GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY to:

głośnik, w którym na naelektryzowaną membranę z cienkiej folii (mającą napyloną warstwę metaliczną z jednej lub dwu stron, bądź będącą elektretem) oddziałują dwie perforowane elektrody, umieszczone z obu stron folii (jedna elektroda ma odwróconą fazę sygnału o 180 stopni w stosunku do drugiej), w ten sposób wywołując drgania folii w takt sygnału (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.252

SANDBOX, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, EBOLA, DEPUTAT WĘGLOWY, FELDMARSZAŁEK, DOLNOPŁAT, FILM S-F, CZWÓRKA, POKRĘTKA, ŚCISKACZ, KIOSK, DEWELOPER, PRZEKŁADKA, WYCHODŹTWO, PUCH KIELICHOWY, KSIĘGA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, WIĘZIENIE, KLINGA, BOGUMIŁ, RANA, PRZETWÓRCZOŚĆ, STARTER, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SZTABSOFICER, RETROGRADACJA, TEROFIT, RÓW, MAJORAT, OBAWA, CERAMIKA SZNUROWA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, VIOLA DA BRACCIO, FELER, SIÓDMY, PLUTON, SPŁYW, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WÓZEK SZPITALNY, VOTUM, LIMFOBLAST, ADWOKAT, KACAPSKI, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ŚLEPY NABÓJ, DZWONY RUROWE, PODWYMIAR, ODNIESIENIE, PARKA, GEST, WIELKA WOJNA KOZACKA, CHOROBA GENETYCZNA, MISIOWÓZ, TĘTNICA ŻOŁĄDKOWA, KROKIET, RZADKOŚĆ, SPAMER, DOMINANTA, TARCZA, SPRZĘŻAJ, CEROWACZ, FUGA, PARKIET, ELEGIA, RANGA, KRAINA, INWERSJA RZEŹBY, UZUS, MUSZLA KLOZETOWA, AGNOZJA TWARZY, MATOŁ, PRYZMAT PENTAGONALNY, IKEBANA, PÓŁINTERNAT, SZCZOTECZKA, ODDZIAŁYWANIE, RYNEK FORMALNY, ŁÓŻECZKO NADZIEI, OSTRA AMUNICJA, BĄK, KOMENTARZYK, GNIAZDO, SZKIC, KRAJARKA, KLINIEC, KORYTARZYK, ANNA, BALON, EMISJA, PLAZMA, ILLOKUCJA, SKRZYNIEC, DZIAŁ, PROSIAK, EMPIRYZM GENETYCZNY, ZNAJDEK, KOSZT BEZPOŚREDNI, DEZETA, PODEJŚCIE, ŁONO, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, STARTER, ABSYDA, CZYR, GLIKOZYD FENOLOWY, SKARŻĄCY, JON CENTRALNY, KOLEBKA, ASYGNACJA, KOMISARZ WOJSKOWY, RZECZNIK PATENTOWY, GEOFIT KŁĄCZOWY, GUZ, SCHABOWY, SKRAJNIK, DUM-DUM, MAKINTOSZ, STATEK KORSARSKI, OPARZENIE, STRATA, WYBIEG, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, OPIEKA SPOŁECZNA, ODRĘTWIENIE, DOM BLIŹNIACZY, APROBACJA, WŁÓKNO SZTUCZNE, WSTĘŻNICE, SYGNAŁ, PRZYDAWKA, SZYBKOWAR, OKRES, TRANSLOKACJA, CUKIERNIA, DELOKALIZACJA, KOMPLEMENTARIUSZ, MUTACJA ZMIANY SENSU, MOMENT ZWYKŁY, AMERYKAŃSKOŚĆ, WAMS, SERPENTYNA, CZŁON PODRZĘDNY, NEKROPOLA, POGORELIĆ, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, SILNIK OBCOWZBUDNY, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ADAPTACYJNOŚĆ, MUSZTRA, USYTUOWANIE, FALA WZROSTOWA, WIESZAK, SIAD, PERUKARNIA, CYMELIUM, MONK, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, WŁADZUCHNA, RADIO TAXI, FASZYNA, FILET, BERET, ŚLEPE WROTA, TRZMIELINA, INDOS, ZAINTERESOWANIE, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, DZIEWCZĘCOŚĆ, FENIG, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, DRUGI PLAN, AZOTAN(V), FIRMA-WYDMUSZKA, KANTOR, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, LEBERWURST, WARIOMETR, BRUTAL, PLECIONKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, DRABINA, KAZAMATA, KSIĘGA METRYKALNA, PAGODA, PRASA, ŚMIAŁOŚĆ, BORAZON, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, GWIAZDA PODWÓJNA, WIELOKULTUROWOŚĆ, CZYTELNIK, KARTA TYTUŁOWA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, TENIS, KAROWNIK, ROZDZIAŁEK, KAWALERSKA JAZDA, KOMAT, KOLCZAK, ŚWIAT, SENAT, BARIERA KREW-MÓZG, LAMPA OBRAZOWA, PODEJRZLIWOŚĆ, CUKIER LODOWATY, SYSTEM ALARMOWY, KAFETERIA, WSPÓŁZALOTNIK, RUBRYKA TOWARZYSKA, NA JEŹDŹCA, MELUZYNA, FOTEL OBROTOWY, BUDYŃ, INTERLUDIUM, GORĄCZKA DUM-DUM, LUK, PACJENT URAZOWY, METAL NIEŻELAZNY, JERZY, EGZORCYZM, NABIERACZ, BEK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, EMBOLIZACJA, EUTEKTOID, OKNO KROSNOWE, DWUDZIESTY TRZECI, OPADY, TĘPICIEL, KOD, ZERÓWKA, KONDYCJONALIZM, JARZĘBINÓWKA, KORKI, OSCYLATOR, FINAŁ, MECHANIZM JARZMOWY, ŻUŻLOBETON, SERIAL TELEWIZYJNY, GORĄCZKA, KOMBINACJA, WILK, BAGNIK ZDROJOWY, JĘZYK MASZYNOWY, WALKA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, GRANDA, WSKAZÓWKA, OCENA, STREFA PRZYGRANICZNA, ZAPALENIE, MYRMEKOFIL, TEST, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, CHÓR, ATRYBUCJA STABILNA, MATAMATA, SUBLIMATOR, TRANSPORTÓWKA, DRAMATYCZNOŚĆ, DOKUMENT, DWUDZIESTY, OBUSTRONNOŚĆ, CEWKA PUPINIZACYJNA, PLAC, GLORIETA, POBOŻNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, ARTROZA, ANTYUTLENIACZ, ŚCIEŻKA, OPOZYCJONISTA, POMNICZEK, TRÓJSTRONNOŚĆ, KOMISANT, ATTACHAT, PARATHA, STOPA PROCENTOWA, LINIA, HISTORIA, MIEJSCE, OPCJA TERMINOWA, IGLICA, MAŁŻONEK, OSTROŻNOŚĆ, SYSTEM JĘZYKOWY, PLAC MANEWROWY, LAS, EGZAMIN POPRAWKOWY, GNOMON, IBERYSTA, CHORÓBKA, ASYSTENTKA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KWAS AZOTOWY, CIAŁO, TYNK SZLACHETNY, ?HUMORESKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.252 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY głośnik, w którym na naelektryzowaną membranę z cienkiej folii (mającą napyloną warstwę metaliczną z jednej lub dwu stron, bądź będącą elektretem) oddziałują dwie perforowane elektrody, umieszczone z obu stron folii (jedna elektroda ma odwróconą fazę sygnału o 180 stopni w stosunku do drugiej), w ten sposób wywołując drgania folii w takt sygnału (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY
głośnik, w którym na naelektryzowaną membranę z cienkiej folii (mającą napyloną warstwę metaliczną z jednej lub dwu stron, bądź będącą elektretem) oddziałują dwie perforowane elektrody, umieszczone z obu stron folii (jedna elektroda ma odwróconą fazę sygnału o 180 stopni w stosunku do drugiej), w ten sposób wywołując drgania folii w takt sygnału (na 23 lit.).

Oprócz GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GŁOŚNIK, W KTÓRYM NA NAELEKTRYZOWANĄ MEMBRANĘ Z CIENKIEJ FOLII (MAJĄCĄ NAPYLONĄ WARSTWĘ METALICZNĄ Z JEDNEJ LUB DWU STRON, BĄDŹ BĘDĄCĄ ELEKTRETEM) ODDZIAŁUJĄ DWIE PERFOROWANE ELEKTRODY, UMIESZCZONE Z OBU STRON FOLII (JEDNA ELEKTRODA MA ODWRÓCONĄ FAZĘ SYGNAŁU O 180 STOPNI W STOSUNKU DO DRUGIEJ), W TEN SPOSÓB WYWOŁUJĄC DRGANIA FOLII W TAKT SYGNAŁU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x