MASZYNA W TARTAKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PILARKA to:

maszyna w tartaku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PILARKA

PILARKA to:

piła, przecinarka - obrabiarka wykorzystująca piłę jako narzędzie robocze; służy do przecinania twardych materiałów, takich jak drewno, metal, szkło itp (na 7 lit.)PILARKA to:

obrabiarka do piłowania drewna (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA W TARTAKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 217

ROZKŁADARKA, TOKARKA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA SZWALNICZA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, KLEPAK, KOLATOR, ŁAMARKA, ŻAKARD, TROCINY, PERLAK, PIŁA, CZYSZCZARNIA, MOTARKA, KROSNO, SELSYN, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, EKSKAWATOR, ODLEWARKA, KORONKARKA, ŻNIWIARKA, KOMBAJN, TRYJER, MASZYNA TURINGA, MŁYN, PRASA, MASZYNA, GNIOTOWNIK, FREZARKA GLEBOWA, DZIEWIARKA, CEGLARKA, CZYSZCZALNIA, MASZYNA ROLNICZA, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, COUPER, MASZYNA OSADOWA, WILK, SILNIK ELEKTRYCZNY, TRENER, WILK, MAGLOWNICA, MIESZACZ, OFFSET, MASZYNA PROSTA, PODBIERACZ POKOSÓW, MASZYNA WIRNIKOWA, KOLATOR, WYDMUCHIWACZ, MLEWNIK, BARWIARKA ZWROTNA, TRAK, MASZYNA WYPOROWA, KOPACZKA, ŁUPACZKA, RAFA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MLEWNIK WALCOWY, RÓWNIA, FREZARKA KOPIARKA, RICE, MASZYNA ŻAKARDOWA, SELSYN, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MASZYNA DROGOWA, PEDAŁÓWKA, PILARKA RAMOWA, PILARKA, KUSKUTA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, PIKÓWKA, OWERLOK, MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, KOSIARKA, MASZYNA ANALOGOWA, KOWARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, ŚRUTOWNIK, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, KOPARKOŁADOWARKA, WIALNIA, AUTOMAT LOSOWY, MASZYNA OBLEWNICZA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA TŁOKOWA, KOMBAJN ROLNICZY, STOPKA, MASZYNKA STEROWA, PODBIERACZ, SUMATOR, KAFAR, KOMBAJN, MIĘDLARKA, KLIN, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OVERLOCK, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SILNIK INDUKCYJNY, SNOWARKA, ZACIERACZKA, CYBORG, OPYLACZ, ODGAŁĘZIACZ, KOMBAJN ŚCIANOWY, NASTĘP, SORTER, KOPARKA, DACHÓWCZARKA, KUTER, KOMBAJN GÓRNICZY, POMPA OBIEGOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MASZYNA TŁOKOWA, MŁYNEK, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KLEJARKA, PILARKA, ŚCIERAK, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SPRAWDZARKA, KOMP, MASZYNA, KOWARKA, PRZĘDZARKA, ARYTMOMETR, WYCISKARKA, PRZECINARKA, ŁAMACZ, POMPA CIEPŁA, AUTONOM, AUTOMAT, KAPAR, MASZYNA ROBOCZA, STOKER, NOŚNIK, KOPARKA, MASZYNA DO SZYCIA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, CENTRUM OBRÓBKOWE, PRALKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA OTWARTA, PRZESIEWACZ, WÓZ ASENIZACYJNY, KOMBAJN, TRAK, MASZYNA DO PISANIA, KUTER, SILNIK, ZWIJARKA, MASZYNA, MŁOT, GIĘTARKA, BROŃ, MŁOTKOWNICA, SZMELC, CIĄGARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, WAŁ, PAKULARKA, KOLORÓWKA, LINOTYP, DECHA, ROZRZUTNIK, JEDNORĘKI BANDYTA, KOŁOWRÓT, MAGIEL, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA ŻNIWNA, DEKORTYKATOR, MIESZACZ, MASZYNA WYCIĄGOWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, FORMIERKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, HOLENDER, ZSZYWARKA, INTERCEPTOR, OWIJARKA, MASZYNA FORMIERSKA, PODBIJARKA TOROWA, ŁADOWARKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA UCZĄCA, WALEC, KROSNO, PRZELICZNIK, PILARKA, ODLEWARKA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA ROTACYJNA, TWARDE LĄDOWANIE, PRASA, DMUCHAWA, WYCIĄGARKA, ROBOT, TRAK, MLEWNIK, CZESALNIA, MIĘDLARKA, PRASA, ŁAMARKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA KOMUTATOROWA, WALEC, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ROLBA, ?MASZYNA CIEPLNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA W TARTAKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA W TARTAKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PILARKA maszyna w tartaku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PILARKA
maszyna w tartaku (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA W TARTAKU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA W TARTAKU. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x