FORMA PIENIĄDZA W POSTACI ZAPISU NA RACHUNKACH BANKOWYCH, ZAPISÓW PO STRONIE DEBETOWEJ (AKTYWA), PŁATNYCH NA ŻĄDANIE, OZNACZAJĄCYCH OTRZYMYWANIE NALEŻNOŚCI LUB REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY to:

forma pieniądza w postaci zapisu na rachunkach bankowych, zapisów po stronie debetowej (aktywa), płatnych na żądanie, oznaczających otrzymywanie należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli rachunków (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA PIENIĄDZA W POSTACI ZAPISU NA RACHUNKACH BANKOWYCH, ZAPISÓW PO STRONIE DEBETOWEJ (AKTYWA), PŁATNYCH NA ŻĄDANIE, OZNACZAJĄCYCH OTRZYMYWANIE NALEŻNOŚCI LUB REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.535

OBRAZEK, KOOPERATOR, SZAL, ZORZA PORANNA, GORĄCY PIENIĄDZ, FILM SF, MNIEJSZE ZŁO, RESPIRATOR, DOBRO KLUBOWE, WOLE, PIERWSZA POMOC, ZACIESZ, UKŁAD DYNAMICZNY, GRUPA WAROWNA, BORYS, BANIECZKA, ZOBOWIĄZANIE PUBLICZNOPRAWNE, EKSPERTKA, GERRYMANDERING, BŁĄD LEKARSKI, ZALESZCZOTEK, TĘPOZĘBNE, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, PAŁECZKI NAPIERA, ZIELONE, FISHARMONIA, KROPIELNICA, FERMENTACJA METANOWA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, DOJRZAŁOŚĆ, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, UTA, HYBRYDALNOŚĆ, ATŁAS, CZARA GŁOSOWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SŁONIOWATE, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, PASZTETÓWKA, IZBA CZELADNA, OGIEŃ KRZYŻOWY, FORMA, ARABESKA, WICCA, REZEDA, SKANER OPTYCZNY, ARCHOZAUR, AKTORSTWO, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PREPARAT CHEMICZNY, GRA WYŚCIGOWA, OBRÓŻKA, ZAKONNICZKA, PRZECIWNIK, SUPERKLIENT, BIAKS, WIDŁAK, KUCIE, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, GEKONEK, SYLWETA, WIERZBINA, PIĄTKA, OGIEŃ ZAPOROWY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, S.Y, MIEDZIONIKIEL, ŻYZNOŚĆ, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, TYGRYSIE OKO, NOTOWANIA, BAT, KAJMAK, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, INTRUZJA, KOMEDIANT, CZAS PRZESZŁY, KURIER, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, TERAPIA POZNAWCZA, SZPIC, ZAGROŻENIE, AGONISTA, MEDIA, DOMINACJA, ALLELOPATIA, PUNKT ROSY, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, AFERA, MORFOTROPIA, HALMA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PIEC TYGLOWY, TANIEC BRZUCHA, BIAŁY WYWIAD, ROZTWÓR WZORCOWY, NIEOSTROŚĆ, MORENA DENNA, PRODUKT LECZNICZY, TARCZA, STOPNIOWALNOŚĆ, UMOWA KOMPENSACYJNA, REAKCJA PODSTAWIANIA, BUT, REPREZENTACJA, GLEJT, PODATEK, WĘGIER, HEŁMOFON, KĄT PROSTY, ORSZADA, BAZAROWICZ, ENTOMOFAUNA, WYZIEW, SILNIK INDUKCYJNY, DESZCZ METEORÓW, BAŻANT, AEDICULA, LUMINATOR, KASZUBSKI, JEZIORO ENDOREICZNE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, JAMRAJ BRUNATNY, MIGAWKA CENTRALNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, DEFLEKTOR, OPŁATA PROLONGACYJNA, KAPSUŁA POWROTNA, OSIEDLE, PELHAM, PALIUSZ, SAFARI, CZEK BANKIERSKI, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, WRAK, OPRZĘD, BRAZYLIANY, LIMETA, CZTEROKROTNOŚĆ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, PANEGIRYSTA, LENIWKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RAGOUT, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, CELESTYN, ŁOŻE, POSTANOWIENIE, SIEROTA SPOŁECZNA, OBIEKT KUBATUROWY, SULFOTLENEK, RASKOLNICY, SZYKANA, FIGURA GEOMETRYCZNA, WYBREDNIŚ, PUCH KIELICHOWY, ĆWICZENIE, PORYK, ESKADRA, CYGAN, STRZELNICA, NIEWYDOLNOŚĆ, PAPPATACI, WIDEO, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KLAMOTY, TOPIELISKO, KOMPLIKACJA, KONFRONTACJA, ARMIA, KIŚĆ, ORZECZENIE, OBŁONIAK, HADIS, UBRANIE OCHRONNE, KOLO, EFEKT MNOŻNIKOWY, KACZKA DOMOWA, PRĄTNIKOWE, BETON ŻUŻLOWY, AKROBACJA, WIERCIPIĘTKA, OBCOWANIE PŁCIOWE, KWESTA, ZDRADA, EFEKT SNOBA, CHWYTNIK, DMUCHAWKA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, MASZYNA TURINGA, JEZIORO WYTOPISKOWE, PODAŻ NIEELASTYCZNA, IRRADIACJA, ANTYKOAGULANT, STANZA, KOLOR LUKOWY, PALPACJA, PIES DO TOWARZYSTWA, ABSORPCJA, NIESPORCZAK, KOTURN, KALKA, BAWOLE OKO, RYNEK PRODUCENTA, OJCIEC CHRZESTNY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, CLERESTORIUM, MLECZAK, PASTORAŁKA, STATEK, WYNACZYNIENIE, DROBNICA, ŻUBR KARPACKI, HAMARTIA, PALICA, PROMIENNIK, ANTROPOZOONOZA, NARKOTYZER, RODNIK TLENOWY, WĄTROBIANKA, PALNIK, SPOWALNIACZ, NIENORMATYWNOŚĆ, STRUP, SYSTEM WALUTOWY, STRUKTURA FUNKCJONALNA, INA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ŻYDEK, TYRANIA, DOWÓD RZECZOWY, TKANKA NERWOWA, WĘGLIK, CHRYZOFITY, TKANKA MIĘKKA, 1,2-BENZOCHINON, BIEG, PRANKO, ANNA, SCHAB, KARTA DZIURKOWANA, IMMUNITET SĄDOWY, TELEROTAMETR, PLEWKA, TERMINATOR, KOMEDIANTKA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, METALICZNOŚĆ, HEAD-HUNTER, SREBERKO, KOSTKOWANIE, POZYCJA WALUTOWA, CYZELATORSTWO, PISMO OBRAZKOWE, NAROST, HUBA SINIAK, DUBLET, MODRZEW EUROPEJSKI ZIELONY, ROZTOCZE, DZIEWUSZKA, PUDER, RYZYKO INWESTYCYJNE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, SZCZEBIOT, PRYMITYW, CLIO, PIRACTWO, DACHÓWKA, TEATR JEDNEGO AKTORA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZARODEK, ZARZĄDZENIE, TARLATAN, JUDASZ, SPECJAŁ, MAFIJNOŚĆ, SŁAWA, GRZYB SKALNY, ALLEL DOMINUJĄCY, BANKIERKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, REPLIKA, UCIECZKA, PRYMITYWIZM, FIOLET GORYCZKI, PIERÓG, DYSZKANCIK, INTERNACJONALIZM, KONWERSJA, KRAKUSKA, GALAKTOLIPID, ZĘBATKA, FLAK, SPOT REKLAMOWY, SALSA, MODRZEW EUROPEJSKI O DUŻYCH SZYSZKACH, RYKSZARZ, POIMEK, OBOZOWISKO, ?WILK HISZPAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.535 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA PIENIĄDZA W POSTACI ZAPISU NA RACHUNKACH BANKOWYCH, ZAPISÓW PO STRONIE DEBETOWEJ (AKTYWA), PŁATNYCH NA ŻĄDANIE, OZNACZAJĄCYCH OTRZYMYWANIE NALEŻNOŚCI LUB REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA PIENIĄDZA W POSTACI ZAPISU NA RACHUNKACH BANKOWYCH, ZAPISÓW PO STRONIE DEBETOWEJ (AKTYWA), PŁATNYCH NA ŻĄDANIE, OZNACZAJĄCYCH OTRZYMYWANIE NALEŻNOŚCI LUB REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY forma pieniądza w postaci zapisu na rachunkach bankowych, zapisów po stronie debetowej (aktywa), płatnych na żądanie, oznaczających otrzymywanie należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli rachunków (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY
forma pieniądza w postaci zapisu na rachunkach bankowych, zapisów po stronie debetowej (aktywa), płatnych na żądanie, oznaczających otrzymywanie należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli rachunków (na 20 lit.).

Oprócz FORMA PIENIĄDZA W POSTACI ZAPISU NA RACHUNKACH BANKOWYCH, ZAPISÓW PO STRONIE DEBETOWEJ (AKTYWA), PŁATNYCH NA ŻĄDANIE, OZNACZAJĄCYCH OTRZYMYWANIE NALEŻNOŚCI LUB REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FORMA PIENIĄDZA W POSTACI ZAPISU NA RACHUNKACH BANKOWYCH, ZAPISÓW PO STRONIE DEBETOWEJ (AKTYWA), PŁATNYCH NA ŻĄDANIE, OZNACZAJĄCYCH OTRZYMYWANIE NALEŻNOŚCI LUB REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast