŚĆ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, MINIATURKA, KLUCZ WIOLINOWY, ANGLIZOWANIE, WSZECHŚWIAT, ZALEŻNOŚĆ, PARAPET, REFLEKTOR, KROWIE OCZY, PLOMBOWIEC, DWUTAKT, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, TUSZ, REWERENCJA, KANAŁ KRĘGOWY, FIOLET GENCJANY, BRAMSEL, WULGARYZM, BARSZCZ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, PRAWO MEDYCZNE, NUMEREK, ZAKRES POJĘCIOWY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KATZENJAMMER, RĘCZNE STEROWANIE, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, DROBNICOWIEC, TAMILSKI, LITOSFERA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, NACZYNIAK GRONIASTY, MOCZ, PIENIĄDZ LOKALNY, ŁAWA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, TOSTOWNICA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, MARKIZETA, GLIKOGENOZA TYPU I, PRAWO, IMINA, UPRZĄŻ, DRĄŻEK KIEROWNICZY, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, MEM, KLESZCZE, BBS, CENA MAKSYMALNA, ROTA, UCHWYT, HELING, SPÓJNIK, KRAJARKA, MENTALNOŚĆ, SZUM, STATYWIK, ISLANDZKOŚĆ, SZADŹ, ZDENERWOWANIE, RAKARNIA, HAMULEC SZCZĘKOWY, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PRZEDROŚLE, PŁYWAK, KOMORA, WRZĘCHY, WYPRAWA, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, HEGEMON, EMOTIKON, DOMICYL, MATMA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, GESTAPO, PODUSZKA BALANSOWA, KATAFRAKTA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, AMNEZJA, SIÓDEMKA, KUGLARZ, GUŁAG, ALTERNATA, ESENCJA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WYBIEG, METODA SANGERA, ?PUCHAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.252 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY głośnik, w którym na naelektryzowaną membranę z cienkiej folii (mającą napyloną warstwę metaliczną z jednej lub dwu stron, bądź będącą elektretem) oddziałują dwie perforowane elektrody, umieszczone z obu stron folii (jedna elektroda ma odwróconą fazę sygnału o 180 stopni w stosunku do drugiej), w ten sposób wywołując drgania folii w takt sygnału (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY
głośnik, w którym na naelektryzowaną membranę z cienkiej folii (mającą napyloną warstwę metaliczną z jednej lub dwu stron, bądź będącą elektretem) oddziałują dwie perforowane elektrody, umieszczone z obu stron folii (jedna elektroda ma odwróconą fazę sygnału o 180 stopni w stosunku do drugiej), w ten sposób wywołując drgania folii w takt sygnału (na 23 lit.).

Oprócz GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast