ZABAWA, POLEGAJĄCA NA ŚLIZGANIU SIĘ PO POWIERZCHNI LODU Z ROZBIEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIZGAWKA to:

zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLIZGAWKA

ŚLIZGAWKA to:

miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu (na 9 lit.)ŚLIZGAWKA to:

warstwa lodu tworząca się na powierzchni ziemi, powstająca wtedy, gdy deszcz lub mgła opada na podłoże o temperaturze niższej od zera (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABAWA, POLEGAJĄCA NA ŚLIZGANIU SIĘ PO POWIERZCHNI LODU Z ROZBIEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.340

OSZCZĘDNIŚ, WRZĘCHY, DEMENCJA, UCHWYT, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, NAGRODA RZECZOWA, RELA, AMFIBIA, KRÓLEWICZĄTKO, WIDZOWNIA, WYROBNICA, RENTGENOLOGIA, BŁAZENEK, SERWITUT, STACJA REDUKCYJNA, WADLIWOŚĆ, CINEREA, FUSYT, CALABAZA, ROZMODLENIE, DZIADZIENIE, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KORBA, TELESKOP, RAKSLOT, ŻOŁDAK, LAMPA ELEKTRONOWA, ELFICKI, METAMORFIZM WSTECZNY, DEKORATORKA WNĘTRZ, WETKA, SIEDMIOBÓJ, AWIOFON, LINIE OCEANICZNE, KOSTUREK, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, AGENEZJA NERKI, CYSTA BAKERA, PRĄD ZWARCIOWY, POKER DOBIERANY, OBRZYD, BARBARZYŃSKOŚĆ, ŁUG, SEJSMOMETRIA, PRÓŻNIAK, WŁÓKA, WIĘZADŁO SIERPOWATE, KRYSZTAŁEK, WSTRZĄS TEKTONICZNY, KORYNCKA, STOPKA, REWANŻ, KOZIOŁ, GRUNT, OCZKO, MOTYWIK, BUTERSZNYT, WIGILIA, KARCYNOLOGIA, WIDZENIE SENNE, GNOJAK, PERIODYK, SZKOŁA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, PRZYBYTEK, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, MISTRZU, BEHAWIORYZM, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, PTASZNIK GIGANT, BOHEMISTYKA, WĘŻOJAD, POMYSŁOWOŚĆ, DZIELNIK, CIAŁO ACETONOWE, ASFALT, CHOROBA SEITELBERGERA, SAPER, MAJÓWKA, WYRACHOWANIE, AKLIMATYZACJA, POROŚLE, STYMULACJA, CHOROBA GOODPASTURE'A, PRZEKRASKA, DZWONY RUROWE, SASZETKA, STRES, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, CYKL, RPG, RYTM ASYMETRYCZNY, PODZIAŁ, GEODEZJA GÓRNICZA, MUZA, POTRZEBA, JĘZOR OSUWISKOWY, WĄŻ, WIEŻA, FELLINI, MACEDONIA, DYM, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, TUŁACZKA, GARDA, PIĘTNO, FILM PŁASZCZA I SZPADY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, MODEL REDUKCYJNY, SKURCZ, ZOONOZA, SYGNAŁ, WEJŚCIE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, REFORMATORSTWO, KAMARAN, MALARSTWO TABLICOWE, AIDEOLOGICZNOŚĆ, LAMUCKI, HERBATNICA, KROK ŁYŻWOWY, MODERNIZM, KAMIEŃ, WESTERN, OXFORD, BEZDNIA, PASEK MAGNETYCZNY, ZERO, MINI-ALBUM, WOLNY, RÓWNIK, WAHLIWOŚĆ, SZTORMLINA, POSYŁKA, JĘZYK INDIAŃSKI, JELITO CZCZE, SZTUKA MINOJSKA, TREND HORYZONTALNY, FERRIMAGNETYK, KSIĘGOWA, LAJKONIK, STOŻEK ŚCIĘTY, OSŁONICE, KNOT, RZUT DYSKIEM, SKOK, UNIŻANIE SIĘ, ONKOLOGIA, MANIERY, HULMAN SZARY, PINGWINARIUM, SARI, ZŁOŻE OKRUCHOWE, SKRADANKA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, UŁAMEK ZWYKŁY, ERA KENOZOICZNA, DRUK BEZADRESOWY, STRZAŁA EROSA, HAIŃSKI, TWIST, SANATORIUM UZDROWISKOWE, AKCELERATOR LINIOWY, KOSTIUMERNIA, IMMUNOONKOLOGIA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, BYT, SESJA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KOMISJA BUDŻETOWA, SYLFIDA, MOTYLEK, KRÓTKOWIDZTWO, PROGRAM TELEWIZYJNY, MEKSYKANKA, ILUZJA PIENIĄDZA, TERCJA, STRONA, PŁYNNOŚĆ, ROTUNDA, LATO, ELEGIJNOŚĆ, WIELOPESTKOWIEC, FILOZOFIA POZNANIA, SOCZEWKA, WIDOWISKO, ZADUPIE, WESTERN, AGRESOR, PRYNCYPIALISTKA, PRINSEPIA CHIŃSKA, AKLIMATYZACJA, PANEK, PEREŁKA, SZLACHTA CHODACZKOWA, KOFAKTOR, HUMANIZM, SYN MARNOTRAWNY, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, TEST, AMORFIZM, SILNIK SKOKOWY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, COUNTRY ALTERNATYWNE, CRIOLLO, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, WYGIB, PRZYLGI, NACECHOWANIE, GEN RECESYWNY, AKOMODACJA, BRYZOMANCJA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, WYWÓZKA, MANELE, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, NARNIA, SONATA, TŁUMACZKA, KORONA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, POLEWA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, STWIERDZENIE, RAUBITTER, TEORIA HOMOTOPII, BERGMAN, JURYSLINGWISTYKA, KIEROWNIK MUZYCZNY, GEOLOGIA NAFTOWA, ROŚLINA NACZYNIOWA, PRYSZNIC, DJ, ŻEGLARZ, LAWA TRZEWIOWA, NARZECZONY, OMACNICA, ŚLIMAK, BAR MLECZNY, ZAKON MENDYKANCKI, MIKROSOCZEWKA, OBLITERACJA, NOSOWOŚĆ, ROZBIERALNIA, RÓWNOLEŻNIK, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ŻÓŁTLICA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, MINERALOGIA GENETYCZNA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, WYCHOWANKA, TUNDRA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, TENOR DRAMATYCZNY, BIEŻNIK, CZEP, ZWIĄZANIE SIĘ, AKREDYTOWANIE SIĘ, OKRĄGŁOŚĆ, REWANŻ, KOTWICA RYBACKA, DENDROMETRIA, ARYTMETYKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, EUFONIA, SIEWECZKA, AFILIACJA, ELEKTROLIT, NADSCENIE, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, POKOLENIE, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ANDROPAUZA, CYKL EKONOMICZNY, RÓG, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ZAWIKŁANIE, BOROWIEC, PRZEDGÓRZE, HETEROMORFIZM, MYJNIA, ARTEFAKT, KWAS ŻOŁĄDKOWY, PISARSTWO, USZYSKO, DZIEŻKA, KOBIAŁKA, KADZIELNICZKA, AUTOMAT, DIZAJN, KOŃ TRAKEŃSKI, KATEGORIA GRAMATYCZNA, DYFUZOR, DECERNAT, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, TERMINATOR, SUTERENA, BIOETYK, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ?ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABAWA, POLEGAJĄCA NA ŚLIZGANIU SIĘ PO POWIERZCHNI LODU Z ROZBIEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABAWA, POLEGAJĄCA NA ŚLIZGANIU SIĘ PO POWIERZCHNI LODU Z ROZBIEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLIZGAWKA zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIZGAWKA
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu (na 9 lit.).

Oprócz ZABAWA, POLEGAJĄCA NA ŚLIZGANIU SIĘ PO POWIERZCHNI LODU Z ROZBIEGU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZABAWA, POLEGAJĄCA NA ŚLIZGANIU SIĘ PO POWIERZCHNI LODU Z ROZBIEGU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x