ZEWNĘTRZNA, SKALNA POWŁOKA ZIEMI, TWORZĄCA SZTYWNĄ, ALE NIEJEDNOLITĄ (PODZIELONĄ NA PŁYTY LITOSFERYCZNE) WARSTWĘ; LITOSFERA OBEJMUJE SKORUPĘ ZIEMSKĄ ORAZ GÓRNĄ CZĘŚĆ PŁASZCZA, JEJ MIĄŻSZOŚĆ (GRUBOŚĆ) WYNOSI OD 10 KM DO 100 KM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITOSFERA to:

zewnętrzna, skalna powłoka Ziemi, tworząca sztywną, ale niejednolitą (podzieloną na płyty litosferyczne) warstwę; litosfera obejmuje skorupę ziemską oraz górną część płaszcza, jej miąższość (grubość) wynosi od 10 km do 100 km (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZEWNĘTRZNA, SKALNA POWŁOKA ZIEMI, TWORZĄCA SZTYWNĄ, ALE NIEJEDNOLITĄ (PODZIELONĄ NA PŁYTY LITOSFERYCZNE) WARSTWĘ; LITOSFERA OBEJMUJE SKORUPĘ ZIEMSKĄ ORAZ GÓRNĄ CZĘŚĆ PŁASZCZA, JEJ MIĄŻSZOŚĆ (GRUBOŚĆ) WYNOSI OD 10 KM DO 100 KM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.653

ROPUCHA NADRZEWNA, BĘBENEK, AGORA, KACZKA PIŻMOWA, BIODOSTĘPNOŚĆ, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, KLUCZ, PORTFEL, WENDEN, NATYWIZM, SPINANIE, ŁĄCZNIK, WYJĄTEK, PODSTOPNICA, PROTEINA, KAMIZELA, WAŁ, BALKONY, KANGUR RUDY, AEROFINISZER, SZLUFKA, GUBERNATOR GENERALNY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ELFKA, BLOK, KRUK, CZAPLA MODRA, BARN, OBI, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SCYNK, POSZUR, POŁATOWATE, PAŹDZIOR, ŻABA TRAWNA, PSZCZOŁA ARMEŃSKA, NAWRÓT, WARSTWA ROGOWA, OJCZYZNA, SZACHY SZYBKIE, SOS NAPOLI, NIEBIOSA, OBUDOWA, LECZENIE CHIRURGICZNE, BETACYZM, ANNATO, BRZEŻANKA, ZESPÓŁ ROTORA, LAWETA, GRUSZKA ŻAROWA, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, SALAMI, SZUM NADMIAROWY, ZEBRA GRANTA, KONCHOWANIE, STOPA, STOPKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, AFLASTON, DŁUGODZIÓB, MUFA, MALERIZAUR, LENIOWATE, PŁOZA, PRINCEPS, DOM RODZINNY, LILIPUTKA, TBV, XU, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, PAS MIEDNICZNY, PRZYZIEMIE, WYGŁAD, CZERSKA, UROLOGIA, HEKTOGRAM, GANG, ARGUS, KOZA SAANEŃSKA, MEDYCYNA LOTNICZA, PRAWO ATOMOWE, HEKTAR, KORYFEUSZ, SZTUKA EGEJSKA, KWAS GLUKONOWY, KUWETA, MUZEUM, BUDAPESZTAŃCZYK, RAGLAN, SEKSTANS, BLOCZEK, SZORIN, MOTYLEK, EPOKA LODOWCOWA, DOBRO KLUBOWE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SKAFOGNATY, ARKUSZ DRUKU, GASKOŃSKI, NIEBO, WĘGIEL KENNELSKI, WROTA WĄTROBY, BAGDAD, UCHYB REGULACJI, KOMPLIKACJA, KORPORACJA, KOSTIUM PLAŻOWY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BERGENIA, PROLOG, ZIEMIANIN, UKŁAD LIMBICZNY, MALAKOZOOLOGIA, PODUSZKA, PADOK, NAPÓJ WINOPODOBNY, BUZKASZI, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, ARKABALISTA, SALETRA, SEKS, FORTE, ROZPAD, LEŚNICTWO, KĘDZIERZYN-KOŹLE, TUŁÓW, CZAPLOWATE, STOPIEŃ, PRZEŁAWICENIE, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, KOLEKTOR, GEOGRAFIA, HPA, STREFA KLIMATYCZNA, FUNKCJE ELEMENTARNE, ROŚLINA KORZENIOWA, ŁYSINKA, WYKŁADZINA, ATTENBOROZAUR, MASOWOŚĆ, KOZOJEBCA, WARIANCJA FENOTYPOWA, ELOPSOPODOBNE, MINISTRANT KADZIDŁA, HIPOCENTAUR, ŚWIECIDEŁKO, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SFERA, SOMALIJSKI, MALAKOLOGIA, JĘZYK POLSKI, PASKOWNIK ZMIENNY, NAWAŁNIK BURY, POROST, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, MALI, KOMITAT, URWISKO, INSPEKCJA HANDLOWA, KOMITET KOORDYNACYJNY, POWŁOKA, AGREGAT POMPOWY, RUMIAN SZLACHETNY, GALICKI, ALE, AMINEK ZĘBODŁUBKA, FALABELLA, FORGA, TOŁHAJ, FILOLOGIA ORIENTALNA, SKALISKO, BIELIZNA POŚCIELOWA, RZYMSKI, DUPKA, ŚRÓDBRZUSZE, OPONKA, SCYNK RYJĄCY, MATERIAŁ EJEKCYJNY, RÓWNIK, CHOMIK BAŁKAŃSKI, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, PUNKT TRIANGULACYJNY, MANICA, INTERWENCJA POSELSKA, CHÓR, PIASTA, CHON, FEN, TYFLOPEDAGOGIKA, BRIE, KITEL, GONDOLA, RAGLAN, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, POBIAŁKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PRAWO WEWNĘTRZNE, ŁUPEK MARGLISTY, PIA, ZSTĘPNICA, TWORZYWO SZTUCZNE, PERCHA, GWIAZDA, ŁUSKA, ŚCIEKI BYTOWE, GŁOWICA, FILTR KALMANA, BRZUSZEK, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, STREFA CISZY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, CIĄG NORMALNY, KURIER TATRZAŃSKI, SKORPION CESARSKI, STRZAŁKA, WĄS, CIASTO, DOM REKOLEKCYJNY, PIERWOTEK, MUSZLA, POWŁOKA KONWERSYJNA, NIŻSZE NACZELNE, SALADA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, STARTUP, MYDŁODRZEW, AWANPORT, KOMORA, WIERSZ LEONIŃSKI, OLIWKA, DELIRKA, PODZIEMIE, DZIKÓW, POTWÓR, PRAWO PODATKOWE, APOGEUM, NAGŁOWIE, DEDYKACJA, APROKSYMACJA, PAWIAN SENEGALSKI, TADEUSZ RYDZYK, AFEKTYWNOŚĆ, CHOMIK MONGOLSKI, SZKARŁUPNIE, JASTRZĘBIOWE, GAŁKA BLADA, BOCZEK, SUPINACJA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, LAKOLIT, MANIPULATOR, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, ZAWIEW, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, DETENCJA SĄDOWA, PANADA, ATREZJA POCHWY, LÓD MARTWY, EWANGELIA, TWINNING, SATANISTKA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, KLASA ŚREDNIA, INWESTOR STRATEGICZNY, DRAKON, ALSIFER, BELKOWANIE, SCIENCE FICTION, DRABINA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, BLANKERS, ROCK, SŁOŃCE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KORONA, GŁUPI JAŚ, CZOŁÓWKA, SMUŻKA LEŚNA, CHODNIK, EDREDON OKAZAŁY, ŻUBROŃ, KIEŁZNO, MAKROŚWIAT, ŻYLETA, ŚLIZGACZ, WYCHODNIA, ŁAWICA SKALNA, WTRYSKIWACZ, BABA, PRAGMATYKA, GALICJA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, ORTOPEDIA, ?RUMIAN RZYMSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZEWNĘTRZNA, SKALNA POWŁOKA ZIEMI, TWORZĄCA SZTYWNĄ, ALE NIEJEDNOLITĄ (PODZIELONĄ NA PŁYTY LITOSFERYCZNE) WARSTWĘ; LITOSFERA OBEJMUJE SKORUPĘ ZIEMSKĄ ORAZ GÓRNĄ CZĘŚĆ PŁASZCZA, JEJ MIĄŻSZOŚĆ (GRUBOŚĆ) WYNOSI OD 10 KM DO 100 KM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZEWNĘTRZNA, SKALNA POWŁOKA ZIEMI, TWORZĄCA SZTYWNĄ, ALE NIEJEDNOLITĄ (PODZIELONĄ NA PŁYTY LITOSFERYCZNE) WARSTWĘ; LITOSFERA OBEJMUJE SKORUPĘ ZIEMSKĄ ORAZ GÓRNĄ CZĘŚĆ PŁASZCZA, JEJ MIĄŻSZOŚĆ (GRUBOŚĆ) WYNOSI OD 10 KM DO 100 KM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITOSFERA zewnętrzna, skalna powłoka Ziemi, tworząca sztywną, ale niejednolitą (podzieloną na płyty litosferyczne) warstwę; litosfera obejmuje skorupę ziemską oraz górną część płaszcza, jej miąższość (grubość) wynosi od 10 km do 100 km (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITOSFERA
zewnętrzna, skalna powłoka Ziemi, tworząca sztywną, ale niejednolitą (podzieloną na płyty litosferyczne) warstwę; litosfera obejmuje skorupę ziemską oraz górną część płaszcza, jej miąższość (grubość) wynosi od 10 km do 100 km (na 9 lit.).

Oprócz ZEWNĘTRZNA, SKALNA POWŁOKA ZIEMI, TWORZĄCA SZTYWNĄ, ALE NIEJEDNOLITĄ (PODZIELONĄ NA PŁYTY LITOSFERYCZNE) WARSTWĘ; LITOSFERA OBEJMUJE SKORUPĘ ZIEMSKĄ ORAZ GÓRNĄ CZĘŚĆ PŁASZCZA, JEJ MIĄŻSZOŚĆ (GRUBOŚĆ) WYNOSI OD 10 KM DO 100 KM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZEWNĘTRZNA, SKALNA POWŁOKA ZIEMI, TWORZĄCA SZTYWNĄ, ALE NIEJEDNOLITĄ (PODZIELONĄ NA PŁYTY LITOSFERYCZNE) WARSTWĘ; LITOSFERA OBEJMUJE SKORUPĘ ZIEMSKĄ ORAZ GÓRNĄ CZĘŚĆ PŁASZCZA, JEJ MIĄŻSZOŚĆ (GRUBOŚĆ) WYNOSI OD 10 KM DO 100 KM. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast