W ZOOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ JELITA WYSTĘPUJĄCA U PRAWIE WSZYSTKICH KRĘGOWCÓW POZA ZROSŁOGŁOWYMI I SSAKAMI ŁOŻYSKOWYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLOAKA to:

w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 6 lit.)STEK to:

w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLOAKA

KLOAKA to:

podziemny zbiornik, wykonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych (na 6 lit.)KLOAKA to:

eufemistycznie: szambo, bagno, nieciekawa sytuacja, w którą ktoś się wpakował (na 6 lit.)KLOAKA to:

w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 6 lit.)KLOAKA to:

przenośnie: zbiorowisko wszelkiego brudu i plugastwa (na 6 lit.)KLOAKA to:

STEK (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ZOOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ JELITA WYSTĘPUJĄCA U PRAWIE WSZYSTKICH KRĘGOWCÓW POZA ZROSŁOGŁOWYMI I SSAKAMI ŁOŻYSKOWYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.323

CZŁON PĘDOWY, MATNIA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, SOLEC, SPÓD, POZIOMKA WIRGINIJSKA, SUWAK, POKOLENIE, KORPUS, RURA OGNIOWA, KOMPENSACJA WERBALNA, KOLOSTRYNINA, KADR, ŁASKOTKI, BETONKA, EWANGELIA, CIAŁKO NERKOWE, GNIDOSZ, POWSZECHNOŚĆ, MODA, TRZON, SET, NAPIERŚNIK, DŁUGOSZPON, FILTR, CIĄŻA WIELORAKA, MUNSZTUK, SYSTEM PARTYJNY, TELOM, BUDA, SOHO, PĘTELKA, NERW WZROKOWY, WOJSKA RAKIETOWE, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, LÓD PAKOWY, DZIÓB, OBLACZKI, GIROSKOP, AMITRYPTYLINA, TWIERDZENIE, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, PIĘCIOKĄT FOREMNY, LENIOWATE, DOŁEK ŚRODKOWY, KRYSZTAŁ, ŻYŁA KLASTYCZNA, PROLOG, DASZEK, FINWAL, CZYSTA INFLACJA, NOS, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, SKAKUNOWATE, DELFIN GRUBOGŁOWY, OPONKA, ŚWIĘTOJANKA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, TRINAKSODON, ŻABA TRAWNA, BARK, ROZBRATEL, LEJBIK, ÓSMA CZĘŚĆ, OBSŁUGA, ROSA MIODOWA, LIMAKOLOGIA, ALKIERZ, ODBŁYŚNIK, SKRZYDŁO, WESTWERK, ARCHITRAW, PRETEKSTA, KOMÓRKA LEYDIGA, CIĄG DALSZY, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, SEKTORÓWKA, GARDA, KONCENTRACJA, KROS, HADAL, JĄDRO, SZYJKA, PÓŁBOŻEK, GUMA, CZŁON SKRAJNY, AKT, CZARCZAF, LEJEK, MANIPUŁ, BIAŁORUSZCZYZNA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, WĄTEK, EKSPANDER, GRZECH SODOMSKI, ROZTWÓR BUFOROWY, BIEŻNIK, WIERZCHNICA, PALESTRA, LIVERPOOLSKA, RĘKAW, PLACEK, KRANIOTOMIA, ŁUK AORTY, MŁOT, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BIMS, APOENZYM, GRZECH PIERWORODNY, PUPA, KULTURA HELLADZKA, KORMORAN OLIWKOWY, PODOKARPOWATE, NABIODRNIK, UZDA, FAZA, ODCINEK, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, KOŚĆ KULSZOWA, PIEPRZ, DACH, TUBUS, KOMÓRKA INICJALNA, GRUPA NILPOTENTNA, POLITYKA GOSPODARCZA, KONFISKATA, AFIKS, KOTLINA, SERUM, KOSZT WŁASNY, SYMPOZJON, REZYDENT, ELEMENT GRZEJNY, MICROSWITCH, SNAJPER WYBOROWY, GRUPA AZOWA, PARZYSTOKOPYTNE, KAZUISTYKA, GROBING, SÓL, LOKACJA, WYSZYWANKA, KĄT, CHORĄGIEW, KROBNIKOWATE, ŻABA NILOWA, KAPITEL, LARGHETTO, TYFLOSOLIS, CEPISKO, KARAPAKS, SIODŁO, ESZOLCJA, PERILLUS, WALABIA DAMA, WOREK TRZEWIOWY, WARTOŚĆ MODALNA, KADŁUB, NADBUDÓWKA, KWADRANT, DZWONNICA, SILOS ZBOŻOWY, TŁUK PANCERNY, WIEWIÓRKOWATE, SZYPUŁKA, LOTNICTWO, TRON BOŻY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA, DUANT, TAPIR ANTA, ZADASZENIE, MAMMOLOGIA, WSZECHSTWORZENIE, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, MASYW GÓRSKI, PUŚLISKO, WOŁOWATE, FIUMARA, TARCZKA OPACHOWA, JELEC, PORÓD NATURALNY, PIOTROWO, KOMARY, OŚLICZKA WODNA, POMROK, NAĆ, FORTE, SYTUACJA DECYZYJNA, KOZA, DUWAJHIN, DZIELNICA HISTORYCZNA, SUBSTANCJA SZKLISTA, TAMBUR, PRZYDANKA, BALKON, NARĘCZAK, JASKÓŁKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, SZELF KONTYNENTALNY, ŚRÓDBRZUSZE, NAGOLENNIK, DUSZA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KOZUBEK, MOSAD, ARYTMOMETR, GAUSS, PÓŁSFERZE, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, PEŁNIA, WYDALINA, SANGWINA, RUBRUM, PASEK, WYLINKA, STRZEMIĘ, TRADYCJA, WODA POWIERZCHNIOWA, ENTEROSKOPIA, KRĘGOWCE, PENS, ROK PODATKOWY, PODBRÓDEK, STALNICA, SIODEŁKOWCE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, GARDZIEL, CHRYSTOLOGIA, DEKOLT, AZJA, PŁAT CZOŁOWY, STEK, TWARDZIEL, ADRENOMIELONEUROPATIA, ŁOPATKA, PODGORZAŁKA, WIELOWYPUST, MECHOWCOWE, FILET, ZAOLZIE, BEZŻUCHWOWCE, OSTANIEC, JASZMAK, NADKŁAD, CHWAST, ŁĘK, GALARETÓWKA, STOPA LĄDOLODU, OBRAZ, CIAŁO NIEBIESKIE, SKARPETKA, PUKU, KIL, ODSETEK, WORECZEK, RUMIAN SZLACHETNY, MNIEJSZOŚĆ, KONFISKACJA, NACZYNIÓWKA, NALEWAK, PODZAMCZE, KREDYT PREFERENCYJNY, ENKLAWA, ENDOMETRIOZA, STEK, FOLA, POGOŃCOWATE, OSADNIK, NOSEK, LICO, OPRAWA, KOŁO, PODSTOPNICA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, TYŁÓWKA, ALLEMANDE, HORMON GONADOTROPOWY, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, TWIERDZENIE CANTORA, POLAROGRAFIA, ULAŻ, FORMUŁKA, STOPA LODOWCA, MENEL, JĘZYK PIKTYJSKI, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, DAMAN, KADŁUB, APEREA, WÓZEK, SEKTOR, WARZYWNIK, GŁOWICA, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, EKSKLAWA, BRZUSIEC, ?GRUNT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ZOOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ JELITA WYSTĘPUJĄCA U PRAWIE WSZYSTKICH KRĘGOWCÓW POZA ZROSŁOGŁOWYMI I SSAKAMI ŁOŻYSKOWYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W ZOOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ JELITA WYSTĘPUJĄCA U PRAWIE WSZYSTKICH KRĘGOWCÓW POZA ZROSŁOGŁOWYMI I SSAKAMI ŁOŻYSKOWYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLOAKA w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 6 lit.)
STEK w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLOAKA
w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 6 lit.).
STEK
w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 4 lit.).

Oprócz W ZOOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ JELITA WYSTĘPUJĄCA U PRAWIE WSZYSTKICH KRĘGOWCÓW POZA ZROSŁOGŁOWYMI I SSAKAMI ŁOŻYSKOWYMI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - W ZOOLOGII: KOŃCOWA CZĘŚĆ JELITA WYSTĘPUJĄCA U PRAWIE WSZYSTKICH KRĘGOWCÓW POZA ZROSŁOGŁOWYMI I SSAKAMI ŁOŻYSKOWYMI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast