KAZARKA, TADORNA FERRUGINEA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE WSCHODNIĄ CZĘŚĆ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, MORZA CZARNEGO, PAS W AZJI ŚRODKOWEJ PO AMUR ORAZ PÓŁNOCNOZACHODNIĄ AFRYKĘ, PO WYŻYNĘ ABISYŃSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAZARKA RDZAWA to:

kazarka, Tadorna ferruginea - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, Morza Czarnego, pas w Azji Środkowej po Amur oraz północnozachodnią Afrykę, po Wyżynę Abisyńską (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAZARKA, TADORNA FERRUGINEA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE WSCHODNIĄ CZĘŚĆ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, MORZA CZARNEGO, PAS W AZJI ŚRODKOWEJ PO AMUR ORAZ PÓŁNOCNOZACHODNIĄ AFRYKĘ, PO WYŻYNĘ ABISYŃSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.313

JĘZYCZNIK MALUTKI, SOSNA MASSONA, KOCZKODANOWATE, ŻÓŁTLICZKA, GRUSZA KAUKASKA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, KOCZOWNICZKA, SERWITUT, GAOLIAN, BUREK, DOLNA SAKSONIA, PRZEDŻOŁĄDEK, WKŁAD, KANGUROSZCZUR PUSTYNNY, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, KONOPIE WŁÓKNISTE, GIBON LAR, CYTWARNICA, BURZYK NOWOZELANDZKI, SROKACZ CZARNOGARDŁY, OINOMANCJA, KALATEA BURLE MARXA, PAS, DRZEWCE, PENELOPOGNAT, PŁYWACZ, PRAGMATYKA, ŚLIZ, KOIKS ŁZY HIOBA, GLARUS, BAGNIAK, JĘZYKI MUNDA, AMBYSTOMA PASKOWANA, BEDŁKA FIOLETOWA, SKRZYDLIK CHUDY, JĘZYK TAGALSKI, ALKANNA BARWIERSKA, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, POŁYKACZ, KARDIOKRYNUM OLBRZYMIE, KORALICOWIEC CZERWONY, SKARBNY, LEJBIK, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, OKRĘŻNICA, HYDROSFERA, SABOT, ZNAK KOREKTORSKI, KOKSOWNIA, KOD, DOGRYWKA, DŁUGOWIECZEK KRZYWY, MURARKA LUCERNOWA, TKACZ, JAGODZIAK WACHLARZOWATY, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, ARKTOGEA, DYSPENSER, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, TOCZYSKO, BARKAS, GRUSZA WIERZBOLISTNA, PĘTCA, BESARABIA, ALKANNA, PORÓD NATURALNY, JELEŃ BIAŁOWARGI, HUBA PÓŁNOCNA, KUMKA, GRZYB, WIATRAKOWIEC, EMPORIUM, MAH JONG, RYNEK PIERWOTNY, PAŁANKA BOBUK, MOTYLOWIEC, OSNUJA GWIAŹDZISTA, OBRYZG SZKÓŁKOWIEC, INDRIS, JĘZYK GALICYJSKI, PRZESTRON, JODŁA NORDMANNA, DELIRIANT, OPISTOCELIKAUDIA, FOLKHAJMERIA, CARGO, PRZYCZEPKA, SCYT, WĘŻÓWKA PALMIASTA, UANDERU, PAW, SIVAS, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, NUR, UZBECKI, ROK, WZDĘTEK LAPOŃSKI, POLITYKA TRANSPORTOWA, ŻABA CZERWONOPRĘGA, PUDU EKWADORSKI, PASEK, JAŁOWIEC ROZESŁANY, MORFOLOG, KUNMINGOZAUR, CYPRYŚNIK BŁOTNY, GAR, ROGATNIK KROPKOWANY, POCHWIKOWATE, NADJAŹŃ, WĄŻ MANGROWY, PIGWOWIEC CHIŃSKI, BŁĘDNIK KOSTNY, SROKATNIK, KORMORAN CZERWONOCZELNY, CZARCIUK, KUSKUS SZARY, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, KOŁPACZEK NAWOZOWY, KRZECZEK NAZIEMNIK, GŁOWOCIS CHIŃSKI, DEGENERIA, WIDŁOZĄB SUDECKI, GEREZA ANGOLAŃSKA, MIODÓWKA OLIWKOWA, SZURPEK ODRĘBNY, PUCKA, BYLICA TAURYDZKA, LANOS, MODRZEW SYBERYJSKI, GABES, ŁĘK, PUCHAREK, CEDRZYK, TURKIESTAN, PĘPAWA NICEJSKA, PŁASKORUPIEC MALAJSKI, SYMULATOR LOTU, AILLOLI, KANIUK AMERYKAŃSKI, GATUNEK MIESZANY, ODCINEK, TEREBINT, PŁOŻYMERZYK POKREWNY, TOPINAMBUR, HARAM, MOKASYN HIMALAJSKI, TROFEUM ŁOWIECKIE, LOGIKA FILOZOFICZNA, BRZOZA BRODAWKOWATA, GRYZ, MAKAK MAGOT, UHLA PSTRODZIOBA, DAGLEZJA SINA, ZAGRZEBIEC PERUWIAŃSKI, DZIERZBIK BIAŁOBREWY, TRZMIELEC OGRODOWY, SZAROZIEM, MATECZNIK, TRANCE, KOZA PIERWOTNA, PINGWIN SKALNY, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, RAMBUTAN, KOLCOSTERNIK ŁUSKOGARDŁY, SITATUNGA, KĄTNIK LEŚNY, CEBULICA ŁĄKOWA, REGENERAT, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, SSAK WYMARŁY, RZEPAK, WYWÓD GENEALOGICZNY, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, STOKŁOSA ZMIENIONA, DĄB CZERWONY, GATUNEK, PAŁANKA WĘDROWNA, GLEDICZIA, MUSTEL PSI, PODSUFITKA, PETREL SAMOTNY, ŻÓŁWIE, KOSTRZEWA BRUZDKOWANA, KAPUSTA PEKIŃSKA, SALETRA, BOROWIK MAŚLAK, USTKA, JODŁA WSPANIAŁA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, MIECHERA SPŁASZCZONA, TORFOWIEC CIEMNY, STEROWIEC SZKIELETOWY, PIĄTA CZĘŚĆ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, GÓRKA, SERAJ, RÓŻNOZĄB, SKAŁÓWKA, ZŁOTNIK, PODKASAŁKA AMARANTOWA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KŁOBUK, ZESZYT, ZWÓJ, PRZĘŚL OSTRA, ARMENIA, MODRASZEK ARGUS, ŻÓŁW WĘŻOSZYI, TRYSKAWIEC, PANTERA ŚNIEŻNA, KMINEK INDYJSKI, SURAT, MIODOJAD CIENKODZIOBY, BRUDNICA NIEPARKA, GARLICA PACYFICZNA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, TRERON CYNAMONOWY, SOSNA KUBAŃSKA, SZAROTA NORWESKA, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, TITAN, MIODOJAD GÓRSKI, KRZYŻ, KORMORAN PERUWIAŃSKI, NISZCZUKA WIELKA, BOASZKOWATE, ETANOLOAMINA, DZIWOOK BIAŁOCZELNY, PODKASAŁKA BIAŁOCZELNA, KOŁOSZ SZCZELINOWY, HOHENZOLLERNOWIE, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ŁASKUN, MRÓWKOJADY, TRWOŻNICA WAGLERA, OREGANO, DRAWIDYJSKI, POLAROGRAFIA, ŻÓŁW TRAWANKURSKI, OCEANNIK CZARNOBRZUCHY, SKOCZ GRUBODZIOBY, BLOK SOCJALISTYCZNY, DZIELNICA, KOCZKODAN NIEBIESKOLICY, STROICZKOWE, LIS, JABŁOŃ NISKA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, NAUPLIUS, NARCYZ SITOWATY, SUTERENA, SKRZYDŁOSZPON, WIELKOROSJA, RAK SZLACHETNY, NUR, WIATROWNICA, PIJAWKA KOŃSKA, UAKARI CZARNOGŁOWY, SZAROTKA, SIŁY POWIETRZNE, BYLICA, SOPLICA AUSTRALIJSKA, ŚWIERSZCZAK, PODSADKA, MOTYLEK GRAHAMA, OPOSIK WIELKOOKI, AGUTI OLIWKOWY, KOŁPACZEK STOŻKOWATY, OWSIK ZŁOCISTY, CHAMSIN, DUPAL, MASA, BUSZÓWKA ZMIENNA, WYJEC PŁASZCZOWY, ANGEOLOGIA, ŁUSKOWIEC INDYJSKI, JĘZYK KUSZYCKI, BAWET, KADŹ, MAKAK CZARNY, GLADIUS, PODRYDZYK OSTRY, APEREA, ZALESIANIE, REPUBLIKA JAKUCKA, TRASZKA PORTUGALSKA, ZROBY, GEM, CHMIELOWIEC, NORMANDZKI, BURUNDUK, PETREL BIAŁOSZYI, TRZMIEL OZDOBNY, KLASA ŚREDNIA, CHOMIK RUMUŃSKI, BAGNIK PRZYBRZEŻNY, ?SZANTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAZARKA, TADORNA FERRUGINEA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE WSCHODNIĄ CZĘŚĆ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, MORZA CZARNEGO, PAS W AZJI ŚRODKOWEJ PO AMUR ORAZ PÓŁNOCNOZACHODNIĄ AFRYKĘ, PO WYŻYNĘ ABISYŃSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAZARKA, TADORNA FERRUGINEA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE WSCHODNIĄ CZĘŚĆ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, MORZA CZARNEGO, PAS W AZJI ŚRODKOWEJ PO AMUR ORAZ PÓŁNOCNOZACHODNIĄ AFRYKĘ, PO WYŻYNĘ ABISYŃSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAZARKA RDZAWA kazarka, Tadorna ferruginea - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, Morza Czarnego, pas w Azji Środkowej po Amur oraz północnozachodnią Afrykę, po Wyżynę Abisyńską (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAZARKA RDZAWA
kazarka, Tadorna ferruginea - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, Morza Czarnego, pas w Azji Środkowej po Amur oraz północnozachodnią Afrykę, po Wyżynę Abisyńską (na 13 lit.).

Oprócz KAZARKA, TADORNA FERRUGINEA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE WSCHODNIĄ CZĘŚĆ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, MORZA CZARNEGO, PAS W AZJI ŚRODKOWEJ PO AMUR ORAZ PÓŁNOCNOZACHODNIĄ AFRYKĘ, PO WYŻYNĘ ABISYŃSKĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KAZARKA, TADORNA FERRUGINEA - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE WSCHODNIĄ CZĘŚĆ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, MORZA CZARNEGO, PAS W AZJI ŚRODKOWEJ PO AMUR ORAZ PÓŁNOCNOZACHODNIĄ AFRYKĘ, PO WYŻYNĘ ABISYŃSKĄ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x