CZĘŚĆ JĘZYKA (NP. GŁOSKA), KTÓRA PODLEGA PROCESOWI ALTERNACJI (OBOCZNOŚCI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALTERNAT to:

część języka (np. głoska), która podlega procesowi alternacji (oboczności) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALTERNAT

ALTERNAT to:

ustalona kolejność, w jakiej dyplomaci równi sobie rangą podpisują dokument; najczęściej stosuje się zasadę ustalania kolejności naprzemiennie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ JĘZYKA (NP. GŁOSKA), KTÓRA PODLEGA PROCESOWI ALTERNACJI (OBOCZNOŚCI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.506

RAJA SIWA, PRZEDNIK, NAZWA OGÓLNA, ODBOJNIK, PODWODZIE, SĄCZEK, PRZEJEZDNY, ĆWIARTECZKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SMARKATA, EKSPANDER, ODLEGŁOŚĆ, LEWAR, OFF, PRZEWODNICA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, MARUDA, KIEROWNIK LITERACKI, DESZCZÓWKA, ŻYŁA, ŁONO, MIODOJAD MARMURKOWY, PALATOGRAM, ERA MEZOZOICZNA, AUTOSTOPOWICZ, DILER, KONTAKCIK, PŁASZCZ, GÓRNICA, SZAFARZ, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, JARZYNA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, CEBULA PERŁOWA, DOKUMENTALISTA, DZIÓB, ŚRÓDOKRĘCIE, ROBOTNICA, ANALIZATOR, INDYKATOR, WIRTUOZERIA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, FLORYDZKA, NIELOGICZNOŚĆ, SEKTOR, ROZSZERZYCIEL, WALABIA DAMA, JAPOŃSKI, PCHEŁKI, SET, KAMIZELA, TRÓJKĄT, KATECHIZM, DIAKRYTYKA, HALIZNA, ACYDOFIT, KIELICH, PELERYNA, ODŁAM, ELIKSIR, PRZEKŁADNIA, PIÓRO, SYNTETYK, ODRODZICIEL, TECHNIK DENTYSTYCZNY, KAMELEON, SUGESTIA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, EKSPONENT, OPONA, MADZIARSKI, BRZUCH, TUŁACZ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ŁOŻYSKO, SERBISTYKA, SZCZUR DRZEWNY, CHEMIA KWANTOWA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ZJADACZ, APOLLIŃSKOŚĆ, TARANTELA, TETRAPLEGIK, CHŁOPCZYCA, ŁOPATA, ŁUSKA, KORPUS, WIERCIPIĘTKA, POMAGACZ, SKLERYT, GLORIA, TRZÓSŁO, PROSPEKT ORGANOWY, POTRZEBUJĄCA, HIPISKA, WYŁOM, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, PRZEKŁADANIEC, STOPA LĄDOLODU, NIEPOROZUMIENIE, ARNIKA GÓRSKA, OKTANT, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ŚWIADEK, USTAWA EPIZODYCZNA, GAŁĄŹ SKÓRNA, PERSKIE OKO, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, HERETYCZKA, KULT PRZODKÓW, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, ODCINEK, ŚLEDZICIEL, MARYNARCZYNA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, MASŁO, DUPA, SYNONIMIA, ZAPRASKA, TYKA, OBJAW ZWIASTUNOWY, PIONEK KRÓLEWSKI, WAŁECZEK, KORONKA BRUKSELSKA, WIBRATOR, SZABLONIK, DWUSETKA, LAGUNA, BARBARYZM, POWINOWATY, STER, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, UCZENNICA, TŁUMIK, BIEG, JELEC, KOPIAŁ, HISTERYK, WIĘZADŁO, SZCZEPIONKA WŁASNA, GARDEROBIANKA, CZUBEK, KAPLICA, BANANOWA MŁODZIEŻ, RAK SZWEDZKI, WIOLIN, JASIENICA, KINO, TERCJA, KUMOSZKA, CHLOREK HEMATYNY, SŁONOROŚL, ŁOJÓWKA, KAPSUŁA POWROTNA, SERCE DZWONU, STACZ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, GUMKA, DWUBÓJ, REJESTR, OCHRONA KATODOWA, DOKUMENTALISTKA, WYRAZ OBCY, LATAWICA, WERSJA LEKTORSKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PROCES JEDNOSTKOWY, ANIOŁ STRÓŻ, PODMIOT, WSKAŹNIK, KARNIAK, ONDYNA, PRZEPAŚĆ, RÓWNINA ZALEWOWA, NOGAWICA, SAMOSIA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, TRZECIA POWIEKA, SZABLONIK, DEPRESJA, ŁOPATKA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, NUMERANT, NIEDOTYKALSKI, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KRYTERIUM SAVAGE'A, PODLIZYWACZ, UMOWA SPONSORSKA, LAMPA WYŁADOWCZA, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, PRZODOMÓŻDŻE, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, POCZĄTKUJĄCA, DETEKTORYSTKA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ODZIOM, ORTOPTYSTA, REPRYZA, STOPA, HINDUSTANI, NUDZIARZ, KALKA JĘZYKOWA, ZMIENNA ZALEŻNA, URYWEK, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, KOKOSZKA, CEROWNIA, SOHO, DIETA CUD, SZCZWANY LIS, KOKPIT, SERŻA, PORTRECISTKA, RUSYCYSTKA, MASAJKA, EUTEKTYKA, KRONIKARZ, GAZA, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, STOJAN, KOMITENT, UCIOS, SYMULACJONIZM, PUSTY DŹWIĘK, PORTFEL, ASEKURANT, BARIERA JĘZYKOWA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PIERSI, GŁOWOTUŁÓW, BRYJKA, HIDŻAB, EKRAN, ODNAWIACZ, LOTNICTWO POKŁADOWE, LEMIESZ, MIEJSCE, ŁOTEWSKI, CIAŁKO SZKLISTE, JĘZYK PALIJSKI, PODWIECZÓR, LAMNA ŚLEDZIOWA, BAJRONISTA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, WOJSKOWY, BUFOR RAMKI, SPIERDOLINA, APOENZYM, WARZYWNIAK, UKRAINISTYKA, ZWÓJ RDZENIOWY, CINKCIARZ, BIAŁKO, PRZECIWNICZKA, SEKCIARZ, NATKA, ASYSTENTKA, ZAWIĄZEK, ZATOKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, DZIAŁ OSOBOWY, DOMINATOR, ZATAR, PÓŁSAMOGŁOSKA, SIÓDMA CZĘŚĆ, REFLEKTOR, SPRZEDAWCZYK, MIAŁ, DAMULA, TYTUŁ NAUKOWY, KLAPKA, KŁODNICA, STAROŻYTNOŚĆ, WANDAL, TARYFIARA, BONNY, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, SPÓDNICZKA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, REFLEKS, STOPA, POLIMER, DEMÓWKA, TŁO, DRUGA CZĘŚĆ, DZIEWIĄTKA, PĘCHERZ, KAWIARKA, BEZCZELNIK, MERSYTEMA, ABNEGATKA, MINIA, AMPUŁKA, RĘKAW, ZASOBY OPERATYWNE, ?BALECIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.506 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ JĘZYKA (NP. GŁOSKA), KTÓRA PODLEGA PROCESOWI ALTERNACJI (OBOCZNOŚCI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ JĘZYKA (NP. GŁOSKA), KTÓRA PODLEGA PROCESOWI ALTERNACJI (OBOCZNOŚCI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALTERNAT część języka (np. głoska), która podlega procesowi alternacji (oboczności) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALTERNAT
część języka (np. głoska), która podlega procesowi alternacji (oboczności) (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ JĘZYKA (NP. GŁOSKA), KTÓRA PODLEGA PROCESOWI ALTERNACJI (OBOCZNOŚCI) sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - CZĘŚĆ JĘZYKA (NP. GŁOSKA), KTÓRA PODLEGA PROCESOWI ALTERNACJI (OBOCZNOŚCI). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x