CZĘŚĆ DOMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GANEK to:

część domu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GANEK

GANEK to:

przybudówka przed domem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ DOMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.294

BUFOR RAMKI, TON HARMONICZNY, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ASFALT, PIERŚ, OSTOJA, ŁAPA, TERCJA, KAPLICA LORETAŃSKA, TRZONEK, TWARZ, OPUSZKA WĘCHOWA, ŚWINKA MORSKA, KAZARKA RDZAWA, KUREK, BUFET, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, REGENERAT, COKÓŁ, STOPA, PÓŁKULA MÓZGU, MICROSWITCH, BUDA, NARZĄD KOPULACYJNY, UKŁAD ADRENERGICZNY, PUCHACZ ZWYCZAJNY, TRABANT, MUNSZTUK, AKROPOL, KOLUMNA, CZOK, SABOT, PLAFON, TAKSON PARAFILETYCZNY, ZAWIĄZEK, IROKEZ, BINARKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WOLNY OBSZAR CELNY, METEORYT, DZIÓB, ANGEOLOGIA, PODREGION, GLIKOPROTEID, AMALAKA, MANICA, SIAMANG, CHAŁUPNICTWO, POCHWA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ROZETKA, GÓRALKI, ZRAZOWA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, CZŁON SKŁADNIOWY, ŻYŁA, WODZE, STOJAK, FOLA, MONARCHIA ELEKCYJNA, KOŃCZYNA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, DENNICA, SERAJ, MILIRADIAN, POLAROGRAFIA, LIMBUS, SKRZYDŁO, KORONA, POLITYKA MIESZKANIOWA, KOMORA, PRZEDPOLE, ŁYDKA, KONTAKCIK, BAK, BOSCH, KAMIZELKA, PARTIA, REJON, PARTIA, DENITRYFIKATOR, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, PREZBITERIUM, INŻYNIERIA WOJSKOWA, KANALIK NERKOWY, WERSET, PODKOLANIE, NAUSZNIK, LIST APOSTOLSKI, UCHO WEWNĘTRZNE, KABATY, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, KRZYŻÓWKA, EREB, GZYMSIK, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, SIODŁO, MENSA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, LIZESKA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, PRZYCHACIE, NOGA, ROZBUDOWA, MŁOTEK, DOBUDOWA, ODWACH, TEMAT, WYOBLAK, ECHINUS, PODGŁÓWEK, PANCERZ, NEUROPSYCHIATRIA, JĄDRO ZIEMI, OGON, IGLICA, KORONA, KUPEREK, LEŚNICTWO, DOMOWIK, KADŁUB, BALONET, ROZBRATEL, BŁONA MIĘŚNIOWA, ŚCIANA, WKŁADKA, PUPA, MYSZ DOMOWA, RUBRUM, REZONATOR, SCENKA, URODYNAMIKA, MÓZG EMOCJONALNY, PŁAT CIEMIENIOWY, JĘZYK CHORWACKI, TARCZA NUMEROWA, SAMOLUBNY DNA, TUŁÓW, PŁATEK USZNY, SETKA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, SZYNA, NADBUDOWA, KORTYNA, WISKACZA, REKINEK PLAMISTY, KISZKA STOLCOWA, DOMOWNIK, SEKTORÓWKA, PODKORA, POCZĄTEK, GOLONKA, OKAP, KOŚĆ SZCZĘKOWA, EWANIELIA, ŚLUNSK, WYROSTEK RZĘSKOWY, PODGARDLE, GÓRA, BURDEL, AORTA BRZUSZNA, ZRAZÓWKA, ELEMENT GRZEJNY, ROK, CHAŁUPNIK, GICZ, SZYJKA UDOWA, NACZÓŁEK, LUFA, DOMOKRĄŻCA, GWIAZDA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PAPUA, BLOK OPERACYJNY, BUDUAREK, REJESTR, OGRÓDEK PIWNY, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, CZŁON SKRAJNY, JELEŃ WSCHODNI, GZYMS, FOLA, WOLICA, ANTROPOSFERA, CYKL WEGETACYJNY, CZARA, TWÓR GRZYBNIOWY, ELEMENT, MYSZ POLNA, RAFA, STUŁA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, MROCZEK BRUNATNY, STOPKA, RURA, PANI DOMU, PIĘTA, URUBU PSTROGŁOWY, WZGÓRZE, LEJEK, KORPUS, NACISK, SUFIT, PRZĘSŁO, SZEKLER, PUNKT, PIĘTA, OBŁUSZYN, PALNIK GAZOWY, GRZBIET, GRZBIET, MIESZADŁO, TRADYCJA, SROM, TOPIK, UCINKA, KOMPARYCJA, ŁOŻYSKO, WIBRATOR, NATKA, ŻUWACZKA, PIŻMOWÓŁ, SUTERENA, WIĘŹBA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, PATELNICA, APARAT GĘBOWY, AZJA, OBRZEŻE, ODZIEMEK, AGENCJA, RYNEK TERMINOWY, MOSTEK, PORTASY, ODBYTNICA, KARAWAN, KLOAKA, GARDA, SZPONDER, ZADZIOR, POŁUDNIE, BONNY, HALIZNA, NAPIĘTNIK, KIESZEŃ, BLOK DEFENSYWNY, PĘCINA, REGENERAT, MANKIET, ATOM, WKŁAD, GROT, WOŁYNIANIN, IMPLEMENTACJA, OLIWKA, REJON, PRZEKRÓJ, GICZ, ŚLONSK, ODCINEK, RÓŻANKA, RAMIĘ, GICZ, TRIANGULACJA, PRZESUWNIK, SIŁA ROBOCZA, MUNDSZTUK, TERMINATOR, POZYCJA TRENDELENBURGA, PAŁANKA WĘDROWNA, ŁUK, TEZA, SŁABIZNA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, SAMOA, PRYWATKA, ORGAN, CIAŁO SZKLISTE, BITNIA, BRZUSIEC, MIĘKISZ, BENTO, ZBIORNIK, NIERUCHOMOŚĆ, PAKLAK, WALOŃSKI, KOŁO, CHORWACKI, DOMOKRĄŻCA, ZWIERCIADŁO, SKORUPA ZIEMSKA, GODZINA, SOCJOPOLITYKA, WYLINKA, ECHIN, GRZBIET, SERUM, ?KADR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.294 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ DOMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ DOMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GANEK część domu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GANEK
część domu (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ DOMU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZĘŚĆ DOMU. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x