SZCZEGÓŁOWA, POŚWIĘCONA WĘŻSZEMU OBSZAROWI INFORMACJI CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ, TWORZONA W KODZIE ZA POMOCĄ POPRZEDZENIA ZNAKAMI/ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSTRONA to:

szczegółowa, poświęcona węższemu obszarowi informacji część strony internetowej, tworzona w kodzie za pomocą poprzedzenia znakami/ (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓŁOWA, POŚWIĘCONA WĘŻSZEMU OBSZAROWI INFORMACJI CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ, TWORZONA W KODZIE ZA POMOCĄ POPRZEDZENIA ZNAKAMI/". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.380

KOLEC, PIERSICZKA, SKRYTKA POSELSKA, SKRZYDEŁKO, EKRAN, MIESZKALNICTWO, CIĘGNIK, TARCZA NUMEROWA, PIEC RETORTOWY, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, NEGOCJACJA, WYWIAD, GRUNT, JĘZYK LODOWCOWY, GARSTKA, SOHO, ŁYŻKA, DUJKER MODRY, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, CERATA, ZAKOŃCZENIE, NADZIEWARKA, CZASZA, BODOT, PARTIA, TĘTNICA OCZNA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, WYJEC PŁASZCZOWY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, GAŁKA BLADA, WIEK NASTOLETNI, SUBSKRYBENT, DZIÓB, PODKOLANIE, OPRAWA, TRZONEK, ODDZIAŁ, RĘKA, INTERFEJS, DZATAKI, SIODŁO, YBIT, ORTOPTYSTA, DZIELNICA, WPUST, GÓRA, FOTOSFERA, ZŁĄCZE, SOHO, ROZBRATEL, STERNICZKA ZWYCZAJNA, STOŻEK DZIOBOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, KONTRA, PANEWKA, AKT, PŁAT, REIKI, REKLAMANT, ŁASKOTKI, POCZTA PNEUMATYCZNA, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, NACISK, KONIUSZEK SERCA, PERKOZ OLBRZYMI, ATLAS, GICZ, ZAWIĄZEK, DYKTATURA, ZADEK, NAOS, ŁĄCZNIK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PLOTKARSTWO, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, CZAPLA MODRA, FEROMON, PRZEWIESZKA, AORTA BRZUSZNA, FAZA, IZM, SOCYNIANIZM, STROJNICA, REJESTR, WELWET, DENNICA, MEM, MASZYNA DO SZYCIA, PODKŁAD KOLEJOWY, INTERVIEW, KARCZEK, PRZYŁĄCZE, WEKA, ZASŁONA, RACHUNEK ZDAŃ, MŁOTEK, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, OŁTARZ, WIERZCHNICA, MENSA, ŁAPA, ZSTĘPNICA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, DESKRYPTOR, RĘKAW, CZŁON PĘDOWY, CZŁONEK, BABA, ANAMNEZA, ANGLIA, OKULAR, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, DETEKTORYSTA, SEKTOR, ZASOBY OPERATYWNE, PRZYGOTOWALNIA, OWOCNIK, PAWILON, NAPIERŚNIK, SET, VADEMECUM, LINOWIEC, SETKA, BOASZKOWATE, WZÓR SUMARYCZNY, BĘBEN, GAZ PRZEWODOWY, ŚCIANA PRZEWIESZONA, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, KRYPTOREKLAMA, PASSACAGLIA, SUCHORYT, MANTYLA, EOLIDA, PARODOS, OBRAZ KLINICZNY, GAZIK, TAMBURYN, KONTYNENT, NUMER GEOGRAFICZNY, SZCZĘKA, GŁAGOLICA, PŁATOWIEC, PLASTRON, PALESTRA, CZWÓRKA, KUPER, EOLIA, PODCAST, OKOREK, ANTROPOSFERA, DESZCZOWNICA, EWANGELIA, KONSOLA, PRZĘSŁO, TELEGRAF CHAPPE'A, WYWIAD, POZYCJA, KONDYGNACJA, OWOC, UKŁAD ADRENERGICZNY, PRZODOMÓŻDŻE, CIEMNIA OPTYCZNA, INFOMAT, OBLICZENIA INTELIGENTNE, ŚLĄSK, KRAŃCÓWKA, REMAT, PAMPANGA, OSET KĘDZIERZAWY, HEŁM TURNIEJOWY, CELOWNIK, TRZYMANIE STRONY, SEKCJA, ATOM, REJESTR, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, REKINEK PLAMISTY, GRUPA KAPITAŁOWA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, DROGI MOCZOWE, ŁUPINA, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, SUROWICA, COMBER, ASFALT, MIKROCZĄSTKA, TRZON, PRAINDOEUROPEJSKI, HAREM, OKRĘT LOTNICZY, HAFT, SZYNKA, OSTROŚĆ, LISTEK, STYLING, ŻABA TRAWNA, WELUR, POŁOWA, KAPNIK, ANTARKTYKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, NALEPA, TEORIA ESTYMACJI, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, JĘZYKI BANTU, GRZBIET, ŁUK KOLANKOWY, MAPA EWIDENCYJNA, PUNKT, WSPÓLNIK, KOD SYGNAŁOWY, JĄDRO, WIELOWYPUST, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, PRZYZIEMIE, ANOMALNA PERTURBACJA, WYCIĄGARKA, DYKTAT, KIMOGRAFIA, SZCZYT, MOGIŁA, PRZESTRON, KOLANO, PENS, IBIS BIAŁY, KUBEŁ, PRZEMYSŁ, ŁONO, KATOLICYZM, CHWYTAK, EPEISODION, KUPER, WOLUMIN, MODUŁ, ROZWÓRKA, ZAUSZNIK, KOGNATKA, SEDACJA, ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE, SKRZYDŁO, WIEK, OBRĘCZ, PĘCZEK, BRÓDKA, WIBRACJA LABILNA, MYSZ POLNA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, GENERATOR HARTLEYA, INDUKTOR, PAPIER CZERPANY, UMOWA KOMPENSACYJNA, ANTENA YAGI-UDA, WYOBLAK, MALTA, ZB, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ZBOWID, PAS BARKOWY, BURDON, KOD ALFANUMERYCZNY, ALARM BOJOWY, YBIT, KORONA, PODKASTING, PODKŁAD MAPOWY, PAKIET, PUDŁO REZONANSOWE, ZBROJA PEŁNA, MUR, OKTANT, NUMERACJA, BINOKLE, ALEUROMANCJA, BUDA, PŁAT SKRONIOWY, DWUNASTA CZĘŚĆ, WIOSKA, KOLEJKA GÓRSKA, KABATY, PINGWINARIUM, ORTOPTYSTKA, NEGATYWIZM, HEŁMIATKA, ZAŁOŻENIE, NADKŁAD, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, KADŁUB, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, PAS MIEDNICOWY, ZERWA, JEDNOSTKA ALOKACJI, ROŚLINA KORZENIOWA, FEDERACJA MIKRONEZJI, ÓSMA CZĘŚĆ, KAPIBARA, STEMPEL, INKAUST, ?UKŁAD WSPÓŁCZULNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZEGÓŁOWA, POŚWIĘCONA WĘŻSZEMU OBSZAROWI INFORMACJI CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ, TWORZONA W KODZIE ZA POMOCĄ POPRZEDZENIA ZNAKAMI/ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓŁOWA, POŚWIĘCONA WĘŻSZEMU OBSZAROWI INFORMACJI CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ, TWORZONA W KODZIE ZA POMOCĄ POPRZEDZENIA ZNAKAMI/
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSTRONA szczegółowa, poświęcona węższemu obszarowi informacji część strony internetowej, tworzona w kodzie za pomocą poprzedzenia znakami/ (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSTRONA
szczegółowa, poświęcona węższemu obszarowi informacji część strony internetowej, tworzona w kodzie za pomocą poprzedzenia znakami/ (na 9 lit.).

Oprócz SZCZEGÓŁOWA, POŚWIĘCONA WĘŻSZEMU OBSZAROWI INFORMACJI CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ, TWORZONA W KODZIE ZA POMOCĄ POPRZEDZENIA ZNAKAMI/ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - SZCZEGÓŁOWA, POŚWIĘCONA WĘŻSZEMU OBSZAROWI INFORMACJI CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ, TWORZONA W KODZIE ZA POMOCĄ POPRZEDZENIA ZNAKAMI/. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x