ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLOK SOCJALISTYCZNY to:

zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 18 lit.)DEMOLUDY to:

zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 8 lit.)KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ to:

zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.761

BASISTA, WEWNĘTRZNY, ODBIJANY, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, SYLABA OTWARTA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, SZOPEN, FLETNIA, IMPROWIZATOR, NAŚLADOWCA, PĘPEK, POLEROWACZ, PEDAGOG SPECJALNY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SZWEDZKI PÓŁMISEK, ŚMIAŁOŚĆ, ABANDON, KOLCZATKA, BOLSZEWIK, POTOP, WĄSKOŚĆ, BLOCZEK, KORNICKI, CHAŁTURNICTWO, TOWARZYSZ PANCERNY, MIODOJAD, POLIGEN, MEDYCYNA, POTRZEBA, ŁUSKOWCE, ELEMENT, HARDOŚĆ, NIEPOBOŻNOŚĆ, CEMENTOWE BUTY, MUZYKA CERKIEWNA, KOSTIUM KĄPIELOWY, ZŁOTÓWKA, SASZETKA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, FRAKCJA, CUKIER, REZYDENCJA, LALKARZ, POMOC DROGOWA, NADŚWIADOMOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, ŚMIERCIOŻERCA, EKLOGA, JAPONKA, WALKA Z WIATRAKAMI, PLIK KONFIGURACYJNY, PELAGIAL, FILAKTERIE, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, WOREK REZONANSOWY, ŁYDKA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, ŻYWOTNOŚĆ, KROKODYLE, PROGRESJA, GARDEROBIANKA, WIEK BIOLOGICZNY, DIAGNOZA, KUŁAN SYRYJSKI, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, DEPRYWACJA RELATYWNA, EGZEKUTOR, KSIĄŻKOWOŚĆ, KANGUR CZERWONY, TERMOOBIEG, AGREGAT, PŁYN ETYLOWY, OPOŃCZYKOWCE, GRANICA, CYSTOIDY, UZDRAWIACZ, ŻAL, OSTRONÓG, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, JASNOWIDZ, OZONOSFERA, SMALEC, LOGOPEDA, SKUNKS, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, TEORIA KATEGORII, TABLICA CAYLEYA, SZAROZIEM, CHÓD SPORTOWY, FARBIARSTWO, SMAR MASZYNOWY, WIERTNIK, KONDENSATOR DOSTROJCZY, METEORYT, ROZBRATEL, GRZYWA FALI, GERBIL MONGOLSKI, SOLFUGI, BOSTON, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, FATAMORGANA, WYGŁAD TEKTONICZNY, WSPÓŁZAWODNICTWO, MIKROCHEMIA, JĘZYK ŁACIŃSKI, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, WZDĘCIE, POINT AND CLICK, MATNIA, EOZYNOFIL, IKRA, PLAN MOBILIZACYJNY, IZOFONA, SEMINARIUM, JASZCZUR, AUTOSYFON, POZIOMKA WIRGINIJSKA, KOLEGIATA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, KIEROWCA, PROTEZA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, ERICKSON, BEZROBOCIE SEZONOWE, ARENA, CHALDEJSKI, ORNAMENTYKA, WODOROST, KNEDLE, SOS MORNAY, WNIEBOWSTĄPIENIE, POKAZ, DWUKADŁUBOWIEC, NASADA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, CHIRURG, ORLICZKA MIECZOWATA, SKRYTOBÓJCA, BIBLIOTEKA GENOWA, WOLTYŻER, DIETA KOPENHASKA, TELEKONWERTER, WYPŁONIENIE, METODOLOGIA, BAR, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, MAGMA, PRZEKAŹNIK, STRUKTURALISTA, BEATLES, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, UWAGA, MRÓWNIK, GARNUSZECZEK, FILIŻANKA, RADZISTA, PANDA, BASEN, WYKRZTUSZANIE, NADPRZEWODNIK, LIDER, GEOLOGIA ZŁÓŻ, ACENA BUCHANANA, NOC, SEKULARYZACJA, MELDUNEK CZASOWY, CYKLOP, MIMETYZM, GAŁĄŹ, PEGAZ, ZESPÓŁ NEZELOFA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, CZŁAPAK, KOT DOMOWY, BLOKADA EKONOMICZNA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, DRAPAK, TEOZOF, NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA, PRZYLEPA, MUZYKA KONKRETNA, KRAINA MITOLOGICZNA, DOJŚCIE, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, SZAMKA, SURF, ADVOCATUS DIABOLI, KISIEL, DZIERLICA, CYKL KOMÓRKOWY, NIKOLAITA, JELEŃ, CHA-CHA, DOROBKIEWICZ, POTERNA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, PROFESJA, KONWEJER, CHIP, SSAKI WŁAŚCIWE, NEKROFAG, PRAWO PODMIOTOWE, CENTRALA TELEFONICZNA, FULMAR, STĄGIEW, PROTUBERANCJA, SPECJALNY, PODWÓJNY TROCHEJ, UNIK, STOPA, WILCZAR, BARKAN, MENU, KROYER, UZBROJENIE, DENDRODOA, ROZLUŹNIENIE, ASTRACHAN, DERYWAT MODYFIKACYJNY, WCINKA, SOSJERKA, FILM BARWNY, DON KICHOT, OSCYLOGRAF, LEKARSTWO, RADIOAKTYWNOŚĆ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, CIASTECZKO, KOSMOGONIA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, SARABANDA, ROZKŁAD, ŁUŻYCKI, NAPIĘTEK, LUDA, MARIAŻ, HOHENZOLLERNOWIE, KAMIEŃ MILOWY, ŁUK REFLEKSYJNY, POCHLEBSTWO, WYWIJAS, KORONKARZ, KOLORYT LOKALNY, MAILOWANIE, TERCET, BĄK, SKAKUNY, ASTROSPEKTROSKOPIA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, POLSKI, KAMPANIA, WYRAŹNOŚĆ, DRABINKA, PRZESZKODOWIEC, ANTAŁECZEK, DUET, PERSPEKTYWA, LOG, PROMIONEK, ANTYBIOTYK, NOGA, POBIAŁKA, ZASADA PODCZEPIENIA, ZUPA, WYRZEKANIE, BIELSZCZANKA, PROPAGANDA, WYGASZACZ, ZAPRZĘG, GEN SPRZĘŻONY, CHEDDAR, RAMIĘ, OBIEKTYWNOŚĆ, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, NIEDOTYKALSKI, KUWETKA, KOMANDO, PUSTYNNICA KATOLICKA, SKROMNOŚĆ, BUDYŃ, WAPITI, ANTYKWARNIA, EDYTORSTWO NAUKOWE, KETOKSYM, MIKWA, PLEBEJKA, CHOMIK MANDŻUGARSKI, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, EKSPAT, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, RUMUŃSKOŚĆ, BETABLOKER, AMBYSTOMA KRECIA, BIEGŁOŚĆ, WYGIĘCIE, HIPSTER, KONGREGACJA, ?PIES GOŃCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLOK SOCJALISTYCZNY zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 18 lit.)
DEMOLUDY zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 8 lit.)
KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLOK SOCJALISTYCZNY
zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 18 lit.).
DEMOLUDY
zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 8 lit.).
KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ
zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 22 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZESPÓŁ PAŃSTW, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x