W BUDOWNICTWIE: GÓRNA CZĘŚĆ KORPUSU BUDOWLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONA to:

w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORONA

KORONA to:

państwo o ustroju monarchicznym (na 6 lit.)KORONA to:

nakrycie głowy, oznaka władzy (na 6 lit.)KORONA to:

górne rozgałęzienie drzewa, konary, gałęzie, pędy i liście (na 6 lit.)KORONA to:

w muzyce: fermata (na 6 lit.)KORONA to:

w brydżu: 5 honorów lub 4 asy (na 6 lit.)KORONA to:

w stomatologii: proteza (górnej, widocznej części) zęba (na 6 lit.)KORONA to:

w łowiectwie: część wieńca - poroża jelenia (na 6 lit.)KORONA to:

stosunkowo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy (na 6 lit.)KORONA to:

w botanice: element kwiatu (zewnętrzna część okwiatu) składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj czubka u ptaków (ma go na głowie np. paw lub żuraw koroniasty) (na 6 lit.)KORONA to:

przenośnie o władzy królewskiej, książęcej; urząd (na 6 lit.)KORONA to:

przen. szczyt, zwieńczenie, ukoronowanie, najwyższe osiągnięcie (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj opaski, ozdoby głowy, która przypomina koronę (na 6 lit.)KORONA to:

górna część zęba (na 6 lit.)KORONA to:

zbiór szczytów górskich (na 6 lit.)KORONA to:

rodzaj uczesania (warkocz, warkocze dookoła głowy) (na 6 lit.)KORONA to:

brytyjska moneta, wprowadzona w XVI w. przez Henryka VIII - w użyciu moneta o takiej nazwie była także w XX w. (do 1965 r.), wtedy jej wartość równała się 5 szylingom (na 6 lit.)KORONA to:

Fritillaria - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 6 lit.)KORONA to:

u motyli: element samczych narządów genitalnych (na 6 lit.)KORONA to:

klub piłkarski Korona Kielce (na 6 lit.)KORONA to:

fragment muru wieńczący ścianę; rozciąga się powyżej lica (na 6 lit.)KORONA to:

zewnętrzna część atmosfery Słońca widoczna przy zaćmieniu (na 6 lit.)KORONA to:

najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca (na 6 lit.)KORONA to:

konstrukcja na szczycie wierzy wiertniczej służąca do umocowania wielokrążka wiertniczego (na 6 lit.)KORONA to:

FERMATA (na 6 lit.)KORONA to:

na głowie króla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWNICTWIE: GÓRNA CZĘŚĆ KORPUSU BUDOWLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.406

GRUPA, UDO, SUBIEKT, PORTYK, NOZDRZE, HAITI, BURDON, ZROBY, WEZGŁOWIE, NAGOLENICA, ROZŁUPKA, PUŚLISKO, SZCZUR DRZEWNY, OKULAR, KOTEW, KORONA, CIAŁO SZKLISTE, ESICA, PODOBÓZ, CZUB, BĘBEN, ZWROTKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, STYL DWORKOWY, BŁĘDNIK KOSTNY, SEKTOR, KĄTOWNICA, BUDOWLANIEC, KRAJNIK, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, WIEK DOROSŁY, ŹRENICA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, DOPEŁNIENIE, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, ZADASZENIE, AMALAKA, ANALIZATOR, DNO OCEANICZNE, PIĄTA CZĘŚĆ, ECHIN, STALNICA, KRIOSFERA, ELEWON, MODUŁ, NOCEK DUŻY, TERLICA, TRYGLIF, RZUT, ŻABA TRAWNA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, KŁĘBUSZEK NERKOWY, WYJEC RUDY, WIELKORUŚ, SŁABIZNA, TARCZA, WIĘZADŁO, RUBRYKA, OKULAR, INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY, SKRZYDEŁKO, SEKWENCJA PRIBNOWA, ŁOPATA, DÓŁ PODKOLANOWY, PLAZMA, CHORRERA, LENIOWATE, WĄTEK, DUSZA, RDZA ZBOŻOWA, PINGWINARIUM, ISKIERNIK, FILET, ŁAŃCUCH, KWARTAŁ, DZIELNICA, FARTUCH, GYNYCEUM, QUETZAL, ŁUPINA, SKARPA, ARCHITEKTURA, NAGRZBIETNIK, USZTYK, WKŁADA, DUWAJHIN, KRĄŻENIE PŁUCNE, PŁOZ, DZIERŻAK, PRZYZIEMIE, KREWETKA ZMIENNA, LAGUNA, LANDTAG, INFOBOX, KORONA, SUTERENA, SOŚNIK, GRUSZKA ŻAROWA, RĘKA, CZĘŚĆ, SKOK, RDZEŃ KRĘGOWY, FILTR, KORONA DROGI, MIGAWKA, NIEBOSKŁON, KIEŁZNO, KIL, ANAPSYDY, ZESZYT, PLAMA BARWNA, TORS, PRZYSZWA, RÓŻANKA, KONKLAWE, GORS, ŁĄCZNIK DROGOWY, BACIK, PISAK, POMPA ŁYDKOWA, DECHA, ARYTMOMETR, STOPKA, OBŁO, GICZ, LIMBUS, PLANETA GÓRNA, PUPKA, KRĘTLIK, TRANSZA, WYKONANIE, NAPLECZNIK, IGŁA, RAMIENISKO, KORONA, RETORTA, DWUKĄT SFERYCZNY, PIĘTKA, CZWÓRKA, ROK, RELATOR, WAŁEK, SYMETRIA, PAS MIEDNICOWY, BIDŁO, ŚLĄSKI, KOKPIT, ODDZIAŁ, ŁUK AORTY, ĆWIERĆTUSZA, ŁOJÓWKA, AKWEN, WĘGLÓWKA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZBIORNIK, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KROK, KUPER, NADZIAŁ, TRZONEK, SYMPOZJON, SFERA AFEKTYWNA, ROŻEK, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, GŁUSZYNA, HEŁMIATKA, ŁYŻKA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, MOSTEK, KARWIA, KONSEKRACJA, CZASZA, PASEK, STUŁA, WIELKOROSJA, RAMKA, WIEK NASTOLETNI, BERNIKLA BIAŁOLICA, DZIAŁKA, ZWÓJ RDZENIOWY, REGESTR, PIŁONOSOWATE, SAMOOBRONA, AFLASTON, MICROSWITCH, KULMINACJA, TAMBUR, PUSZKA MÓZGOWA, WIENIEC, STADIUM, PRZÓD, CELOWNIK, KROKODYL, MENSA, DRUŻYNA, LAMNA ŚLEDZIOWA, CHWYTAK, SPÓLNIK, ODLEWARKA, MAŁŻOWINA, OBUDOWA, DOMY, FUNDAMENT, KOLUMBARIUM, STOLARKA, KOŃCZYNA, SET, PRZEKRYCIE, RĘKAW, MÓZG EMOCJONALNY, SEKTOR, KOMORA, PŁETWA, KORZONEK, WARGA GÓRNA, WĘZINA TARCZYCY, CZESKI, BINARKA, PĘCZEK, WYROŚL, SZYJA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, GRADUAŁ, ZAGŁÓWEK, REFLEKS, NAWA, CZASZA, BALKON, POCHWA LIŚCIOWA, CECHOWNIA, KIELICH, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, STROJNICA, GRZBIET, KŁĘBUSZEK, PRZEDPOLE, POLAROGRAFIA, CZEP, UKŁAD ADRENERGICZNY, SYLIKAT, GRZBIET, PARAFIA, ABC, RZEPKA KOLANOWA, RUDA PABIANICKA, MIEJSCE, ETAP, WYSEPKA, GLADIUS, ŚCIANA, BIEGNIK, POZIOMICA, JURA KRAKOWSKA, ODCINEK, PIŻMOWÓŁ, PUKU, PODZAKRES, STROP, TYBINKA, BOCZEK, TUNER, POKŁAD, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, JARZMO, JURA GÓRNA, KABINA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, CZAPLA MODRA, JĘZYK, KAZARKA RDZAWA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, LASKOWICE OŁAWSKIE, LEMIESZ, BLUZA, SKLEPIENIE, KRATOWNICA, JAWAJSKI, SKRZYDEŁKO, ZAKOLE, KIESZEŃ, SZWABIA, KOLEC, ŁOŻYSKO, PUNKT, LEJEK, KOŁNIERZ, UKOŚNIKOWATE, PROSTNICA, GORS, MRAD, BIOCZUJNIK, ZAŁOŻENIE, KORONA SŁONECZNA, CYKL WEGETACYJNY, WYSTRÓJ, ANGEOLOGIA, RYGIEL, WIEŻA KOŚCIELNA, ?PROSCENIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BUDOWNICTWIE: GÓRNA CZĘŚĆ KORPUSU BUDOWLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWNICTWIE: GÓRNA CZĘŚĆ KORPUSU BUDOWLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONA w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONA
w budownictwie: górna część korpusu budowli (na 6 lit.).

Oprócz W BUDOWNICTWIE: GÓRNA CZĘŚĆ KORPUSU BUDOWLI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - W BUDOWNICTWIE: GÓRNA CZĘŚĆ KORPUSU BUDOWLI. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x