GŁÓWNA, PODSTAWOWA CZĘŚĆ SYSTEMU OPERACYJNEGO, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WSZYSTKIE JEGO ZADANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĄDRO to:

główna, podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĄDRO

JĄDRO to:

wnętrze, środek (na 5 lit.)JĄDRO to:

gruczoł rozrodczy męski (na 5 lit.)JĄDRO to:

istota rzeczy, to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze (na 5 lit.)JĄDRO to:

centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami (na 5 lit.)JĄDRO to:

centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.)JĄDRO to:

ziarno z pestki z owocu (na 5 lit.)JĄDRO to:

ważny element komórki (na 5 lit.)JĄDRO to:

przeciwobraz wektora zerowego względem danego przekształcenia liniowego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁÓWNA, PODSTAWOWA CZĘŚĆ SYSTEMU OPERACYJNEGO, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WSZYSTKIE JEGO ZADANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.339

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, GŁÓWNY KSIĘGOWY, KREW Z MLEKIEM, BEZGRANICZE, ZGORZEL, ANIMALIZM, NARZECZEŃSTWO, WIGILIA, OKRUTNOŚĆ, CIEKŁOŚĆ, BARCZATKA PUCHOWICA, UBARWIENIE OCHRONNE, MASA RELATYWISTYCZNA, PODNÓŻEK, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, BEZDENNOŚĆ, TOALETA, GRZECH, LOGOGRAF, KLAUZURA, DOBOSZKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, TICINOZUCH, BENTLEY, NUTA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, JĘZYK MARTWY, PUNKT TRANSFEROWY, AMPER, OSTROSŁUP FOREMNY, BEZPŁCIOWIEC, PREZYDENTOSTWO, FUNKCJA GREENA, ABISAL, PODSTAWA, NAUKOWIEC, WŁAŚCIWOŚĆ, ODKRYTY SZACH, SCENA, MILICJANT, DZWON HEŁMU, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, SURDYNA, NADAWCA PUBLICZNY, STROFA, MRÓWKA SMĘTNICA, NIEAKTUALNOŚĆ, ARABSKI, MEKSYKANKA, SOSNA CZERWONA, PIĘTNASTKA, IMPROWIZATOR, ROZKŁAD, BIEŻNIK, DZWONEK RĘCZNY, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, PRZEŚCIERADŁO, LIVERPOOLSKA, BOCZEK, PYCHOTKA, RATA, BARYCENTRUM, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, PIERWSZOŚĆ, ŚWIERKLE, EWALUACJA BIEŻĄCA, BAROK, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, OBLICZENIA INTELIGENTNE, SIODŁO, ZAKRĘT CZOŁOWY, WOZAK, OPUKIWANIE, LICZBA PRZESTĘPNA, KUPA, PRZEWROTNIK, PLIK DZIENNIKA, PIASECZNICA, GRZBIET, ŻEGLARZ JACHTOWY, ŻEBRO, LITERATURA WAGONOWA, OPINIA, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, FUNKCJA BORELOWSKA, NOWOWIERCA, EFEKTYWNOŚĆ, WYCHWYT, KOLEŻEŃSTWO, SINUS, CHEERLEADERKA, HIPPIS, NIEPOPULARNOŚĆ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, PEŁNOMOCNICTWO, BRUTALIZM, OBLADER, PRONIEMIECKOŚĆ, KAMIZELA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, OPUSZKA, MATKA ZASTĘPCZA, KONTYNENT, SŁABEUSZ, CÓRA MARNOTRAWNA, NIECZYNNOŚĆ, OSTRY DYŻUR, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, BOHEMISTYKA, EMENTALER, NIEZWYKŁOŚĆ, GRAF KOMÓRKOWY, WIROPŁAT, OLEJARZ, PAZURKOWCOWATE, PIEŚŃ, JAMA BĘBENKOWA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, MAPA FIZYCZNA, NANOFILTRACJA, MATNIA, WIOCHMEN, ANTYELEKTRON, POLISOLOKATA, LEMUR KARŁOWATY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, POSUWISTOŚĆ, GRYZONIE, ABAKUS, LEGION RZYMSKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, PAPROTNICA, STARA MALUTKA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SEKUNDA, TARCZA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, POSŁANIE, ŻUREK, SKALA STAROGRECKA, NAPIERŚNIK, LIGAWA, MDŁOŚĆ, REZONATOR, CZŁOWIEK CZYNU, PRZEPIS KOŃCOWY, NIEJEDNOLITOŚĆ, KANCELARIA TAJNA, MARA, SKORUPA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, ZGNIŁOŚĆ, CZĄSTKOWOŚĆ, PRZECIWSTOK, LOGARYTM NATURALNY, ANGLIC, MEDIUM, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ZARZĄDZAJĄCA, BEZBOLESNOŚĆ, SYMETRIA, NUTRIETY, TRANZYCJA, PERKOZ RDZAWOSZYI, LICZBA POJEDYNCZA, NIEZAWISŁOŚĆ, ANTENA FERRYTOWA, POLE BEZWIROWE, PATRON, HORDA, TUŁÓW, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, SUFRAGANIA, CHORĄŻY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, PUNKT EUTEKTYCZNY, ZMIENNA NIEZALEŻNA, ZAWIŁOŚĆ, ISKIERNIK, FLAWONOID, BEZDENNOŚĆ, GZYMSIK, PUBLIC RELATIONS, KADR, DETERMINIZM, DRAPIEŻNOŚĆ, KISZKA STOLCOWA, AKADEMIA, WICIOWCE, PRIORYTET, PIŁSUDCZYZNA, WIELKOŚĆ, GONDOLA, BIOCENOZA, ŻAGIEL SKOŚNY, DOROBKIEWICZ, BOŚNIACKOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, ZAGÓRZANIN, MOGIŁA, MINIALBUM, PRZEDROST, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, GRA LOSOWA, PROMIEŃ, GRUZIŃSKI, BAWOLE OKO, TUSZ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SPONDYLOSOMA, OKRĘT, BAZYLIKA KATEDRALNA, WIEK POPRODUKCYJNY, PODCZYSZCZALNIA, SPIERDOLINA, WARTOŚĆ DODANA, ODKŁADNICA, ANALIZA KANONICZNA, FAZA, MGŁA WYKŁADNICZA, JESTESTWO, ZAWODOWIEC, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, SPOTKANIE MODLITEWNE, ECCHI, GOFR, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, MARCHWIANE RĘCE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, GRZYB WOLAK, IMPRESARIAT, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, SPOISTOŚĆ, CHCIWSTWO, BIBUŁA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, FORMUŁA ATOMOWA, KOMITET KOORDYNACYJNY, OUTSIDER, EPIZOD, CYTADELA, ŚLUB CYWILNY, MODEL, DENNICA, FASOLKA MUNG, WNĘKA WĄTROBY, MODRZEW EUROPEJSKI, GAL, BOROWIK WILCZY, RAJZER, DOM PRZYSŁUPOWY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, PROGRAMOTWÓRCA, MIŚ, NOWA HUTA, DEBILNOŚĆ, HECA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, EGZAMIN, DOWÓD REJESTRACYJNY, EWANGELIZATORKA, REPRYZA, MATERIALISTA, POLIGAMISTKA, SABATARIANIN, POCHWA, MIĘSISTOŚĆ, DZIECKO EPOKI, BEETHOVEN, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ZMIANA, LINIA PODSTAWOWA, DOŚWIADCZALNIK, APEL, EKA-PIERWIASTEK, BUFET, PIRAMIDA FINANSOWA, ŻYCIODAWCA, DZIERŻAK, SEKSTA, SKORPION CESARSKI, TUBUS, KARKOŁOMNOŚĆ, DÓŁ PACHOWY, MARUDA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ASPIRYNA, KOMPRESJA DYNAMIKI, ODCZYNIACZ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ORSELKA, DRAMAT GANGSTERSKI, SKUTECZNOŚĆ, ŚREDNIOROLNY, OGIER, NAPĘD, NORMATYWISTA, KLOCEK, ?HYDROFIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.339 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁÓWNA, PODSTAWOWA CZĘŚĆ SYSTEMU OPERACYJNEGO, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WSZYSTKIE JEGO ZADANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁÓWNA, PODSTAWOWA CZĘŚĆ SYSTEMU OPERACYJNEGO, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WSZYSTKIE JEGO ZADANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĄDRO główna, podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĄDRO
główna, podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania (na 5 lit.).

Oprócz GŁÓWNA, PODSTAWOWA CZĘŚĆ SYSTEMU OPERACYJNEGO, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WSZYSTKIE JEGO ZADANIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - GŁÓWNA, PODSTAWOWA CZĘŚĆ SYSTEMU OPERACYJNEGO, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WSZYSTKIE JEGO ZADANIA. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x