CZĘŚĆ KOMPUTERA, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ, ORAZ Z KTÓREJ POBIERA SIĘ DANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAMIĘĆ to:

część komputera, w której przechowuje się, oraz z której pobiera się dane (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAMIĘĆ

PAMIĘĆ to:

zdolność umysłu do zapamiętywania, gromadzenia informacji itp (na 6 lit.)PAMIĘĆ to:

urządzenie lub blok funkcjonalny komputera służący do przechowywania danych (na 6 lit.)PAMIĘĆ to:

pamiętanie kogoś/ czegoś, ogół wspomnień o kimś/ czymś (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KOMPUTERA, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ, ORAZ Z KTÓREJ POBIERA SIĘ DANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.065

BARIERA WEJŚCIA, ZAGÓRZANIN, WĘZEŁ, NADBUDOWA, ANTYKWARNIA, ARTYSTA, RAUBITTER, WIŚNIÓWKA, MUŚLIN, KULTURA MINOJSKA, RYSUNKI, REALISTYCZNOŚĆ, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, ALBA, RADIOKABINA, HELMIOTOLOGIA, GAŁĘZATKA KULISTA, ULĘGAŁKA, GRUSZKA, BARKAS, BÓJ SPOTKANIOWY, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, SZAL, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, KRZYWUŁA, SPACJA, ZESTAWIK, ODZIOM, KAMIEŃ OZDOBNY, BRODAWKA STÓP, SMAR, KISZKA FASZYNOWA, ODCINEK, ŻABA KATOLICKA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, KONSERWACJA ZABYTKÓW, PROMIENNOŚĆ, EPOKA LODOWCOWA, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, ŁĄCZE ABONENCKIE, HORMON STERYDOWY, REPUBLIKA JAKUCKA, WARIACJE, PONUR, NAKRYCIE GŁOWY, PIERWOMSZAKOWCE, TRANSPORTER, TROLL, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, TWARDY RESET, MATRYKUŁA, SUFIT, DIPOL ZAŁAMANY, ZAPLECZE SOCJALNE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, MIGRACJA, INSTYTUCJA, STYL KOLONIALNY, BŁONICA NOSA, MASKA, DEPRECHA, CYRK, PONCZOWNICA, MORFOTROPIA, KRUCHOŚĆ, WĄTEK, KOŃ DZIKI, KLAWIATURA EKRANOWA, WALKA, FILET, UNIWERSYTECKOŚĆ, TRZMIEL PASKOWANY, SAWANTYZM, ODWSZAWIANIE, OBRAZ, BIODROWA, PISMO WĘZEŁKOWE, AROWANA SREBRNA, ELEKTROCHIRURGIA, RYSOWNICA, SZTORMLINA, CZARNE, PODBRZUSZNIK, IGIEŁKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SKRĘT, DOOM METAL, RESET, CHOROBA BAKTERYJNA, ODWODORNIENIE, POLEWA, KUCHNIA MOLEKULARNA, PRACA INTERWENCYJNA, SWATKA, PRZEPOJA, FLUIDYZACJA, PEDOSFERA, PIASKOWNICA, TELESKOP, ZAPASY, WYPĘD, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ELEKTRON WALENCYJNY, BOMBA TERMOJĄDROWA, BARWNIK AZOWY, BRODAWKA, NOZDRZE, HERBATKA, OGNIOMUR, PRZEDSZKOLE, DERBY, ROZTWÓR BUFOROWY, CUDOWNY OWOC, DOLOT, OBROTNIK, LUSTRO, EMPIRE, RANA SZARPANA, MANIPUŁ, ZWIERZĘTA, ZALESIE, POWIEŚĆ MILICYJNA, ROŚLINA OKRYWOWA, BEJT, PLOTER GRAWERUJĄCY, ELEKTRORECEPCJA, SYNDROM, ŚLEDZIOPODOBNE, SKROMNOŚĆ, FIZYKA ATOMOWA, FELLINI, OTWOREK, ABDERA, CRO-MAGNON, WIZJER, CYKL, GARDA, INTERPRETACJA, DETERMINIZM, BOKS, MORFOLOGIA, AZYL, KROATYSTYKA, KLAMRA, WIRTUALIZACJA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, BOOT, CROSS, KAMIZELA, PRZYGASZENIE, PRAWA RĘKA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, WIBRACJA, RZEŹBA, FIGURA, MAKROKOSMOS, GLEBA, GAZ ZIEMNY, OŚZIEMI, FUNKCJA TOTALNA, ZWIERAK MIKROFALOWY, NAGOLENNIK, SOLEC, ZJAWISKO KURZAWKOWE, GEOFIT CEBULOWY, HIPNOTYK, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, KREOLSKI HAITAŃSKI, ANTYCYPACJA, BANIECZKA, NARZECZONY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, ZESPÓŁ TUMARKINA, WYWROTKA, WOŁOWINA, ŁOŻYSKO, BELKA, DECENTRALIZACJA, KLIRING, KUC CONNEMARA, KROKIEW, KAZUS, ROZSTRZAŁ, CHALLENGE, DIKDIK KIRKA, ZBIÓR, ODGRYWKA, TASZKA, MIESZACZ, SALAMANDRA SYBERYJSKA, RYTOWNIK, ROZPIERACZ, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, PÓŁGOLF, NIENASYCENIEC, KOMEDIA DELL'ARTE, NOWOWIERCA, DZBANEK DO KAWY, ALFABET FONETYCZNY, EWANGELICYZM, CIAŁKO NERKOWE, DUOLA, OBSŁUGA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, LANDSKNECHT, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, REFLEKS, ROZBITEK, PANEWKA, SZCZUR DRZEWNY, OBSUWISKO, PŁUG TALERZOWY, GITARA HAWAJSKA, SKRZYDEŁKO, HERB, SPAŁA, SZYNOBUS, LARP, BLOK, STERNICZKA, BĘBEN, CHOLEWKA, OBIEKT, POGODNOŚĆ, REZONATOR, PROTEINA, NAŚLADOWCZOŚĆ, KRAŃCÓWKA, HALKA, AŁMATY, CYKL KONIUNKTURALNY, TRANSMISJA, OTWARCIE RÉTIEGO, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, REJTERADA, BOBIK, POMYSŁOWOŚĆ, TKANINA UBRANIOWA, ODWAL, BRÓDKA, TEOLOGIA BIBLIJNA, KANAPA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PROBLEMISTYKA, OGLĄD, KULTURA PIEŃKOWSKA, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, STAŁA, WŁÓCZNIA, LAWA TRZEWIOWA, SMOLEŃSK, CUKRZYCA BRĄZOWA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KANCLERZ, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, PALEOKLIMATOLOGIA, KADŁUB, PRYZMAT PENTAGONALNY, POKÓJ, SZYB WINDOWY, SYSTEM AUTONOMICZNY, FAJCZARNIA, ZESZYT, OSOBA TRZECIA, OCEAN, BEZBRZEŻNOŚĆ, STYL TOSKAŃSKI, WRAK, , JASZCZURKA WĘŻOWATA, KOŚĆ KULSZOWA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, TEATR, ZŁOŻENIE UKŁONU, GNÓJ, OPĘTANIE, ALUZJA LITERACKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, RZEP, KOLCZAKOWATE, MIKROSILNIK, ZASIŁEK CHOROBOWY, ASFALTOBETON, MITSUKURINA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, ŻEBRO, OBRONA HOLENDERSKA, OSTATNIA PROSTA, DUPCIA, KARŁO, ZERO BEZWZGLĘDNE, KAFKA, ?ZMIENNOKSZTAŁTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KOMPUTERA, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ, ORAZ Z KTÓREJ POBIERA SIĘ DANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KOMPUTERA, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ, ORAZ Z KTÓREJ POBIERA SIĘ DANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAMIĘĆ część komputera, w której przechowuje się, oraz z której pobiera się dane (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAMIĘĆ
część komputera, w której przechowuje się, oraz z której pobiera się dane (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KOMPUTERA, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ, ORAZ Z KTÓREJ POBIERA SIĘ DANE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZĘŚĆ KOMPUTERA, W KTÓREJ PRZECHOWUJE SIĘ, ORAZ Z KTÓREJ POBIERA SIĘ DANE. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast