CZĘŚĆ OSPRZĘTU KOTWICZNEGO ŁĄCZĄCA ŁAŃCUCH Z KOTWICĄ; ZAPOBIEGA SKRĘCENIU ŁAŃCUCHA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĘTLIK to:

część osprzętu kotwicznego łącząca łańcuch z kotwicą; zapobiega skręceniu łańcucha (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OSPRZĘTU KOTWICZNEGO ŁĄCZĄCA ŁAŃCUCH Z KOTWICĄ; ZAPOBIEGA SKRĘCENIU ŁAŃCUCHA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.343

PARTIA, MARYNARCZYNA, OSTOJA, DUANT, SKRZYDŁO, DOLNA SAKSONIA, PUPKA, MASKA, EWANGELIA, STOPKA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, AKROPOL, SPISZ, HALKA, WYJEC PŁASZCZOWY, NARĘCZAK, ŁAŃCUSZEK, PROSPEKT, ODBŁYŚNIK, SUW, ZNAMIĘ, PROSCENIUM, KORONA SŁONECZNA, SYBERIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, PROSPEKT ORGANOWY, MILIRADIAN, GOLF, KWARTAŁ, OBSZAR, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, CZĘŚĆ WSPÓLNA, SZYJA, SETECZKA, PIĘTA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DESZCZOWNICA, KROS, SZCZYT, CZŁON, MURENA WSTĄŻKOWA, DZATAKI, PASSACAGLIA, ODCINEK, MONOPOLISTA, BIRET, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, PIASTA, PODSTOPIEŃ, SKRZYDŁO, CZŁONECZEK, TRINAKSODON, PORTYK, KLAMRA, FLORYDZKA, ZABUŻE, KOMORA ZAMKOWA, KARAFUŁKA, PRZECIWSTOK, HALIZNA, POŁUDNIE, STOJAN, CZĘŚĆ MOWY, PERYSTOM, PĘCZEK ŁUKOWATY, BASKINKA, GAZELA, OWOC, SKŁAD, PODOBÓZ, SIEDZISKO, SEKTOR, LEMIESZ, SZYPUŁKA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, REZERWA OBOWIĄZKOWA, BŁĘKITNE HEŁMY, CIAŁKO NERKOWE, PINGWIN MAŁY, DACH, PRZĘSŁO, NORRLAND, UJŚCIE GARDŁOWE, MUR, PROSTNICA, LEJ, KRAŃCÓWKA, REMONT BIEŻĄCY, PRZODOMÓŻDŻE, WAHADŁO, BARIERA JĄDROWA, CZWARTA CZĘŚĆ, ZWÓJ RDZENIOWY, KUPER, CHÓR, CZOŁO, RACHUNEK FINANSOWY, ŻEBRO, STRUNNIK, KRYZA, DENITRYFIKATOR, TEOGONIA, RYBITWA OKOPCONA, SZKLISTKA, MŁOT, FARTUCH, MIEJSCE, ACHTERPIK, PIÓRO, BRÓDKA, MUNDSZTUK, ŚCIANA WSCHODNIA, OPONA, PANEWKA, JĄDRO GALAKTYKI, STUŁA, KORONA, KARCZEK, NAPIERŚNIK, TĘTNICA SKRONIOWA, PATELNICA, KLAR, DZIAŁKA, KONKLAWE, CIĘGNO, MAJĄTEK TRWAŁY, LASKOWICE OŁAWSKIE, PAS, TELEMEDYCYNA, SOCJOPOLITYKA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, FILTR, GAŁKA OCZNA, POKÓJ, PAWILON, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, POZIOM, BOKS, SZCZĘKA, MAJTKI, IGLICA, DISNEY, BECZKA, ZADASZENIE, GÓRALEK STEPOWY, PĘTLA OCIEKOWA, COKÓŁ, PORCIĘTA, UCHO WEWNĘTRZNE, ZASŁONA, KARK, HARAD, KULMINACJA, SABOT, CENTYMETR SZEŚCIENNY, SPÓJKA, DŁOŃ, KAZIMIERZ, GMINA GÓRNICZA, NADTWARDÓWKA, WELON, REJESTR, PRZESUWNIK, PIERSICZKA, WIELKOROSJA, AORTA BRZUSZNA, ŁĄCZNIK, KAPIBARA, FINWAL, OŁTARZ, IMMUNOGLOBINA M, BULWA, DZIÓB, KURTYNA, WEWNĘTRZNY, BYLICA POSPOLITA, MÓZG EMOCJONALNY, IGIEŁECZKA, PRETEKSTA, DASZEK, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, SERAJ, PRZECIWSTOK, WIĘZADŁO, HACZYK, ZWIERCIADŁO, UKŁAD ZAPŁONOWY, GLUKOZYNOLAN, PÓŁKULA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, RYNEK TERMINOWY, OBŁUSZYN, OBWÓJ, WĘZINA, STOPA, ŁONO, UZDA, KAFTAN, TRANSLACJA, IMAK, IZOCHRONA, NÓŻKA, WARMIŃSKI, MODUŁ, KUREK, NAPIERŚNIK, KLUCZ, DRAJREP, CZEP, NARZĄD KOPULACYJNY, SOHO, GOLFIK, DZBANEK DO KAWY, LABIRYNT, EKRAN, UNISEKS, HAITI, PUNKT, GŁADŹ, SKRZYDŁO, REPUBLIKA JAKUCKA, RZĄP, CHWYT, SZWABIA, GĄSIENICA, SIŁY POWIETRZNE, PŁAT CZOŁOWY, ODBYTNICA, INFOBOKS, MARZANA FARBIARSKA, TARCZA, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MALTA, PUSZKA, EGZEKWIE, BLIŹNIAK, OSÓW, JURA POLSKA, ZAPOLE, MOST, WKŁAD, EKSTRAKT RZECZYWISTY, TAGER, NATKA, SZYJKA UDOWA, SKRZYDŁO, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, MICROSWITCH, MAJEUTYKA, WĘZINA TARCZYCY, SPŁACHEĆ, ODZIEMEK, LONGLEY, LOPOLIT, DYMNICA, RDZEŃ KRĘGOWY, KORONA, INDIE WSCHODNIE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ANGEOLOGIA, TRENT, SUPORT, NAPIĘTEK, FAZA, EUROPA, WKŁADKA, PODSTAWA, FUNDAMENT, PODMIOT GRAMATYCZNY, WIERZCHNICA, KORZEŃ, DWUKĄT SFERYCZNY, CZŁON SKRAJNY, WGŁOBIENIE, PANEWKA, ZROBY, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, KŁĄB, KWADRANT, KASZTEL, BUFET, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, USZTYK, OSTROGA, DACH, KOŚĆ KULSZOWA, NOSEK, LEJBIK, GÓRKA, SPÓD, OGNIWO, TĘTNICA OCZNA, METEORYT, STROP, PODMIOT, DEKOLT, PĘTLA HENLEGO, RATA, ROŚLINY NASIENNE, ?USTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OSPRZĘTU KOTWICZNEGO ŁĄCZĄCA ŁAŃCUCH Z KOTWICĄ; ZAPOBIEGA SKRĘCENIU ŁAŃCUCHA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OSPRZĘTU KOTWICZNEGO ŁĄCZĄCA ŁAŃCUCH Z KOTWICĄ; ZAPOBIEGA SKRĘCENIU ŁAŃCUCHA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĘTLIK część osprzętu kotwicznego łącząca łańcuch z kotwicą; zapobiega skręceniu łańcucha (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĘTLIK
część osprzętu kotwicznego łącząca łańcuch z kotwicą; zapobiega skręceniu łańcucha (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OSPRZĘTU KOTWICZNEGO ŁĄCZĄCA ŁAŃCUCH Z KOTWICĄ; ZAPOBIEGA SKRĘCENIU ŁAŃCUCHA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ OSPRZĘTU KOTWICZNEGO ŁĄCZĄCA ŁAŃCUCH Z KOTWICĄ; ZAPOBIEGA SKRĘCENIU ŁAŃCUCHA. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x