JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, CZĘSTO OBCY; TAKŻE W WYPOWIEDZI, W KTÓREJ PODKREŚLA SIĘ DYSTANS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FACET to:

jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy; także w wypowiedzi, w której podkreśla się dystans (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FACET

FACET to:

nieznajomy jegomość (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, CZĘSTO OBCY; TAKŻE W WYPOWIEDZI, W KTÓREJ PODKREŚLA SIĘ DYSTANS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.761

DEKADA, ELITA, STRZELEC WYBOROWY, KISZKA PODGARDLANA, PRAWOSKRĘT, ATMOSFERA, OSA, POKRZYWA, CZOŁÓWKA, CHRZEST, JAWNOGRZESZNIK, NATARCZYWOŚĆ, BON UWŁASZCZENIOWY, WIELOBÓJ, KARES, PRASA, BĄK AMERYKAŃSKI, BIEG DŁUGI, PEPPERONI, ŚCIĘCIE, HRABIANKA, ZĄB, OPERA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TEST PASKOWY, REMAKE, GŁUCHY TELEFON, RELATYWIZM, MATEMATYKA STOSOWANA, UCHWYT NOŻOWY, JEDENASTY, RUCH PROSTOLINIOWY, GLAZURA, ODRUCH, ORNITOLOGIA, KORNWALIJSKI, GIRLANDA, ORLICZKOWATE, WIRTUOZERSTWO, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, DOPING, FIOLET GENCJANOWY, PROBLEM, FUS, CYTYDYNA, ZADUPIE, ROZKŁAD, WSCHÓD, KANWA, GATUNEK POGRANICZNY, PEPICZKA, TERENOZNAWCA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, TRANSPORTEREK, OSIEDLE MIESZKANIOWE, SYNEK MAMUSI, AMBONA, PRZELOTNICE, REZYDENCJA, PSYCHOLOGIA, WIDMO, GŁĘBINA, PRZERYWACZ BLOKADY, HERBICYD, CIĄG GEOMETRYCZNY, SCENKA, SZTUBA, MILICJA, KOZŁOWANIE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, DOLINA LODOWCOWA, OBWAŁ, DEOKSYGUANOZYNA, ANTYCYPACJA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, ARTROZA, BURZA DZIEJOWA, DIALEKT, PROTOBUŁGARSKI, ANGELOLOGIA, REALISTA, SINICA OBWODOWA, BRUZDKOWANIE, PORT MORSKI, REALIZM NAIWNY, PRZYRODNIK, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, AMBASADOR, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, KIA, WARKOCZ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KUTER UZBROJONY, CERKIEW, KOBIETON, GALAKTYKA, NIECZUCIE, IRRADIACJA, HIERARCHIA, ETER, SPOCZYNEK, DREDNOT, TERMINAL, ENERGOELEKTRYK, PENTIMENTO, SKRZYNIA, KARTACZ, NÓW, KOJEC, EGZOTYK, HANAFITA, BĘBEN, SREBRZENIE, WYDAWNICTWO ZWARTE, ANALIZA WYPUKŁA, LAWA PODUSZKOWA, DZIANINA, PYCHA, PERŁOZ, REFORMA ROLNA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, MECENAT ARTYSTYCZNY, DOKŁADNOŚĆ, UMOWA O PRACĘ, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, GARDEROBIANKA, KROK DOSTAWNY, PIGWA POSPOLITA, BIAŁA SZKOŁA, NAPOMNIENIE, UPADEK, BIZNESIK, MAKROELEMENT, KLASTER PRZEMYSŁOWY, ASTEROIDA, PIEROGI, CIĄG, NOEMAT, WIKTYMIZACJA, PIEPRZYCA, LEJTNANT, AFRYKANISTYKA, UBOŻENIE, HEL, KNECHT, ROMANISTYKA, CZEPLIWOŚĆ, KOMPLEKS PSZENNY, LUCERNA, PADWAN, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, WORECZKOWY, MACIERZ SCHODKOWA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, WIDEŁKI, KURECZKA, SALSA, HYBRYDA, UCIECZKA, EMISJA WTÓRNA, STRUNA GŁOSOWA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, BALET, PRZEKRÓJ, WYLEW, EFEKT SNOBA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, GATUNEK ALOCHRONICZNY, AMEBA, ŻAKIET, TANY, TWÓRCZOŚĆ, HUTA SZKŁA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KOALICJANT, RUTYNA, SALA, POLONIZATOR, MAŁPKA, UKŁAD URBANISTYCZNY, FASKA, OBŁOK OORTA, NALEŚNIK, GRASICA, GÓRA PODWODNA, DYSCYPLINA KLUBOWA, CUMULUS, TANK, NUTRIA, PROTROMBINA, KORONKA, STORYTELLING, TEMAZEPAM, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SYNDROM WILKOŁAKA, CHOJAK, ROZWÓJ, JEDENASTKA, KONTRAKT TERMINOWY, WSTAWKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, OBIJACZKA, DIAKONIA, MAPA BITOWA, MECHOWCE, MUCHINA, WYRAZ POCHODNY, DZIENNIKARZ PRASOWY, LOT CZARTEROWY, PRZESŁONA, CZAPLA MASKOWA, BYT ABSOLUTNY, SYNOD, HARTOWNOŚĆ, KRUTON, FUGU, PACHCIARZ, PANNICA, DEWOCJONALIA, SONDA, CHEMIA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, CENTRUM, TREPY, FIŻON, SKAŁA, HISTORIA, SUPERTOSKAN, SEJSMOMETRIA, PRYZMA, SPŁATA BALONOWA, KUMOSTWO, WOŁOSKI, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, STREFA POŻAROWA, PORTUGALSKI, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, WIBRACJA, TYNKTURA, SEKULARYZACJA, CHMURA WARSTWOWA, MIŚ, ZAŚPIEW, TRĄBA POWIETRZNA, LINIA GEODEZYJNA, SOS NAPOLI, ZAKOCHANA, PRZYLEPNOŚĆ, WIKIPEDYSTKA, WILGOTNOŚĆ, DANIE KOSZA, JĘZYK KENTUM, KONTAKT, BIURO, KAWALKADA, ZAWARTOŚĆ, CHOROBA DZIEDZICZNA, WELUR, KROSNO, KOPALINA LECZNICZA, WYBUCH, CHUDOŚĆ, PIĘTA, KAMIENNE SŁOŃCE, OLIWA, DZIAŁ PERSONALNY, APLIKACJA, BRZYDAL, CZŁON SKŁADNIOWY, GRUNT, POGOŃ ZA RENTĄ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, MIESZADŁO, SMERF, JASKÓŁCZE GNIAZDO, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KAFETERIA OTWARTA, KOLOKWIALNOŚĆ, MŁOTEK, DOBRY DUCH, MONITORING, WYCHODŹTWO, VIP, NAKAZ, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, BLANKOWANIE, KOCHAŚ, KLEĆ, WIELKA CHOROBA, MATEMA, ODDANIE, PREPPERS, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, GRZBIETOPŁAT, WĘGORZ JAPOŃSKI, PORZĄDEK JOŃSKI, KATECHUMEN, ?FRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, CZĘSTO OBCY; TAKŻE W WYPOWIEDZI, W KTÓREJ PODKREŚLA SIĘ DYSTANS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, CZĘSTO OBCY; TAKŻE W WYPOWIEDZI, W KTÓREJ PODKREŚLA SIĘ DYSTANS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FACET jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy; także w wypowiedzi, w której podkreśla się dystans (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FACET
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy; także w wypowiedzi, w której podkreśla się dystans (na 5 lit.).

Oprócz JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, CZĘSTO OBCY; TAKŻE W WYPOWIEDZI, W KTÓREJ PODKREŚLA SIĘ DYSTANS sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, CZĘSTO OBCY; TAKŻE W WYPOWIEDZI, W KTÓREJ PODKREŚLA SIĘ DYSTANS. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x