OWCA STEPOWA, OVIS VIGNEI, OVIS ORIENTALIS - GATUNEK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDEN Z GATUNKÓW DZIKICH OWIEC, PROTOPLASTA OWCY DOMOWEJ; WYSTĘPUJE W CENTRALNA AZJI OD KAZACHSTANU PO INDIE I PAKISTAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URIAL to:

owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej; występuje w centralna Azji od Kazachstanu po Indie i Pakistan (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: URIAL

URIAL to:

owca stepowa; azjatycka dzika owca, przodek owcy domowej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWCA STEPOWA, OVIS VIGNEI, OVIS ORIENTALIS - GATUNEK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDEN Z GATUNKÓW DZIKICH OWIEC, PROTOPLASTA OWCY DOMOWEJ; WYSTĘPUJE W CENTRALNA AZJI OD KAZACHSTANU PO INDIE I PAKISTAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.893

ŻÓŁTLICA, CHWOSTKA KORONIASTA, PARALITYTAN, MODRASZEK WIESZCZEK, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, WILK ALASKAŃSKI, SZCZECINIEC, PŁONNIK CIENKI, LETYNIEC SZYSZNICA, AKSJOMAT PASCHA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, MAZAMA SZARA, MANTOWATE, OSIOŁ AZJATYCKI, KARDYNAŁ, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, SZCZUPIEŃCZYK INDYJSKI, DWUROŻEK PRZEŚWIECAJĄCY, PETREL WYSPOWY, DŻIGETAJ, GAZ, KUMAKOWATE, GOŁĄB, PILARZ, HUBA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, KRYPTOKLID, DRONT, KOSTRZEWA GÓRSKA, MRÓWKOWATE, SZYDLICA, GRYZEK, POTIOMKIN, CZYŻ, HAPLOID, BĄCZEK AFRYKAŃSKI, BRZMIK, RYBOŁOWATE, AFGAN, GRĄŻEL, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, ZAJĄCE, DRABINOWIEC, PYTON BORNEAŃSKI, WIECHLINA SPŁASZCZONA, TRZEWIKODZIOBY, WĘŻOJAD, PRZYDACZNIA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, NURZEC MAGELLAŃSKI, KASZTANOWCOWATE, LAMPAS, URUBU CZARNY, HALI BUT, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, ZGORZELINA, ŁYCZOGA, GRZBIETORÓD, PARZYDŁO, SUFFOLK, FUNKCJANA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, ZŁOTOUCH SZAROGŁOWY, PSIZĄB TAYLORA, DYLĄŻ, WĘGIERKA, KORALICOWIEC KOSMATY, GADOŻER, STRZECHWOWIEC OKRĄGŁY, DRAWIDYJSKI, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, PLASKORA, JEŻOWATE, GAZELA EDMI, KRZAKÓWKA SZAROGŁOWA, IBIS CZARNY, WIDŁOZĄB FALISTY, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, CHLEB PSZCZELI, BALSA, BOROWIEC OLBRZYMI, RĄCZYCA, GORCZYŃSKI, WĘŻÓWKA AUSTRALIJSKA, GŁUPTAK GALAPAGOSKI, LUZYTANOZAUR, SZAROTA HOPPEGO, PSZCZOŁA WSCHODNIA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, MIGDAŁ, KAGUAN, KORNUTKA DŁUGOCZUŁKOWA, PERKOZEK, PUDU, BEJRA, OWCA WIELKOPOLSKA, KUSACZ KROPKOWANY, BACKLEY, SŁODNIK BIAŁOSKRZYDŁY, SROKA, MIŁEK NIEBIESKOBRZUCHY, ŻÓŁW CĘTKOWANY, NIESZPUŁKA JADALNA, TURZYCA BRUNATNA, BĄCZEK ZWYCZAJNY, MYSZOŁÓW, MUŁ, PYSZCZAK WIELOPLAMY, OSTROLOT ŻAŁOBNY, OSA, LEW, PERKOZ RDZAWOSZYI, HURMOWATE, TANAGRA, MUSZKATELA SROKATA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SOSNA ARMANDA, ASTERIONELLA, DRZEWIAK HUOŃSKI, EMU ZWYCZAJNE, NAWAŁNIK GALAPAGOSKI, DĄB KORKOWY, CZERWOŃCZYKI, KMIN RZYMSKI, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, FREGATA WIELKA, RUDZIANKA KRASNODZIOBA, KWAS METANOWY, PALMA KRÓLOWEJ, PANDANOWIEC, FILEMON UBOGI, WIDŁOGOŃCZYK ANTYLSKI, DANIEL, WODNIAK, JĘZYK BERBERYJSKI, PRZEBARWIACZ CZOSNKOWY, OKRES OCHRONNY, KUPRÓWKA, FLAMING, FULMAR POŁUDNIOWY, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, MOA OLBRZYMI, LEGWAN DARWINA, CYNIA, KOSOŃ, POTWORA BUCZYNÓWKA, RYBOŁÓW, BRODZIEC, BABKA PIASKOWA, ALEKSANDRETTA OBROŻNA, EUSTHENOPTERON, ŻÓŁW EGIPSKI, SARDYNELA EBA, ŚWIERZBOWIEC USZNY, OSIEC KORÓWKOWY, MAKAK HIMALAJSKI, OŻWIOWATE, HIACYNT, TRASZKA KROKODYLOWA, PIES LATAJĄCY, TRAKTAT, WILGA ZIELONAWA, NURZEC FALKLANDZKI, CZAPLA RDZAWOSZYJA, KOŚNIK, TASIEMIEC, AJER, KAMUSZNIK, POMPELA, SPÓJNICA, BĄCZEK AMURSKI, STRZAŁKA MAŁA, DWURZĘDEK, BICIE PIANY, SIDLISZ JASKINIOWY, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, TYMOTKA BOEHMERA, ŻÓŁWIK, KRZYWOSZCZEĆ TORFOWA, STEROWNIK, KOZIBRÓD PAJĘCZYNOWATY, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, BRODACZ ŻÓŁTOGARDŁY, WITLINEK, CZAPLA, PELIKAN BABA, ROKFOR, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, MODRZEW LYALLA, WĘGORZ ŻÓŁTY, POCHRZYN TRÓJDZIELNY, TRYK, WĘŻÓWKA PALMIASTA, ŻAGIEW KOSMATA, ALOZA MAŁOOKA, LORI WYSMUKŁY, BOCZEŃ, TURNIURZYK MAŁY, PINGWIN KRÓLEWSKI, HIPERION, BAMBUSOWCE, GRUSZKOWIEC WAHLENBERGA, ŚWIDRAK, OSTRIA, KRWAWNIK ZWARTY, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, STATUS MATERIALNY, ŻÓŁTOOK DUŻY, SPUSZCZEL, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, AVOCADO, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, JĘZYK INDONEZYJSKI, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, DZIERZBIK GÓRSKI, SALWINIA PODŁUŻNA, CYPRYSIK LAWSONA, KONGEROWATE, FURCZAK KRÓTKOPIÓRY, KAJMAN CZARNY, TATARAKOWATE, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, REKINEK LENIWY, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, TOWAR, ŻEBROWIEC ALGIERSKI, PŁASKODZIOBEK MAŁY, KRZYŻÓWKA, SZURPEK DROBNY, TAR, UBIOREK, ZANOKCICA SKALNA, REWIŚ DĘBOWY, PŁYWACZ, SIEJA MIEDWIEŃSKA, TRZMIELEC GAJOWY, GAOLIAN, POTŁUMECZEK KĘDZIERZAWY, REYMONT, DIAPSYD, NASTROSZEK BRUCHA, TRÓJKROK, KOCZKODAN ZIELONY, BŁONKÓWKI, ULĘGAŁKA, TERATOZAUR, TRZMIEL ZACHODNI, JONAGOLD, ŻABA OGONIASTA, BÓBR RZECZNY, PAŁANKOWATE, SIT BAŁTYCKI, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, KLATCH, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, BILBIL PLAMISTY, TUJOWIEC TAMARYSZKOWATY, GRECKIE SIANO, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, POROSTNICA, ŻRONKOWATE, KRAŃCOWOŚĆ, TASZCZYN PSZCZELI, KORMORAN WYSPOWY, BAŻANCIAK, BEZNÓŻKOWCE, ANOLIS BRODATY, PIĘDZIK SIEWIERAK, KŁĘBOSZ BIAŁOBRZEGI, GAD, INTERPRETACJA, ŚNIEŻYCZKA ELWESA, KRZYŻODZIÓB, TOPIK, UKOŚNIK MARMURKOWANY, SYJAMSKI, KRAŚNIKOWATE, FONTAINE, SANSEWIERA, OSNUWEK OKAZAŁY, KOCANKA PIASKOWA, OLIGOKIFUS, MORWA PAPIEROWA, CYNKOGRAFIA, MIODÓWKA KARMAZYNOWA, OLSZÓWKA, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, DWOINA, SZETLAND, DINOCEFALOZAUR, PŁASKOMERZYK DZIÓBKOWATY, WILGA KAPTUROWA, KARIAMA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, RIKETSJE, PTASZNIKOWATE, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, DOMINGO, KOCZKODAN, ?HELENKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.893 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWCA STEPOWA, OVIS VIGNEI, OVIS ORIENTALIS - GATUNEK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDEN Z GATUNKÓW DZIKICH OWIEC, PROTOPLASTA OWCY DOMOWEJ; WYSTĘPUJE W CENTRALNA AZJI OD KAZACHSTANU PO INDIE I PAKISTAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWCA STEPOWA, OVIS VIGNEI, OVIS ORIENTALIS - GATUNEK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDEN Z GATUNKÓW DZIKICH OWIEC, PROTOPLASTA OWCY DOMOWEJ; WYSTĘPUJE W CENTRALNA AZJI OD KAZACHSTANU PO INDIE I PAKISTAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URIAL owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej; występuje w centralna Azji od Kazachstanu po Indie i Pakistan (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URIAL
owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej; występuje w centralna Azji od Kazachstanu po Indie i Pakistan (na 5 lit.).

Oprócz OWCA STEPOWA, OVIS VIGNEI, OVIS ORIENTALIS - GATUNEK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDEN Z GATUNKÓW DZIKICH OWIEC, PROTOPLASTA OWCY DOMOWEJ; WYSTĘPUJE W CENTRALNA AZJI OD KAZACHSTANU PO INDIE I PAKISTAN sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OWCA STEPOWA, OVIS VIGNEI, OVIS ORIENTALIS - GATUNEK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, Z RODZINY KRĘTOROGICH, JEDEN Z GATUNKÓW DZIKICH OWIEC, PROTOPLASTA OWCY DOMOWEJ; WYSTĘPUJE W CENTRALNA AZJI OD KAZACHSTANU PO INDIE I PAKISTAN. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x