DAJĄCY SIĘ WYODRĘBNIĆ SKŁADNIK CAŁOŚCI NAJCZĘŚCIEJ O OKREŚLONEJ FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘŚĆ to:

dający się wyodrębnić składnik całości najczęściej o określonej funkcji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZĘŚĆ

CZĘŚĆ to:

ilość czegoś niepoliczalnego, liczba elementów jakiegoś zbioru, wycinek całości, wynik podziału (na 5 lit.)CZĘŚĆ to:

to, co wyróżnia się w wyniku podziału większej całości bądź operacji myślowych dokonywanych na większej całości (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAJĄCY SIĘ WYODRĘBNIĆ SKŁADNIK CAŁOŚCI NAJCZĘŚCIEJ O OKREŚLONEJ FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.981

KANGUR, BERBER, DERYWAT, ANTONOMAZJA, FIGURA, DANIE, MINERAŁ ALLOGENICZNY, DOCHÓD NOMINALNY, ELASTYCZNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, COCKNEY, PSYCHOBIOLOGIA, EPOS HOMERYCKI, AMEBA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, DŁUGOSZOWE, ASTRONOMIA SFERYCZNA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, POLITYK, PRECYPITAT, SCENA, WALKA, SUTKA, WĘGIEL KOPALNY, HYLOFIL, GROOMER, CLIPART, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, PUB, PĘCHERZYCA, KOŁOMYJEC, KUJON, ROŻEN, GORZELNIA ROLNICZA, KOGNITYWIZM, DRIPPER, NUDYSTA, ZAUROZUCH, GRUBA RYBA, PARÓWKA, AKTORKA, TECHNIKA OLEJNA, MUNSZTUK, SEPTET, DUWAJHIN, SITARSTWO, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, MATEMA, SYROP, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, OBRONA PIRCA, CEWKA INDUKCYJNA, STOPIEŃ HARCERSKI, TRAKTOR, TRAWA PASTEWNA, UNIWERSALIZM, WIEK NASTOLETNI, MEDYCYNA SĄDOWA, POEMAT SYMFONICZNY, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, STREFA KONWEKTYWNA, IZBA MORSKA, BULWA, BUCHTA, WSTRZYMANIE, OCEAN, STACJE ZLEWNE, MADRASA, WĘDZIDŁO, OFTALMOLOG, WULWODYNIA, TERMOS BUFETOWY, MŁODZIEŻOWIEC, CAŁKA PETTISA, KOTANGENSOIDA, NOWICJAT, METATEKST, TRANSPARENTNOŚĆ, KŁOBUK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, FARSZ, EKSPANSYWNOŚĆ, WYNAJEM, KARMA, TROJAN, SPACEREK, DEMISEKSUALIZM, ODRUCH RZEPKOWY, PŁOMIEŃ, ARAKAŃCZYK, KSIĄŻĄTKO, GRAFIKA INŻYNIERSKA, PROFESOR, ARYTMETYKA, ZAZDROŚĆ, KROK ŁYŻWOWY, KOSTUREK, WÓDKA GATUNKOWA, HOMOSEKSUALIZM, PRYSZNIC, MISZCZU, KARŁO, KREOLKA, KASTA, POLITYKA PIENIĘŻNA, NEANDERTAL, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ŁYDKA, ŻAKIET, GASIWO, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, HALA TARGOWA, DYSRUPCJA, NACJA, LAMPAS, POŁYKACZ, CYKL EKONOMICZNY, MISIAK, KAMBIUM WASKULARNE, ŻWACZ, SPIĘCIE, FRYZURA INTYMNA, HOŁDOWNIK, MORA, MIĘTA, OFENSYWA, GEREZA KRÓLEWSKA, NIEBACZNOŚĆ, LATARNIK, SZKATUŁA, KONWOJER, ZŁOŚLIWOŚĆ, NOGAWICA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, LITERATURA POPULARNA, PURYNA, GOLF, TELOM, BUKIECIARZ, TRUST, ADRESAT NARRACYJNY, PEDOFILSTWO, KLIMAT KONTYNENTALNY, BŁĘDNOŚĆ, SOLARIUM, IGLICA, SANKCJA, MISKA SEDESOWA, SPENCERA, BALONET, ŻONATY, ORBITA, INICJATYWA OBYWATELSKA, KORPUS, CHOROBA MÜNCHMEYERA, WÓDKA, ZALĄŻNIA, POKÓJ, PODKÓWECZKA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ASKOCHYTOZA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, TALERZ, OPÓR WZNIESIENIA, BYSTROŚĆ, ZAWZGÓRZE, SUPERNOWE, PAJAC, TECHNIKA CYFROWA, FLAGRUM, REGENT, GOSPODARKA RYNKOWA, GASTRONOM, DZIESIĄTKA, POMURNIK, SORABISTYKA, FOREMKA, REKRUTER, SLEGA, KARETKA REANIMACYJNA, KONFERENCJA, ORTOPTYK, BRZYDAL, ZIMNA KATODA, ASTRONOMETRIA, DŹWIĘK, FORNALKA, STAŁOŚĆ, SKAŁKA, ZMIENNA ZWIĄZANA, CIASTO SKALNE, NAWŁOĆ, BRODOWSKI, DZIEŁO SZTUKI, KOMPLEKS GLEBOWY, BANIECZKA, KRZYŻYK, SERAJ, ŁAWA, RURA OGNIOWA, DUK WSPANIAŁY, DZIEWIARNIA, FREKWENCJA, ZMARSZCZKA, NALEGANIE, KONTAKT, NADOBNOŚĆ, FOTOGRAFIKA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, STARSZYZNA, GRZEBIEŃ, UBOŻENIE, MODUŁ, POLEWA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, RYTOWNIK, IMPLEMENTACJA, GZY, CHOROBA KENNEDY'EGO, ZNAMIĘ BECKERA, ORCZYK, REJESTRANT, STARY, BRANIE ROZWODU, WYCIĄGARKA, WSTRZYMANIE, ŁUSKOWIEC, ASTERYZM, PIES MYŚLIWSKI, OSOWSKI, TĘTNICA OCZNA, FUZJA PIONOWA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MUNSZTUK, PODZIAŁKA, TRZÓSŁO, WIESZCZBIARNIA, ECHIDNA OGNIWOWA, CZOPUCH, PIKNOMETR, WSPÓŁBRZMIENIE, EKONOMISTA, LAMBDA, ZMARZLAK, MUSZLA, PERLATOR, SKRZYNKA, KARAKUŁ, SPADOCHRON, NOUMENON, RZEKOTKA, PUCHAR, BESTIA, ASCEZA, POJAZD, CHOCHLA, LANCKNECHT, SPOT, KUPLET, PŁEĆ, METEOROID, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ALPINARIUM, BERA, KONTAKT, GROSZEK CUKROWY, CREPIDA, ELEKTROMEDYCYNA, CWIBAKÓWKA, NA PIESKA, WYRAZ OBCY, TUNEZYJSKI, KOPERCZAKI, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, TKANKA TWÓRCZA, WALCOWNIA ZIMNA, KNEBEL, JĘZYCZEK, KLOPS, BRUTALNOŚĆ, GIL, KOSINUSOIDA, TEFILIN, MAJZA, ZWIERZYNIEC, DOROSŁOŚĆ, ROZJAZD, SKURCZ, WNIEBOWZIĘTA, ARGUMENT, CHAŁTURNICTWO, TEORIA DOWODU, MARZENIE SENNE, KOLOKWINTA, AZJA, KOMÓRKA, WYCINEK, WODZE, ?FRYGOWIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAJĄCY SIĘ WYODRĘBNIĆ SKŁADNIK CAŁOŚCI NAJCZĘŚCIEJ O OKREŚLONEJ FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAJĄCY SIĘ WYODRĘBNIĆ SKŁADNIK CAŁOŚCI NAJCZĘŚCIEJ O OKREŚLONEJ FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĘŚĆ dający się wyodrębnić składnik całości najczęściej o określonej funkcji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘŚĆ
dający się wyodrębnić składnik całości najczęściej o określonej funkcji (na 5 lit.).

Oprócz DAJĄCY SIĘ WYODRĘBNIĆ SKŁADNIK CAŁOŚCI NAJCZĘŚCIEJ O OKREŚLONEJ FUNKCJI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - DAJĄCY SIĘ WYODRĘBNIĆ SKŁADNIK CAŁOŚCI NAJCZĘŚCIEJ O OKREŚLONEJ FUNKCJI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x