DŁUGOŚĆ ODCINKA TORU (KRZYWEJ ALBO PROSTEJ), JAKĄ POKONUJE WYBRANY PUNKT CIAŁA LUB PUNKT MATERIALNY PODCZAS SWOJEGO RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA to:

długość odcinka toru (krzywej albo prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DROGA

DROGA to:

sposób postępowania, zachowania się, osiągnięcia czegoś (na 5 lit.)DROGA to:

wydzielony pas ziemi, przystosowany do komunikacji (na 5 lit.)DROGA to:

trasa, którą ktoś zamierza lub powinien przebyć (na 5 lit.)DROGA to:

podróż, wędrówka (na 5 lit.)DROGA to:

wszelki szlak komunikacyjny (na 5 lit.)DROGA to:

sposób komunikowania się, kanał (na 5 lit.)DROGA to:

osoba płci żeńskiej, która jest komuś bliska i dla niego ważna; można tak powiedzieć do przyjaciółki, miłości czy np. wnuczki (na 5 lit.)DROGA to:

między poboczami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGOŚĆ ODCINKA TORU (KRZYWEJ ALBO PROSTEJ), JAKĄ POKONUJE WYBRANY PUNKT CIAŁA LUB PUNKT MATERIALNY PODCZAS SWOJEGO RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.793

REPRESOR, PRECYPITACJA, ŚMIERDZIEL, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, ZŁA WIARA, PRZYSŁÓWEK, CZEPIEC, SZYCH, PATOGENICZNOŚĆ, ŻEGLOWNOŚĆ, CHOWANIEC, WOLNOŚCIOWIEC, MONITOR, INOKULACJA, DZIENNIKARZ, IN MEDIAS RES, ZNAK DROGOWY, INSEKT, HAFT, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, WIELKA JEDNOSTKA, OŚCIEŻNICA, TYCZKA, KWARTET, REGION STREFOWY, BERŻERA, PIÓRO, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, GIERKA, WESOŁE MIASTECZKO, ŻYCIE, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ZWARCIE, AMERYKANIZM, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, AWANTURA, LINIA ZABUDOWY, REGLAN, KOŁNIERZ, KURS, CARL, PANOCZEK, DROGA MAGISTRALNA, PRZECZYSTOŚĆ, TOREBKA, SPRZĘŻAJ, ZLEWNIA, EDYKUŁA, ŁOPATACZ, HIPOTEKA, PUSTY DŹWIĘK, UKŁAD CAŁKUJĄCY, APOLOGETYK, GWIAZDKA, SILNIK UNIWERSALNY, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, GLORIETTA, PORTATYL, PUŁAP, DUM-DUM, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KONSULENT, MNICH, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KOLANO, MARSKOŚĆ, MŁOT KAFAROWY, CECHA, PÓŁSKÓREK, APSYDA, MANSZETA, DROGÓWKA, KUKUŁCZE JAJO, HALA PERONOWA, ZŁOTY CIELEC, MSZA, NARYS FORTYFIKACYJNY, LARYNGEKTOMIA, WĘZEŁ DROGOWY, DELOKALIZACJA, ZABIEG, MAGAZYN, MOCHWIAN, NOGA, ETERY, KUWETA, KIPA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, WSPINALNIA, GEORGE, MOPEK, SIEDEMDZIESIĄTKA, KASATA, TREL, PATRON, MAGIEL, BEATA, LEK CYTOSTATYCZNY, WOLANIE, KLAPECZKA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, DAWCZYNI, ANTYKONCEPCJA, SAMOTNA MATKA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DOM WCZASOWY, EMBRIOGENIA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, MAKINTOSZ, ANGLEZOWANIE, FAŁD, KIELICH, RÓWNOWAGA, GOŹDZIK, OWADZIARKI, DWUDZIESTY PIĄTY, PATENT, LESŁAW, DYSTRYKT, GALÓWKA, STRUP, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, TAKSON, WĘŻÓWKA PALMIASTA, INEZ, SAŁATA, DOGRYWKA, TURZYCA, DROGA POWIATOWA, WIDEOMAN, NIPPONOZAUR, DZIEWIĄTKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ŁUPEK PARAFINOWY, KOŁECZEK, CIS, SYSTEM, DŻINSY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, FAZA, LIPA, SAJETA, SZYFON, MOC ELEKTRYCZNA, PIEPRZ RÓŻOWY, CZĘBOREK, PAWPAWZAUR, TEOKRACJA, WNĘKA, TROCINÓWKA, OBSERWACJA, USIŁOWANIE, NIEREGULARNOŚĆ, WIDEO, WSPÓŁŻYCIE, PÓŁSIOSTRA, KARTA WIRTUALNA, ZBIÓRKA, KRAJARKA, PERKALIK, POMURNIK, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, SUKIENKO, KIEŁ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SKRĘT, PALIWO SILNIKOWE, KOMA, KARDIOIDA, KACZY DÓŁ, KALINA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, RÓŻA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, HIPOTERAPEUTA, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, TUK, PARALIŻ, ABORCJA, LESZCZYNA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, FIZJOLOGIA, ANTYFON, EKOLOGISTYKA, MONETA OBIEGOWA, KRUPON, SIDARA, OSTOJA, PAPILOT, OSTENTACYJNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, GNÓJ, KARTAUNA, WIDELEC, AGAMA, POŁAĆ, KREDENS, SKONTRUM, MARKIZA, WIDEOMANIAK, REWERSAŁ, PUNKT KONSTRUKCYJNY, NIESTAWIENNICTWO, FRANCA, PRZEDNÓWEK, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ANTYKATOLICYZM, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PROSO, POMNIK, PRZEMYT MRÓWKOWY, ZABAWKA, KOKORYCZKA, GEOFIT CEBULOWY, KUTER RYBACKI, PRZĘSŁO, KOTLARNIA, WARCHOŁ, DUPCIA, EPOKA, LABIRYNT, MALOWIDŁO, DEPESZA, FRAKCJONISTA, PÓŁRUCH, AWAL, ECHOLOKACJA, ARTYKUŁ WSTĘPNY, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, PSEUDOPAŁANKOWATE, PŁOMYK, SZLAK ŻEGLUGOWY, HOKEJ, SZUFLA, KRĄG KAMIENNY, SMREKUN, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, SUPERKOMBINACJA, BOŻA RĘKA, PARAPET, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, SSAK, ROŚLINA DWUPIENNA, BLIN, KOPALINA STAŁA, PARTNERKA, RUCH IZOSTATYCZNY, GŁOWNIA, VIBRATO, MOTORÓWKA, PRĘT STALOWY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, HLAK, INERCYJNOŚĆ, HALLOWEEN, NASKÓREK, PARADOKS BRAESSA, SCIENCE FICTION, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, EKSPOZYCJA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, BIAŁORUSKI, LILA, NICI, BŁYSK, SURFER, ANASTYLOZA, POCHODNA FORMALNA, TUMBA, RAJZA, STAW, MINOG WŁADYKOWA, KLAUZURA, KOŁO, PODMALÓWKA, STANCA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, CINGULUM, BENTO, KOMPENSATOR CIEPLNY, DIABEŁ, SOCZYSTA WYMOWA, TRAWERS, MIERNIKOWIEC, KOLEKTOR, PRODUCENT, MANIERY, BASEN ARTEZYJSKI, NIELEGAL, PILOT RAJDOWY, KRÓLIK FLORYDZKI, RÓJ, WIĆ, FIRMANCTWO, BLINDAŻ, PRZEŚWIETLENIE, ?LONT WOLNOTLĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGOŚĆ ODCINKA TORU (KRZYWEJ ALBO PROSTEJ), JAKĄ POKONUJE WYBRANY PUNKT CIAŁA LUB PUNKT MATERIALNY PODCZAS SWOJEGO RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGOŚĆ ODCINKA TORU (KRZYWEJ ALBO PROSTEJ), JAKĄ POKONUJE WYBRANY PUNKT CIAŁA LUB PUNKT MATERIALNY PODCZAS SWOJEGO RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA długość odcinka toru (krzywej albo prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA
długość odcinka toru (krzywej albo prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu (na 5 lit.).

Oprócz DŁUGOŚĆ ODCINKA TORU (KRZYWEJ ALBO PROSTEJ), JAKĄ POKONUJE WYBRANY PUNKT CIAŁA LUB PUNKT MATERIALNY PODCZAS SWOJEGO RUCHU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DŁUGOŚĆ ODCINKA TORU (KRZYWEJ ALBO PROSTEJ), JAKĄ POKONUJE WYBRANY PUNKT CIAŁA LUB PUNKT MATERIALNY PODCZAS SWOJEGO RUCHU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x