Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIEMDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 80 (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSIEMDZIESIĄTKA

OSIEMDZIESIĄTKA to:

liczba 80, numer 80 (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 80 elementów (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

wiek, 80 lat, także uroczystość, podczas której świętuje się osiemdziesięciolecie (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

prędkość 80 kilometrów na godzinę (na 15 lit.)OSIEMDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 80% czegoś lub ma 80 jednostek mocy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.841

CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ZSZYWARKA, SPIRYT, PLAMICA, STATUS SPOŁECZNY, ADAPTOR, KULUARY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KAPTUR, BAŃKA, POMOC DROGOWA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, KAPITANA, KOŁNIERZ, KĘPKA, OSTRY DYŻUR, BAT, BRAMKA SAMOBÓJCZA, BEFSZTYK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, KOSMONAUTA, PODCAST, INTERIOR, GORSET, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PRZENOSKA, SPIERDOLINA, ŁOŻYSKO TOCZNE, SPŁUKIWACZ, CZERNINA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ROZWIĄZALNOŚĆ, PEPICZEK, DYSTRYKT, CIECZ WYCZERPANA, WOJNA, GLORIA, LINON, NIEISTOTNOŚĆ, RAJKA, KORDON, UCHO, PIEGUS, POWAB, NIEKOSZTOWNOŚĆ, SER EDAMSKI, ŚWIADEK, DROBIAZG, LISTWA, AMFITEATR, KOPIA FOTOGRAFICZNA, GORĄCE ŹRÓDŁO, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, RAMKA, WIZYTA DOMOWA, KNYSZ, ESKORTA, ZACHOWAWCZOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, BLEJTRAM, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ISLANDZKOŚĆ, JEDNOSTKA ALOKACJI, ETERYCZNOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, EMIRAT, MATRYKUŁA, MONTAŻOWNIA, BAKTERIOLIZYNA, KORDONEK, KREDYT HANDLOWY, PASKUDA, PŁYWACZEK, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, CENA, ULOT, WIESZAK, KALIMBA, KOŃCÓWKA, KONWIKT, KOLONADA, SIOSTRA KRWI, CZWÓRKA, CHLAJNA, WRĄB, KADŹ, PRZECZYSTOŚĆ, POLE DRUMLINOWE, KOŁPAK, WARSZTAT, GALARETA, ŁAJKA, OLEANDER, UBYTEK, PŁATKI ŚNIADANIOWE, WIŚNIÓWKA, SCHABOWY, UMOWNOŚĆ, SMOLUCH, POKRYWA, ZAWIKŁANIE, POTOP, DENATURACJA BIAŁKA, TUNBERGIA, AKT PŁCIOWY, ADIDASEK, KAPUŚCIANA GŁOWA, GEOFAGIA, GLORYFIKATOR, NIEUSTANNOŚĆ, ŚLIWA WĘGIERKA, FUNDA, BASKINKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ZEGAR WIEŻOWY, WZIĄTEK, FUGA, GWASZ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, TEORIA CIAŁ, KANTOREK, INICJATOR, WIERZBINA, WŁAMANIE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, TŁUMACZ, OKNO, BRZĘKACZ, MAGNES, MAJÓWKA, SIODZI, POLE, STRONA INTERNETOWA, ZWODNICZOŚĆ, TWARDY RESET, SENSYBILIZATOR, STOCZNIA, SKRZYNKA, EWANGELIZATOR, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, NOWONABYWCA, CIARKI, HARCAP, NIESPIESZNOŚĆ, KÓŁECZKO, TRANSURANOWIEC, PRZEGRODA, PROSTOŚĆ, BOMBARDA, KUPIEC, ANTYKWARK, BOTY, ZARAZA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, TYMPANON, JAZDA, OLEANDER, SSAK WYMARŁY, PODKOWA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PAPU, BIEG, BIZA, ŻACHWA, OBIEKT, ZJAWISKO, PÓŁWEŁNA, KANAPKA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, KOLEGA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PŁOTKA, BLASZKA, MODELOWOŚĆ, WYSTARCZALNOŚĆ, HAFCIARSTWO, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ZBIOREK, NACZYNIE OZDOBNE, PRZEKIEROWANIE, KOMONICA, LAMPA LUTOWNICZA, POWSZECHNOŚĆ, BRIK, CUDZES, STRZAŁECZKA, DARCZYŃCA, SZEPT, SKOPEK, LEMONIADA, GICZ, SPÓJNIK, GRZYBIARZ, MUZYKA, POJAZD KONNY, KLASA, FLOTA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, EKSKLUZYWIZM, OBJAŚNIENIE, GIMNASTYKA MÓZGU, KOREK, FLASZOWIEC, KRETYŃSKOŚĆ, TROJACZEK, CERES, TSUNAMI, KLASKACZ, USZKO, BON OŚWIATOWY, UCHWAŁA, KACZUGA INDYJSKA, ZAWODNIK, WYBIEG, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, DYFERENCJACJA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, ASYSTA, KOPALINA STAŁA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, MIASTO, REKLAMA, WOKALIZA, ASYNCHRONIZM, WYBIEG, CZUBEK, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, SZYJA, LEŚNY DZIADEK, PRACA INTERWENCYJNA, MORENA ABLACYJNA, KAPTUR, KOŃ KIŃSKI, ZAMSZ, OBUSTRONNOŚĆ, ŚMIAŁOŚĆ, GAŁĘZIAK, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KLUCZ GŁÓWNY, START-UP, HIPODROM, TŁUMACZKA, PROSTOLINIJNOŚĆ, BABOCHŁOP, RÓŻA SKALNA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KASKADER, SPRAWUNEK, SIORKA, OSZCZĘDNOŚĆ, OBRONA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, DOLMAN, PROSTOLINIOWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, WYPRAWIACZ, OSOBA, PRODUKT TRADYCYJNY, CIAPKAPUSTA, POLIGLOTA, SPLOT, SZUFLA, PACHWINA, DILER, POTWORA, SPOISTOŚĆ, ZAĆMIENIE, PRZYNĘTA, OPŁATA KONCESYJNA, SZPILKOWE, PRZYJEZDNY, ZDANIE, NEANDERTALCZYK, BASKINKA, URODNOŚĆ, HAUST, NASTAWANIE, SĄD KOLEŻEŃSKI, KRÓTKA PAMIĘĆ, DWÓJECZKA, SZLACHCIURA, JĄDRO, ASYGNACJA, PRZEPLOTNIA, WULKAN CZYNNY, NIELEGAL, DYMKA, TEMPO, RUBASZNICA, OBRAŹNIK, OLEFINA, PRACA, KUBEK, PRZYCHYLNOŚĆ, KAZACZOK, REPETYTYWNOŚĆ, ZAKOŃCZENIE, FLOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: coś lub ktoś oznaczone numerem 80, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 80 to:
Hasło Opis krzyżówkowy
osiemdziesiątka, coś lub ktoś oznaczone numerem 80 (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIEMDZIESIĄTKA
coś lub ktoś oznaczone numerem 80 (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x