URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE DO PRZETWARZANIA W ZADANY SPOSÓB WPROWADZANYCH INFORMACJI (DANYCH) I WYPROWADZANIE WYNIKÓW W OKREŚLONEJ POSTACI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA MATEMATYCZNA to:

urządzenie elektroniczne do przetwarzania w zadany sposób wprowadzanych informacji (danych) i wyprowadzanie wyników w określonej postaci (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE DO PRZETWARZANIA W ZADANY SPOSÓB WPROWADZANYCH INFORMACJI (DANYCH) I WYPROWADZANIE WYNIKÓW W OKREŚLONEJ POSTACI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.588

URZĄDZENIE RADIOWE, ORIENTACJA, MIKROFISZA, UMYWALNIA, KRĄŻEK, OBMUROWANIE, POEMAT SYMFONICZNY, TELEKOMUNIKACJA, RADIO, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, ZESTAW, MŁYNEK, CZERPAK, KLUCZ GŁÓWNY, MIKROCZĄSTKA, JĘZYK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, TELEFON ZAUFANIA, GIGANT, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, UŁAMEK PROSTY, KLIMAKONWEKTOR, CZYTANIE WYBIÓRCZE, LOKALIZATOR, SPOT, ODŁOWNIA, NA JEŹDŹCA, DMUCHAWA, MODUS, PIERWIASTEK RODZIMY, INICJATYWA OBYWATELSKA, OBEJMA, PRECYPITACJA, SATELITA ENERGETYCZNY, POSTĘP TECHNICZNY, ZACIERACZKA, STRONA WWW, KONTRAKT, PRAWDA, KAPISZON, RYT RZYMSKI, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, KLEJÓWKA, CEROPLASTYKA, LICZNIK GEIGERA, OSCYLATOR, ANTAGONISTKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, LITURGIA, SIEĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, KONWENCJA, OZIĘBIACZ, NIEWIERZĄCY, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ROZKŁADARKA, BIAŁA FLAGA, CZARNY KOŃ, STÓŁ, KOSTIUM, PODBIJARKA TOROWA, KRÓLEWIĘTA, BOM ŁADUNKOWY, SPOSÓB BYCIA, CONFIT, ROZWÓJ ZALEŻNY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, CHRONOGRAF, OBRAZOWANIE, GAZA, APROBATA, BENZOCHINON, BIOLOG MOLEKULARNY, WANNA, GAMEPLAY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, TELEGRAFIA KOPIOWA, MEM, WYCHWYT, ZEGAR ELEKTRONICZNY, NARYS POLIGONALNY, ANALITYK, ŁADOWARKA, TERMOHYDROMETR, MEDIUM, ROTOR, BRUZDNICE, ENTROPIA WARUNKOWA, KIOSK, WYWIAD SKARBOWY, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, ROGAL, WALEC, CZYSTKA, HOLTER EKG, FALSYFIKAT, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, ADWEKCJA, EUDIOMETR, MALARSTWO, SPEKTROMETR MAS, EKSPRES, ANTYGRAWITACJA, WYWIAD LEKARSKI, PONTON, KAMERA WIDEO, GARKUCHNIA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, DOPPELGANGER, BIBLIOTEKA, CEKOTROFIA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, TELEKOPIA, FUNKCJA ACKERMANNA, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, CZAS, DANAIDA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, FRA, KOPIEC, DŻET, BYDLĘCTWO, ROZGWIAZDA, ENERGIA, DESZCZ, RAFINER, CIEMNY PRZEPŁYW, REGULATOR POKOJOWY, BANK DRZEW, PASEK MAGNETYCZNY, AHISTORYZM, KILOBAJT, TAMPER, POLETKO DOŚWIADCZALNE, PALEOBOTANIKA, ADORACJA, KOŁOWROTEK, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, NIECKA WYPADOWA, DRAMAT GROTESKOWY, SEMAFOR, KIEŁBAŚNICA, ANALIZA REGRESJI, POMPKA INSULINOWA, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, PLUSKWA MILENIJNA, BIMS, RUCH JAŁOWY, LIMNIGRAF, REPULSOR, SZLAFROK, FONETYKA, YB, WRÓŻBA, SELSYN, MORALISTA, METODA TERMICZNA, TARAN, MODUŁ, HIPOTEKA ZWYKŁA, OWERLOK, PORĘCZ, SEKANS, ODWRACACZ CIĄGU, ARBITRAŻ, KONWERTER, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, TWIERDZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU LINIOWYM ZADANYM NA BAZIE, PLOTTER, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PRZENIKLIWOŚĆ, KOCIOŁ, QUIZ, AMALGAMACJA, RYBY KOPALNE, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, PLOTER TNĄCY, ROZPLOT, ARYTMETYKA WYBORCZA, GRĘPLA, CZYSZCZALNIA, CZYSTKA, KARZEŁEK, MEM, BUT NARCIARSKI, KLEKOTKA, POPIÓŁ DYMNICOWY, BRUDY, TROLL, FAKS, WYMIENIACZ, BI, SPOT REKLAMOWY, ROZPRYSKIWACZ, DEFIBRYLATOR, DACHÓWCZARKA, INTROSPEKCJONIZM, ZAWIESZENIE CARDANA, ABSORPCJA, DESZCZÓWKA, AUTOCHROM, MAH JONG, MP3, KRAJKA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, CELEBRACJA, KARMIDŁO, RESPIRATOR, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, SERWER WIDEO, TYP, SZTUKA WALKI, ORGANIZACJA, WIĄZAR, WYSZUKIWARKA, KRAŚNIKOWATE, CZAS MARTWY, BOSCH, SPÓŁKA CICHA, PATENT KONSULARNY, TOWOT, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, KONWENCJA LITERACKA, WYBIERAK, PRZEKAZIOR, FORMIERKA, KROK, HERKULANT, KOLEJKA, OWADOŻERNOŚĆ, RECEPTA, DRAFT, SPEKTROGRAFIA, KONTROLING, STRATA, SUPERMOCARSTWO, ROSA, TRANSEKT, RUDA DARNIOWA, NIESPAW, SARGAS, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, DOYLE, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY, MASYW, FOTOGRAFIA CYFROWA, SZTORM, HORYZONT ZDARZEŃ, RADIOSTACJA, ODKŁAD, PIEC, IPSOFON, SAMOLOT, FRUWANIE, PIANOLA, OSOBA PRAWNA, PREZENCJA, CHWYTNIK, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, GIBERELINA, REAKTOR, WILK, ELEKTROLIZER, GITARA, ARTYKULACJA, NOŚNIK, GLUKOMETR, KRAJALNICA, SYNDROM PARYSKI, NAZWISKO MÓWIĄCE, WIERTOWNIA, KUGLARZ, PRZĘDZA ZGRZEBNA, SUSZARNIA TUNELOWA, TABLICA, GWIAZDA PRZEWODNIA, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, FIZJONOMIKA, LIOFILIZATOR, KOSIARKA, STATYSTYKA, MASZYNA INDUKCYJNA, ROSOŁEK, DESTYLATOR, ABORDAŻ, ODWIETRZNIK, OKAP, AKCENT OSTRY, MAGIEL, TRIANGULACJA, PĄCZKOWANIE, ZAMEK, PODCHWYT, POSTĘPOWANIE, REGULATOR WATTA, POŻYCZKA, ?EKSTENDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE DO PRZETWARZANIA W ZADANY SPOSÓB WPROWADZANYCH INFORMACJI (DANYCH) I WYPROWADZANIE WYNIKÓW W OKREŚLONEJ POSTACI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE DO PRZETWARZANIA W ZADANY SPOSÓB WPROWADZANYCH INFORMACJI (DANYCH) I WYPROWADZANIE WYNIKÓW W OKREŚLONEJ POSTACI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA MATEMATYCZNA urządzenie elektroniczne do przetwarzania w zadany sposób wprowadzanych informacji (danych) i wyprowadzanie wyników w określonej postaci (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA MATEMATYCZNA
urządzenie elektroniczne do przetwarzania w zadany sposób wprowadzanych informacji (danych) i wyprowadzanie wyników w określonej postaci (na 19 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE DO PRZETWARZANIA W ZADANY SPOSÓB WPROWADZANYCH INFORMACJI (DANYCH) I WYPROWADZANIE WYNIKÓW W OKREŚLONEJ POSTACI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE DO PRZETWARZANIA W ZADANY SPOSÓB WPROWADZANYCH INFORMACJI (DANYCH) I WYPROWADZANIE WYNIKÓW W OKREŚLONEJ POSTACI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x