CZĘŚĆ SPADOCHRONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZASZA to:

część spadochronu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZASZA

CZASZA to:

wzniesienie, które ma kształt półkuli (na 6 lit.)CZASZA to:

naczynie ozdobne w kształcie miski, zwykle używane do szlachetnych napojów (na 6 lit.)CZASZA to:

górna część kielicha (na 6 lit.)CZASZA to:

rodzaj ozdobnego kielicha (na 6 lit.)CZASZA to:

w architekturze - sklepienna część kopuły lub sklepienia żaglowego, żaglastego (na 6 lit.)CZASZA to:

część nośna spadochronu, która rozwija się podczas skoku (na 6 lit.)CZASZA to:

część kuli, która jest odcięta płaszczyzną (na 6 lit.)CZASZA to:

rozpraszacz lub odbłyśnik umieszczony pod lampą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SPADOCHRONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.173

NARZĄD ŁZOWY, GONDWANA, PREZBITERIUM, NASADKA, ZBIORNIK, POLITYKA PIENIĘŻNA, UZIOM, NOCEK DUŻY, WGŁOBIENIE, ELEMENT, SAMOLUBNY DNA, PATRYSTYKA, AKT, CZŁON SKŁADNIOWY, SKRZYDŁO, PÓŁWYSEP, GLORIA, ŚCIANA, TORS, KIL, DUPECZKA, NABIEGUNNIK, SET, NAWAŁNIK POPIELATY, WKŁAD, PŁOZ, STOPKA, NUMER GEOGRAFICZNY, ODCINEK, SOCYNIANIZM, WKŁAD, ŚCIANKA, LEŚNICTWO, PODETAP, SZPIGIEL, MULTANY, PALESTRA, DÓŁ PODKOLANOWY, SEKLER, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, CZASZA, MORZE AZOWSKIE, WIERZCHOŁEK KORZENIA, NACZYNIE CHŁONNE, ZYSK INFLACYJNY, SABOT, WIENIEC, NALEWAK, WARZYWNIK, SZCZĘKA, POCHWA LIŚCIOWA, TARAS, SKORUPA ZIEMSKA, ŚLUNSK, MNIEJSZOŚĆ, OBSZAR, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, KWATERA, KORTYNA, WAŁEK, DWUKĄT SFERYCZNY, PIĘTKA, AKT, WIELKA RUŚ, KWARTAŁ, ODCINEK KOŁA, URLOP TACIERZYŃSKI, PELERYNA, OBWÓJ, OBUCH, STER, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ROZBUDOWA, CZOŁO, TAMBUR, METEORYT, SILOS ZBOŻOWY, WÓZEK, GNIAZDKO, MOC CZYNNA, RAMIĘ, WIDNOKRĄG, SEKTOR, WIDZOWNIA, PISZCZAŁKA, WAPER, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, MARCHEW, BOASZKOWATE, KWARTAŁ, PODZAMCZE, NERW OBWODOWY, CZUBEK, FLORYDZKA, WOŁYNIAK, DENNICA, RYT, BATYMETRIA, SZELF KONTYNENTALNY, DZBANEK DO KAWY, KORONA, CZEP, KWIATOWA, SPÓLNIK, DONOŚNIK, TACIERZYŃSKI, MAJĄTEK TRWAŁY, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, BLUZA, ZWÓJ, PĄCZEK, STOPA LODOWCA, KOMORA ZAMKOWA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, PORTYK, PALUSZEK, SKŁAD, ESCHATOLOGIA, PÓŁSFERA, KWADRANT, SEKSTET, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, GAZIK, OSET KĘDZIERZAWY, NADZIAŁ, AMALAKA, TRIO, KLAPA, PODODDZIAŁ, OKADIA PRĘGOWANA, CHÓR, STAN, NADLEW, NORRLAND, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, ĆWIARTKA, SEKTOR PUBLICZNY, PODGARDLE, NOWA HUTA, GICZ, SAMOA AMERYKAŃSKIE, BREW, PŁAT SKRONIOWY, ŻEBRO, POMPA ŁYDKOWA, BRYT, SZTANDAR, PONT, WRZECIENNIK, BURTA, KAPIBARA, BULWA PĘDOWA, DZIÓB, ESKIMOSEK, RAMIENISKO, DUANT, NOGA, PRZYSIÓŁEK, ŁYDKA, ŚLIZG, MATNIA, ŁAPA, ELEWON, RUDA PABIANICKA, PUNKT, PRZYDAWKA, LASKOWICE OŁAWSKIE, KOŚĆ SZCZĘKOWA, BIJAK, ISKIERNIK, PUNKT, GRUCZOŁ KROKOWY, EPOKA, ODŁAM, SUWACZEK, BABA, KIRYS, MYSZ POLNA, NAPLECZNIK, SIEDZISKO, KONDYGNACJA, TRYMER, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, TABLICA ROZDZIELCZA, SIAMANG, NARZĄD, ZASŁONA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, WOŁYNIANIN, JĘZYK, PIERSICZKA, DZIELNICA, LICO, UZDA, IMAK, PANEW, KABATY, CENTRUM URAZOWE, NABIODRNIK, NAGOLENNIK, PODZAKRES, RZEPKA KOLANOWA, ŁUK, GRUNWALD, OGRODOWIZNA, NOZDRZE, WIDEŁKI, STOPA, ZWROTKA, ŁYSINKA, UKŁAD KRWIONOŚNY, MIĘKISZ, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, FILTR, WIELKORUŚ, PUDŁO, TRADYCJA, PASEK, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, SUTERENA, NACZYNIÓWKA, PŁOZA, STROJNICA, PROLOG, PĘTLA HENLEGO, STYK, ADWERBIUM, WAPITI, LENIOWATE, FILECIK, PUNKT, EMPIREUM, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, WIERZCHNICA, OKOLICZNIK, WKŁAD, LAKOLIT, ODCINEK, NATKA, BIEGUN, SOŚNIK, INŻYNIERIA WOJSKOWA, PODBRÓDEK, BITNIA, ELEMENT GRZEJNY, OKRYCIE, KLAPKA, TABLAZO, EKSPANDOR, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, POKRYWA, KLAUZURA, CZAPKA TEKTONICZNA, PAS, PÓŁFRAK, CZASZA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, SPLOT ODBYTNICZY, POLE, WIERTŁO, GRYZ, CZŁONEK, CZASZA, STREFA ZGNIOTU, CHWYT, PRZÓD, SUFIT, JĄDRO, PRZYGOTOWALNIA, KOPULA, BASKINKA, COMBER, TRZON, PRACA SEZONOWA, SOCZEWKA, SETECZKA, MIĘSIEŃ SERCOWY, ANEKS, NAWA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, PARTIA, MUR, JELCZ, PARAGRAF, TĘTNICA OCZNA, NACZÓŁEK, MŁOTECZEK, WPUST, GRZEBIEŃ, PISZCZAŁKA, NOS, JIG, NAWA, SĄSIEK, DZIÓB, PODWODZIE, ?TRENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SPADOCHRONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SPADOCHRONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZASZA część spadochronu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZASZA
część spadochronu (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SPADOCHRONU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CZĘŚĆ SPADOCHRONU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x