ROZSZERZONA, GÓRNA CZĘŚĆ WLEWU GŁÓWNEGO UŁATWIAJĄCA WPROWADZENIE CIEKŁEGO METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJEK to:

rozszerzona, górna część wlewu głównego ułatwiająca wprowadzenie ciekłego metalu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEJEK

LEJEK to:

przyrząd, który służy do przelewania i przesypywania substancji oraz do sączenia; rodzaj naczynia w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi i posiadającego na końcu dziurkę (na 5 lit.)LEJEK to:

Clitocybe - rodzaj grzybów z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)LEJEK to:

ukształtowanie terenu w formie dołu; wgłębienie (na 5 lit.)LEJEK to:

anatomiczna część międzymózgowia, proksymalnie będąca przedłużeniem guza popielatego, natomiast dystalnie przechodząca w tylny płat przysadki (na 5 lit.)LEJEK to:

ktoś (zwykle dziecko lub zwierzę), kto dużo sika, nie umie powstrzymać moczu (na 5 lit.)LEJEK to:

Clitocybe gibba - gatunek grzyba z rodziny gąskowatych (na 5 lit.)LEJEK to:

Gomphus clavatus (Pers.) Gray - gatunek grzyba należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae); w Polsce bardzo rzadki i prawnie chroniony (na 5 lit.)LEJEK to:

używany przy wlewaniu płynu do butelki (na 5 lit.)LEJEK to:

przydatny przy przelewaniu cieczy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZSZERZONA, GÓRNA CZĘŚĆ WLEWU GŁÓWNEGO UŁATWIAJĄCA WPROWADZENIE CIEKŁEGO METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.504

KORONA SŁONECZNA, SUWACZEK, RESORT SIŁOWY, GRZBIET, KUŹNICTWO, BRZOSKWINKA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, SPUST, PODSTRONA, FILIERA, FUNDUSZ MIESZANY, JĄDRO ZIEMI, BETON KOMÓRKOWY, MAJEUTYKA, QUETZAL, PRZĄŚLICA, PORZĄDEK SPIĘTRZONY, WIENIEC, BAWET, SIAMANG, PIERŚ, ŁONO, KWARTAŁ, MNIEJSZOŚĆ, CIAŁKO RZĘSKOWE, ZACHÓD, UKŁAD SYMPATYCZNY, ZBIORNIK, PRZODOMÓZGOWIE, WYRYWEK, ZŁOTO, KATOLIT, NIKAB, GONDWANA, CYBUCH, SEKTOR PRYWATNY, PAS KOALICYJNY, PRZEKRYCIE, OSTROGA, RATA, KĄCIK, CZYTANIE WYBIÓRCZE, REGESTR, NAOS, SADZ, RÓWNIK, BĘBEN, EKSTRAKT RZECZYWISTY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, BĄK ZWYCZAJNY, ZYSK INFLACYJNY, PŁÓZ, STEK, WILKES, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, NATKA, ORCZYCA, SUW, LUSTRO, KAPITEL, DETEKTORYSTKA, KRATOWNICA, POKÓJ, SILOS ZBOŻOWY, SARYSOFON, ODGAŁĘZIACZ, WSCHÓD, CELOWNIK, RECYTATYW, MŁOTECZEK, PUNKT EUTEKTYCZNY, AMIDEK, AKLIMATYZACJA, CHWYT, ELEMENT, MALTA, PRZYGOTOWALNIA, BLAT, REJESTR, MASKA, JOL, POCHWA, KOLEC, TEZA, TELOM, TERMINATOR, ZADZIOR, MAROKAŃSKI, KATEDRA, CZŁONECZEK, ROŚLINA BULWIASTA, NAKARCZEK, KABINA, IGIEŁECZKA, CZEP, PODETAP, ULICA, MINIATURKA, NAPLECZNIK, LÓD, OSAD, MOGIŁA, NATRYSK, URODYNAMIKA, GÓRKA, JACOBSEN, ALKIERZ, SWOSZOWICE, INOKULACJA, LEJEK, OLINOWANIE, DOM PRZYSŁUPOWY, KŁĘBUSZEK, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, TABLAZO, KOLBA, NARAMIENNICA, PÓŁSFERA, NAPOINA, KOHORTA, CENTYGRAM, LEJBIK, UZIOM, GRZBIET, WPROWADZENIE, TYŁEK, PRZEDSIONEK, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, OWOC, OBROŻA, PRZESTRON, PIOTROWO, TARANTAS, BIEGNIK, TRIANON, ZMIERZCH, ŁUK PLAZMOWY, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, KARPLE, OSTROGA, SKRZYDŁO, PAMIĘĆ GÓRNA, ŚWINKA MORSKA, DUSZA, AUSTRIA, INGOT, KUREK, NÓŻKA, PODWODZIE, ŻUWACZKA, TRZON, SZYNKA, SZYPUŁA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, OKADIA PRĘGOWANA, NIEBIOSY, GRUNCIK, SROM, SZCZYT, MENSA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, LEGAWKA, FAJKA, OGRÓDEK PIWNY, GNIAZDO NASIENNE, OSŁONA, WORECZEK ŁZOWY, SKARPETKA, DOMY, PRZYPIS RZECZOWY, LOKACJA, SKORUPA ZIEMSKA, KREWETKA WIŚLANA, NUMER GEOGRAFICZNY, BLOK, UZDA, BABINIEC, CZOŁO, ŁUK, PIĘTA, OCZKO, CZĘŚĆ ZDANIA, SĄSIEK, CEPISKO, STOPA, GEM, ŁOŻYSKO, AKTYWA TRWAŁE, BERNIKLA BIAŁOLICA, WIDOWNIA, LENIOWATE, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, MAGAZYN, GONZALEZ, ZAKŁADKA, RDZEŃ, PANEWKA, KORZONEK, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, PARTIA, GŁOWICA, PUNKT, ZATOKA, GŁOWICA, ZGAR, OBUCH, SEKSTET, KOROZJA BIOLOGICZNA, KAWAŁ, NOSEK, ODROŚL, BILDUNGSROMAN, DZIEKANAT, TRZON, NAGOLENICA, ALKOHOLAN, ŁĄCZNIK, GRUNGE, CEMENTACJA, ŁĄCZE ABONENCKIE, FALSZKIL, OFERTORIUM, CIAŁKO NERKOWE, PAPUA, CZAPKA TEKTONICZNA, WIĘZADŁO, TALERZ, JAPONKA, RAKSLOT, PIĘTA, SZEKLER, WIERZCHNICA, NEONTOLOGIA, SKŁADOWA, TORS, RAMIĘ, INTERMEZZO, WĘGLIK, OKRĘŻNICA, SZPONDER BRZEŻNY, OKRYCIE, TUMBA, PANEWKA, PALESTRA, SPÓD, JĘZYK POZYCYJNY, NAWA, ŁEBEK, LEMIESZ, RAMIAK, STROFA, PARTER OGRODOWY, NOGAWICA, KOTLINA, GUMNO, POŁOWA, WEWNĘTRZNY, GICZ, BUKSA, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, SIÓDMA CZĘŚĆ, STARORZECZE, PAS MIEDNICOWY, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, KAPSUŁA RATUNKOWA, PRZÓD, PĘTLA HENLEGO, ZASTAWKA, GNIAZDO WTYKOWE, PIÓRO, DUWAJHIN, HYMENOFOR, SKRZYDŁO, GŁOWA, ELEWON, NAKRĘTKA, PRZEDSCENIE, ŻABKA, PUCKA, WIĘŹBA, PĘCINA, ALLEGRO, EOLIDA, WARZYWO KORZENIOWE, OKUPACJA, KRAN, MIEDZIORYTNICTWO, MUNSZTUK, PODKORA, RAMA, LOTNICTWO, AMALAKA, RUMPEL, GONIEC, CORO, KUPER, BATERIA, PLASTROM, SZTANGA, ?PROMIENIOWANIE WIDZIALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZSZERZONA, GÓRNA CZĘŚĆ WLEWU GŁÓWNEGO UŁATWIAJĄCA WPROWADZENIE CIEKŁEGO METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZSZERZONA, GÓRNA CZĘŚĆ WLEWU GŁÓWNEGO UŁATWIAJĄCA WPROWADZENIE CIEKŁEGO METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEJEK rozszerzona, górna część wlewu głównego ułatwiająca wprowadzenie ciekłego metalu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJEK
rozszerzona, górna część wlewu głównego ułatwiająca wprowadzenie ciekłego metalu (na 5 lit.).

Oprócz ROZSZERZONA, GÓRNA CZĘŚĆ WLEWU GŁÓWNEGO UŁATWIAJĄCA WPROWADZENIE CIEKŁEGO METALU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ROZSZERZONA, GÓRNA CZĘŚĆ WLEWU GŁÓWNEGO UŁATWIAJĄCA WPROWADZENIE CIEKŁEGO METALU. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x