PEWIEN OKRES CZASU, W KTÓRYM NOWO PRZYJĘTY UCZEŃ LUB STUDENT BYŁ PODDAWANY RÓŻNYM PRÓBOM MAJĄCYM WYKAZAĆ, ŻE NADAJE SIĘ DO NOWEJ ROLI (ZJAWISKO PRZYPOMINAJĄCE CHRZEST NA KOLONIACH, TYLKO BARDZIEJ ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE I MNIEJ WIDOWISKOWE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEANIA to:

pewien okres czasu, w którym nowo przyjęty uczeń lub student był poddawany różnym próbom mającym wykazać, że nadaje się do nowej roli (zjawisko przypominające chrzest na koloniach, tylko bardziej rozciągnięte w czasie i mniej widowiskowe) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEANIA

BEANIA to:

przyjęcie nowych członków do grona uczniów, na przykład gimnazjalistów do pierwszej klasy liceum albo młodzieży do grona studentów, często połączone z uroczystością, występami nowych uczniów i zabawami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEWIEN OKRES CZASU, W KTÓRYM NOWO PRZYJĘTY UCZEŃ LUB STUDENT BYŁ PODDAWANY RÓŻNYM PRÓBOM MAJĄCYM WYKAZAĆ, ŻE NADAJE SIĘ DO NOWEJ ROLI (ZJAWISKO PRZYPOMINAJĄCE CHRZEST NA KOLONIACH, TYLKO BARDZIEJ ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE I MNIEJ WIDOWISKOWE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.858

GRZEBUŁA, PRZEJAZD, ALPAGA, MŁAKA, PARCIANKA, NUMEA, HEDONIZM ETYCZNY, TRYL, ŁUSKOWCE, AUDIOBOOK, KAPITALNY REMONT, USZAK, BULWA, SZCZEPIONKA WŁASNA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, REKLAMA, ZGNICIE, NADPŁYNNOŚĆ, MIRA, LODY, KIESA, RUDZIK, KOSMYK, KAMUSZNIK, PAUPER, KONDOR, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KLEJNOT HERBOWY, PÓŁNOCNY WSCHÓD, JAGODZIAKI, KOŚĆ KULSZOWA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ABLUCJA, PODCHLEBSTWO, DERMATOLOGIA, PROTEKTORAT, PASO DOBLE, NARCYZ, GŁOSOWANIE, KONFESJA, ZĄBEK, UTLENIANIE, NIEDOPASOWANIE, ZDROWAŚKA, BEZ CZARNY, PIWONIA, TROLEJBUS, SZTYFT, SIEDEMDZIESIĄTKA, MIĘSO, ZASUWNICA, MUSZNIK, AEDICULA, OPRYSZCZKA WARGOWA, WYPADKOWOŚĆ, GWIAZDA WIELOKROTNA, BATERIA AKUMULATOROWA, DOJEŻDŻACZ, SMUTNI PANOWIE, NIEMĘSKOŚĆ, CIĘŻKA ARTYLERIA, FILTR OPTYCZNY, POCHODZENIE, KOCIEŁ, KOSZÓWKI, KONESER, ZAPARCIE, SZLIF WYPUKŁY, TURANIE, FIFKA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, KOLOKACJA, OWAD, PLATFUS, SZMAJSER, PIGWA POSPOLITA, PEBA, MAŁPA WĄSKONOSA, AEROZOL BIOLOGICZNY, FILEMON SZAROSZYI, PREDESTYNACJA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, DEKIELEK, LUBASZKA, REAKTOR PRĘDKI, CELULOZOWNIA, PĘTLICA, WOLEJ, PŁOMIEŃ, BIAŁORUSZCZYZNA, KRAWCOWA, PRZEDZIAŁ, REIFIKACJA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, EKOSFERA, TENISISTA STOŁOWY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, UPADEK, DESNOYER, CZARCIK, DOLAR NOWOZELANDZKI, ŻYDOWSKOŚĆ, TRAIL, SZKOŁA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, NIERÓBKA, TEST, FILM OBYCZAJOWY, PROPAGACJA BŁĘDU, ŚRODEK KARNY, BRONA, ŻUŻLOBETON, OŚWIECICIEL, OKULARY, MONOTEMATYCZNOŚĆ, KONIUSZEK SERCA, TAJEMNICA, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, INTELIGENCJA WERBALNA, KAWA ZBOŻOWA, IRENA, SONIFIKACJA, TINTA, GORĄCZKA ZŁOTA, GAWĘDA, JACK, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, CZĄSTKA DZIWNA, TKANKA TWÓRCZA, KLAN, ODSYP, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ZMARZLUCH, AFEKTYWNOŚĆ, PUNK, KONWERTOR, ZGIĘCIE PODESZWOWE, STRUKTURA MATEMATYCZNA, ZDROJEK POSPOLITY, WĄTPLIWOŚĆ, KONSULAT, LUFA, ABELARD, AKADEMIK, SCENARIUSZ, STYL KORYNCKI, KORALNIK MODROPŁATKOWY, WĘZEŁ WINDSORSKI, MROŻONKA, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, ZAPORA WODNA, KOŃCÓWKA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, MARKIZETA, POR, NIEODPARTOŚĆ, STOPOFUNT, WYPRAWKA, NAMASZCZENIE CHORYCH, OZIMINA, STEREOIZOMER, DUCHOWY OJCIEC, BUT, ŁYSAK, ŚREDNIA KWADRATOWA, STĄGIEW, JEŻOWIEC, DUPLIKA, DIAGNOZA, MRÓWNIKI, WYKRĘTAS, OBYWATEL ŚWIATA, DRAPIEŻNIK, SŁOWNIK, NAWIS, KAPITAN, RZADKOŚĆ, STORYTELLING, LOSOWOŚĆ, SIŁA, MER, ATAK, AGENCJA, SŁOWIANIN, NAPĘD, NAWIJACZ, TRANSWESTYTKA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, TRZYDZIESTOLECIE, CUDACZNOŚĆ, KORNIJSKI, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, SUKIENNIK, ZŁOŻE, SUBSTANTYWNOŚĆ, ŻYDEK, GWINT, LOSOWANIE PROSTE, POPYCHŁO, DEKAL, UKŁAD NIEINERCJALNY, DERP, OKRES, ZAWIĄZEK, EWALUACJA SPLOTOWA, WIELOETATOWOŚĆ, UZALEŻNIENIE, SOLICYTACJA, WĘGAR, SYRENA OKRĘTOWA, SUBSTRAT, MASKOWIK PSTROGŁOWY, KUCZBAJA, MOŁODYCA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ŚWIĘTÓWKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, GONIEC BIAŁOPOLOWY, POJAWIENIE SIĘ, PROTOZOOLOGIA, STAROŻYTNIK, FANTOM, OSŁONOWOŚĆ, CHRONOSKOP, NAZWA KODOWA, KANAŁ ENERGETYCZNY, LATAWICA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, BARCHAN, STAŻ, ATUT, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ARON, LOT SZYBOWCOWY, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, MORFOTROPIA, POLEWA, ŁADUNEK BOJOWY, KOLUMBARIUM, SEKWENCJA TATA, SUROWOŚĆ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, CZTERNASTOLECIE, KANTONISTA, WILCZY GŁÓD, SKRYBA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, AZJATYCKOŚĆ, KUMULACJA, BAŃKA, KLUCZ KODOWY, SZTYFT, TRACKBALL, ZAKŁAD, AZYL, PĄCZEK, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, PARAKAPPACYZM, ENDOSZKIELET, MORS, ARENA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, POSIADACZ ZALEŻNY, ETAT, EUROPEJSKOŚĆ, MIKSER, PIERWORYS MAPY, ŁACINA, TURANOWIE, SOCZEWICA, BRYGANT, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, PROCES INWESTYCYJNY, FILODENDRON, GEREZA BIAŁOBRODA, SZKOŁA ŚREDNIA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, DEZABIL, KAMYCZEK USZNY, WYZIEW, MEGAFON, MAŁYSZOMANIA, ROZSADNIK, DOMEK NA DRZEWIE, METODA DELFICKA, WIERSZ OBRAZKOWY, SZCZUDLARSTWO, JEDNOKROTNOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ, SANKI, PROGRAM, BIOLOG, EROTOMAN, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, NIEOCZYWISTOŚĆ, DIAPSYDY, ?ART DECO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEWIEN OKRES CZASU, W KTÓRYM NOWO PRZYJĘTY UCZEŃ LUB STUDENT BYŁ PODDAWANY RÓŻNYM PRÓBOM MAJĄCYM WYKAZAĆ, ŻE NADAJE SIĘ DO NOWEJ ROLI (ZJAWISKO PRZYPOMINAJĄCE CHRZEST NA KOLONIACH, TYLKO BARDZIEJ ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE I MNIEJ WIDOWISKOWE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEWIEN OKRES CZASU, W KTÓRYM NOWO PRZYJĘTY UCZEŃ LUB STUDENT BYŁ PODDAWANY RÓŻNYM PRÓBOM MAJĄCYM WYKAZAĆ, ŻE NADAJE SIĘ DO NOWEJ ROLI (ZJAWISKO PRZYPOMINAJĄCE CHRZEST NA KOLONIACH, TYLKO BARDZIEJ ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE I MNIEJ WIDOWISKOWE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEANIA pewien okres czasu, w którym nowo przyjęty uczeń lub student był poddawany różnym próbom mającym wykazać, że nadaje się do nowej roli (zjawisko przypominające chrzest na koloniach, tylko bardziej rozciągnięte w czasie i mniej widowiskowe) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEANIA
pewien okres czasu, w którym nowo przyjęty uczeń lub student był poddawany różnym próbom mającym wykazać, że nadaje się do nowej roli (zjawisko przypominające chrzest na koloniach, tylko bardziej rozciągnięte w czasie i mniej widowiskowe) (na 6 lit.).

Oprócz PEWIEN OKRES CZASU, W KTÓRYM NOWO PRZYJĘTY UCZEŃ LUB STUDENT BYŁ PODDAWANY RÓŻNYM PRÓBOM MAJĄCYM WYKAZAĆ, ŻE NADAJE SIĘ DO NOWEJ ROLI (ZJAWISKO PRZYPOMINAJĄCE CHRZEST NA KOLONIACH, TYLKO BARDZIEJ ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE I MNIEJ WIDOWISKOWE) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PEWIEN OKRES CZASU, W KTÓRYM NOWO PRZYJĘTY UCZEŃ LUB STUDENT BYŁ PODDAWANY RÓŻNYM PRÓBOM MAJĄCYM WYKAZAĆ, ŻE NADAJE SIĘ DO NOWEJ ROLI (ZJAWISKO PRZYPOMINAJĄCE CHRZEST NA KOLONIACH, TYLKO BARDZIEJ ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE I MNIEJ WIDOWISKOWE). Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x