MASZYNA W FORMIE WAŁA OBROTOWEGO DO NAWIJANIA OSNOWY TKACKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SNOWARKA to:

maszyna w formie wała obrotowego do nawijania osnowy tkackiej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA W FORMIE WAŁA OBROTOWEGO DO NAWIJANIA OSNOWY TKACKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 645

OFFSET, WYCISKARKA, RELISZ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KOLUMNA, ROBOT, POMPA CIEPŁA, RÓWNIA, BLASTOGENEZA, WALEC, LAMPKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, AILANT, KOLATOR, ZROŚLAK, KOMBAJN ŚCIANOWY, CZYSZCZARNIA, KUSKUTA, BANDEROLA, PRZEWÓD KOMINOWY, PROSTOWÓD, BASTEJA, KLAKSON RĘCZNY, PERIAKTY, TYNK, SURIMI, NAKRĘTKA, APELATYWNOŚĆ, KAPITAŁ TRWAŁY, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, ŁEZKA, CYBORIUM, QUIZ, SPRAWDZARKA, CEWKA, OPONA, PYŁ PROMIENIOTWÓRCZY, KOPARKA, EKSKAWATOR, AUTOMAT, OBRÓŻKA, MASZYNA ŻNIWNA, STALÓWKA, KAMPALINA, TAJNE NAUCZANIE, BARWIARKA ZWROTNA, PRALKA, ŚCINACZ ZIELONEK, ARABESKA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, KREDKA, GRA CYLINDRYCZNA, ODPADY STAŁE, INTELIGENCJA WERBALNA, GIRLANDA, WILK, DRINK, RAK, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, BROŃ GŁADKOLUFOWA, OMLET, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA ŻAKARDOWA, KUTER, DELFIN, SYGNAŁ FONICZNY, STILO, ŻNIWIARKA, MACANKA, JAMA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, KAMIZELKA KULOODPORNA, KOWARKA, PODBIERACZ, KOLUMNA, ŁAMARKA, JĘZYK MARTWY, ROZRZUTNIK, ORATORIUM, SZENILA, MASZYNA KUGLERSKA, KLOPSIK, ŁADOWARKA, GZYMS, KOMBAJN ROLNICZY, KLOCKI, ŚRUTOWNIK, SIATKA, KREACJONIZM, MACEBA, BRYŁA, ODGAŁĘZIACZ, SZKIC, STADIUM LARWALNE, BADYLARZ, ODWRÓCONA HIPOTEKA, AHA, KAPLICZKA, MASZYNKA STEROWA, ANTYPSYCHOLOGIZM, LINOTYP, CIMELIUM, CEGLARKA, ERGATYWNOŚĆ, MIESZACZ, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, CIĄGNIK LEŚNY, BABA, UTC, PALLIUM, KLIN, MUTRA, BALLADA, STREAMING, PERŁOZ, CZARNE KLUSKI, FLACZKI, OBJĘTOŚĆ, PEREŁKI, WÓZ ASENIZACYJNY, NADPROŻE, RDZEŃ, NASTAWA OŁTARZOWA, DRAPERIA NACIEKOWA, KORONKA, SNOWARKA, KUDU, MASKARON, SZORY, CZYTNIK, MLEWNIK, SILNIK SPALINOWY, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, GLORIETA, MITRA, BRODOWSKI, KOMBAJN GÓRNICZY, BAKTEROID, HAFT KRZYŻYKOWY, TRENER, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PUK, MASZYNA OSADOWA, SILNIK, KLEJARKA, CYBORIUM, DIZAJNER, KOWARKA, RAFA, MASZYNA DO PISANIA, SZYJA, LIŚCIK, WOLUTA, ZEZNANIE, STUZŁOTÓWKA, KOŁO, SELSYN, SIŁOWNIA WIATROWA, HORMON STEROIDOWY, FORMIERKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, NAWIJACZ, WSPARCIE FINANSOWE, PÓŁBIEG, KOLUMBARIUM, STRACH NA WRÓBLE, INTERCEPTOR, MECHANIZM KIEROWNICZY, ANTOLOGIA, FREZARKA KOPIARKA, MAGIEL, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, TAJNE KOMPLETY, GIRLANDA, ZWIJARKA, RĘKAW, WEKSEL CIĄGNIONY, MALIMO, DMUCHANIEC, KUCZKA, ARIA KONCERTOWA, PRZESMYK, MASZYNA WIRNIKOWA, BLEJTRAM, GLOSA, PRACA PISEMNA, SALAMI, BLASZKA, MIĘDLARKA, MIĘDLARKA, MASZYNA TŁOKOWA, PRZEWIJAK, KAMIEŃ LITOGRAFICZNY, FIRMÓWKA, OWOCNIK, CERIWASTATYNA, ZASTAW REJESTROWY, MIERNIK CYFROWY, GRÓB JAMOWY, SUMATOR, DOWÓD, MAGLOWNICA, MASZYNA INFORMACYJNA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, TURBINA WIATROWA, WYCIĄGARKA, ODCHODY, PLAFON, NAKAZ, POMNIK, NASTĘP, OBRÓT PIENIĘŻNY, MASZYNA DROGOWA, ŁUPACZKA, ZACIERACZKA, RONDELA, MASZKARON, LIST GOŃCZY, EPISTOLOGRAFIA, KLEPAK, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA, CHWYTNIK, ARKADKA, PILARKA, MASZYNA ROLNICZA, ZUPA, APOZYCJA, MASZYNA ANALOGOWA, MORA, METRYKA, SUBTELNOŚĆ, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PATERA, ŻUPAN, KROSNO, ŁUK PÓŁPEŁNY, OŁTARZYK, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, MISECZNICA, KOŁO DEPTAKOWE, MOTAK, SYSTEM EMERYTALNY, PODBIJARKA TOROWA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, KLOSZ, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, ROSZAK, LIST DEDYKACYJNY, ELEGIA, EGZORCYZM, RAFA, MAPA NUMERYCZNA, ŻABKA, PEPITKA, LEJEK, POSTING, ŁAMACZ, MADEJOWE ŁOŻE, BLOK WULKANICZNY, ODJAZD, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, STIL, PÓŁOŚ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KOSIARKA, AKANT, PAS POOPERACYJNY, GERBEREK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, POKRĘTKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, KOMENTARZ, MASZYNA ROBOCZA, TAMARYNDA, TOCZENICA, KLUSKA KŁADZIONA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, WAŁ, AKCJA GOTÓWKOWA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, TOKARKA, PALLA, KUTER, ARYTMOMETR, KREPA, KLIPS, SMALEC, PALMETA, MASZYNA MATEMATYCZNA, BĘBEN, GRUCZOŁ TARCZKOWY, OPASŁOŚĆ, KOLATOR, ZSZYWARKA, ?MOBIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 645 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA W FORMIE WAŁA OBROTOWEGO DO NAWIJANIA OSNOWY TKACKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA W FORMIE WAŁA OBROTOWEGO DO NAWIJANIA OSNOWY TKACKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SNOWARKA maszyna w formie wała obrotowego do nawijania osnowy tkackiej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SNOWARKA
maszyna w formie wała obrotowego do nawijania osnowy tkackiej (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA W FORMIE WAŁA OBROTOWEGO DO NAWIJANIA OSNOWY TKACKIEJ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA W FORMIE WAŁA OBROTOWEGO DO NAWIJANIA OSNOWY TKACKIEJ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x