URZĄDZENIE DO ŁĄCZENIA KAWAŁKÓW ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ NICI POPRZEZ UTWORZENIE SZWU (DO SZYCIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA DO SZYCIA to:

urządzenie do łączenia kawałków elastycznych materiałów za pomocą nici poprzez utworzenie szwu (do szycia) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE DO ŁĄCZENIA KAWAŁKÓW ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ NICI POPRZEZ UTWORZENIE SZWU (DO SZYCIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.660

ODBÓJ, PRACA NAKŁADCZA, PRALKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, ZŁĄCZE, TRAPER, RĘKAW CUKIERNICZY, OKAP, MIKROURZĄDZENIE, KIT, PYCHÓWKA, FOTOGRAM, LOKACJA, MULTILATERALIZM, PLANETARIUM, NAWIEW, GWINT STOŻKOWY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, GENERATOR MAGNETOHYDRODYNAMICZNY, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, ŁADOWARKA, OSŁABIACZ PODRZUTU, KAFAR, PRZEMIENNIK, SILNIK PNEUMATYCZNY, DROBNOZIARNISTOŚĆ, ANALIZA FRAZOWA, PODGARDLANKA, DYMARKA, MŁYNEK, TIMER, WIBRATOR, SZKŁA, ILUSTRACJA, FLET NOSOWY, AZYL, KONIK POLNY, ŻAGLOWIOSŁOWIEC, DMUCHAWA, KOMUNIKATOR, URZĄDZENIE, MNICH, SZASZŁYK, PRZYSWAJANIE, KOMPENSATOR, BADANIE ANKIETOWE, RAKIETA SONDAŻOWA, POSZYCIE, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ROLADA, LONT WOLNOTLĄCY, WZMACNIAK, INSTRUMENT SZARPANY, BOLOGRAM, PRZETWORNIK, STOP ŁOŻYSKOWY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SUCHORYT, PAJĘCZYNA, AUTOMAT, PŁUCZKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, WCIĄGARKA, REKUPERATOR CIEPŁA, DŹWIG, APARAT REGENERACYJNY, PĘDNIK, TALIA, AUTOMAT, GIROSKOP, OBLEW, TRANSPORTÓWKA, SKLEROGRAF, BD, SZEKLA, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, SUMACJA, SONAR, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SKRAPLARKA, SPACJA, ŚCISKACZ, REJESTRATOR, ESKALADA, DANE TELEADRESOWE, RÓG MGŁOWY, OSCYLOGRAF, WILK, KASA FISKALNA, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KLUCZ OBCY, REAKTOR, AUTOMAT, ŚCINACZ ZIELONEK, OFFSET, ZGNIATACZ GŁOWY, ZAPYCHACZ, JASTRYCH, PREPROCESOR, MASZYNA INFORMACYJNA, DEPILACJA, ZAMEK, MASZYNA MATEMATYCZNA, DZWON, PRASA, MAGDYNO, ZRZYNKA, RETUSZ, POLAN, PINYIN, WCINKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, FILTR, DEPILATOR, DEKORTYKATOR, ALGORYTM NUMERYCZNY, WILK, OCZYSZCZALNIK, KOMBAJN ŚCIANOWY, UNDEAD, SOCJOEKONOMIKA, PARCHIM, ANTENA DIPOLOWA, PRZECIWWAGA, ZWIĄZEK CHELATOWY, ORTOPTYSTKA, NACISK, FORMIERKA, WĘZEŁ REFOWY, FAKS, ŚLIZG, SPACJA, KOCIOŁ, KURS STAŁY, KATAPULTA, KOŁO STEROWE, AEROFON, MIMEOGRAF, FREZARKA KOPIARKA, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, BAGNET, WZMACNIACZ OPTYCZNY, BECZKA ŚMIECHU, USŁUGA INTERNETOWA, PULSOMETR, REPRODUKCJA, COPYPASTA, RASTER, SONOMETR, PAWLACZ, CHRAPY, CYKL POETYCKI, STRYCHULEC, PASTEL, WYZWALACZ, SSAK, SZEW CZASZKOWY, KAWALERIA POWIETRZNA, GUGIEL, GUGLE, OSKROBYWANIE, PASKUDZTWO, LACROSSE, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, TABLICA ASOCJACYJNA, FAKIR, PORĘCZ, PRZEMIANA ODWRACALNA, PRASA HYDRAULICZNA, SALETRA, KOD PASKOWY, RENATURACJA BIAŁKA, SKLEROMATER, SUSHI, OLEJEK ETERYCZNY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, PAROWAR, KSIĄŻECZKA, HAFT ATŁASKOWY, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, GITARA ELEKTRYCZNA, TELEWIZJA KABLOWA, KOŁO DEPTAKOWE, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, DOKŁADNOŚĆ, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, KRATA PODGRUP, MINERALIZATOR, EMOTIKON, MASZYNA OTWARTA, KOMP, PILARKA, PAŁANKA WĘDROWNA, NATYWIZM, PODKŁAD, MODERATOR, REWERENCJA, LICZARKA BANKNOTÓW, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, PODMIOT ROZWINIĘTY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, BUTLA GAZOWA, KLIKER, KOSZT OPERACYJNY, GOFFER, PRZEGLĄDARKA, OBENAUTA, KOPIARKA, SZPULKA, SWORZEŃ, WZIERNIK, IMMERSJA, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, DYFUZOR, POJAZD, PODZIAŁ METRYCZNY, KAMGARN, DOPALACZ, POINT AND CLICK, ZWIĄZEK, JEDNOSTKA MIARY, AERATOR, SEMAFOR, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, ZNAK UJEMNY, PAMIĘĆ RUCHOWA, MEDIATEKA, AKTYNOGRAF, LUT, OGNISKO, KODER, DEKONTAMINACJA, PLECIONKA, ABRAZJA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, WIDEOFONIA, ZASTRZYK, REGRADACJA, GOL, KATALOG PRZEDMIOTOWY, ANALIZA TECHNICZNA, MIÓD PSZCZELI, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, SSANIE, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, GENERATOR HARTLEYA, KUWETA, SZNUR, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, MOTORÓWKA, DZIEWIARKA, NAMNAŻANIE, DYWESTYCJA, APEREA, ROZPRUWACZ, NOTACJA MUZYCZNA, KOPARKA, PRZETOKA, WZÓR, TORRENT, GNIOTOWNIK, PÓŁKULA, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, SYSTEM KONSORCYJNY, SILNIK, MUCHA SUCHA, ZESTAWIK, AUTOPILOT, PISUAR, TELEFOTO, INTERFEJS, TRANSCENDENCJA, SIŁOWNIA WIATROWA, POJAZD KOŁOWY, MASZYNKA STEROWA, BĄCZEK, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, PRZEPRÓCHA, MOWA PISANA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KODER, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, DERYWACJA PROZODYCZNA, ZEGAR PIASKOWY, SPAWARKA, KLISZA FOTOGRAFICZNA, BRUK, BIDET, SATKA, REGENERATOR, PLATFORMA WIERTNICZA, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, TECHNIKA CYFROWA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ?SEJNER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE DO ŁĄCZENIA KAWAŁKÓW ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ NICI POPRZEZ UTWORZENIE SZWU (DO SZYCIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE DO ŁĄCZENIA KAWAŁKÓW ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ NICI POPRZEZ UTWORZENIE SZWU (DO SZYCIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA DO SZYCIA urządzenie do łączenia kawałków elastycznych materiałów za pomocą nici poprzez utworzenie szwu (do szycia) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA DO SZYCIA
urządzenie do łączenia kawałków elastycznych materiałów za pomocą nici poprzez utworzenie szwu (do szycia) (na 15 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE DO ŁĄCZENIA KAWAŁKÓW ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ NICI POPRZEZ UTWORZENIE SZWU (DO SZYCIA) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIE DO ŁĄCZENIA KAWAŁKÓW ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW ZA POMOCĄ NICI POPRZEZ UTWORZENIE SZWU (DO SZYCIA). Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x