DINOZAUR, U KTÓREGO BUDOWA MIEDNICY BYŁA PODOBNA DO BUDOWY MIEDNICY U PTAKÓW, GDZIE CZĘŚĆ KOŚCI ŁONOWEJ BIEGNIE UKOŚNIE DO TYŁU, RÓWNOLEGLE DO KOŚCI KULSZOWEJ CZYLI INACZEJ NIŻ U INNYCH GADÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY to:

Dinozaur, u którego budowa miednicy była podobna do budowy miednicy u ptaków, gdzie część kości łonowej biegnie ukośnie do tyłu, równolegle do kości kulszowej czyli inaczej niż u innych gadów (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DINOZAUR, U KTÓREGO BUDOWA MIEDNICY BYŁA PODOBNA DO BUDOWY MIEDNICY U PTAKÓW, GDZIE CZĘŚĆ KOŚCI ŁONOWEJ BIEGNIE UKOŚNIE DO TYŁU, RÓWNOLEGLE DO KOŚCI KULSZOWEJ CZYLI INACZEJ NIŻ U INNYCH GADÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.502

KOMA, NARZĄD ROZRODCZY, STROIK, KOŁYSKA, OPUNCJA FIGOWA, KORBKA, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, REWERS, TRZON, PALETA, CIOS, ŁUSKA, DWUNASTA CZĘŚĆ, OKRUCH SKALNY, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, PRZEWIESZKA, SZPONDER BRZEŻNY, RURKOZĘBNE, MAKSISINGIEL, EJEKTOR, ZAGRODNIK, CZERWONOKRZEW, FORMACJA DEFENSYWNA, SYFON, SZWABIA, WIELKOŚĆ, PRYZMA, SINICA OBWODOWA, PRZEDGÓRZE, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, MUNTENIA, KASZKIET, ÓSEMKA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, RDZEŃ KRZEMIENNY, CEBULKA, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, KAMPUCZA, AKCJA, ARCHITRAW, SOLFUGI, KARKÓWKA, BRODA, SKÓRNIK, BEZPANCERZOWCE, ARKUSZ DRUKU, CHWOSTKI, POLIEN, STOPA, POLKA, KSIĄŻĄTKO, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PRYZMA, ZGROMADZENIE CZYNNE, DROBNICOWIEC, TUNELOWANIE, IBISOWATE, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, ZNAK DIAKRYTYCZNY, FILTR, ANTYTETYCZNOŚĆ, UKŁAD ADRENERGICZNY, KLIN, CYLINDROWĘŻOWATE, POKRYWA, WAŁEK, MISIEK, SZAROTA NORWESKA, KNAGA, UDO, PLECY WKLĘSŁE, TRZECIE OKO, CHŁODNIK LITEWSKI, GRAF, TREFNIŚ, WIENIEC, LATAWICA, NOTOZAURY, STOPA LĄDOLODU, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, SEKEL, FRANSZYZA, PONT, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, PÓŁMISEK, PODBRZUSZNIK, GRZESZNOŚĆ, TRIO, ROZETKA, WIEK ZGODY, CIASTO PÓŁKRUCHE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, FAZA, ŁYSINKA, BARIERA JĄDROWA, GOLONKA, STOPA, UBOGOŚĆ, PRZEKAŹNIK, FRYSZERKA, PASSACAGLIA, OBCY, SIŁY POWIETRZNE, NALEPA, LANTANOWIEC, KOZODOJE, DOM PRZYSŁUPOWY, WPUST, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, OCZEPINY, WANGA BŁĘKITNA, KONCERT, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, CUKIER PROSTY, SERWER, KRIOKOMORA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, SZACHT, BEKAŚNICE, ODWACH, TRUSIA, PODKARMIACZKA, LOTNICTWO WOJSKOWE, KADŁUB, KOMÓRKA MACIERZYSTA, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, WAŃTUCH, LEJ KONDENSACYJNY, KWARC MLECZNY, CZUWAK, ZAKOLE, TAKSON MONOTYPOWY, UKŁAD STACJONARNY, HEMATOFAGIA, TKANKA ŁĄCZNA, PUDŁO, WEZWANIE, TARCZA, PORÓD LOTOSOWY, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, SMILEY, NOWICJAT, MIKROSILNIK, PUCH, DRUGA CZĘŚĆ, SYJON, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PÓŁCHÓR, RÓWNIK, ŚWIĘTO, SĘK, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, KLAWIK, ZMIANA, GŁOWICA, JAZZÓWKA, ANALIZATOR, PÓŁFRAK, ZBIORY ROZŁĄCZNE, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, GWARA, ZAKON SZPITALNY, CIĄŻA WIELORAKA, IGIEŁECZKA, TRAGIZM, TWIERDZA, GRANULOMA, BŁĘKITNE HEŁMY, MARYNARCZYNA, WOSK, MILIMETR SZEŚCIENNY, MIEJSCE ZEROWE, AREOSCELIDY, HAMBURGER, ŁONO, ZATOKA, ODKURZACZ CENTRALNY, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, MRÓWKA ĆMAWA, SZELF, POLE BEZŹRÓDŁOWE, BLENDA SMOLISTA, STAŁA HUBBLE'A, NAWAŁNIKI, KAMERTON, CIEKAWY, ASFALT SZTUCZNY, ŚCIANA, ZWIERZYNIEC, PUSTY ŁEB, POZYCJA TRENDELENBURGA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KONCERN, WALOŃSKI, BYK SYCYLIJSKI, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, BARWY NARODOWE, KAPAR, CZEP, BRYZOL, TECHNIKA CIEPLNA, MORZE, KRAJE, STEK, CWAJNOS, EUCHARYSTIA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, BALONET, NURY, BIODOSTĘPNOŚĆ, OMOMANCJA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, ZWÓJKA, ŁOŻE, ENDOSKOPIA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, EMPIREUM, KURPIŃSKI, KRYZYS GOSPODARCZY, JELENIOWATE, PERYSTOM, PŁEĆ PIĘKNA, SATELITA SZPIEGOWSKI, PUPA, GEN KUMULATYWNY, BUDOWA, STRZAŁKA BAŁTYCKA, RYBY DRAPIEŻNE, CZŁONECZEK, KORA MÓZGOWA, KULMINACJA, ZASTAW REJESTROWY, OSKÓREK, GAZELA DAMA, DYPTYK, KRABOŻERY, KOEL, OSKÓREK, RÓŻANIEC, KULTURA ŁUŻYCKA, LIGUSTR, GADOŻERY, KRĘGOWIEC, OCZKO, PIELESZ, PANTOFLE, TRZASKOWISKO, MONOCUKIER, KRĄŻENIE PŁUCNE, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, KADŁUB, GASTROFAZA, ZARAZA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, HELIOFIZYKA, SUZUKI, APELACJA, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, ROZGAŁĘZIACZ, NAUKI O POZNANIU, SKOLEKS, RDZEŃ MAGNETYCZNY, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, GRAF EULEROWSKI, HOKEJ ROSYJSKI, BRZUSIEC, MONET, ZEGAR SZACHOWY, KWADRANT, ZEGAR ATOMOWY, ANDANTINO, POZYCJA, NAUSZNIK, ŚREDNI DYSTANS, BRAHE, ŁOPATKA, CYPR, EKONOM, DZIELNICA, TEOGONIA, KLASA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SUW, GZYMS, FASETA, LATIMERIA, NAKOLANEK, NARYS KWIATOWY, SZEKLER, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, TAU, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ŻÓŁW CHIŃSKI, ?WÓŁ ROBOCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DINOZAUR, U KTÓREGO BUDOWA MIEDNICY BYŁA PODOBNA DO BUDOWY MIEDNICY U PTAKÓW, GDZIE CZĘŚĆ KOŚCI ŁONOWEJ BIEGNIE UKOŚNIE DO TYŁU, RÓWNOLEGLE DO KOŚCI KULSZOWEJ CZYLI INACZEJ NIŻ U INNYCH GADÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DINOZAUR, U KTÓREGO BUDOWA MIEDNICY BYŁA PODOBNA DO BUDOWY MIEDNICY U PTAKÓW, GDZIE CZĘŚĆ KOŚCI ŁONOWEJ BIEGNIE UKOŚNIE DO TYŁU, RÓWNOLEGLE DO KOŚCI KULSZOWEJ CZYLI INACZEJ NIŻ U INNYCH GADÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY Dinozaur, u którego budowa miednicy była podobna do budowy miednicy u ptaków, gdzie część kości łonowej biegnie ukośnie do tyłu, równolegle do kości kulszowej czyli inaczej niż u innych gadów (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY
Dinozaur, u którego budowa miednicy była podobna do budowy miednicy u ptaków, gdzie część kości łonowej biegnie ukośnie do tyłu, równolegle do kości kulszowej czyli inaczej niż u innych gadów (na 24 lit.).

Oprócz DINOZAUR, U KTÓREGO BUDOWA MIEDNICY BYŁA PODOBNA DO BUDOWY MIEDNICY U PTAKÓW, GDZIE CZĘŚĆ KOŚCI ŁONOWEJ BIEGNIE UKOŚNIE DO TYŁU, RÓWNOLEGLE DO KOŚCI KULSZOWEJ CZYLI INACZEJ NIŻ U INNYCH GADÓW sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - DINOZAUR, U KTÓREGO BUDOWA MIEDNICY BYŁA PODOBNA DO BUDOWY MIEDNICY U PTAKÓW, GDZIE CZĘŚĆ KOŚCI ŁONOWEJ BIEGNIE UKOŚNIE DO TYŁU, RÓWNOLEGLE DO KOŚCI KULSZOWEJ CZYLI INACZEJ NIŻ U INNYCH GADÓW. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast