CZĘŚĆ OSI PIÓRA PTAKÓW, NA KTÓREJ OSADZONE SĄ PROMIENIE CHORĄGIEWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOSINA to:

część osi pióra ptaków, na której osadzone są promienie chorągiewki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OSI PIÓRA PTAKÓW, NA KTÓREJ OSADZONE SĄ PROMIENIE CHORĄGIEWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.052

CZĄSTKA CIĘŻKA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, NIPA, CZERWONKA, UKRAINISTYKA, CZAPKA TEKTONICZNA, GŁOWICA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, KORZEŃ, DRABINKA SZNUROWA, GMINA GÓRNICZA, CZĘŚĆ ZDANIA, DWA OGNIE, GRAAL, REMIS, ŚRÓDOKRĘCIE, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, KROKODYL, AVIZO, TWARZ, GRA MIESZANA, KRZAKÓWKI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ROZSTAW OSI, BINARKA, ZALĄŻNIA, JĘZYKI URALSKIE, BRZOSKWINKA, SZTAFETA POŻARNICZA, BOM, SESZELKOWATE, TYSIĘCZNIK, CIUĆMA, ODGAŁĘZIACZ, KROK, CIĄG, PLAZMA, TERAPIA RODZIN, FRA, ŁOŻYSKOWIEC, PRZESUWNIK, SŁUPICA, TARAS WIDOKOWY, TEMPERATURA BARWOWA, CHAOS, CIĄG DALSZY, ELIMINACJE, RÓWNOLEŻNIK, PÓŁGOLF, SYMPOZJON, PUCKA, CHOROBA WHIPPLE'A, WYTWÓRSTWO, WESTERN, POMURNIKI, WOLE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PODRZĘDNIK, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, ALLEGRETTO, SUTERENA, LARGHETTO, PIONEK, TARAN, MANICA, KONCERT ŻYCZEŃ, ZAŚLUBINY, ORBITA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, NIMFAJON, RADIACJA ADAPTACYJNA, WIOSKA, ANALIZA KOSZTÓW, CHÓR, SOWY, USTNIK, KRYL PÓŁNOCNY, BINGO PIENIĘŻNE, LUFA, ZGROMADZENIE, BULANŻERIA, SUCHORYT, PAS MIEDNICZNY, MASZYNA CIEPLNA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PRZÓD, PRZESTRZEŃ BANACHA, BŁĄD KOLIMACYJNY, MISKA SEDESOWA, PASTORAŁKA, AKWEN, PLAMA BARWNA, CZEPIGI, KORBKA, RESZTÓWKA, PREBENDA, TRZONEK, GLACE, MULDY PODWÓJNE, GRA W KARTY, PUZON, PŁAT, MACIERZ JACOBIEGO, OKTAWA, ELIPSOIDA OBROTOWA, LOTNICTWO, CIEMNIA OPTYCZNA, EKSPEKTATYWA, MACIERZ SCHODKOWA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, DZIOBIEC, TEZA, , FINAŁ, JAZDA, JĄDRO, NAZWA PUSTA, WALCOWNIA GORĄCA, MNIEJSZOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, LÓD, STEROWANIE OPTYMALNE, LEASING KAPITAŁOWY, KONCERT ŻYCZEŃ, POZYCJA TRENDELENBURGA, POZWANY, CANZONA, WARZYWNIK, AMORY, GAŁKA OCZNA, DECHA, PODSTAWY, ASFALT, ENAMINA, MISKA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, ZWÓJ, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, BARSZCZ UKRAIŃSKI, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, REAKCJA OSCYLACYJNA, SERCE, ŁUSKA, KEBAB, ŚNIEŻKA CZARNOSKRZYDŁA, PONT, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, MUZA, SZARPAK, GAŚNICA ŚNIEGOWA, AZJA, SPÓD, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, DOMINO, AGENCJA RATINGOWA, PĄCZEK, LATANIE PRECYZYJNE, WYWÓD, NUTRIA, DENNICA, CHOROBA KUSSMAULA, TRIO, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ROZPRAWKA, OSTEOTOMIA, KRYTYCZNOŚĆ, BLITZ, PALUSZEK, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, BELWEDER, NARZĄD, CHROMOSOM POLITENICZNY, JĘZYK LODOWCOWY, POLITYKA DYSKONTOWA, ROZBITEK, KLAPKA, PRZYJACIÓŁKA, RAMA, BROŃ PANCERNA, TŁUSZCZAKI, GRUPA, SOLÓWKA, OPCJA BARIEROWA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ŻÓŁWIE LĄDOWE, KONCERT, HISZPANKA, PENS, KROKODYLOWATE, BRYNDZA, LAMNA ŚLEDZIOWA, UCINKA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, NAGRZBIETNIK, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KLAUZULA HORNA, SZPONDER BRZEŻNY, MAMUCIA SKOCZNIA, NIEUMARŁY, KRÓLEWNA, PATRYSTYKA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, SZLAK ŻEGLUGOWY, GÓWNOBURZA, ATRIUM, KOŁO SEGNERA, DOGRYWKA, JĘZYK POLSKI, MRAD, MADISON, KLISZA, ODCINEK, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, KWARTA, KWARTAŁ, EKSPANDOR, STENWANTA, ARYTMOMETR, OSAD, TRZON, STUŁA, UMIEJSCOWIENIE, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, INFLACJA, BREST, SZACHY 960, BOWLS, ZROBY, OBROTNICA, RAKOWIEC, USTAWKA, ŹRENICA, MINISIATKÓWKA, MIKRONEZJA, TRZY KARTY, KRWIOBIEG, KOLUMNA, KULTURA AZYLSKA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, BAŻANTOWATE, LANGE, KORMORAN OLIWKOWY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, AMALAKA, LUDWINÓW, BARK, SEKCJA, CYKOJADY, OBRĘCZ, PRZEDŁUŻACZ, ELEKTROINSTALACJA, KLAUZURA, KOLIMACJA, UKOŚNIKOWATE, NIEPOKORNOŚĆ, FAJKA, PARTIA, PANEWKA, CIASTO, MILIMETR SZEŚCIENNY, OGNISKO, PARSEK, CENA PROGOWA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, WPIERDOL, FILECIK, TUBUS, ARCHIDIAKONAT, TRADYCJA, OKRĘŻNICA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ŻŁÓB POLODOWCOWY, WYLINKA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, LAWETA, TRENT, BALANSJER, OCZODÓŁ, POŁUDNIE, FILOZOFIA LOTOSU, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, NÓW, BOCIANOWE, MATERIAŁ, SILNIK INDUKCYJNY, PLOTER GRAWERUJĄCY, BEZDNIA, CHOROBA PERTHESA, ŚRÓDMIEŚCIE, PENIS, TANK, ROZBUDOWA, KOMORA NABOJOWA, GRUPA ROZWIĄZALNA, ODZIEMEK, ?ADVOCATUS DIABOLI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OSI PIÓRA PTAKÓW, NA KTÓREJ OSADZONE SĄ PROMIENIE CHORĄGIEWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OSI PIÓRA PTAKÓW, NA KTÓREJ OSADZONE SĄ PROMIENIE CHORĄGIEWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOSINA część osi pióra ptaków, na której osadzone są promienie chorągiewki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOSINA
część osi pióra ptaków, na której osadzone są promienie chorągiewki (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OSI PIÓRA PTAKÓW, NA KTÓREJ OSADZONE SĄ PROMIENIE CHORĄGIEWKI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CZĘŚĆ OSI PIÓRA PTAKÓW, NA KTÓREJ OSADZONE SĄ PROMIENIE CHORĄGIEWKI. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast