CZĘŚĆ OCEANU WYODRĘBNIONA PRZEZ WYSTĘPY LĄDU, DO KTÓREGO PRZYLEGA PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ STRONĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORZE to:

część oceanu wyodrębniona przez występy lądu, do którego przylega przynajmniej jedną stroną (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OCEANU WYODRĘBNIONA PRZEZ WYSTĘPY LĄDU, DO KTÓREGO PRZYLEGA PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ STRONĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.080

PATRONAT, BACIK, CZEREP, EMBARGO, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, OBRÓT WTÓRNY, KROPLA CHMUROWA, KAMELEON LIŚCIOWATY, KOMPARYCJA, MARSJAŃSKI, PEKTORAŁ, MARŻA ODSETKOWA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, DYKTA, NALEŚNIK GUNDEL, CZATKOBATRACH, DIORAMA, LICENCJA OTWARTA, DOMY, BACIK, DEPIGMENTACJA, OPIEKUN, UROCZYSKO, SIODŁO, WAPER, CISA, SYNANTROP, CELOWNIK, DIU, POSEŁ DIETETYCZNY, PIK, JAJO, SZPILKA, ZGORZEL, SZÓSTA CZĘŚĆ, MASKONUR, POŻAR, ROZGRZEWACZ, SZALANDA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, TEKA REDAKCYJNA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, PRZEDNÓŻEK, UMOWA KOMPENSACYJNA, PERYPATETYKA, PRUSAK, BANDOLET, OSTRYGA, ŻAGLICA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, TRADYCJA, DUBLET, IBIS BIAŁY, OPERATOR UNITARNY, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, PASO PERUANO, TAMBUR, PISZCZAŁKA, FABIA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, LAMPA FLUORESCENCYJNA, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, PIÓRO, WIEK, DEKREMENT TŁUMIENIA, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, GOŁĄBEK, WIDEŁKI HERETYKÓW, REKINEK, ODWACH, SKÓRNIK, TOR, PAPA MOBILE, SZKIC POLOWY, OSAD EOLICZNY, GETER, STRZĘPIEL, PŁOZA, FRYZ, KĄCIK, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, PRZEPĘD, FITOZAURY, LEJKOGĘBCE, KOTURN, FARTUCH, MINERAŁ ZABARWIONY, ARBITRAŻ, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KORZONEK, CHIKUNGUNYA, MORZE, URZĄDZENIE WEJŚCIA, FORMACJA DEFENSYWNA, KOPOLIMER, HERMA, SYFON, WODA MORSKA, OKOLICZNIK, ŚLONSKI, SZTUKA, CZERWONA STREFA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, BÓBR KANADYJSKI, ZNAK, BENCHMARKING, POLEWKA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, TRANSMITANCJA, SPLOT, MUZA, NIERUCHOMOŚĆ, HURDYCJA, ELEWON, CHOROBA HECKA, AKWEN, FACJATA, ANDROGINIA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, PATELNICA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ARKUSZ AUTORSKI, OSTANIEC, CZARODZIEJSKI KRĄG, STADIUM, PLECHOWIEC, KASOWNIK, PILENTUM, SFERA DYSONA, PEPINIERA, PAS, KĘSISKO, PUKU, GEM, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, MUSTEL SIWY, PŁOTEK, ŁYDKA, EHDV, GNIAZDO, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, PACJENT URAZOWY, NOWOUJGURSKI, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, PRZYŁBICA, SIEROTA, SUTENER, DŹWIGNIA FINANSOWA, EPONIM, JARZMO, IGRZYSKA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, MUSTELOWATE, PRAWO TOŻSAMOŚCI, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KUTNER, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, HALKA, WIETRZENIE ORGANICZNE, IMIR, OWCA OLKUSKA, OBYWATEL, AKT, TRYMER, OŁTARZ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, THUN, RUM, ZESZYT W KRATKĘ, PRZEBITKA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, IBIZA, STAGNACJA LODOWCA, DUR OSUTKOWY, PRZĘSŁO, IMPERIUM VALYRII, NATKA, STEROWIEC MIĘKKI, KAPITAŁ WŁASNY, SYJON, REJON, WADERY, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, PORTYK, SER TOPIONY, ELEMENT, JĘZOR OSUWISKOWY, ZNACZEK SKARBOWY, GENERACJA ROZPROSZONA, ZGROMADZENIE CZYNNE, CINGULUM, BLIŹNIAK, CIŚNIENIE, GIMNASTYKA MÓZGU, GNIAZDKO, EUROWIZJA, LINIA WODORU 21 CM, CZŁON SKRAJNY, PAŁANKA WĘDROWNA, BIEGUN WEGETATYWNY, KNOWIE, GŁADŹ, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, ARMANIAK, POMAZANIEC BOŻY, SZTUCA, ŻABA OWCZA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, WALE DZIOBOGŁOWE, JURA, ANDROID, EUKLIDES, ZADZIOR, PIANO, WEWNĘTRZNY, HIPEROATOM, JĘZYKI MUNDA, CHRAPA, KORONA CIERNIOWA, PASSACAGLIA, PANAMSKA, PRODUKT BANKOWY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, KRETOWISKO, PUZANEK KASPIJSKI, KORMORAN JAPOŃSKI, ANALIZA, PROSZEK KAKAOWY, CIELENIE, KALIFORNIJSKA, WYROCZNIA, STOPA LĄDOLODU, BOGATE MEDIA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, OBRZEŻE, WALABIA DAMA, PAŁĄK, BOM, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, STÓŁ, PRZESŁONA, ZBRODNIA STALINOWSKA, WALEC KOŁOWY PROSTY, AKOMODACJA, KOLABORACJONISTA, WARSTWA KULISTA, ELITARYSTA, SMART, MORFOTROPIA, HAPEK, PING-PONG, NAKARCZNIK, LOTNICTWO WOJSKOWE, RACJONALIZM GENETYCZNY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, KAPALIN, PIĘDZIK SIEWIERAK, PSOTA, KOŚĆ KLINOWA, AWANTAŻ, NÓŻ FIŃSKI, NARYS KWIATOWY, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, PIERSI, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, SZYJA, FILM SAMURAJSKI, ROZDZIELCZOŚĆ, MASZYNA INDUKCYJNA, GRUZIŃSKI, MIÓD EKSPRESOWY, AMINOKWAS BIOGENNY, TERCJA, OLDENBURG, TWÓR, GŁOS STROIKOWY, SIEROTA NATURALNY, DOMY, KANCLERZ, MONDRIAN, ROSZCZENIE ZWROTNE, KOMPARATYSTYKA, DYSZKANT, MIENIE ZAMIENNE, MŁYNEK, AKTORSTWO, ŁOPATKA, STREFA PŁYWÓW, PRZEWÓD SĄDOWY, DZIÓB, E-LIQUID, DUPKA, MICRA, PODSEKTOR, CHONDRYT WĘGLISTY, ?REPUBLIKA SIERRA LEONE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OCEANU WYODRĘBNIONA PRZEZ WYSTĘPY LĄDU, DO KTÓREGO PRZYLEGA PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ STRONĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OCEANU WYODRĘBNIONA PRZEZ WYSTĘPY LĄDU, DO KTÓREGO PRZYLEGA PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ STRONĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORZE część oceanu wyodrębniona przez występy lądu, do którego przylega przynajmniej jedną stroną (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORZE
część oceanu wyodrębniona przez występy lądu, do którego przylega przynajmniej jedną stroną (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OCEANU WYODRĘBNIONA PRZEZ WYSTĘPY LĄDU, DO KTÓREGO PRZYLEGA PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ STRONĄ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ OCEANU WYODRĘBNIONA PRZEZ WYSTĘPY LĄDU, DO KTÓREGO PRZYLEGA PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ STRONĄ. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x