OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIE (CZASEM ZAMIERZONE JAKO ŻART) MA NIEBEZPIECZNE, KOSZTOWNE LUB UCIĄŻLIWE DLA INNYCH SKUTKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOWCIPNIŚ to:

osoba, której działanie (czasem zamierzone jako żart) ma niebezpieczne, kosztowne lub uciążliwe dla innych skutki (na 9 lit.)ŻARTOWNIŚ to:

osoba, której działanie (czasem zamierzone jako żart) ma niebezpieczne, kosztowne lub uciążliwe dla innych skutki (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOWCIPNIŚ

DOWCIPNIŚ to:

człowiek, który lubi żartować i rozśmieszać innych (na 9 lit.)DOWCIPNIŚ to:

koleś, facet, który zrobił coś głupiego (na 9 lit.)DOWCIPNIŚ to:

osoba, której działanie (czasem zamierzone jako żart) ma niebezpieczne, kosztowne lub uciążliwe dla innych skutki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIE (CZASEM ZAMIERZONE JAKO ŻART) MA NIEBEZPIECZNE, KOSZTOWNE LUB UCIĄŻLIWE DLA INNYCH SKUTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.885

USZKO, ANTOLOGISTA, KUCHMISTRZ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PLATYNOWA PŁYTA, SCENA, CHOLINOLITYK, SKAŁA GŁĘBINOWA, OKRĘT DOZOROWY, KOLEGIUM, HELIKAZA, ZJAWISKO KERRA, EROTOMAN, DRGANIE AKUSTYCZNE, RZEMIEŚLNIK, PROMOCJA, POMOC DROGOWA, KORYTARZ LOTNICZY, UZBROJENIE, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KAPLICZKA, ERUDYTA, OKAP, SPÓJNIK WYNIKOWY, ZASOBNOŚĆ GLEBY, ŻABA ORANŻERYJNA, OLAF, MOC CZYNNA, GAUGUIN, INDEKS RZECZOWY, TAŚMOWY, BABOCHŁOP, DETAL, MILANEZ, HISTOGENEZA, PROTETYKA, PIERWSZY PLAN, PLANETA OCEANICZNA, HODOWCA, INGUSZKA, OREGANO, FANATYK, KANAŁ ŻEGLOWNY, SZPERACZ, ALLELOPATIA, EPIZOOCJA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, TOPENANT, BRAMOWNICA, BIOGEN, MIĘTÓWKA, RELACJA, LIPA, UPADEK, RAPORT, SKARANIE BOSKIE, ATRYBUCJA GLOBALNA, SĄD POLOWY, KABEL, PIEC MUFLOWY, AMERYKAŃSKOŚĆ, SIODZI, PYZY, SKŁAD DRUKARSKI, CINGULUM, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ETRANŻER, OFLAG, FILTR ANTYSPAMOWY, AMORFIK, SOLE, RAMPA, KLESZCZE, WYLOT, SALWA, BANDURA, METODA PORÓWNAŃ, LATARNIA MORSKA, ZABIEG, ANON, BALANS, PLON REFERENCYJNY, MELODIA, DROBNIACZKOWCE, SLAJS, SZAGRYN, GAJA, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, KORA MÓZGOWA, AMBONA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, LAWINA GRUZOWA, POMPA TŁOKOWA, WŁAŚCICIELSTWO, ZEBROID, ŁADOWANIE, POŁYSK, KAFETERIA, FASCYNATOR, ŁÓDŹ PILOTA, SUZUKI, IBIS BRANICKIEGO, SOCJALDEMOKRATA, PION, KÓŁECZKO, SOMATYZACJA, PODOBRAZIE, DOMINO, DELEGOWANY, BROŃ NUKLEARNA, PLAMISTOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, LISTEK FIGOWY, KORPORACJA, CUKIER WANILIOWY, SALOPA, HIPOTEKA, ZAPITA, PODKOWIŃSKI, TRESKA, PAPIER GAZETOWY, CHLOROHEKSYDYNA, SPOINA, GWAREK, ŻYCZLIWY, ELEKTRA, SPOJLER, CZŁOWIEK, PAREMIOGRAF, TEATRZYK CIENI, ODDZIELANIE, KUWETKA, KRYKIET, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PATRON, NAJEŹDŹCA, KŁAK, TRĄBKA, BEZGLUTENOWIEC, BALET, MANDARYNKA, KILOMETR NA GODZINĘ, WĘŻÓWKA PALMIASTA, BANDOLIER, POŻYTEK, ESENCJA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, CYNIA, ZMAGANIA, NARYS POLIGONALNY, ABOLICJA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, SABOT, GUMKA, TYMIANEK, MACAK, KANAŁ, ZIEGLER, OLEWACTWO, CEBULARZ, BIAŁE MIĘSO, KANGUROSZCZUR, HEROLD, KLAWIATURKA, DOKTOR, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, RECYTATYW, WYROCZNIA, WĘŻÓWKA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, DRUK ULOTNY, KASA POŻYCZKOWA, PODMIOT, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, ANONEK, MISZPELNIK, STANCJA, MUNICYPIUM, ŁUG, FANFARA, MASZYNA CIEPLNA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, GÓRMISTRZ, KORNIK, CHOROBA TARUI'EGO, WIĘZADŁO OBŁE, KOLEJ ŻELAZNA, BRZEZINA, GOSPODARZ, SKARB PAŃSTWA, CHRUST, MARGINALNOŚĆ, KARTA RABATOWA, WINDA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MEBLOWÓZ, CHOROBA WRZODOWA, FANTAZJA, TYP, OCZKO W GŁOWIE, KIERUNKOWSKAZ, PŁANIETA, KRYTERIUM LAPLACE'A, SEMAFOR, HELIOFIT, WIEŻA STRAŻNICZA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, KLERODENDRON, OZONOSFERA, ALGORYTM ITERACYJNY, PRYMITYW, ZOOFAG, KONSERWATORNIA, PARÓWKA, BĄK, MELANCHOLIK, ROZWÓJ WSTECZNY, OPOZYCJA, ZJAWISKO, NACZYNIE WIEŃCOWE, GŁOSICIEL, SEKTOR, UŻYTEK LEŚNY, POLITYKA TRANSPORTOWA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, SFERA BIOTYCZNA, WYSEPKA, PALINGENEZA, KAZNODZIEJA, RAWKA BŁAZEN, SOKI, SOKOLE OKO, AAK, WĄŻ, TRAFIENIE, BRANŻA, ASAM, TRANSAKCJA WIĄZANA, KAKEMONO, KONSULTACJA SPOŁECZNA, MALTA, KOŻUSZYSKO, SUBSTANCJA DODATKOWA, INTERWENCJA, NEUROPEPTYD, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, TYGRYSIE OKO, BIAŁA BIERKA, ROD, GALICYJSKOŚĆ, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, MŁODZI, POEMAT HEROICZNY, BŁĄD LEKARSKI, LICZBA BARIONOWA, SMOLT, SPUSZCZANIE, EUROREALISTA, ELEKTROIZOLACJA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, OBORA, APASZ, ROGALIK, DUCHOWY OJCIEC, ISKIERNIK, ODSZCZEPIEŃSTWO, PIŁA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, WIELORYBNICTWO, DYWERSJA, WALKA, GRUBOŚĆ, WIESZCZBIARZ, GARNITUR, PLAGIAT, MUCHA SUCHA, PULARDA, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, WSPARCIE, BODZIEC, WYRÓB MEDYCZNY, BEZPIECZNIK, MORAWSKI, COKÓŁ, STYGOKSEN, DZIESIĄTKA, KOMPUTEROWIEC, ROZRZUTNIK, SPIKER, ZAWIADOWCA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, BLUFFIARZ, KREDYT INWESTYCYJNY, BAZAROWICZ, DŹWIGARKA, CHÓR, FLIZA, INTERWAŁ, ?CHOMIK AZERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIE (CZASEM ZAMIERZONE JAKO ŻART) MA NIEBEZPIECZNE, KOSZTOWNE LUB UCIĄŻLIWE DLA INNYCH SKUTKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIE (CZASEM ZAMIERZONE JAKO ŻART) MA NIEBEZPIECZNE, KOSZTOWNE LUB UCIĄŻLIWE DLA INNYCH SKUTKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOWCIPNIŚ osoba, której działanie (czasem zamierzone jako żart) ma niebezpieczne, kosztowne lub uciążliwe dla innych skutki (na 9 lit.)
ŻARTOWNIŚ osoba, której działanie (czasem zamierzone jako żart) ma niebezpieczne, kosztowne lub uciążliwe dla innych skutki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOWCIPNIŚ
osoba, której działanie (czasem zamierzone jako żart) ma niebezpieczne, kosztowne lub uciążliwe dla innych skutki (na 9 lit.).
ŻARTOWNIŚ
osoba, której działanie (czasem zamierzone jako żart) ma niebezpieczne, kosztowne lub uciążliwe dla innych skutki (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIE (CZASEM ZAMIERZONE JAKO ŻART) MA NIEBEZPIECZNE, KOSZTOWNE LUB UCIĄŻLIWE DLA INNYCH SKUTKI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIE (CZASEM ZAMIERZONE JAKO ŻART) MA NIEBEZPIECZNE, KOSZTOWNE LUB UCIĄŻLIWE DLA INNYCH SKUTKI. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x