COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIEMDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 80 (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSIEMDZIESIĄTKA

OSIEMDZIESIĄTKA to:

liczba 80, numer 80 (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 80 elementów (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

wiek, 80 lat, także uroczystość, podczas której świętuje się osiemdziesięciolecie (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

prędkość 80 kilometrów na godzinę (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 80% czegoś lub ma 80 jednostek mocy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.487

TROMPA, TOM-TOM, REGIONALISTYKA, ŻABA LEOPARDOWA, ALPAGA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, VIOLA BASTARDA, NIEWIERNOŚĆ, PRZYWÓZ, ŁUK, KWINTET, WERBENA, SPRZĄGLE, WEŁNA, WOLUTA, MIEJSCE, MAŁA GASTRONOMIA, ZGINIĘCIE, LEP, SAMIEC, WYJAŚNIENIE, PIASZCZYSTOŚĆ, OGONEK, NEPOTYSTA, EPITET, RÓŻA BAZALTOWA, WIERTŁO, DATOWNIK, PROFESOR, ZBYTNIK, OŁTARZYK PRZENOŚNY, TROMPA, LEKARZ, CHODZĄCY TRUP, GAMONIOWATOŚĆ, REWOKACJA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, KALATOS, WYBITNOŚĆ, SKANIA, DZIÓB, PAWĘŻ, DOPŁATA EKSPORTOWA, KEYBORD, BEJCA, HUTA, ILUMINACJA, EKIPA, KAPLICZKA, POJAZD SZYNOWY, KRZEŚLISKO, KAFETERIA, EMPIRYZM, TURMA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, DZIEDZICZENIE, ZRANIENIE, GAZ SYNTEZOWY, RUCHANKA, DOSKONAŁOŚĆ, AKROPOL, TRÓJKA, PYŁ, PASZTET, TAROK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, CZARNE PODNIEBIENIE, MIGRACJA, BLISKOŚĆ, BEŁT, PODŁOGA, WAWRZYN, AFERKA, SYGNAŁ, ŁACINNIK, PRZEWÓD SŁUCHOWY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, CZYNNIK BIOTYCZNY, NIELOTNOŚĆ, PODTYP, KAWOWIEC, OSZCZERCA, ZNAMIĘ BECKERA, TELESKOP, ZLEWNIA, PIGULARZ, ODKUP, KLASTER, BROKER, CIĄGNIK SIODŁOWY, BASKINKA, ZASKARŻENIE, OWALNICA, SAMPEL, TELEFON, ATOL, OŚWIECICIEL, BIOGEN, ZACHWALACZ, DINO, PIRAT, GWASZ, OLEJ, PRZYJACIEL DOMU, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ZEBROID, WYCIERACZKA, GRAFOSKOP, MŁODZI, TUM, STOPIEŃ, TURYSTYKA SEKSUALNA, KONSUMENT, ZRĘBICA, ESKORTOWIEC, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, DRZEWO IGLASTE, MONTAŻOWNIA, PIONIER, HODOWCA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PLATYKLADUS, DUCH, LENIWKA, BETON JAMISTY, EGZORCYZM, MIR, WILK, PIEC, CZASZA, ZAŚPIEW, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, STRATA, KONSOLA, ARANŻACJA, MINA, DEZETKA, MAKABRA, PARALELIZM, ARKADA, AMBRAZURA, OLAF, BASEN, BLOKADA EKONOMICZNA, POUSSIN, PRÓBA JĄDROWA, ZASADA REAFERENCJI, WSPARCIE, WIELKOŚĆ, ANDANTINO, KLEJNOT HERBOWY, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ALBUMIK, BIELMO, BAZAROWICZ, KONIEC, RATING KREDYTOWY, KOLEGA, CEWNIK, SZWEDZKOŚĆ, TYGRYSIE OKO, OFIARA, LIGAND, KUBRAK, SOPEL, PODATEK GRUNTOWY, INDUKTOR, BIEGUN, OSOBA, POZYCJA TESTOWA, KULE, PENTAPTYK, MIMEOGRAF, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ZAGRYWKA, PRESTIŻ, OTRUCIE, PLAC APELOWY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CZTERDZIESTKA, OBRZĘK GAZOWY, CISZA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, CZYŚCIOCHA, ZIEMIA NICZYJA, HALA MASZYN, ZDANIE, TRINIA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KLERK, MOBILE, TEREN ZAKRYTY, BEZGŁOWOŚĆ, OSKAR, OPERATOR, KAŁMUK, BUT NARCIARSKI, KOREK, MASZT ANTENOWY, INDIANKA, WOJSKO, DANIE ARBUZA, WIERSZ, MORDOKLEJKA, USŁUGI SPOŁECZNE, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, NAŚLADOWNICTWO, PŁAWKA, SIUSIUMAJTEK, STAROWINA, TENUTA, CZARTER, ROSYJSKOŚĆ, RZĄD, TALON, OLEJ, PUBLIKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KTOŚ, ŁOBODA, WYBIJACZ, ZAKON KLERYCKI, PIEŚŃ, WĘDROWNIK, BRZYDACTWO, NIENORMATYWNOŚĆ, TONACJA, DROGA KONIECZNA, TRÓJKA PITAGOREJSKA, SENTYMENT, SŁODYCZ, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, PAWIĄZ, FARBA DRUKARSKA, KAKEMONO, KOPROFIL, WYBIEG, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, CZARNY FILM, WARUNEK LOKALOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, ODDZIELANIE, BENTAL, PICUŚ, METALICZNOŚĆ, JAWNOGRZESZNICA, ZBROJENIE, KOŁOWRÓT, WIELKA JEDNOSTKA, OSTROŚĆ, CZASOWNIK WIELOKROTNY, LEKCJA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, NIENORMATYWNOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, MATKA, PODRODZAJ, ORDA, TRUFLA, BARIERA, PRZYLŻEŃCE, MANIAK, KONTROLA PASZPORTOWA, SCHAB, RAMPA, ANTYPAST, KRZYŻÓWKA, DYSONANS, GALERIA, BAKAS, KTOŚ, LAMA, WYBIERACZ, UPADEK, HASŁO, OBRÓŻKA, METODA ODCHYLEŃ, NIEREGULARNOŚĆ, ŹDZIERSTWO, KRYSZTAŁ, PRYSZNIC, SZPIGAT, TARATAJKA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ESKORTA, DWORAK, NAWÓJ, BEZDOMNOŚĆ, KONGREGACJA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, FLASZKA, ALIENACJA RODZICIELSKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ADIDAS, ALGORYTM SYMETRYCZNY, WIDZOWNIA, WYŚMIENITOŚĆ, ?WYBUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIEMDZIESIĄTKA coś lub ktoś oznaczone numerem 80 (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIEMDZIESIĄTKA
coś lub ktoś oznaczone numerem 80 (na 15 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80 sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast