TEORIA FILOZOFICZNA ZAKŁADAJĄCA POWTÓRNE POWSTANIE ŚWIATA LUB JAKIEJŚ ISTOTY ŻYWEJ, A TAKŻE POWTÓRZENIE TYCH SAMYCH WYDARZEŃ W BIEGU DZIEJÓW; TEORIA WIECZNYCH POWROTÓW, REINKARNACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALINGENEZA to:

teoria filozoficzna zakładająca powtórne powstanie świata lub jakiejś istoty żywej, a także powtórzenie tych samych wydarzeń w biegu dziejów; teoria wiecznych powrotów, reinkarnacja (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PALINGENEZA

PALINGENEZA to:

proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej polegający na powstawaniu wtórnych magm w kontynentalnej skorupie ziemskiej (magm palingenetycznych) lub uplastycznionej masy skalnej (migma) (na 11 lit.)PALINGENEZA to:

w biologii: występowanie w ciągu indywidualnego rozwoju organizmu cech, które zanikły już w procesie rodowym danej grupy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEORIA FILOZOFICZNA ZAKŁADAJĄCA POWTÓRNE POWSTANIE ŚWIATA LUB JAKIEJŚ ISTOTY ŻYWEJ, A TAKŻE POWTÓRZENIE TYCH SAMYCH WYDARZEŃ W BIEGU DZIEJÓW; TEORIA WIECZNYCH POWROTÓW, REINKARNACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.611

ŁAWA, OLEJARSTWO, WAŻNIK, INSTRUMENT, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, SPAMIK, ANGOL, BAKTERIOLIZYNA, CZYŚCIOCHA, RECEPTYWNOŚĆ, WYDAWNICTWO, NIEISTOTNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RZUT OKA, POMIDOR DRZEWIASTY, KLUCZ OBCY, SZACHY TRZYOSOBOWE, BLACHOWNIA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, PRÓCHNICZEK, STANFORD, RAPT, ULGA REMONTOWA, WYŁAWIACZ, INTERPRETACJA, GŁOSKA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, CIASTKO, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KOMPOZYCJA, HAK, MONARCHIA DESPOTYCZNA, METAL, KONTYNGENT TARYFOWY, BALZER, KOKTAJL MOŁOTOWA, SZOPY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, CANCA, FLIGELADIUTANT, EKRAN AKUSTYCZNY, KURACJA WSTRZĄSOWA, ORNAMENT, MASSANA, CYTOKININA, GĘBA, WYDZIAŁ, BAKTERIA ŚLUZOWA, ZŁOTÓWKA, PŁACA, TRAP, ARENDA, PORTFEL, KLER, KONCERT ŻYCZEŃ, KONFISKATA, MEMBRANA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, POETA LAUREATUS, HARDTOP, ODDANIE, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PÓŁRUCH, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, KOMOSA, PIWNICA, RECEPTARIUSZ, CHOŁODEĆ, CEBULAK, SPIĘCIE, NAMIAR, CZOPEK, KANAŁ TEMATYCZNY, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KONTROLER, HALO, MIZUNA, BAKARAT, WOŹNY, ADIUTANT, JODEK, BERRUTI, TELEOLOGIZM, SEANS, TERAPIA, KANAŁ, KUMA, WARNIK, CZERWONY KRZYŻ, TEREN ZIELONY, ODSUWACZ, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, ŚCISŁOŚĆ, PIEGUS, ŚWIADEK KORONNY, PUNKT WITALNY, GLORIA, BOB, OBLĘŻENIEC, GRUPOWICZKA, DECEPCJA, BARCHAN, SIEKIERA, WELON, BAJOS, ORBITA, KIEROWCA, ZIARNOJAD, TRUP, PIEPRZ, LEBERWURST, OSTOJA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, CYNGLE, POLEWKA, NIELOTNOŚĆ, KONWERSJA , FEJHOA, FALA WODNA, ZAWŁOKI, SIERPOŃ ŻÓŁTY, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, OWAD, ZWOLNIENIE, TOREBKA, ŻYWA PAGINA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, BROŃ NUKLEARNA, PÓŁKOLONIA, BRZDĄC, AUTOIDENTYFIKACJA, MELUZYNA, PATOGENICZNOŚĆ, DZIEWUSZKA, GODZ, PRALNIA, DRĘTWOTA, ZIELONI, CYGAN, CZEREMCHA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, OBRÓT PIERWOTNY, POSTLUDIUM, FUGA, PREFORMACJA, KONDYCJONALIZM, OKALECZENIE, KUTER UZBROJONY, ZAKOPCENIE, ODPRZĘG, OKUCIE, ŻALE, KASZKIET, MANES, OTRZEWNA, OPCJA BARIEROWA, FASETA, BROŃ JĄDROWA, SYFON, SZLAUCH, KLISZA, SZEWRON, BOBIK, ŁÓŻECZKO, HOKEJ, KOŃ, OBIEKT, TEST, TEORIA MODUŁÓW, MADRAS, BEATA, PAPROTNICA GÓRSKA, WARCHOŁ, ZRAZ, LASONOGI, BRANDT, SZCZELINA LODOWCOWA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ZDRADLIWOŚĆ, SER, STRASZYK, SPORRAN, LEBERA, MAJDAN, OPASKA BRZEGOWA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, DIVA, PROPAGANDÓWKA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, BYLICA, ARKEBUZERIA, TOWLER, KAUKAZ, DOKUMENT, PREKURSOR, KAMICA NERKOWA, SZMIDT, SAMOTNA MATKA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, TOPENANTA, AMNEZJA, ZERWA KŁOSOWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, RODZICIELSKOŚĆ, BALKON, TERMOS, JAMA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, TWARZYCZKA, TUSZ, KSIĄŻKA ADRESOWA, ATRAKTANT, ANTOCYJANIDYN, CENOTWÓRCA, MECHANIZM RYGLOWY, SUCHAR, HIPOLOGIA, MEMBRANOFON, MOST PONTONOWY, KNEDLE, WROTA, ETAP, LEWICOWOŚĆ, ZAPŁON, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KROSOWNICA WIZYJNA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KAZALNICA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, BARCZATKA FRANKOŃSKA, BEFSZTYK, ESKADRA, NIEWIEDZA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, CZANDI, REDUKCJA, EUROWALUTA, DELFIN CHIŃSKI, MIĘCZAK, CERES, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, TARANOWANIE, RÓW MELIORACYJNY, BEŁT, DUCHOWY OJCIEC, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, DEKALKOMANIA, ASEKURANT, ZEWŁOK, KOSZ, OWALNICA, WIKARIUSZ, UROCZYSKO, HACJENDER, KONDYCJA FINANSOWA, BLOK, KOŁNIERZ, SOJUZ, AKCJA, FENIG, OGÓR, NADBITKA, LITERATKA, WERMUT, SPRYCIULA, RAMA, KOLORY NARODOWE, PAPIEROCH, KRASNOLUD, ORTOGRAFIA, JABŁKO, SŁUŻĄCY, AWIONETKA, DEKORTYKACJA, REALISTA, RAJKA, KIJ, SULFON, ALIANT ZACHODNI, KARAFECZKA, MŁOTOWNIA, PRZĄDEK, LABIRYNT, ANTENA TUBOWA, SYMFONIK, LHERM, BEZ APTECZNY, POLEWA, WINA NIEUMYŚLNA, GEOFIT KORZENIOWY, AZOLLA AFRYKAŃSKA, TRASA ŚREDNICOWA, PEDOFILIA, POLKA, RETROGRADACJA, FASOLA SOJOWA, PAROWCZYK, POTENCJAŁ, SAMOLOT BOMBOWY, ?ODMA OPŁUCNOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.611 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEORIA FILOZOFICZNA ZAKŁADAJĄCA POWTÓRNE POWSTANIE ŚWIATA LUB JAKIEJŚ ISTOTY ŻYWEJ, A TAKŻE POWTÓRZENIE TYCH SAMYCH WYDARZEŃ W BIEGU DZIEJÓW; TEORIA WIECZNYCH POWROTÓW, REINKARNACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEORIA FILOZOFICZNA ZAKŁADAJĄCA POWTÓRNE POWSTANIE ŚWIATA LUB JAKIEJŚ ISTOTY ŻYWEJ, A TAKŻE POWTÓRZENIE TYCH SAMYCH WYDARZEŃ W BIEGU DZIEJÓW; TEORIA WIECZNYCH POWROTÓW, REINKARNACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALINGENEZA teoria filozoficzna zakładająca powtórne powstanie świata lub jakiejś istoty żywej, a także powtórzenie tych samych wydarzeń w biegu dziejów; teoria wiecznych powrotów, reinkarnacja (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALINGENEZA
teoria filozoficzna zakładająca powtórne powstanie świata lub jakiejś istoty żywej, a także powtórzenie tych samych wydarzeń w biegu dziejów; teoria wiecznych powrotów, reinkarnacja (na 11 lit.).

Oprócz TEORIA FILOZOFICZNA ZAKŁADAJĄCA POWTÓRNE POWSTANIE ŚWIATA LUB JAKIEJŚ ISTOTY ŻYWEJ, A TAKŻE POWTÓRZENIE TYCH SAMYCH WYDARZEŃ W BIEGU DZIEJÓW; TEORIA WIECZNYCH POWROTÓW, REINKARNACJA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TEORIA FILOZOFICZNA ZAKŁADAJĄCA POWTÓRNE POWSTANIE ŚWIATA LUB JAKIEJŚ ISTOTY ŻYWEJ, A TAKŻE POWTÓRZENIE TYCH SAMYCH WYDARZEŃ W BIEGU DZIEJÓW; TEORIA WIECZNYCH POWROTÓW, REINKARNACJA. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast