GADY SSAKOZĘBNE, THERIODONTIA - GRUPA GADÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW Z PODGROMADY SYNAPSIDA; BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE SSAKÓW, GDYŻ W ICH BUDOWIE WYSTĘPUJE SZEREG CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA SSAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERIODONTY to:

gady ssakozębne, Theriodontia - grupa gadów z rzędu terapsydów z podgromady Synapsida; bezpośredni przodkowie ssaków, gdyż w ich budowie występuje szereg cech charakterystycznych dla ssaków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GADY SSAKOZĘBNE, THERIODONTIA - GRUPA GADÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW Z PODGROMADY SYNAPSIDA; BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE SSAKÓW, GDYŻ W ICH BUDOWIE WYSTĘPUJE SZEREG CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA SSAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.926

KILKAKROTNOŚĆ, TORTURA, CAFE, KLASTER, MALARSTWO IKONOWE, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, ANARCHIZM, LITEWSKOŚĆ, ZĘBATEK, SIKOROWATE, KARDYNAŁ, BALON ZAPOROWY, WIELOBARWNOŚĆ, POSTRZAŁKA, DEMOSCENA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, STRATEGIA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, ROGATEK, BALLADA, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, ŻAGIEW JODŁOWA, GOSPODARSTWO DOMOWE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PŁOMYKÓWKA DUŻA, DYSPOZYCJA, RACZEK, CEMENTACJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, ARAMEIZM, ŚWIATŁA MIJANIA, AMBLIPODY, HARLEQUIN, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, FILEMON CIEMNY, SHAW, OLIMPIADA SPECJALNA, WYBIERAK, KAPSLA, PERKOZ ARGENTYŃSKI, NOCEK NADWODNY, SIKWIAKI, PASZKOT, TROMBOPLASTYNA, PONY AMERYKAŃSKI, SŁUPOZĘBNE, PUBLIKATOR, ŁOŻYSKO, SIEWKI, ASYSTENCJA, SPIEK, WODNIK, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, WĘŻOJAD SZAROLICY, APOSTOŁ, NUTRIOWATE, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, BRAILLE, WIZAWKA, STYL FORMULARNY, KOŚNIK, MIKOŁAJCZYK, SEZAM, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, SZCZERBAK, HEBANKOWATE, CYFRONIKA, KOLUGO, OSŁONICA, DRZEWIAK HUOŃSKI, BUJANKA, PENTAN, KUBEK SMAKOWY, FACELIOWATE, GRUCZOŁ MLECZNY, BANDA, STRUŚ PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKI, TROGONY, BEZDUSZNOŚĆ, SZCZEP, ARUI, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, YOUTUBER, RIKETSJE, WJELA, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, STULNIK, HANGAR, SKAŁOTOCZOWATE, TETRAPODY, BŁĄD STYLISTYCZNY, KOLUMNA AMUNICYJNA, RUCH ODRZUTOWY, WOSZCZEK, URSULA, STEGOCEFAL, HERPETOLOGIA, PRACOWNIK BUDOWLANY, DELFIN HEKTORA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, PALMA, SUBSKRYBENT, TYBETAŃCZYK, SHITSTORM, PIES LATAJĄCY, MERZYK SELIGERA, PNIAKI, ROZKOJARZENIE, KOKPIT, BRONIOZNAWSTWO, METAMERIA, ESTRADOWOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, GRUPA METYLOWA, EMPORA, SAKI SZARA, BRAZYLIJSKOŚĆ, SZKOCKOŚĆ, HEŁMIK, INTENSJONALNOŚĆ, UZNANIE, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, KROPLIK, ORGANOWCE, DOBRY WUJEK, GĘBAL CYNAMONOWY, JORDAN, GRZYBY ANAMORFICZNE, MALINA ZACHODNIA, MRÓWNIK, PEDALSTWO, SIODŁO, GĄSIENICZNIKI, ŻÓŁW KOLCZASTY, KONWERSJA, REKIN OWSONA, KREODONTY, KREWETKA BAŁTYCKA, RODZINA NUKLEARNA, ZEBRA RÓWNIKOWA, MONO, TONDO, PRĄCIE, PASZCZAK CYNAMONOWY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, MAKSURA, KOTERYJNOŚĆ, PAMFLETOWOŚĆ, JEEP, OWOCARSTWO, CZAS LETNI, AMAZONETKA, GNOJKA, WIDŁOROGOWATE, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, GATUNEK CELOWY, MORFOLOGIA, ASKEPTOZAUR, HELLEŃSKOŚĆ, KONTRKULTURA, TELEFON BEZPOŚREDNI, RAKOWATE, KITEKAT, WILGA, CZAPLA MODRA, BLASZKOWIEC, OSIEMNASTKA, OAZIK, POWOJOWATE, POMNIK, RUSTYKA, WALEŃ, KONSOLACJA, WYRZUT SUMIENIA, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, CZATKOBATRACH, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, NOSOROŻCOWATE, WZDĘTKA, TAGESTOLOGIA, FLAWONOL, PRZEŻUWACZE, ZŁOTOLITKI, CYRKUMFLEKS, RAKOWATOŚĆ, FAWORYTYZM, PLEŚNIAWKA, BRAHA, ALMIK KUBAŃSKI, ŻYRYTWA, GAJDAR, LERKA, KLASTER KOMPUTEROWY, PODŁAZ DESKOWATY, PYTONIAKOWATE, ALBATROS GALAPAGOSKI, CZAPLA SZAROBRZUCHA, CYPRYS GOWENA, FILM, SANDAŁOWIEC, GAZELA INDYJSKA, TYPIZACJA, GIMNAZJADA, POTRZOS, MALAKOLOGIA, ŻOŁNA, SCHADOW, ŹDZIEBLARZE, ŁOŻYSKOWIEC, PELARGONIA ANGIELSKA, OPOS PÓŁNOCNY, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, GRUPA ROBOCZA, WSTĘP WOLNY, BAKTERIE MLEKOWE, SYRENOWATE, PUNA, IMPULS, WOMBATY, BRĄZOSZOWATE, SKANDYNAWSKOŚĆ, LINIA MĘSKA, GOOGLE, KIBOLSTWO, TATA, TRYB ŻYCIA, ZDROWY, FILEMON CIENKODZIOBY, PUCH, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, RAK SZEWC, LIZOZYM, MANDRAGORA, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, SUBTELNOŚĆ, FRAZA NOMINALNA, SUPERNOWA TYPU IC, STRZEMIĘ, ŚMIERDZIEL, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, LICZBA POJEDYNCZA, PODSADNIKOWATE, POWIEŚĆ RADIOWA, WIDŁOZĄBEK ZMIENNY, REST, KALCYFIKACJA, SZURPEK SKALNY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ATAWIZM, EDYKUŁ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, LITERNICTWO, BARAK, PUBLIKA, BEZKLASOWOŚĆ, MRÓWNIKOWATE, PELIKOZAUR, ŻABY BEZJĘZYCZNE, UNIWERSUM, ACAN, WALENCJA, AKORDYKA, WYSYP ZARODNIKÓW, CHORION, MAŁY KONSTRUKTOR, BRAT KRWI, WĘŻOJAD BLADY, POPIELNICZKA, RUCH SPÓŁDZIELCZY, RYBIK, KANCZYLOWATE, ZĘBIEŁEK MYSZATY, TEKODONTY, JOGGING, RADA STARSZYCH, PINI, KAULIKARPIA, EGZEMPCJA, KOŃ HANOWERSKI, IDIOM, SIATKOWIEC, STEPÓWKI, ALZACKI, CHARAKTERYSTYKA, MAGELANÓWKI, KRETOSZCZURY, TRAWY, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, WYPŁAWEK, ATLETA, OPOZYCJA, ADORACJA, STRUSIE, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ?CHOCHOŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.926 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GADY SSAKOZĘBNE, THERIODONTIA - GRUPA GADÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW Z PODGROMADY SYNAPSIDA; BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE SSAKÓW, GDYŻ W ICH BUDOWIE WYSTĘPUJE SZEREG CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA SSAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GADY SSAKOZĘBNE, THERIODONTIA - GRUPA GADÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW Z PODGROMADY SYNAPSIDA; BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE SSAKÓW, GDYŻ W ICH BUDOWIE WYSTĘPUJE SZEREG CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA SSAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERIODONTY gady ssakozębne, Theriodontia - grupa gadów z rzędu terapsydów z podgromady Synapsida; bezpośredni przodkowie ssaków, gdyż w ich budowie występuje szereg cech charakterystycznych dla ssaków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERIODONTY
gady ssakozębne, Theriodontia - grupa gadów z rzędu terapsydów z podgromady Synapsida; bezpośredni przodkowie ssaków, gdyż w ich budowie występuje szereg cech charakterystycznych dla ssaków (na 10 lit.).

Oprócz GADY SSAKOZĘBNE, THERIODONTIA - GRUPA GADÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW Z PODGROMADY SYNAPSIDA; BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE SSAKÓW, GDYŻ W ICH BUDOWIE WYSTĘPUJE SZEREG CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA SSAKÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - GADY SSAKOZĘBNE, THERIODONTIA - GRUPA GADÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW Z PODGROMADY SYNAPSIDA; BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE SSAKÓW, GDYŻ W ICH BUDOWIE WYSTĘPUJE SZEREG CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA SSAKÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x