ALTANNIK ARCHBOLDA, ARCHBOLDIA PAPUENSIS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY ALTANNIKÓW (PTILONORHYNCHIDAE); JEST RZADKIM PTAKIEM ENDEMICZNYM, CHARAKTERYSTYCZNYM TYLKO DLA WEWNĘTRZNYCH, WYŻEJ POŁOŻONYCH OBSZARÓW NOWEJ GWINEI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARKIETNIK to:

altannik Archbolda, Archboldia papuensis - gatunek ptaka z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae); jest rzadkim ptakiem endemicznym, charakterystycznym tylko dla wewnętrznych, wyżej położonych obszarów Nowej Gwinei (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALTANNIK ARCHBOLDA, ARCHBOLDIA PAPUENSIS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY ALTANNIKÓW (PTILONORHYNCHIDAE); JEST RZADKIM PTAKIEM ENDEMICZNYM, CHARAKTERYSTYCZNYM TYLKO DLA WEWNĘTRZNYCH, WYŻEJ POŁOŻONYCH OBSZARÓW NOWEJ GWINEI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.271

TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, JĘZYCZNIK, GORCZYCA, BROWARNIA, DOMINATOR, APANAŻ, TAGER, LYGODIUM, NÓW, SULFACETAMID, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ROZŁUPEK BRUNATNY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, OGNIWO GAZOWE, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, SALAMANDRA OKULAROWA, MINÓG UKRAIŃSKI, WONNOŚĆ, CZERWONA LANGUSTA, TERAPENA WODNA, DRĄŻNICA, CZERNILEC, PRĄTNIK BAGIENNY, ŻÓŁWIK, DARLINGTONIA, KROKODYL MORELETA, PAZUROGON RUDOPRĘGI, TAWROSZ PIASKOWY, DYSTROFEZ, ANGLEZOWANIE, JELEŃ, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, ALTANNIKI, ZŁOTOKRYZIK, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, KONCERNIAK, KOMPENSATOR CIEPLNY, KWIZ, KĄTNIK POLNY, NASTROSZEK DRUMMONDA, CZOŁOCZUB MODROOKI, HUBA BIAŁAWA, SALAMANDRA PLAMISTA, REALIZM, SZCZAWIK CZTEROLISTNY, DOBRODUSZNOŚĆ, BIURO SPISOWE, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ABORYGENEK RDZAWY, MATERIALIZM DZIEJOWY, ROZMARYNEK, NORNIKOWATE, WIDŁOZĄBEK JEDNOBOCZNY, WARTOWNIA, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, ORYKS POŁUDNIOWY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, GEOLOGIA REGIONALNA, TRZCINA INDYJSKA, NEUROPROTEKCJA, PRZYSWAJANIE, ZBROJÓWKA, WRÓBEL SIWOGŁOWY, NIESZLACHETNOŚĆ, ZINJANTROP, RZEKOTKA TRAWNA, SYNTEZATOR, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, PARAMETR, KALATEA LANCETOLISTNA, PODKOWIEC MAŁY, LATAWCE, BRZEGOWIEC, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NADRZEWNIK GŁADKOOGONIASTY, KOATI, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, PĘCA, NOŚNIK, MORŚWIN BURMEISTRA, AZYL, KOŃCOWOŚĆ, ŻEGLUGA PROMOWA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, SZTAFAŻ, MIĘKKOŚĆ, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, BŹDZIĄGWA, AGREST, GRZBIETORÓD, ROZDZIALIK, CHOROBA PLUMMERA, NEOKATECHUMENAT, RUDAWKA GUAMSKA, WIERTACZ, PSIZĄB HENDERSONA, KONSULENT, PSTROGŁÓW WYSPOWY, ROKIET SAUTERA, ŚNIEŻYCA CESARSKA, GADŻETOMANIA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, SOBACZA LILIJA, SMACZLIWKA, PRYMITYWIZM, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, DZWONECZNIK SZTYWNY, KANIA, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, DERYWAT, PRZESYP, TOJAD SMUKŁY, ZASZŁOŚĆ, SKALAR, KANCERA, KHMERSKI, BONOBO, OSKOMIAN, WOZIDŁO, NEPOTYZM, KOLORYSTYKA, JODŁA ARNOLDA, OSTRY DYŻUR, POWAB, MAŁY CZŁOWIEK, PAPROĆ DRZEWIASTA, PANCERNIK KULOWATY, KODOWANIE PREFIKSOWE, CZAJ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SOWIECKOŚĆ, WAWRZYN, OPOS, BALANS, NAGRANIE WIDEO, UKRAINISTYKA, REMIZ, GOŁĘBIK BLADY, CHÓR, DZIEŃ, FILOLOGIA POLSKA, BARIERA JĄDROWA, POŁOZ, SZORSTKOŚĆ, BAKŁAŻAN, BUDNIK, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, GĘSIÓWKA EGIPSKA, LASONÓG WIELKI, BUSZÓWKA JASNOOKA, ASSAPAN, RACHUNEK CAŁKOWY, PĘCHERZYCA, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, DELFIN CZARNOGŁOWY, SCYNK RYJĄCY, CZOSNEK NARCYZOWY, KOSKOROBA, PERLICA BIAŁOGŁOWA, DOBÓR SZTUCZNY, TRĘDOWNIKOWATE, IZOLATKA, ŚWIERK SARGENTA, ORZECH WŁOSKI, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, SKOCZEK DŁUGOUCHY, HARENDA, MIĘSIARZ, TRZEWIKODZIÓB, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, BURZYK RÓWNIKOWY, HUMANIORA, PAKARANY, RASOWOŚĆ, SKOK, AFROJERZYK MYSI, GAMONIOWATOŚĆ, MYSZOSKOK WIELKI, PUZANEK WIELKOOKI, RAMIENICA SZORSTKA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, TRASZKA WALTLA, PTASZNIK ZWYCZAJNY, KOSTRZEWA KOSMATA, ROPUCHY STRUMIENIOWE, GRAFICZKA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, KLĄSKAWKA ZWYCZAJNA, GEREZA KRÓLEWSKA, GEREZA ANGOLAŃSKA, KLAJTONIA, MAJEUTYKA, MAKADAMIA, OWCA, KOSTRZEWA KOZIA, MARGAJ, FURCZAK DŁUGOPIÓRY, JELEŃ JAWAJSKI, NOCEK OSTROUSZNY, LEMING, PAPROCIE, ŻABA SIWA, POKÓJ DZIECINNY, BARCZATKA GŁOGÓWKA, WOLICJONALNOŚĆ, BRZEGÓWKA, NALEWKA, GRA WYŚCIGOWA, BEKAS, SZCZAWIK ŻÓŁTY, HAMULEC CIĘGNOWY, WIGOŃ, RÓG MGŁOWY, AMBITNOŚĆ, HEŁMODZIÓB, SALAMANDRA OLBRZYMIA CHIŃSKA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, BEZ LEKARSKI, WIGOŃ, RODZAJ, GRZYBIEŃ PÓŁNOCNY, BŁAWATNIK ŚLIWOGARDŁY, JASZCZURKA KRYMSKA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ARYTMETYKA BINARNA, OBRYZG SZKÓŁKOWIEC, DROMEOZAUROID, GALASÓWKA DĘBIANKA, WĄTŁOŚĆ, METEORYT HED, DWUNASTAK, ROPUCHA STRUMIENIOWA, OPIESZAŁOŚĆ, OKRA, KUJA MAŁA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, LARYNGOLOGIA, DRAKO, DELFIN PEALE'A, LAMPARCIK ZIELONAWY, LEMUR WARI, KUSACZ RDZAWOSZYI, KOPARION, SORGO, ETIOPSKI, CHRYZANTEMA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, GIMBOPATRIOTA, BAWEŁNA, WOSKOWATOŚĆ, SZTOKFISZ, PSZENIEC BRODATY, OSTĘP, WIRUS GORĄCZKI LASSA, WORKOWCE DRAPIEŻNE, UKRAIŃSKOŚĆ, PIELĘGNICA CUTTERA, LANGUR WSPANIAŁY, MARKACZKA, MANGOSTAN, WYDMIKUFEL, KETOZA, JELONEK JAWAJSKI, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, PIES RODZINNY, KOD, REDEMPTOR, PRAWO WEKSLOWE, ZŁOCIK KARAIBSKI, GWOŹDZIAK CZARNOKUTNEROWATY, POZABIBLIJNOŚĆ, WODNOKRZYWOSZYJ RZECZNY, KOWALIK TURECKI, KAMIONKA, KACZKA PSTRODZIOBA, OSTROŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, KROTON, BOŻA TRAWKA, SARDYNELA SZORSTKA, POŁYKACZ, MIESZKALNOŚĆ, ROJOWNIK, BADANIA SYSTEMOWE, MIODOWIEC ZIELONY, USYTUOWANIE, ASTER LOWRIEGO, TRACZ CHIŃSKI, MISIAK, SĘKACZ, JĘZYK OMOTYCKI, KRĘPNIK RDZAWOSKRZYDŁY, OZOREK, WIELKODUSZNOŚĆ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, NIEPYLAK APOLLO, ?SŁOCZA CUKROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.271 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALTANNIK ARCHBOLDA, ARCHBOLDIA PAPUENSIS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY ALTANNIKÓW (PTILONORHYNCHIDAE); JEST RZADKIM PTAKIEM ENDEMICZNYM, CHARAKTERYSTYCZNYM TYLKO DLA WEWNĘTRZNYCH, WYŻEJ POŁOŻONYCH OBSZARÓW NOWEJ GWINEI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALTANNIK ARCHBOLDA, ARCHBOLDIA PAPUENSIS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY ALTANNIKÓW (PTILONORHYNCHIDAE); JEST RZADKIM PTAKIEM ENDEMICZNYM, CHARAKTERYSTYCZNYM TYLKO DLA WEWNĘTRZNYCH, WYŻEJ POŁOŻONYCH OBSZARÓW NOWEJ GWINEI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARKIETNIK altannik Archbolda, Archboldia papuensis - gatunek ptaka z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae); jest rzadkim ptakiem endemicznym, charakterystycznym tylko dla wewnętrznych, wyżej położonych obszarów Nowej Gwinei (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARKIETNIK
altannik Archbolda, Archboldia papuensis - gatunek ptaka z rodziny altanników (Ptilonorhynchidae); jest rzadkim ptakiem endemicznym, charakterystycznym tylko dla wewnętrznych, wyżej położonych obszarów Nowej Gwinei (na 10 lit.).

Oprócz ALTANNIK ARCHBOLDA, ARCHBOLDIA PAPUENSIS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY ALTANNIKÓW (PTILONORHYNCHIDAE); JEST RZADKIM PTAKIEM ENDEMICZNYM, CHARAKTERYSTYCZNYM TYLKO DLA WEWNĘTRZNYCH, WYŻEJ POŁOŻONYCH OBSZARÓW NOWEJ GWINEI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ALTANNIK ARCHBOLDA, ARCHBOLDIA PAPUENSIS - GATUNEK PTAKA Z RODZINY ALTANNIKÓW (PTILONORHYNCHIDAE); JEST RZADKIM PTAKIEM ENDEMICZNYM, CHARAKTERYSTYCZNYM TYLKO DLA WEWNĘTRZNYCH, WYŻEJ POŁOŻONYCH OBSZARÓW NOWEJ GWINEI. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x