CZĘŚĆ WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROK to:

część wieku (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROK

ROK to:

jednostka rachuby czasu zależna najczęściej od cyklu przemian związanych z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)ROK to:

okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański) (na 3 lit.)ROK to:

grupa ludzi, którzy studiują razem kolejne lata na uczelni (na 3 lit.)ROK to:

jednostka czasu związana z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca: rozróżniamy rok słoneczny, gwiezdny, zwrotnikowy (na 3 lit.)ROK to:

jednostka czasu powiązana z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)ROK to:

od maja do maja (na 3 lit.)ROK to:

cztery kwartały (na 3 lit.)ROK to:

bywa przestępny (na 3 lit.)ROK to:

szkolny, kończy się w czerwcu (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.855

PŁATEK USZNY, LEJBIK, UCHO WEWNĘTRZNE, AFIKS, WYWIADOWCA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, STREFA ZGNIOTU, NOGA, PODSTAWA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, TORS, TRZON, NARAMIENNIK, REKIN ŚLEDZIOWY, PESZT, OGRODOWIZNA, UCINKA, KOCZ, ZAWOJKA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, CHODNIK, WIEK NASTOLETNI, ROCK AND ROLL, BREW, REJESTR, ZRAZÓWKA, GŁUSZYNA, PUPA, WORECZEK ŁZOWY, ROK ZWROTNIKOWY, SKRZYDŁO, STRZEMIĘ, BRÓDKA, ANGORA TURECKA, GRZBIET, GYNYCEUM, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, PAKLAK, NAKŁADKA, DEKOLT, SERUM, COURANTE, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, EINSTEIN, WARSTWA KULISTA, BLACK METAL, DRAMAT MUZYCZNY, ORLIK, NAGŁOWIE, WACHTA, ZERWA, ZNAMIĘ SPITZ, CHOLEWKA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, BIOCZUJNIK, ŁOKIEĆ, PRZEDZAMCZE, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, WTRYSKIWACZ, KIEŁZNO, CZUB, TEOZOFIA, GEER, GALERIA, BRODA, POKOLENIE LITERACKIE, SPRZĄCZKA, SKORUPA, METEORYT, PRZEDSIONEK, ATRIUM, RACHUNEK KAPITAŁOWY, REKINEK PLAMISTY, NADBUDOWA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, PODSTOPIEŃ, MAJEUTYKA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, BLONDA, TWÓR GRZYBNIOWY, PÓŁWYSEP, DZIECI KWIATY, WIELOWIEŚ, WYOBLAK, STADIUM ANALNE, GÓRA, STELA, MANIERYZM, RAMKA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, ŻÓŁW SKÓRZASTY, KOŁO, ANTROPOSFERA, KURS, GUTKOWO, MAROKAŃSKI, PUCKA, ZESPÓŁ, LAGUNA, GŁADŹ, BANIECZKA, POMORZE ŚRODKOWE, CZĘŚĆ WSPÓLNA, GWIAZDKA, MATNIA, NAPIERŚNIK, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, KOZA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, KONKURENCJA, MATKA, ŁĘK, NATKA, PESZT, CEPISKO, BERGAMASKA, KLĘSKA ELEMENTARNA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, TRANS, KLAPKA, SIAMANG, GOLF, ŚLUZOWICA, PUNKT, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, ŁOŻYSKO, PIECZYNG, JAZZ, STOPA LODOWCA, BABINA, BUDA, BRACTWO SZPITALNE, ROK, PODBRÓDEK, LUSTRO FENICKIE, ASNYK, KURANT, PORCIĘTA, NOWY ROK, PONT, GLIKOPROTEID, JĄDRO GALAKTYKI, PONTICELLO, CZĘŚĆ ZDANIA, TARATAJKA, PIERWSZOROCZNY, KĄT BRYŁOWY, PORTFEL, PÓŁCHÓR, ŚLUNSK, TRANSZA, ŁAM, ŚCIANA PRZEWIESZONA, PŁASZCZ, KONTAKT, BASKINKA, CEWKA MOCZOWA, JĄDRO, RUDA PABIANICKA, MROCZEK BRUNATNY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, NAUSZNIK, SKŁADOWA, COKÓŁ, MONARCHIA ELEKCYJNA, MIESZADŁO, ŚCIANKA, GAWĘDA SZLACHECKA, PIERSICZKA, JEDNA CZWARTA, WARZYWO, GENERAŁBAS, SAMOA AMERYKAŃSKIE, PANEWKA, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, DZATAKI, OPUSZKA, PIERŚ, STUDIO NAGRANIOWE, KRĘTLIK, WĘGLARSTWO, BIUSTONOSZ, BALKON, DEKONSTRUKTYWIZM, ŹRENICA, BLOK, SMOLT, HARCERZ ORLI, PRZESTRON, DRAB, KREWETKA ZMIENNA, LÓD, PRZESUWNIK, NACZYNIÓWKA, MAŁY, JĄDRO, KARAPAKS, LAMBADA, IRREDENTA, CHORĄGIEW, URLOP TACIERZYŃSKI, KOMUNIA, MIESZKALNICTWO, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, STYL GOTYCKI, SKRZYDŁO, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, SEKEL, EOLIDA, TURNIURA, ZWÓJ RDZENIOWY, WNĘKA WĄTROBY, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, HISTORYZM, OCZKO, PRZEDSZKOLE, SUMO, ZWROTKA, TUŁÓW, CZUBEK, GRUPA, PUSZKA MÓZGOWA, SKINHEAD, MUZYKA SALONOWA, ROK GWIAZDOWY, JEDNOLATEK, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, TRINAKSODON, RASZPLA CIERNISTA, LANGLEY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, MIĘSIEŃ PIWNY, FOLWARK, JĘZYK GYYZ, ARTYLERIA LEKKA, SUFIT, NAGRZBIETNIK, KOMORA, PRZYŁBICA, BLONDYNA, ŻEBRO, OBUCH, ZAMEK, WIOSKA, PÓŁNOC, ŁASZT, ADHD, TAGER, TOCZYSKO, NUMER GEOGRAFICZNY, DYPTYK KONSULARNY, ŚWIERKLE, CZEREP, DZIEWIĘTNASTOLATKA, BRYLANT, MOSTEK, MURAKOZI, WIĘŹBA, SIDLISZ PIWNICZNY, SUPORT, BAK, LUKA STRATYGRAFICZNA, KRYZA, ARYTMOMETR, SZARŁAT, KORNICKI, MARCHEWKA, LEMIESZ, MASA, BRZUSIEC, DUANT, ARIANIN, BULWA PĘDOWA, AMERYKANKA, LICO, LOCH, SEKTOR, ZAWODOWO CZYNNY, FIRLETKA, TEORIA REKURSJI, JAWAJSKI, WUEFEMKA, CZAPLA ŁUPKOWATA, KESON, OLDENBURGER, GOLFIK, SEKTOR, RUFA, ŚWIĘTOJANKA, IMMATRYKULACJA, EUROPA, PODATEK PORADLNY, PIEŚŃ, KEPLER, ARCHIDIAKONIA, JĘZYK, CHOMĄTO, BRZUSZEK, ?CZŁONECZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROK część wieku (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROK
część wieku (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WIEKU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ WIEKU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast