GŁODOWY LUB OKUPACYJNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRAJK to:

głodowy lub okupacyjny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁODOWY LUB OKUPACYJNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.170

PIECZONKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, ADAPTER, NUMEREK, CHÓR, SZUMOWINA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, TĘSKNOTA, STÓJKA, ENERGOELEKTRYK, AHISTORYCYZM, KAPITUŁA, APOKATASTAZA, EFEKT, KATOLICKOŚĆ, SECIK, M, BARK, ZGINIĘCIE, PATOGENNOŚĆ, DEKLARACJA, JEZIORO PROGLACJALNE, SALOPA, SEN, ARSYNA, DZIERŻAWCZOŚĆ, ZUPA, MUZYKA, EWALUACJA SPLOTOWA, SYFON, SĄCZEK, NOTABL, BELWEDER, KAPOTAŻ, DŁUGI WEEKEND, PTASZEK, POMALOWANE, DZIAŁ, FLAKI, PRZEPITKA, KOPALINA STAŁA, SITO, RZECZNIK PATENTOWY, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, OTWÓR, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, AMFITEATR, CZĘŚĆ ZDANIA, ALLOMETRIA, BIAŁY, KULTYWAR, GRZEBIEŃ, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, FAZA, SKALAR, ZBROJENIE, DIABEŁEK, SKARYFIKACJA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ROMUALD, PASEK, UKRZYWDZONY, ROMANTYZM, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, CZŁON SKŁADNIOWY, ROZTWÓR WZORCOWY, INSTYTUCJA PROCESOWA, AGNOZJA TWARZY, PĘTO, LEBERKA, ŁAŹNIA, ZIEMIA ODNIESIENIA, CZUWANIE, LUFA, TRANSURANOWIEC, DECYMA, WIESZAK, ZASADA POMOCNICZOŚCI, WARSZTAT, PŁYTA KORKOWA, KLAPKA, ROZPAD, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ŁOPATA, ALKOHOL ROLNICZY, BOCZNICA, TRANSPARENT, GRÓB, NAGIEL, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, FILM DROGI, WISIELCZY HUMOR, TURNIA, CHŁOPOWINA, CZWOROLIST, TINGEL, INDUKTOR, RACA, PYZY, BONET, FUTRO, UNCJA, WITRYNA, ZŁORZECZENIE, CZYŚCIOSZKA, TERMOSTAT, INFOMAT, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SAMPEL, KAPER, AUTOMAT TELEFONICZNY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, EMALIA, TORU, ALBUM, PLIK DŹWIĘKOWY, RACA, OKOP, BALKON, PION ŻYROSKOPOWY, GONDOLA, SUPPORT, BAZA LOTNICZA, CZEREŚNIA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, HIPOTEZA ZEROWA, BARWA, WJAZD, BARWA DŹWIĘKU, KOŁNIERZ, STRZAŁ, ZWORKA, SMOLT, KARTEL, MARA, KRATKI, TERMOMETR RNA, KALKA JĘZYKOWA, SZKLANKA, ECCHI, ULGA BUDOWLANA, BŁYSZCZYK, KRAJKA, PRZEJŚCIÓWKA, PANEL STEROWNICZY, STRES OKSYDACYJNY, BEZPIECZNIK, ZNAK NAWIGACYJNY, PIERWOTEK, ZAKONNICZKA, BASEN, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KOŃ KIŃSKI, LICZEBNIK ZBIOROWY, PALMA, PIESZEK, ZŁOTA RENETA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, KOLCZAK, SECESJONISTA, KOŁO RATUNKOWE, KISZKA ZIEMNIACZANA, LARYNGEKTOMIA, SZPILECZKA, PŁYN ETYLOWY, ALT, EFEKT UBOCZNY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ANTENA KIERUNKOWA, WIOSŁO, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, OPERACJA, TERMINAL PASAŻERSKI, BÓR, NIECHLUBNOŚĆ, EDWARD, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PRZYBLIŻENIE, OBŁOK SREBRZYSTY, STOŻEK USYPISKOWY, LUGER, POMNICZEK, BZYGI, BEZWŁAD, SPIĘCIE, FILAR PRZYPOROWY, OGNISKO, KRA, CZTEROTAKT, JASTRYCH, KONFEDERACJA, HULAJDUSZA, PROFANATORKA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, PÓŁSKÓREK, DUET, OBUWIE, DZIADOWINA, FOTOTROPIZM DODATNI, PRZEWAGA, PREZENT, KOLIMATOR, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SZASZŁYK, SYNTEZA, CIĄGACZ, POWINOWACTWO CHEMICZNE, DWUDZIESTKA, TUNBERGIA, TEST, WODZIK, SYNTETYK, WERANDA, FAŁDA, NOTKA, KOLO, WAFELEK, PATRONAT, CHOROBA, CEWNIK, TYCZKA, ARABICA, NIEWYPARZONY JĘZYK, PISK, ADMIRACJA, LIDER, MOBING, ABAJA, LINIA, KREM, EDYKUŁ, KOPROFAGIA, CYGANECZKA, JOSE, GRZANKI, BŁYSK, WĘGIERSKI, BLOK ENERGETYCZNY, IZOLACJA, PRZEDSTAWIENIE, RZECZ PRZYSZŁA, RUMPEL, ZNAKI, ODMIERZANIE, BULLA, HELIOFIT, DŹWIGNIA FINANSOWA, RUSEK, OPERETKA, TWIERDZENIE MENELAOSA, MECENAS, CZERPAK, GNOMON, BALECIK, RESPONDENTKA, BROŃ, TROCINÓWKA, TRAGIZM, PIERWSZOŚĆ, IDEACJA, PAMIĘTNIK, ELEWATOR, LEK PRZECIWBÓLOWY, PŁYWAK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KREDKA, STOS, STREFA HEMIPELAGICZNA, WIOŚLAK, TŁUMACZ, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, SALAMI, ZANIECZYSZCZENIE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, ZNACZNIK, CYNGLE, DWORAK, FALAFEL, ULOT, LAMINAT, REKOGNICJA, PLEWA, WIELOPIĘTROWIEC, PRZEDSZKOLE, SAMOCHÓD POŻARNICZY, TŁUSZCZ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PANNA, FALA WZROSTOWA, EKSPANDOR, ODMA OPŁUCNOWA, OPUCHLIZNA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, ZAKOP, RZECZ WNIESIONA, ?LICZARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁODOWY LUB OKUPACYJNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁODOWY LUB OKUPACYJNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRAJK głodowy lub okupacyjny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRAJK
głodowy lub okupacyjny (na 6 lit.).

Oprócz GŁODOWY LUB OKUPACYJNY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GŁODOWY LUB OKUPACYJNY. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x