TYLNA CZĘŚĆ PÓŁTUSZY WIEPRZOWEJ Z DUŻYMI MIĘŚNIAMI (UDOWYMI), MIĘSO UWAŻANE ZA WYJĄTKOWO SZLACHETNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYNKA to:

tylna część półtuszy wieprzowej z dużymi mięśniami (udowymi), mięso uważane za wyjątkowo szlachetne (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYNKA

SZYNKA to:

bardzo ceniona i szlachetna wędlina będąca poddaną obróbce szynką (często obrabianą w całości, czasem w mniejszych kawałkach) (na 6 lit.)SZYNKA to:

wędlina z tylnej części półtuszy wieprzowej, peklowana i wędzona (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYLNA CZĘŚĆ PÓŁTUSZY WIEPRZOWEJ Z DUŻYMI MIĘŚNIAMI (UDOWYMI), MIĘSO UWAŻANE ZA WYJĄTKOWO SZLACHETNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.451

ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, LASKOWICE OŁAWSKIE, CZŁON PĘDOWY, WYRYWEK, GICZ, OKULARY, ĆWIARTKA, JAMÓN IBÉRICO, MŁOTECZEK, NAKŁADKA, BRODA, KRIOSFERA, KANAŁ NADGARSTKA, KŁĄB, FUNDAMENT, MONOPOL, KEBOB, RĘKA, OBSZAR, KROKODYL, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ŁAM, TŁO, KORA SOCZEWKI, OŁTARZ, STOPA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, KURTYNA, EGZEKWIE, CHODNIK, JELEŃ WSCHODNI, RACHUNEK KAPITAŁOWY, SUW, GŁOWICA, NACIĄG, PUPCIA, IROKEZKA, TARAS, DRÓB, FLEBODIUM ZŁOCISTE, IGIEŁKA, PIĘTA, WĘZINA, ZBIORNIK, FORTE, SIODŁO, KOMUNIA, LISTEK, TAKIFUGU, PŁÓZ, LATAJĄCY DYWAN, DYDELFOKSZTAŁTNE, PÓŁWYSEP, KESON, WIENIEC, BIODOSTĘPNOŚĆ, DYMNICA, ŚCIANA, KAPNIK, NIEMCY ZACHODNIE, OLIWKA, SIAMANG, NAPIERŚNIK, KUFA, TĘTNICA SKRONIOWA, JESIOTROKSZTAŁTNE, AKCJA, MIĘSO, MIĘSO, BETONKA, KABATY, SZKAPLERZ, ALLEGRO, PERISTOM, DWUPRZODOZĘBOWCE, LAMNA ŚLEDZIOWA, FILECIK, KREWETKA ATLANTYCKA, ŚWIERKLE, LENIOWATE, KWATERA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, UCHO ZEWNĘTRZNE, PRZEDŁUŻACZ, ŻEBRO, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, SZYJKI RAKOWE, PIŁOGON, MAJĄTEK TRWAŁY, RDZEŃ, POLĘDWICA, EOLIDA, CZUBEK, KARK, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, CUKIER LODOWATY, KORONA, NAPIERŚNIK, TEMAT FLEKSYJNY, NAPIĘTNIK, WNĘKA WĄTROBY, JAMESA, POZIOM, OSTROGA, OZOREK, TRIO, PAŁANKA WĘDROWNA, SARNINA, PASSACAGLIA, PODSEKTOR, GNIAZDO, ROLADKA, SKOLEKS, NAPIĘTEK, KĄT PŁASKI, ŻABA ŚMIESZKA, POTAŻ, TRZONEK, ODWACH, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, NÓŻKA, NACIĄG, BALONET, ZMIANA, SERCE DZWONU, PRZĘSŁO, OZÓR, NAGRZBIETNIK, PRZODOMÓŻDŻE, ROŚLINA BULWIASTA, WARMIŃSKI, GZYMS, PŁATEK USZNY, UDZIEC, GŁOWICA, COKÓŁ, KUREK, KORONKA, ZAUSZNIK, POZYCJA, SUSEŁ LAMPARCI, URODYNAMIKA, SŁABIZNA, WRĘGA, KASETA PRIBNOWA, ANDANTINO, BŁĘDNIK KOSTNY, KAZARKA RDZAWA, OSTROGA, RYBITWA OKOPCONA, CHOLEWA, ATRIUM, KAMIZELKA, KWARTAŁ, MIĘSO RYBY, PODREGION, PRZEDZAMCZE, OBUDOWA, NAGOLENICA, URLOP TACIERZYŃSKI, MAJTKI, ZABUŻE, PATAGOZAUR, NERKA, SAMOGŁOSKA TYLNA, KATEDRA, BRYNÓW, KOLUMNA, NAWA, GANEK, KAZARKA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, GOLONKO, DENITRYFIKATOR, SZOŁDRA, NIEBIOSA, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, ŚCIANKA, KLOAKA, GNIAZDKO, OBŁO, GYROS, KABINA, MALATURA, ŻYWOTNIK, AGENCJA, PRETEKSTA, SUPERKOBIETA, ĆWIARTKA, ZŁĄCZE, ŁAŃCUCH, WAFEL, PŁETWA, PRÓG, ZESZYT, KRAN, TACIERZYŃSKI, JESIOTR ROSYJSKI, SKŁAD, JEDNOSTKA ALOKACJI, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, JER TYLNY, MIEJSCE, STROFA, SUPERSNAJPER, RAMIAK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, BREW, POTRAWKA, MEMBRANA, ANGEOLOGIA, WKŁADKA, SIEDZISKO, TYKA, GAZELA, OKRĘŻNICA ESOWATA, SZYNKA, GOLF, TEMACIK, SŁONIARNIA, PIĘTA, KWARTAŁ, CZĘŚĆ WSPÓLNA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ABAKUS, SOLO, RDZA ZBOŻOWA, ZALĄŻNIA, KAZIMIERZ, TŁUMIK, SKARPETKA, WĄTEK, PLATYNA, PŁAT CZOŁOWY, MIKRONEZJA, ZACHÓD, SĄŻNISTOŚĆ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MANIPUŁ, DUPECZKA, NAWA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, NOGA, KORPUS, NALEWAK, REKIN ŚLEDZIOWY, WIĘZADŁO, ŁOŻYSKO, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, ORCZYCA, PŁUCKA, GRATKA, ZATOKA, DZIELNICA, HALI BUT, GŁADŹ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, OŁTARZ, IGIEŁECZKA, STANIK, TEMAT, BOCZEK, TRENT, SKRZYDŁO, ANEKS, RAJA SIWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ŁONO, LOTNICTWO, KIL, PŁOZA, MOGIŁA, PODETAP, SZCZUR DRZEWNY, ŚWIEŻYZNA, PUSZKA MÓZGOWA, SUBREGION, KADR, RURA OGNIOWA, SYMETRIA, WESTWERK, KARA KWALIFIKOWANA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, SPLOT ODBYTNICZY, BĘBEN, PRZEWIESZKA, RECYTATYW, PŁAT POTYLICZNY, PRZESUWNIK, WORECZEK, NIEBIOSY, TUNER, SCENA, SZYNA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, PODBRÓDEK, CZOŁO, JELENINA, PYCHOTKA, ?BAWET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYLNA CZĘŚĆ PÓŁTUSZY WIEPRZOWEJ Z DUŻYMI MIĘŚNIAMI (UDOWYMI), MIĘSO UWAŻANE ZA WYJĄTKOWO SZLACHETNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYLNA CZĘŚĆ PÓŁTUSZY WIEPRZOWEJ Z DUŻYMI MIĘŚNIAMI (UDOWYMI), MIĘSO UWAŻANE ZA WYJĄTKOWO SZLACHETNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYNKA tylna część półtuszy wieprzowej z dużymi mięśniami (udowymi), mięso uważane za wyjątkowo szlachetne (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYNKA
tylna część półtuszy wieprzowej z dużymi mięśniami (udowymi), mięso uważane za wyjątkowo szlachetne (na 6 lit.).

Oprócz TYLNA CZĘŚĆ PÓŁTUSZY WIEPRZOWEJ Z DUŻYMI MIĘŚNIAMI (UDOWYMI), MIĘSO UWAŻANE ZA WYJĄTKOWO SZLACHETNE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TYLNA CZĘŚĆ PÓŁTUSZY WIEPRZOWEJ Z DUŻYMI MIĘŚNIAMI (UDOWYMI), MIĘSO UWAŻANE ZA WYJĄTKOWO SZLACHETNE. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast