CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIE MAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA TAKTYCZNA to:

część większego oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIE MAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.204

FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, WSPINALNIA, KLAPAK, WIECZÓR, DEKOMETR, KUPLET, ODSTĘPSTWO, TAJEMNOŚĆ, BOSS, WEZGŁOWIE, ŻYCIAN, JARZYNA, SIWAK, LALA, FLAMBIROWANIE, PINGWIN MAŁY, MADRYGAŁ, BLOKADA, GPC, KUNA, MOKASYNY, ŁADOWANIE, OSA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, BRODZIK, NAJDUCH, JON KOMPLEKSOWY, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WSCHÓD, SELEKCJA, LISTA, EUROWALUTA, ARIA KONCERTOWA, ŻEL, LAWABO, NOŚNOŚĆ, SZAFA, GRA, POZŁOTKA, DOSTĘP, PRIORYTET, JAN, SEKS ANALNY, ASFALT, IZBA CELNA, DESANTOWIEC, KULT LUNARNY, IMMUNITET KONSULARNY, POTRZEBA, JABŁKO, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ANIOŁ STRÓŻ, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, GĄSIENICA, BAKTERIE WŁAŚCIWE, LISTEK, TAKT, OBROŻA, DYON, ROK PODATKOWY, PIERWSZA JASKÓŁKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, DWORAK, CZAS PRZYSZŁY, PIGUŁKA, SREBRO, METROPOLIZACJA, MAKARONIARZ, BADYL, MARCHEWKA, NONA, TRIFORIUM, FIOLET GORYCZKI, OŁATKA, PAPIERZAK, ODWAL, KRAN, BONNY, GRZECH POWSZEDNI, KASZA GRYCZANA, ZNAK NAWIGACYJNY, PANORAMA, UKRYCIE, KONTRAKT TERYTORIALNY, GLIKOZYD FENOLOWY, ARONT, DUCH OPIEKUŃCZY, WOLNOŚĆ GOSPODARCZA, NORZYCA, PUDEŁKO, POLITYKA MIESZKANIOWA, PROLOG, KIKS, WAPNO, RUBEL BIAŁORUSKI, HEAD HUNTER, ANNA, NOCEK WĄSATY, GARNITUR, KOSODRZEWINA, SITKO, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, ŻABKA, NIECZYNNOŚĆ, WYLOT, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KAMIEŃ NAGROBNY, KONDOMINIUM, KARŁOWATOŚĆ, KRAJKA, LAFIRYNDA, DZIANINA, VOTUM, PRZEKŁADNIA, BLASTODERMA, BEZBOLESNOŚĆ, CHMURSKO, ERMITAŻ, GŁĄBIK, ŚLIZGAWICA, ŁATA, BOTTOMLESS, UPADEK, ALASKA, OSŁONOWOŚĆ, PIĘCIORNIK NISKI, PODSADKA, ŁUPEK ROPNY, PĘTLICA, MESZEK, WIOSKA DZIECIĘCA, KOLEJ LINOWA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, WARSZTAT, WARSZTAT, GEST, BLOKADA EKONOMICZNA, FORMACJA GEOLOGICZNA, KOREKTOR, ZASUWA, RUCH, SERWER WIDEO, KOMODOR, ECU, MARK, KIFOZA, CEP, PODATEK IMPORTOWY, BARSZCZ BIAŁY, DZWONNICA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, FILOZOF, PRAWO HOOKE’A, NALOKSON, TASIEMIEC, TARCZA HAMULCOWA, PERSPEKTYWA, WIZA, ROZGAŁĘZIACZ, AZALIA, BAR, TINGEL-TANGEL, ZAPORA, RYT, SCHABOSZCZAK, ASSAPAN, IMPLIKACJA MATERIALNA, MŁODZIEŻÓWKA, LASKA, MARA, PREFEKTURA AUTONOMICZNA, SUMATOR, WYDANIE, KAPAR, NIESTANOWCZOŚĆ, WGŁOBIENIE, FOTEL OBROTOWY, REWITALIZACJA, ENDOCENTRYZM, PIEC DYMARSKI, EKSKLUZYWIZM, INWESTYCJA PORTFELOWA, NIEUCHWYTNOŚĆ, CHAŁWA, INGUSZKA, WNĘTROSTWO, MEDYCYNA SPORTOWA, SUW, GIGAWAT, DYSZA, WARTA, ALBULOWATE, WYCIĄG TALERZYKOWY, SIODŁO, ALASKAN HUSKY, REWERS, ODBIÓR, KOSZYK, KONWENT, ARABICA, KOLUMNADA, ANTRYKOT, OKAP, ZADEK, DZIAŁ WÓD, TŁUMIENIE, IZOMER GEOMETRYCZNY, ŹREBIĘ, ŁOŻYSKO TOCZNE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, DEMONSTRACJA, JURA, ŻABA LEOPARDOWA, MATINKA, GRAF DWUDZIELNY, KALORIA, KRÓLIK, KAPSLA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, STARA GWARDIA, WYMIAR, ZAKUP, TALENT, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, SĘK OTWARTY, TEATR, CZEKAN, MISJA, CYKL PERYGLACJALNY, MASWERK, WZGÓRZE, PROPAGANDA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DARAF, MEDYCYNA LOTNICZA, PISUM, WULKAN BŁOTNY, FANPEJDŻ, FLET, PARWENIUSZ, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PRZYBYSZ, SERECZNIK, WIDMO ATOMOWE, EGZEMPLARZ OKAZOWY, WYŁADOWANIE KORONOWE, OMŁOT, TREK, WYCIERACZKA, HERETYCZKA, ZDROJEK POSPOLITY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ZMARŁY, KOLCOROŚL, SZPIK KOSTNY, SZABAS, TEKST JAWNY, KOPULACJA, PRANKO, JARSTWO, POWŁOCZKA, KSIĘGA METRYKALNA, ŁOM, MEDIATEKA, HEKSAMETR, PLASTROM, FASOLKA MUNG, BROŃ BIAŁA, RETARDACJA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, MELILIT, TRZECIA CZĘŚĆ, DYL, MUCHOMOR BULWIASTY, SPADOCHRONIARZ, PRACZ, MONODIA, BLOK RYSUNKOWY, KADZIDŁOWIEC, POŁĄCZENIE, MAŁE MOCARSTWO, TRINAKSODON, RZUT KAMIENIEM, ODNIESIENIE, TREPY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, RÓWNINA ZALEWOWA, HAMULEC, STRUDEL, KOMPETENCJA MIĘKKA, MARYNARCZYNA, AKCENCIK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, LUSTRO WENECKIE, TWARDE LĄDOWANIE, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ?RZĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIE MAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIE MAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA TAKTYCZNA część większego oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA TAKTYCZNA
część większego oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej (na 18 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIE MAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIE MAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x