URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZAMYKANIA LUB PRZERYWANIA OBWODU ELEKTRYCZNEGO W CELU WYGENEROWANIA DŁUGICH I KRÓTKICH IMPULSÓW ODPOWIADAJĄCYCH KRESKOM I KROPKOM ALFABETU MORSE'A - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLUCZ TELEGRAFICZNY to:

urządzenie służące do zamykania lub przerywania obwodu elektrycznego w celu wygenerowania długich i krótkich impulsów odpowiadających kreskom i kropkom alfabetu Morse'a (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZAMYKANIA LUB PRZERYWANIA OBWODU ELEKTRYCZNEGO W CELU WYGENEROWANIA DŁUGICH I KRÓTKICH IMPULSÓW ODPOWIADAJĄCYCH KRESKOM I KROPKOM ALFABETU MORSE'A". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.399

DRELICH, TRASZKA GRZEBIENIASTA, ROZMARYN, DŹWIGAR, REZYDENCJA, KAZUISTYKA, OGIEŃ, DIADEM, OBENAUTA, PASEK, MUSZNIK, CIAŁO OBCE, ŁAŃCUCH, PRYSZCZARKI, WYBITNOŚĆ, ARAK, WYKUSZ, GŁOŻYNA, OKRZEMKI, CZŁON KONSTYTUTYWNY, PIGWA, OKNO, BAKTERIA ŚLUZOWA, POWIERNICTWO, HEKSAMETR, DZIESIĘCINA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ALKOHOL, DEKLARANT, ORYKS, HUMORESKA, CZAS PRZYSZŁY, TERMOJONIZACJA, KIWI, SŁONIOROŚL, TORT, SUW, WAGA ELEKTRONICZNA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ŚLUZA, ZAKOŃCZENIE, WERTIKAL, IZOLACJA, WISIOREK, UKRAIŃSKOŚĆ, SER, NOS, GUMA, NIEWYPARZONA GĘBA, STOMIA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, METALICZNOŚĆ, ZAMSZ, KOŁNIERZ, PIERSIÓWKA, WSPINALNIA, ANALIZA WARIANCYJNA, STAN DEPRESYJNY, RADAR, WĘGLÓWKA, CEMENT, PIDGIN, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, SZTAB SZKOLENIOWY, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, HALLOTRON, WIĄZADŁO, KONWERTOR, KÓŁKORODEK, WÓZKOWY, JEDYNKA, MARINA, WYPOWIEDZENIE, SZKUTNICTWO, OSŁONA, NAMIESTNICZKA, ELASTIK, DRABINKA, SZTYLPY, PODPORA, ARYTMOMETR, AKTYWNOŚĆ, KRUSZNICA, ZAKON MNISI, ZĄB, BLUSZCZ, KORUND, INFORMACJA GENETYCZNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DYLIŻANS, AKCJA, WIOŚLARKI, ELEKTROCHIRURGIA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, SPORT ZIMOWY, STARA GWARDIA, MAGISTERIUM, SIMON, INSTRUMENT, ZAPINKA, ODKOS, PRZEDMIOT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GRIGORESCU, ANONEK, KOKSIAK, DOJRZAŁOŚĆ, BELKOWANIE, EFEKT SNOBA, DZIEŁO ROGOWE, POMYŁKA FREUDOWSKA, ANTYKATOLICYZM, ISKRA, SORBET, NACIEK, WOKALIZA, ABSYDA, DOMINANTA, DODATEK MOTYWACYJNY, ANIOŁEK CHARLIEGO, PRĄTNIKOWCOWE, TYSIĄCKROTNOŚĆ, WAPORYZACJA, CEMENT, SESJA, BUM, SKANER, LĘDŹWIE, HIEROGLIFY, PRZYPAŁ, ANALIZA TECHNICZNA, KARAWANA, ŻEBRO, IMPLIKACJA MATERIALNA, PRZYWŁASZCZENIE, CHIŃSZCZYZNA, WYRÓB MEDYCZNY, SZURPEK MISECZKOWATY, AALEN, OKRĘŻNOŚĆ, SYFON, PLEŚNIAK, HIPOTEKA, ZŁOTA KLATKA, DYFERENCJACJA, KAUKAZ, KLAPKA, GRACA, SOS SOJOWY, SYMETRIA FIGURY, WISKOZA, MIODARKA, GŁUPKOWATOŚĆ, POKAZÓWKA, BEZCZUCIE, JER SŁABY, POSTAĆ, KANOE, SEMITA, MUTACJA PUNKTOWA, HACJENDA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, OBSESJA, BLASTOGENEZA, KORD, TRIADA, MIGRACJA, BALONET, SYSTEM, CISZA PRZED BURZĄ, KOMA, HYDROFON, MOZART, LOTERIA, STOŻAR, BEMAR, SIOSTRZYCZKA, WĘZEŁ, BŁĘKITNY OLBRZYM, WYRAŻENIE, IGLASTE, LAK, SZYLKRET, ZIEMNIACZEK, MASZYNA DO PISANIA, PROWINCJA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MOWA WIĄZANA, STRAŻ GMINNA, POCISK ARTYLERYJSKI, LARYNGEKTOMIA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, MISTRZU, ŁAŃCUSZEK, TYNK, WIZYTÓWKA, TWIERDZENIE KRULLA, TALERZ, PREPARAT, SPRZĘT MECHANICZNY, ESENCJA, PARKA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, WATA, ŁOBODA, ŻYWOPŁOT, POPARZENIE, ANTYBIOZA, WANIENKA, KAMIZELKA, OLEJ, AGAMA PERSKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, KOMÓRECZKA, DEMOBILIZACJA, KONIEC, KARIOLKA, RESET, NAWIETRZAK, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, GIGAWOLT, WODOWSKAZ, NASTAWIENIE, ALIAS INTERNETOWY, MONOPOLISTA, BAKTERIOLIZYNA, ŁUSKA, PERIOD, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, WSKAZÓWKA, KOSZÓWKI, BITLES, SZACHT, REAKTOR, WYDZIAŁ, ŻARNIK, CHINE, PODGLĄD, BOKS GARAŻOWY, PROCES INWESTYCYJNY, PALTO, ŻAGIEW, REPREZENTACJA, SEZAM, GÓRA LODOWA, SZCZOTKA, WIECZNE PIÓRO, GWARA, ARCHIWIZACJA, WYPALANKA, DŹWIGNICA, ŻÓŁW NATATOR, PROFIL KAUZALNY, WSTĘŻNIAKI, WISZNICA, TOPIEL, INWENTARZ ŻYWY, PORTUGALSKI, CHOMĄTO, PRZECIER, WODOTRYSK, REKLAMKA, KONSUMENT, MASKOTKA, KOSTKA, FACH, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, POLIGAMIA, IWAN, MIARA, RYNEK WŁAŚCIWY, KIT, PRZEPAD, PODPIS CYFROWY, NEKROPOLIA, MIELIZNA, DZIANINA, WCIĄGNIK, ZŁOTOROST, DYWERGENCJA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, PRZERYWACZ, ŚCIANA, MEBLOWÓZ, RAMA KOMUNIKACYJNA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, DMUCHAWKA, MAZER, GALARETA, WYPĘDZENIE, TYFON, PERKOZ, REPLIKA, JARZĘBIAK, STADION, CZYNNOŚCI DOWODOWE, INWOLUCJA, KLASA, ?ELEKTROKAUTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.399 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZAMYKANIA LUB PRZERYWANIA OBWODU ELEKTRYCZNEGO W CELU WYGENEROWANIA DŁUGICH I KRÓTKICH IMPULSÓW ODPOWIADAJĄCYCH KRESKOM I KROPKOM ALFABETU MORSE'A się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZAMYKANIA LUB PRZERYWANIA OBWODU ELEKTRYCZNEGO W CELU WYGENEROWANIA DŁUGICH I KRÓTKICH IMPULSÓW ODPOWIADAJĄCYCH KRESKOM I KROPKOM ALFABETU MORSE'A
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLUCZ TELEGRAFICZNY urządzenie służące do zamykania lub przerywania obwodu elektrycznego w celu wygenerowania długich i krótkich impulsów odpowiadających kreskom i kropkom alfabetu Morse'a (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLUCZ TELEGRAFICZNY
urządzenie służące do zamykania lub przerywania obwodu elektrycznego w celu wygenerowania długich i krótkich impulsów odpowiadających kreskom i kropkom alfabetu Morse'a (na 18 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZAMYKANIA LUB PRZERYWANIA OBWODU ELEKTRYCZNEGO W CELU WYGENEROWANIA DŁUGICH I KRÓTKICH IMPULSÓW ODPOWIADAJĄCYCH KRESKOM I KROPKOM ALFABETU MORSE'A sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZAMYKANIA LUB PRZERYWANIA OBWODU ELEKTRYCZNEGO W CELU WYGENEROWANIA DŁUGICH I KRÓTKICH IMPULSÓW ODPOWIADAJĄCYCH KRESKOM I KROPKOM ALFABETU MORSE'A. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast