CZĘŚĆ POROŻA WYRASTAJĄCA PO JEDNEJ STRONIE GŁOWY JELENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYKA to:

część poroża wyrastająca po jednej stronie głowy jelenia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYKA

TYKA to:

ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 4 lit.)TYKA to:

zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek (na 4 lit.)TYKA to:

część poroża, która wyrasta po jednej stronie głowy samca kozła, jelenia lub daniela (na 4 lit.)TYKA to:

pływający znak nawigacyjny, który służy do wyznaczania miejsc niebezpiecznych dla żeglugi (na 4 lit.)TYKA to:

na niej powój (na 4 lit.)TYKA to:

pot. o kimś wysokim i bardzo chudym (na 4 lit.)TYKA to:

żerdź po której pnie się fasola (na 4 lit.)TYKA to:

podpora fasoli (na 4 lit.)TYKA to:

stanowi oparcie dla rosnącej fasoli (na 4 lit.)TYKA to:

wije się po niej fasola (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POROŻA WYRASTAJĄCA PO JEDNEJ STRONIE GŁOWY JELENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.934

KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, RUFA, PRANIE MÓZGU, CUG, LUSTRO FENICKIE, ŁYŻKA, SKOK, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, RDZEŃ KRĘGOWY, TRANSPORTER, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ODBYTNICA, KIL, TERCJA, GŁOWICA, ŚLUZOWICA, MAGAZYN, SKOLEKS, BANER, TRANSPOZYCJA, DUJKER MODRY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, SPÓD, LIGAWA, BIRET, ZMIANA, KOMORA, MASA, KATERA, NITKA, DNO OCEANICZNE, TRZONEK, ZASOBY OPERATYWNE, SUFIT, PLECÓWKA, KOTWICA, POSPÓLNOŚĆ, JĘZYK SPUSTOWY, NACIĄG, ROTATOR, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, BIAŁKO, ZATOCZKA, PERYKARP, FRYSZTAT, ZAUSZNIK, JĄDRO, LOTNICTWO, LONGLEY, STRASZAKI, ŁYŻKA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WIĄZADŁO, KNAGA, KARP KRÓLEWSKI, TEMAT, STELA, SERAJ, DOPEŁNIENIE, ANEKS KUCHENNY, SAMOLUBNY DNA, POWRÓT, GONIEC HETMAŃSKI, GOMÓŁA, GLIZA, AFIKS, FASA, GLORIA, SZÓSTAK, ALKIERZ, OBUDOWA, PRZEISTOCZENIE, KORA SOCZEWKI, AORTA BRZUSZNA, WIELOWIEŚ, TRADYCJA, MARTWIAK, KLUCZ, SEKTOR, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, WSCHÓD, REFLEKTOR, PERKOZ OLBRZYMI, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ODGAŁĘZIACZ, KASK, WIATRACZEK, KALIMBA, PODUSZKA, ZARATUSZTRIANIN, ROZDZIALIK, WIEŚ, OBSZAR, JĘZYK, PÓŁCHÓR, TEZA, CENTRUM URAZOWE, LOTNICTWO POKŁADOWE, PORCJA, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, AKT, ZATOKA, TALERZ, CZEPEK, PIÓRO, FAZA, KOŚĆ GROCHOWATA, PODBRÓDEK, POJAZD JEDNOŚLADOWY, TERCJA, MŁOTEK, SET, PRZEDROSTEK, LUSTRZEŃ, TAMBURYN, PRZYGOTOWALNIA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, AGENCJA, NOGA, DACH, BELKOWANIE, DESZCZOWNICA, MILIRADIAN, PONUR, LUSTRO WENECKIE, TUNER, PLACEK, MORESKA, SKLERYT, CZOŁO, MYSZ DOMOWA, PISAK, STROJNICA, POŁOWA, WZW A, BASKIJKA, KILLER, MIOT, PROWINCJAŁ, MONOGAMICZNOŚĆ, ŁAPA, ELEMENT, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, PODCZYSZCZALNIA, BAKI, FORTE, ŁUK, MIĘSIEŃ ŁOKCIOWY, AMFILADA, BIJAK, JAŚNIA, MASKA, KERO, PESZT, MARCHEW, ŚWIERKLE, OPUSZKA WĘCHOWA, CZĘŚĆ, BLAT, ORCZYCA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, GŁADŹ, SMERFETKA, DOBUDÓWKA, SEGMENT, ZMROK, OSEŁEDEC, POKOLENIE, RASZPLA CIERNISTA, GŁĄBIK, PRZĘSŁO, BRODA, WĘZEŁ, KOLONIA, NADRZĘDNIK, HEMISFEREKTOMIA, SUPORT, BUDA, ELEMENT, JELITO ŚLEPE, LUFA, ŻUWACZKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SUBIEKT, PRZYBUDOWA, TEZA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, MIESZARKA, TYKA, JURA KRAKOWSKA, STROP, ODZIOM, GRZYWA, DYKTATORSTWO, EKRAN, GÓRA, SYMETRIA, BASISTA, SZYJA, JEDNOŚĆ, TAMBUR, KRUPON, ROZWÓRKA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, KORMORAN OLIWKOWY, PŁAT CIEMIENIOWY, RYZYKO WALUTOWE, FLEGMA, WYJEC PŁASZCZOWY, TYBINKA, ŚLIZG, SABOT, DUŻA ROSZADA, MAJTKI, KONKLAWE, PRZEDZAMCZE, HERRERAZAUR, INTERFEJS, PÓŁSFERA, MAROKAŃSKI, PAPUA, KLUCZ, MAMUT POŁUDNIOWY, KOŚCIÓŁ, AGREGACJA, PŁAT SKRONIOWY, SIEDZISKO, FRANSZYZA, WĄTEK, INTERMEZZO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PODWÓJ WIELKI, DANIE, PUDŁO, BIEGUN, TOPOLOGIA SZYNOWA, LICZBA PRZESTĘPNA, PRZECIWSTOK, ADAMASZEK, KARAPAKS, ŻYŁA, CZUB, ZMIANA, KOŃ TURKMEŃSKI, CENTYMETR SZEŚCIENNY, DZIKÓW, WNĘKA WĄTROBY, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, SŁABIZNA, COKÓŁ, KAFTAN, AZJA, KOKPIT, BRZUCH, STOPA, ALLEMANDE, CZŁONECZEK, PALESTRA, PÓŁSFERZE, OGONEK, OPARIN, SCHEDA SPADKOWA, PRZEDPOLE, MANIPUŁ, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, PŁAT POTYLICZNY, OKOLICZNIK, GONIEC, ODDZIELANIE, ZWROTKA, PALEC, WYCINEK, KONIUSZEK SERCA, RATY, OSTROGA, CZEPEK, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, BRZUSIEC, BROKAT, TYP TURAŃSKI, WĘZINA TARCZYCY, WÓŁ PIŻMOWY, SPISZ, WRĘGA, ŁANIA, KORONA, WARIACJA, BERET, WPUST, STOPA, WIECZÓR, MOSTEK, PIERSI, PARAGRAF, NAGOLENICA, ROZDANIE, BATERIA, ?GNIAZDKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.934 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POROŻA WYRASTAJĄCA PO JEDNEJ STRONIE GŁOWY JELENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POROŻA WYRASTAJĄCA PO JEDNEJ STRONIE GŁOWY JELENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYKA część poroża wyrastająca po jednej stronie głowy jelenia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYKA
część poroża wyrastająca po jednej stronie głowy jelenia (na 4 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POROŻA WYRASTAJĄCA PO JEDNEJ STRONIE GŁOWY JELENIA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CZĘŚĆ POROŻA WYRASTAJĄCA PO JEDNEJ STRONIE GŁOWY JELENIA. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast