CZĘŚĆ KONSTRUKCJI OBEJMUJĄCA OBSZAR POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZŁĄCZE to:

część konstrukcji obejmująca obszar połączenia konstrukcyjnego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZŁĄCZE

ZŁĄCZE to:

urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować (na 6 lit.)ZŁĄCZE to:

element lub sposób łączenia, miejsce połączenia (na 6 lit.)ZŁĄCZE to:

zespół części wykazujący dużą przewodność elektryczną między tymi częściami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KONSTRUKCJI OBEJMUJĄCA OBSZAR POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.165

ZWIERCIADŁO, NATKA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PINGWINARIUM, BABA, KANGUROWATE, PERKOZ RDZAWOSZYI, MORGA, ZADASZENIE, MASKA, ARTYLERIA LEKKA, PRZESTRON, CZOŁO, TOREBKA BOWMANA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, OPIEKA PERINATALNA, OPONA PNEUMATYCZNA, DOPEŁNIENIE, TUNER, PRĄTNIKOWCOWE, STOLEC, CYKL WEGETACYJNY, MIODOJAD, PISTOLET TT, PRZYCZÓŁEK, DELTA, JASZMAK, MIEJSCE, SZYNA, WAHADŁO, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, SYLWA, JURA, SKRÓT SYLABOWY, RAJA SIWA, DZIOBIEC, GRUPA, NARZĄD, RONDONIA, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, JĘZYK SOGDYJSKI, SKRZYDŁO, MAKROMOLEKUŁA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, OSŁONA, SACZEK, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, LEGAWKA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ZIEMIA, STOPKA, PRZEDMORZE, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, MIEDNICA, KOMORA FERMENTACYJNA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, KORONA, TRZONOLINIOWIEC, CZWÓRKA, ŹRENICA, PRĄTNIKI, MASKA, WODZE, KINO, ALLEMANDE, ZMIERZCH, SOLÓWKA, DRAPACZ, REKINEK PLAMISTY, FAJKA, SMUKLENIOWATE, LOTNISKO, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, OBSZAR EPICENTRALNY, SEKEL, FOLA, CHINY WSCHODNIE, SUBSTANTYWNOŚĆ, KARAPAKS, PRZEKRÓJ, INFORMACJA NAUKOWA, BANIECZKA, PLEMIĘ, AKTYWA TRWAŁE, REJON, SPRZĄCZKA, SIMA, GŁĄBIK, JEŻ ZACHODNI, CHORĄGIEW LEKKA, PROSTOWNIK SELENOWY, NATKA, MISKA, MYSZORYJKI, NAWA, REPUBLIKA JAKUCKA, EGZARCHAT, ZADZIOR, PRAWO WEWNĘTRZNE, KUPLET, KLASA, GEOFIT KŁĄCZOWY, CACHE, TEREN ODKRYTY, KWADRANT, TOŃ, TWARZ, BAWET, PEKTORAŁ, GRANULACJA, KAPSUŁA POWROTNA, LODOWIEC SZELFOWY, CHARAKTERYSTYKA, PIEŃ, SŁABIZNA, GONIEC, COLIMA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, ŁUSKA, TON HARMONICZNY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, PYLON, ULEPSZACZ, DOBUDÓWKA, TASMAN, KIELICH, BLOK OPERACYJNY, PANEWKA, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, KONIUSZEK SERCA, PARTIA, TARCZA HAMULCOWA, UKOŚNIKOWATE, OMACNICOWATE, PERKOZ ROGATY, TAKTYKA, SPOINA, PRZEDSIONEK, MEDIUM, MŁOTECZEK, POLĘDWICA, ZAKOLE, GRUSZE EUROPEJSKIE, ROŻEK, PŁASZCZAKOWATE, PIERŚ, GLADIUS, CIĘCIWA, PRZEWÓD, KONSOLA, BYLICA PONTYJSKA, GĄBKI ZWYCZAJNE, CZŁON NADRZĘDNY, STREFA PODMIEJSKA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, ZONA, NOC ASTRONOMICZNA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, JĄDRO, MOST, ELEKTROINSTALACJA, GUMNO, SUROWICA, ZRĄB, MASKA, HAK ABORDAŻOWY, EKOSFERA, ŚCIANKA, ŁASKOTKI, BULWA, DYSCYPLINA, ZRAZOWA, OBSADKA, USTNIK, ŚCIANA PRZEWIESZONA, SEKSTET, HALA, PŁÓZ, CIEMNIA OPTYCZNA, DZIAŁKA, ZROBY, BERNIKLA BIAŁOLICA, OBSZAR, CHWOST, MUSZLA, NIESOBKOWATE, AWANPORT, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, KOŁNIERZ, ZAKOLE, KOTWICA RYBACKA, INFOBOX, RYBITWA OKOPCONA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, ZALESIE, FAZA, ALABAMA, KULCZYBA WRONIE OKO, WIĘŹBA, CIAŁO SZKLISTE, MARTWY PUNKT, INTERIOR, CZASOPIŚMIENNICTWO, SYSTEM PRZYPOROWY, OBSZAR, SZTANDAR, PRZĘSŁO, OBSZAR, KOTWICOWISKO, BANK ZRZESZAJĄCY, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, SZWABIA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, EWANGELIA, REJON, BAWET, SZEFEL, DEKANAT, ZMIANA, OKTANT, WYJEC PŁASZCZOWY, KORYTARZ POWIETRZNY, DZIELNICA, PUSZKA MÓZGOWA, KĄT WIELOŚCIENNY, WARZYWO, JĘZYK SPUSTOWY, KUFA, PAWILONIK, JĘZOR LODOWCOWY, GANEK, PIERSI, ŁOŻE, PALUCH, JELITO PROSTE, WIBRATOR, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, IMPULS, KLĘSKA ELEMENTARNA, ŻYŁA KĄTOWA, CZĘŚĆ, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, MOKASYNY, PIRANIOWATE, KOMPARYCJA, POPRZECZKA, KANALIK NERKOWY, WIĘZADŁO, KUPER, ANGEOLOGIA, WOŁYNIAK, GRZEBIEŃ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, GRA SIECIOWA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, PANCERNIKI, KRETY WORKOWATE, TEOGONIA, WĘZINA TARCZYCY, SIEDZISKO, ŁAPA, WPUST, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, KORONA, AKCIK, RUMIAN PSI, NACIĄG, ZAWAŁ, PARANA, KĄCIK, KONDYGNACJA, KSIĘSTWO, KOMÓRKA, SOGDYJSKI, PŁATOWIEC, GORSET, KILSON, SUTERYNA, PUDŁO, WYSEPKA, FACJATA, POJEZIERZE, SOCYNIANIZM, NARCIARSTWO KLASYCZNE, KAMIZELA, PAS, KRATA, CHODNIK, MARYNARKA, MORZE EPIKONTYNENTALNE, PRZYCHACIE, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, JELEC, NAPIERŚNIK, POLE ZNACZENIOWE, PRZYWRY MONOGENICZNE, UMOWA KOMPENSACYJNA, ?RAGLAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KONSTRUKCJI OBEJMUJĄCA OBSZAR POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KONSTRUKCJI OBEJMUJĄCA OBSZAR POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZŁĄCZE część konstrukcji obejmująca obszar połączenia konstrukcyjnego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZŁĄCZE
część konstrukcji obejmująca obszar połączenia konstrukcyjnego (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KONSTRUKCJI OBEJMUJĄCA OBSZAR POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNEGO sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - CZĘŚĆ KONSTRUKCJI OBEJMUJĄCA OBSZAR POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNEGO. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x