ZESPÓŁ OBJAWÓW DOTYKAJĄCYCH OSOBĘ WYSTAWIONĄ NA ZBYT SZYBKO ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA DEKOMPRESYJNA to:

zespół objawów dotykających osobę wystawioną na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie zewnętrzne (na 20 lit.)CHOROBA KESONOWA to:

zespół objawów dotykających osobę wystawioną na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie zewnętrzne (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ OBJAWÓW DOTYKAJĄCYCH OSOBĘ WYSTAWIONĄ NA ZBYT SZYBKO ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.710

HIEROGLIFY, ANSAMBL, BUDOWLA OBRONNA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PROMIENIOWANIE ALFA, KASJERKA, NADBUDÓWKA, MIRAŻ, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, FOLK, STYGOFIL, KATEGORIA OPEN, STRZELEC, SZPADA, CNOTLIWA ZUZANNA, KOTWICA, BANKRUCTWO, POBIAŁKA, INDUKCJA WŁASNA, MAŁPI GAJ, LORI, GALICYJSKI, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PAZUR, OSTRYGOJAD, ŁAPCE, ODKŁAD, OŚRODEK AKADEMICKI, PÓŁNOCNY ZACHÓD, GARNA, HYDROAKUSTYKA, ROZBITEK, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, KUWERTURA, UŚMIECH SARDONICZNY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, BAŚNIOWOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, BENTOS LITORALNY, OPERATOR KABLOWY, MAGISTRALA, MAANAM, HYPERBATON, WYGADANIE, BOLSZEWIK, PRZEMYSŁ NAFTOWY, PONCZOWNICA, SZYNA, TRAFIENIE, GESTALT, DESOCJALIZACJA, ŚNIEG, PAKA, MOWA, KAPELUSZ, LICZBA PÓŁPIERWSZA, ARBORETUM, GAP, BŁONA NACZYNIOWA, SĄD REJESTROWY, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, HAWAJSKI, B, PLAC MANEWROWY, FEEL, ROCZNIK, PRZEPAŁ, RYBACZKA, OPÓR, LITERATURA POPULARNA, JABŁKO ADAMA, WCIOS, CHLUBNOŚĆ, NUWORYSZ, ŚWIADEK KORONNY, OSKARŻONY, WIELOMÓWSTWO, WULWODYNIA, BEZPARDONOWOŚĆ, PANEK, MACHANIE RĘKĄ, CHOROBA WRZODOWA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, EGZEKUTYWA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, NET, ZŁOŻENIE URZĘDU, BÓJKA, DIAŁ, ZARZUELA, OCZKO W GŁOWIE, NIEZADOWOLENIE, KIERZYNKA, SIŁA, UNIWERSYTECKOŚĆ, ŚCIĘGNO ACHILLESA, SOCZEWKA, BIZNES, FRUCZAK BUJANKOWIEC, GEEK, RAMFORYNCHOWCE, ORBITOWANIE, GRUPA, RÓWNANIE CAŁKOWE, OSTRYGOJAD, DZIEŁO SZTUKI, ŻÓŁTLICA, BIOMETRIA, LINIA TRAMWAJOWA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KOMORA ZAMKOWA, TARSKI, LEK HIPOTENSYJNY, ŚLĄSKOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, DYWIZJON RAKIETOWY, ŁOŚ, SZOTRING, SPOILER, SUWNICA BRAMOWA, CHARTER, CIĄG, ZANOKCICA CIEMNA, DOKTOR HABILITOWANY, OSTREK, BEGINKI, SKARGOWOŚĆ, ROZTWÓR NASYCONY, SZCZOTKA, SKLEP ZOOLOGICZNY, SUPERNOWE, WYRAŹNOŚĆ, DEPOZYCJA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, INTROJEKCJA, GASTROLOG, GRAFICIARZ, SPŁYW, AUTOSANIE, KATSUDON, ANALITYCZKA, CHRONOGRAF, WYWRÓCENIE SIĘ, RÓG, KARPLE, IMMUNOONKOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, NAWIJACZ, RYBY, RAWKA BŁAZEN, SZALEŃSTWO, ŚLEPE ŹRÓDŁO, FILOZOF PRZYRODY, ŚCINACZ, IDEALISTKA, BARWINEK, PARTNERKA, PRZECINACZ, KARACENA, KONIUSZEK SERCA, KLASA, PLASTYKA, PALATOGRAFIA, WYMIENNIKOWNIA, EKONOMIA POLITYCZNA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, KAWKA, WYRZEKANIE, TELECENTRUM, BŁĄD, STACJA, UŚMIECH, KARDIOLOGIA, FILEMON CIENKODZIOBY, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, WIEDŹMA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, TRZYNASTKA, ROZŚWIETLACZ, PLENNOŚĆ, SHAFTOWANIE SIĘ, BELLOTTO, TOPOLOGIA MAGISTRALI, LICZEBNIK ZBIOROWY, ALGEBRA UNIWERSALNA, WAGON, KULTURA MAGDALEŃSKA, BAŻANT, CYKL, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, BEZAWARYJNOŚĆ, ZATOKA, OBŻARTUCH, FIRMAMENT, GARDA, RELIGIA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, LEŃ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ZAPITKA, KONFORMER, GOSPODARKA PLANOWA, ROPOMOCZ JAŁOWY, FORTE, OPTIMUM KLIMATYCZNE, DIAGNOSTA, KĘDZIERZAWOŚĆ, KURTYNA WODNA, EGZOTYK, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, PEBRYNA, TEKTONIKA SOLNA, IGE, INKUBACJA, SUBWOOFER PASYWNY, NAGRZEW, TOPIK, AKWAWITA, POTWÓR, REMISJA, REZERWACJA, GRAMATYKA, SZARPANKA, BONANZA, KOKSOWNIK, KOMORA, SOLFUGI, ZESPÓŁ ROŚLINNY, RESPONSORIUM, SEKRET, GÓWNOZJAD, PROTEKCJA, BUŁGARYSTYKA, KASTYLIJSKI, SZWABSKI, MIKSER, OCZKO POLODOWCOWE, GROTESKA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, DEKORATORKA WNĘTRZ, MARUDA, GRUBOŚĆ, TANDEM, PAREJAZAURY, ROPOWICA KŁĘBU, WIĄZANIE, PORTRET, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, LAWA PODUSZKOWA, KONTAKT, PRAWOMOCNOŚĆ, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, SĄD, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, SODOMA I GOMORA, DOBROTLIWOŚĆ, AEROGRAFIA, MIŁOŚĆ, OPIEKUN, KATOLICYZM, ATOMOWOŚĆ, KAUCZUKOWIEC, STRZELEC POKŁADOWY, PANTOMIMA, MATECZNIK, POSMAK, NIEWAŻKOŚĆ, DŹWIGNICA LINOTOROWA, PRZYBŁĘDA, ŁOPATA, PŁYWACZOWATE, ALUZJA LITERACKA, PRZESUWNIK, PARCH, TARTAN, GLIKOGENOZA TYPU V, APARAT SZPARKOWY, MAJZA, ZAJĄKNIĘCIE, ŻÓŁTACZKA BURAKA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KONFRONTACJA, REPERTUAR, WYTAPIALNIA, DEMODEKOZA, ANUCZIN, PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA, ROTUNDA, POCHODZENIE, KONTUR MELODYCZNY, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, MĄCZNIAK, ADAPTOWANIE SIĘ, PODKOLANIE, CHRZĄSTKA, GNIOTOWCE, KONFLIKT SEROLOGICZNY, ?WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.710 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ OBJAWÓW DOTYKAJĄCYCH OSOBĘ WYSTAWIONĄ NA ZBYT SZYBKO ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ OBJAWÓW DOTYKAJĄCYCH OSOBĘ WYSTAWIONĄ NA ZBYT SZYBKO ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA DEKOMPRESYJNA zespół objawów dotykających osobę wystawioną na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie zewnętrzne (na 20 lit.)
CHOROBA KESONOWA zespół objawów dotykających osobę wystawioną na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie zewnętrzne (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA DEKOMPRESYJNA
zespół objawów dotykających osobę wystawioną na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie zewnętrzne (na 20 lit.).
CHOROBA KESONOWA
zespół objawów dotykających osobę wystawioną na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie zewnętrzne (na 15 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ OBJAWÓW DOTYKAJĄCYCH OSOBĘ WYSTAWIONĄ NA ZBYT SZYBKO ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZESPÓŁ OBJAWÓW DOTYKAJĄCYCH OSOBĘ WYSTAWIONĄ NA ZBYT SZYBKO ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast