ROTACYJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA WIRNIKOWA to:

rotacyjna (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROTACYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 211

ROZRZUTNIK, MASZYNA LICZĄCA, KROSNO, KLEJARKA, CZYSZCZARNIA, WAŁ, ROBOT, OWERLOK, SPRAWDZARKA, ZSZYWARKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, POMPA CIEPŁA, ŁADOWARKA, PEDAŁÓWKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, KAPAR, MASZYNA FORMIERSKA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA, ŻAKARD, KOPARKOŁADOWARKA, MAGLOWNICA, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA KUGLERSKA, FREZARKA KOPIARKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, COUPER, MIĘDLARKA, FORMIERKA, PRASA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KOPACZKA, LINOTYP, SUMATOR, KOMBAJN ROLNICZY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, CZESALNIA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, OFFSET, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KUTER, SELSYN, OVERLOCK, PRASA, SELSYN, DZIEWIARKA, KOWARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA TURINGA, MŁOTKOWNICA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WYCIĄGARKA, MŁOT, PODBIERACZ POKOSÓW, ODLEWARKA, PIKÓWKA, STOPKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, TWARDE LĄDOWANIE, CEGLARKA, AUTONOM, PILARKA, KOMP, ŚCIERAK, KAFAR, PILARKA RAMOWA, ŁAMARKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PRZESIEWACZ, KOŁOWRÓT, RICE, MLEWNIK WALCOWY, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA TŁOKOWA, MLEWNIK, ŚRUTOWNIK, KOMBAJN GÓRNICZY, ODLEWARKA, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA PROSTA, KOMBAJN, MASZYNA ROTACYJNA, PRALKA, HOLENDER, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA ROBOCZA, KOSIARKA ROTACYJNA, PRASA, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA ENERGETYCZNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, KOLORÓWKA, PODBIERACZ, NASTĘP, SILNIK PNEUMATYCZNY, OWIJARKA, BROŃ, KLIN, POMPA OBIEGOWA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ZACIERACZKA, DACHÓWCZARKA, OPYLACZ, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MLEWNIK, WYCISKARKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KUSKUTA, SILNIK INDUKCYJNY, AUTOMAT, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA, WIALNIA, PRZELICZNIK, ARYTMOMETR, MASZYNA, WILK, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WALEC, MŁYNEK, MASZYNA WYCIĄGOWA, MŁYN, PRZENOŚNIK CIECZY, KOSIARKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, CIĄGARKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, TRENER, SORTER, BARWIARKA ZWROTNA, AUTOMAT LOSOWY, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, STOKER, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, PERLAK, KROSNO, EKSKAWATOR, NOŚNIK, MASZYNA DYDAKTYCZNA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA MATEMATYCZNA, SNOWARKA, PAKULARKA, KUTER, MAGIEL, GIĘTARKA, KOWARKA, MASZYNA UCZĄCA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, CZYSZCZALNIA, MASZYNA WIRNIKOWA, PRZĘDZARKA, TOKARKA, MIESZACZ, KOMBAJN, MASZYNA ANALOGOWA, CYBORG, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA DROGOWA, MIĘDLARKA, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA OSADOWA, ŁAMARKA, MASZYNA ŻNIWNA, KOMBAJN ŚCIANOWY, ŁUPACZKA, WALEC, KORONKARKA, MASZYNA ROLNICZA, WILK, INTERCEPTOR, WYDMUCHIWACZ, SZMELC, KLEPAK, DMUCHAWA, RÓWNIA, CIĄGNIK LEŚNY, SILNIK, ZWIJARKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KOPARKA, MASZYNA DO SZYCIA, MOTARKA, ROZKŁADARKA, KOMBAJN, RAFA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ROLBA, FREZARKA GLEBOWA, ŻNIWIARKA, MASZYNA CIEPLNA, KOPARKA, FRANIA, MASZYNA KOMUTATOROWA, KOLATOR, WÓZ ASENIZACYJNY, MASZYNA WYPOROWA, GNIOTOWNIK, PODBIJARKA TOROWA, KOLATOR, MIESZACZ, DEKORTYKATOR, TRYJER, ?ŁAMACZ.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROTACYJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROTACYJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA WIRNIKOWA rotacyjna (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA WIRNIKOWA
rotacyjna (na 16 lit.).

Oprócz ROTACYJNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ROTACYJNA. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x