CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ O BIAŁEJ BARWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁKO to:

część gałki ocznej o białej barwie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIAŁKO

BIAŁKO to:

proteina - związek wielkocząsteczkowy zbudowany z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-, który jest budulcem wszystkich żywych organizmach oraz wirusów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ O BIAŁEJ BARWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.395

PALNIK GAZOWY, PIĘTA, SZTYCH, POŁUDNIE, CZŁONECZEK, JELEC, SĄSIEK, ODWACH, SKLEROPROTEID, STOPA LĄDOLODU, KLUCZ, WILAMOWIANKA, NIEBIOSA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, TEMAT, DOM PRZYSŁUPOWY, SKRAJ, LUFA, PONT, NARZĄD, ZAMEK, NERW OBWODOWY, OPUSZKA, TARCZA NUMEROWA, WOREK TRZEWIOWY, NARCIARSTWO NORWESKIE, CZASZA, STOŻEK DZIOBOWY, JĘZYK, WOŁYNIANKA, TENOR DRAMATYCZNY, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, ELEMENT GRZEJNY, BACIK, CHORĄGIEW, ŁOKIEĆ, OGRÓDEK LETNI, PIĘTKA, IGIEŁECZKA, RUMPEL, WARGA, POTASZ, GRUPA, MŁOTEK, RDZEŃ, KASZTEL, ROZBUDOWA, KORZONEK, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, RUBRUM, ZAGÓRZANKA, GROT, STOPA, OKRES WEGETACYJNY, GANEK, KANAŁ NADGARSTKA, TEMACIK, NIEBO, MAGAZYNEK, CHORRERA, OPONKA, WYRYWEK, PODUSZKA, MAJEUTYKA, PAMIĘĆ, CZASZA, RAFA, MUNTENIA, KORYTO RZEKI, WIEK MŁODZIEŃCZY, TRZONEK, LODOWIEC SZELFOWY, ZAWIĄZEK, WACHTA, GAR, POLITYKA PIENIĘŻNA, NAPIĘTEK, CIĘCIWA, AKCJA, BYTOWNIT, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SPODNIE, PRZEDŻOŁĄDEK, ZEZ, TYBINKI, PODBRÓDEK, KAZARKA RDZAWA, PORTASY, SŁUPICA, BŁĘKITNE HEŁMY, STOPA, ACHTERDEK, LUSTRO FENICKIE, PALIUSZ, KŁĄB, TWÓR, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KRANIOTOMIA, DUWAJHIN, SKARPETKA, EOLIDA, BATYPELAGIAL, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, KĄT BRYŁOWY, KOLEC, DONOŚNIK, ZACHÓD, PRZEWÓD SŁUCHOWY, NAPIERŚNIK, KONSOLA, BOKS, DENITRYFIKATOR, FRANKATURA WIELOKROTNA, WYOBLAK, ZABUŻE, ŁOPATA, LARGHETTO, LAGUNA, NASADKA, BIELIZNA POŚCIELOWA, PREZBITERIUM, NADZIAŁ, POLITYKA MIESZKANIOWA, KRĘTLIK, RACHUNEK FINANSOWY, NAGOLENNIK, KRYZA, ZWIERCIADŁO, KABINA, OSET KĘDZIERZAWY, AMALAKA, RUBRYKA, HACZYK, SUMATOR, SAMOLUBNY DNA, KORZEŃ, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, LASKOWICE OŁAWSKIE, PREDELLA, POKOLENIE, PARTIA, JAGODZIANKA NA KOŚCIACH, ŻYŁA, ŁAPA, PŁUŻKA, MIEJSCE, CHOLEWA, INTERIOR, GOTOWALNIA, ANEKS KUCHENNY, FARTUCH, KANAŁ, PISZCZAŁKA, GEM, ANTECEDENS, SUWAK, STAN, STERNICZKA, LOKAL, DYSTANS, OBRĘCZ, GIROSKOP, PALIUM, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, WIĘZADŁO, TUNER, JARZYNA, FILTR, ZABYTEK RUCHOMY, STYK, WIDNOKRĄG, TRZON MACICY, ZALĄŻNIA, CZĘŚĆ, TRZONEK, SPÓJKA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ODCINEK, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PRZEKŁADKA, POLE, KONSEKRACJA, KAMIZELA, PRZECIWSTOK, SĘPNIK PSTROGŁOWY, ZAKOŃCZENIE, MULAT, SEKTOR, UCHO WEWNĘTRZNE, EWANGELIA, WAŁEK, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, SZNUR TYLNY, SEKTORÓWKA, KERATYNA, CZEP, RYT, MUSZLOWCE, BUFET, LEJEK, PŁATOWIEC, SZYPUŁA, CZASZA, PUNKT, LOTKA, ŁĄCZNIK, CEWKA MOCZOWA, SEKSTET, ECHINUS, SEKTOR, PORTYK, ELEWON, LOTNICTWO, OSÓW, NUKLEOPROTEID, INFOBOX, KADŁUB, BASEN, NATKA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, NARZĄD ŁZOWY, SUSEŁ LAMPARCI, SEKWENCJA PRIBNOWA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, JOGURT, MANICA, RÓWNIK, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, ZASTAWKA, BIAŁKO KU, WSTĘP, MASKA, PAREO, WIZJER, OCZKO, DNO OKA, KANALIK NERKOWY, PREZBITERIUM, MISKA SEDESOWA, GRUCZOŁ KROKOWY, DRUŻYNA, DOLNA SAKSONIA, BIAŁY MURZYN, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, CHLEB PYTLOWY, CZARNY DĄB, SEKTOR PUBLICZNY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PÓŁKULA MÓZGU, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, PROLOG, OKOLICZNIK, KURKA ŻÓŁTA, KINO, CEBULKA, BIEGUN, KRAŃCÓWKA, PRZYSIOŁEK, ŻYŁA OCZNA DOLNA, PORTFEL, KROK, KIEŁZNO, MIĘDZYWĘŹLE, BŁONA MIĘŚNIOWA, GLIADYNA, GORS, SKOLEKS, KAWAŁEK, KNAGA, ŁĘK, JĘZYK SPUSTOWY, ODSETEK, KASETA PRIBNOWA, KAPSUŁA, BIUSTONOSZ, PALOLO, OBLICZENIA INTELIGENTNE, STOPKA, BIJAK, REZERWA OBOWIĄZKOWA, ROBAK, PRZYBUDOWA, PAMPANGA, SERYCYNA, JAKLA, ANGORA, MURZYSKO, MORWA, ŁĄCZNIK, WIOSKA, SZCZUR DRZEWNY, KONIUSZEK SERCA, LUNETA, KOMORA, CIAŁKO NERKOWE, REGLAN, FALSZKIL, SFERA AFEKTYWNA, ?ĆWIARTECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ O BIAŁEJ BARWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ O BIAŁEJ BARWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIAŁKO część gałki ocznej o białej barwie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁKO
część gałki ocznej o białej barwie (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ O BIAŁEJ BARWIE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - CZĘŚĆ GAŁKI OCZNEJ O BIAŁEJ BARWIE. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x