URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZYSPIESZANIA ELEKTRONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCELERATOR ELEKTRONÓW to:

urządzenie służące do przyspieszania elektronów (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZYSPIESZANIA ELEKTRONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.267

FRYTKOWNICA, RYFLA, SYMULATOR LOTU, KOMPAKT, ŁAPADŁO, NACIĄG, GENERATOR, PRZEJŚCIÓWKA, LAMPA OBRAZOWA, ŁOPATKA, HOLTER, ASTRON, ODTWARZACZ, STUKAWKA, GRACKA, SONDA, TACZKA, URZĄDZENIE RTV, SONAR, ŁAŃCUCH MIERNICZY, FREZARKA, ZAWIESIE, ZASTAWKA, DEKANTER, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ABAKA, GNIAZDO, CZUWAK, TRANSPONDER, MIEDNICOMIERZ, DŹWIGARKA, METODY LAPUNOWA, AKCELERATOR ELEKTROSTATYCZNY, SZCZOTECZKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, AKCELERATOR CYKLICZNY, NADZIEWARKA, TUTA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, BUŁCZARKA, MOST, KIELONEK, ŚCISKACZ, NOSIDŁO, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, MAGAZYN, HALLOTRON, PŁYTA, ZEGAR SZACHOWY, GRĘPLA, WINDA, WYBIJACZ, OZIĘBIACZ, KOCIOŁ, BIEŻNIA, EKSPRES DO KAWY, TRUP, CECHOWNIK, DETONATOR, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, BLOK STARTOWY, SZARPANKA, REGULATOR, AKCELERATOR KOŁOWY, SYFON, KALEJDOSKOP, STRĄGA, ZWIJACZ, KUSTODIA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, AKCELERATOR LINIOWY, WISZER, PRZEŁĄCZNICA, INSTRUMENT, ALARM, WYCIĄG, BANTY, KONWERTOR, URNA, BUTYRKI, PLATFORMA WIERTNICZA, ŁADOWARKA, URZĄDZENIE RADIOWE, KOŁYSKA, DŹWIGNICA, ODGROMNIK, RIDER, PASTERYZATOR, ELEKTROMAGNES, KLIENT, ODWIETRZNIK, BEZPIECZNIK, KABESTAN, STAŁA FARADAYA, PRZEPŁYW, ZEGAR SYSTEMOWY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, OSZCZĘDZACZ, KORELACJA ELEKTRONOWA, URZĄDZENIE POMIAROWE, DEPILATOR, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, DWUKÓŁKA, ARMATKA WODNA, REGULATOR POKOJOWY, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, KLISZOGRAF, DOKUMENTACJA BUDOWY, LICZNIK GEIGERA, OPYLACZ, KOŁOWROTEK, POMPA INSULINOWA, WYCIĄG, PADDLE, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, PAŁECZKI NAPIERA, DŹWIG, OGRANICZNIK, KASA FISKALNA, MŁOT, AUTOPILOT, PAMIĘĆ, PRZYBORY DO PISANIA, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, LUTÓWKA, LOG, FILTR, PODWIĘŹ, MINUTNIK, ZAWÓR, TABLICA STEROWNICZA, KROSOWNICA WIZYJNA, PRZEKAŹNIK, BRYTFANKA, KNAGA, APARAT, PLETYZMOGRAF, WENTYL, GNIAZDKO, SONOMETR, GARDEROBA, FILTR AKUSTYCZNY, KINESKOP, ZAWÓR REGULACYJNY, MIODARKA, TYFON, CZUJNIK CHEMICZNY, PŁYWAK, GLUKOMETR, KORYTKO, UCHWYT SPAWALNICZY, SYGNALIZATOR, BUTELKA LEJDEJSKA, WIHAJSTER, LINIA ENERGETYCZNA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, MINERALIZATOR, TRAŁ, NAPĘD HYDRAULICZNY, SPIROMETR, KONFIGURACJA, KATAPULTA, REGULATOR WATTA, REPULSOR, TAMPER, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, POJAZD SZYNOWY, KINGSTON, SEDES, AUTOMAT, TROLEJ, ZGNIATACZ GŁOWY, PĘDNIA, ROZDRABNIACZ, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, PRZESYP, ROZRUSZNIK SERCA, MIKSER, POJAZD, ELING, GRZEBIEŃ, JAGIELNIK, OKAP, KESON, HYDROMONITOR, PĘDNIK, WANNA, SYSTEM, CZYTNIK, ELEKTROLIZER, LICZBA, APARAT RENTGENOWSKI, ZDERZACZ, PARASZKA, URZĄDZENIE, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, SPRZĘG, CZARNA SKRZYNKA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, GNIAZDO WTYCZKOWE, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, SENSYTOMETR, TELEGRAF MASZYNOWY, WYKRYWACZ METALU, MASER, SMAROWNICA, STROIK, PIEKARNIK, POMPA GŁĘBINOWA, BAROSKOP, RADAR, AKCELERATOR, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, WYŚWIETLACZ, PRZEWÓD BOTALLA, HAMULEC POMIAROWY, PIASECZNICA, ROGAL, AUTOPILOT, CHWYTNIK, RYSIK, FILETA, EFUZOR, GERMER, KOTŁOWNIA, ŻURAWIK, PODRZYNACZ, SZCZYPCE, PASTOFORIA, ŁADOWNIK, ZŁĄCZE, SYFON, RUDEL, SLIP, KOPARA, ADAPTER CUMOWNICZY, WIĘŹBA, HYDROFOR, PANASONIC, BALKONIK, APARAT RADIOWY, KLESZCZE, ŚLIZG, LEKYT, ZIĘBIARKA, KOLEKTOR, REGENERATOR SYGNAŁU, DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW, INTERFEJS SIECIOWY, COOLER, MYSZ, MINOTORPEDA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, WCIĄGARKA, TALERZ, REFPATENT, STATEK GŁĘBINOWY, KOLEKTOR SŁONECZNY, SPRZĘT MECHANICZNY, PISTOFON, SILNIK WIATROWY, HYDRANT, ŻÓŁW NOROWY, PRZESŁONA, DMUCHAWKA, KATAPULTA, TRACKBALL, MŁYN ZBOŻOWY, STATEK POWIETRZNY, TROLEJ, PRZYSŁONA, OBIEKT, ASTRON, DYMARKA, DULKA, SZKLANKA, MIKROKROPKA, CHRONOGRAF, MOC ZNAMIONOWA, POMPA, SITKO, ANALIZATOR, BOM ŁADUNKOWY, WSPINALNIA, KAMERA WIDEO, BUM, KLUCZ WIERTNICZY, DIAMENTÓWKA, STACJA KLIENCKA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, MNICH, ALEMBIK, POMPA, CZERPAK, REAKTOR, SZOPA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, ?KONŻUKATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZYSPIESZANIA ELEKTRONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZYSPIESZANIA ELEKTRONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCELERATOR ELEKTRONÓW urządzenie służące do przyspieszania elektronów (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCELERATOR ELEKTRONÓW
urządzenie służące do przyspieszania elektronów (na 21 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZYSPIESZANIA ELEKTRONÓW sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PRZYSPIESZANIA ELEKTRONÓW. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast