INACZEJ GŁUPEK, OSOBA NIEROZGARNIĘTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁĄB to:

inaczej głupek, osoba nierozgarnięta (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁĄB

GŁĄB to:

tępak ... w kapuście (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INACZEJ GŁUPEK, OSOBA NIEROZGARNIĘTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.813

BEZGLUTENOWIEC, HOMO NOVUS, WYTWÓRCA, ROZGRZEWACZ, ETRANŻER, IMPERATOR, TUFTA, MARCIN, PŁAWACZKA, GRINGO, ALLOCHTON, NAMIESTNIK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, CHRYZMAT, OŚLICA, ANON, DZIEWCZYNA, ROZDZIELCA, SADYSTA, FRANCA, CIŚNIENIE, DETALISTA, WEGANIN, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, OBLĘŻENIEC, UZDRAWIACZ, ODKRYCIE, DROBNY CIUŁACZ, STAN ŚREDNI, SZKOPEK, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, POMOC, STANOWISKO ROBOTNICZE, LUGIER, SADYSTA, TRYBUN, PSIARZ, KOLORYZATOR, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, ADWOKAT DIABŁA, SONDA, LOGOS, PRAPŁETWIEC CZARNY, PALACZ, BURŁAK, WZÓR CNÓT, ŁOŻE ŚMIERCI, SPEAKER, ZAKRĘT, PILOT RAJDOWY, DUSZA, PODGRUPA, FILOSEMITA, TRANSWESTYTA, POZWANY, ANIMATOR, HODOWCA, CZYTELNIK, KURIER TATRZAŃSKI, CZŁOWIEK PIÓRA, FREELANCER, BOHATER, WYPRAWIACZ, AKCYDENTALNOŚĆ, DIUK, DRUH, WAŻNIAK, SZAFARZ, NAROCZNIK, ZABIEG LECZNICZY, CEL, KOCHANIE, WANDAL, STATYSTA, BLISKI, SENATOR, DOROBKIEWICZ, PASOŻYT, ZŁOTA KLATKA, POLIHISTOR, POCHLEBNIK, ROZWOZICIEL, NACZYNIA ŻYLNE, SZTUKA, NASŁANNIK, MISIACZEK, NIEPIŚMIENNY, MANTYKA, KUMA, TUMAN, MECHANIK SAMOCHODOWY, ANTOLOGISTA, ZIOMAL, WAŁ, SAMOBÓJCA, DOJUTREK, LEKARZ, ZAPISOBIERCA, CHOMIK, OLIWKA ŻÓŁTA, PATOLOG SĄDOWY, ANEMIK, GASTRONOM, PIECHUR, UBEZWŁASNOWOLNIONY, ŻYWE SREBERKO, ANIMATOR LITURGICZNY, ASEKURANT, OPERATOR, ROLNIK, PSAŁTERZYSTA, KURIER, NATURYSTA, MECHANIK, WYBIJACZ, MARNOTRAWCA, NIEŚWIADOMOŚĆ, KURATORKA, PROGRAMISTA, PHISHER, ZROŚLAK, OSKARŻYCIEL, PRYWATNIAK, LIDER, ASTMA, PACJENT, REDEMPTORYSTA, SPADKODAWCA, KOSMETYCZKA, ADRESAT, MEDIUM, SWAWOLNIK, HETERO, TECHNIK DENTYSTYCZNY, NUDYSTA, AFERZYSTA, LEPSZY GOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, PTASZĄTKO, PERYPATETYK, NOOBEK, DIAGNOSTYK, PILOT, ALIMENCIARZ, OBDZIERACZ, MACIUPA, AWANTURNIK, NAGANIACZ, PALIWODA, NOWINIARZ, WSPÓŁZIOMEK, DROMOS, INTERPRETATOR, KOŁEK, PANNA, WYCHOWANKA, HIEROFANT, DUCHOWNY, CHODZĄCY SZKIELET, PODLIZYWACZ, MISIEK, USPOKAJACZ, CHAMSKI CYC, KONWERS, ZWYCIĘZCA, SAMOWŁADCA, BRZĘKACZ, NIEZDARA, DINOZAUR, HEGEMON, PODMIOT, EKSTERNISTA, DZIECKO Z PROBÓWKI, ŁAZIK, POTRZEBUJĄCY, DAWCA NARZĄDÓW, OGRODNIK, PIESZCZOCH, INTERVIEW, ZAŁOGANT, AMORFIK, KARTACZOWNICA, INKA, DOWN, KŁĘBEK NERWÓW, STRUKCZASZY, DRAPIEŻNIK, CYGAN, KONKURSISTA, AMEBA, ŁĄCZNIK, MOCARZ, ZIOMEK, WIERZYCIEL, PUŁAPKA KREDYTOWA, BEZKASTOWIEC, ABSTRAKCJONISTA, BLIŹNIĘTA, TROLL, PODLIZUCH, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, NOWOBOGACKI, ODTWÓRCA, ŚLEPA PRÓBA, ZAGRANICZNIAK, WRAK CZŁOWIEKA, JEŁOP, FAGAS, GROSIWO, KIEROWNIK BUDOWY, AUTOSTOPOWICZ, ŁUPACZKA, DEPORTOWANY, ZBAWICIEL, MISIO, GROMICIEL, WRÓŻBITA, CHYTRUS, FIDEIKOMISARZ, PROGRAMOTWÓRCA, MŁOCARZ, RAJDER, KIEROWNIK LITERACKI, GRAFOLOG, APOSTOŁ, ORATOR, DAWCA NARZĄDÓW, BARANIA ŁĄKA, POLICJANT, POMAGACZ, ŚCIĘGNO ACHILLESA, NAJEŹDŹCA, KOMEDIANT, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, UMARŁY, HERBATNIK, SZABROWNIK, OPIEKUN, SIOSTRZYCZKA, MORALISTA, WULKAN ENERGII, LEKTOR, DAWCA ORGANÓW, CHORĄŻY, LAMA, BLEFIARZ, JUBILER, DUCH ŚWIĘTY, OSOBA FIZYCZNA, IMIGRANT, SAWANT, DOSTOJNIK, KUCHMISTRZ, SZARADZISTA, GENIUSZ, ASYSTENTKA, AUTOMAT, RAJZERKA, NIESZCZĘŚNIK, PACJENT URAZOWY, KIEROWNIK MUZYCZNY, EMERYTURA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ODZIERCA, ODRODZICIEL, STOMATOLOG, KRAŃCÓWKA, CERKIEWSZCZYZNA, WŁÓCZYKIJ, ŚMIECIARZ, RZECZNIK, ATEUSZ, WODNIAK, SNOWIDZ, BEZMÓZG, POSZKODOWANY, BAWICIEL, NOCNY MAREK, DYSZKANCIK, INTERNOWANY, CZŁOWIEK, FILOZOF, TALENT, KSENOFIL, SZKUDNIK, SŁUP, GRABIEŻCA, BALANGOWICZ, PAPIEROŚNIK, OBCY, DUSZYCZKA, KURIER PODHALAŃSKI, ANTYPAPIEŻ, MENTOR, SZCZYPIOR, ZIMNA RYBA, FALSET, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, ?POKEMON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.813 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INACZEJ GŁUPEK, OSOBA NIEROZGARNIĘTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INACZEJ GŁUPEK, OSOBA NIEROZGARNIĘTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁĄB inaczej głupek, osoba nierozgarnięta (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁĄB
inaczej głupek, osoba nierozgarnięta (na 4 lit.).

Oprócz INACZEJ GŁUPEK, OSOBA NIEROZGARNIĘTA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - INACZEJ GŁUPEK, OSOBA NIEROZGARNIĘTA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x